Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: tutkimus: comet - journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus: tutkimus:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopisto Viestintätieteiden tiedekunta COMS COMET
COMET - Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus

Maahanmuuttoa koskeva poliittinen keskustelu vuoden 2011 eduskuntavaalien alla

Hankkeen tavoitteena on tutkia Suomessa maahanmuutosta käytävää poliittista keskustelua
vuoden 2011 eduskuntavaaleihin liittyvässä julkisuudessa sekä selvittää sitä, miten
maahanmuuttopolitiikkaan liittyvät aiheet siirtyvät perinteisestä mediasta sosiaaliseen ja
päinvastoin. Tutkimus alkaa syksyllä 2010 ja valmistuu vuoden 2012 lopulla.

Hankkeen tutkimuskysymykset voidaan tiivistää seuraavasti:

  • Minkälaisiin teemoihin ja aiheisiin mahanmuutto julkisuudessa poliittisessa keskustelussa kytketään ja minkälaisin argumentein sitä vastustetaan ja puolletaan?
  • Miten sosiaalisen median sisällöt vaikuttavat perinteisessä mediassa käytyyn maahanmuuttoon liittyvään keskusteluun tai päinvastoin, eli toimiiko perinteinen media reaktiivisesti suhteessa verkkofoorumeilla esitettyihin näkemyksiin vai luoko se pikemminkin agendaa, jota sosiaalisessa mediassa kommentoidaan?
  • Miten maahanmuuttoa vastustavien ja puolustavien ryhmien ja yksilöiden näkemykset pääsevät esiin ja liikuvat sosiaalisen ja perinteisen median välillä ja miten ne pääsevät mukaan poliittiseen keskusteluun?

Aiempien tutkimusten mukaan maahanmuutosta käytävän julkisen keskustelun teemoja
ovat olleet muun muassa pelko siitä, että maahanmuuttajat vievät suomalaisten työpaikat
ja huonontavat muutenkin sosiaalisia etuja. Muiksi teemoiksi on nostettu turvapaikanhakijoiden
määrän hallitsematon kasvu, suomalaisen identiteetin säilyttämisen tärkeys, islamin
ja terrorismin leviämisen uhka. Keskusteluissa on tullut esiin myös rasistisia ja vierasvihaisia
piirteitä.

Poliittisen keskustelun kannalta mielenkiintoista on, mitkä näistä teemoista ajankohtaistuvat
vaaleja edeltävässä julkisuudessa ja miten niitä käytetään osana vaalikampanjaa.
Tutkimusaineisto kerätään ajalta 1.11.2010–30.4.2011 sanomalehdistä, sähköisestä mediasta
ja internetistä. Tutkittavat tiedotusvälineet valitaan valtakunnallisesta ja maakunnallisesta
mediasta siten, että mukaan saadaan uutisia ja keskustelua Suomen eri alueilta. Aineisto
analysoidaan määrällistä sisällönerittelyä ja argumentaatioanalyysiä käyttäen.
Verkkoaineistoista seurantaan otetaan maahanmuuttovastaisia ja -myönteisiä sivustoja
(Facebook, nettiadressit, Twitter, blogit). Perinteisen ja sosiaalisen median välisen vuorovaikutuksen
tutkimiseksi internetin aineistosta valitaan muutamia merkittäväksi nousevia
keskusteluketjuja laadulliseen analyysiin.

Tutkimus valmistui toukokuussa 2012 ja tutkimuksen pohjalta kirjoitettu kirja Maahanmuutto, media ja eduskuntavaalit julkistettiin Etnisten suhteiden foorumissa 7.5.2012.

Tutkimuksen vastuuhenkilö

Mari Maasilta, puh. 03 3551 6027, 050 561 3207

Muut tutkijat
Susanna Vehmas, p. (03) 3551 8056
Paula Haara, p. (03) 3551 4074

Yhteistyötaho: 
Helsingin Sanomain Säätiö

Projektikausi: 2010 - 2011

 
Postiosoite: Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus,
33014 Tampereen yliopisto
Käyntiosoite: Kalevantie 4, E-siipi, 3. kerros
Ylläpito: cmt.info@uta.fi
Muutettu: 19.10.2012 11.23 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti