Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: tutkimus: comet - journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus: tutkimus:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopisto Viestintätieteiden tiedekunta COMS COMET
COMET - Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus

Muotiblogit maineenrakentamisen ja markkinoinnin paikkoina

Tutkimuksessa tarkastellaan muoti- ja lifestyle-bloggaamista sekä suomalaisia muotibloggaajia ja kysytään mitä blogit käyttäjilleen merkitsevät: miksi nuoret bloggaavat ja seuraavat blogeja, mitkä ovat heidän päämääränsä ja motiivinsa?

 

Keskeisenä teemana tutkimuksessa on (muoti)blogosfäärin ammattimaistuminen. Muotiblogosfäärissä näkyy selvästi tietynlainen järjestäytymisen pyrkimys. Sekä Suomessa että ulkomailla suosituista bloggaajista on tullut sosiaalisen median vaikuttajahahmoja, joiden kanssa tehdystä yhteistyöstä ovat kiinnostuneita niin perinteiset mediatalot kuin muidenkin alojen yritykset. Suosittuja muotibloggaajia rekrytoidaan perinteisten mediakanavien palvelukseen, mutta heidän toimintansa ympärille on synnytetty myös uusia konsepteja ja julkaisuja, joissa perinteistä mediatoimijaa ei enää tarvita. Näin erot ammattimaisten sisältötuottajien ja sosiaalisen median mielipidevaikuttajien välillä kapenevat, ja journalistisen profession voi nähdä osin liukuvan amatööreille. Nuorten muotibloggaajien keskuudessa tämänkaltainen ammattimaistuminen tiivistää kamppailua tunnettuudesta: nuoret pyrkivät erilaisin keinoin kasvattamaan omaa suosiotaan, nousemaan bloggaajien sisäpiiriin - sosiaalisen median julkimoiden joukkoon - ja jalostamaan saamansa julkisuus mahdollisesti ansioksi tai ammatiksi asti.

Tutkimuksessa syvennetään ymmärrystä muotiblogi-ilmiöstä, blogosfäärin ammattimaistumisesta ja selvitetään millaisia vaikutuksia sillä on eri osapuolille. Tutkimusaineistoa kootaan teemahaastatteluiden, havainnoinnin, media-aineiston analyysin ja kyselyn avulla:

  • Tutkimuksessa paikallistetaan muotiblogien ympärille synnytettyjä kiinnostavia sisältökonsepteja niin Suomessa kuin ulkomailla sekä seurataan noin 30 suosittua suomalaista blogia. Blogien analyysissa kiinnitetään huomiota paitsi yleisiin sisältöihin, teemoihin ja kommentoinnin käytäntöihin, erityisesti niihin teksteihin, jotka viittaavat muotiblogosfäärin ammattimaistumiseen.
  • Haastateltaviksi valitaan bloggaajia, joilla on kokemusta eri alojen yritysten kanssa tehdystä yhteistyöstä. Haastatteluissa selvitetään muun muassa kuinka päämäärätietoisesti bloggaajat itseään brändäävät, millaisin keinoin mielipidevaikuttajaksi nouseminen blogosfäärissä tapahtuu ja miten bloggaajat suhtautuvat omaan rooliinsa yhtäällä sosiaalisen median mielipidevaikuttajina ja toisaalta yritysten markkinointipyrkimysten kohteina. Muotiblogien tutkimuksen kautta saadaan tietoa siitä, miten yleisemminkin asiantuntijuus ja auktoriteetti verkossa rakentuvat. Tutkimus vastaa myös siihen miten yritysyhteistyö vaikuttaa bloggaajien itseilmaisuun ja mahdolliseen itsesääntelyyn.
  •  Aineistoa kootaan myös yritysten ja mediatalojen edustajia haastattelemalla: millaista vuorovaikutus amatöörikirjoittajien kanssa on heidän näkökulmastaan, miten he tulkitsevat ilmiön merkityksen ja sen tulevaisuudennäkymät. Asiantuntijahaastatteluiden kautta voidaan paikallistaa millaisia liiketoimintamalleja sisällöntuotannolle mahdollisesti alkaa syntyä.
  •  Koska bloggaajien ja yritysten välinen on suhteellisen uusi, vaikkakin jo tunnistettu ilmiö, tutkimuksessa pyritään tavoittamaan myös konkreettinen ja kuvaileva taso: yritysten bloggaajille järjestämiä tilaisuuksia havainnoimalla selvitetään millaista eri osapuolten vuorovaikutus on käytännössä ja esimerkiksi millaisia etuuksia bloggaajat yhteistyöstä saavat.

 

Projektin loppuraportti: Kovaa työtä olla minä. Muotibloggaajat mediamarkkinoilla.

 

Tutkijat:

Elina Noppari
puh. 050 443 7228

Mikko Hautakangas
puh. 040-5386355

Yhteistyötaho:  Helsingin Sanomain Säätiö

Projektikausi: 2010 - 2011

 
Postiosoite: Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus,
33014 Tampereen yliopisto
Käyntiosoite: Kalevantie 4, E-siipi, 3. kerros
Ylläpito: cmt.info@uta.fi
Muutettu: 19.10.2012 11.21 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti