Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: tutkimus: comet - journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus: tutkimus:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopisto Viestintätieteiden tiedekunta COMS COMET
COMET - Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus

Nuorten toimittajien muuttuva ammattikuva ja asiantuntemus

Tutkimus selvittää nuorten toimittajien käsityksiä toimittajan työstä, ammatillisesta
asemasta ja ammatti-identiteetistä mediakentän muutosten keskellä. Tutkimus toteutetaan
kolmessa erilaisessa työympäristössä työskentelevien nuorten toimittajien
teemahaastattelujen sekä tapausesimerkkien avulla.

Toimittajan työtä selvitetään 1) perinteisessä journalistisessa toimitusympäristössä, 2) freelancer-työssä sekä 3)
uudenlaisissa, esimerkiksi sosiaalista mediaa hyödyntävissä
ympäristöissä. Haastateltaviksi valitaan kustakin erilaisesta työympäristöstä alle viisi
vuotta toimittajan työtä tehneitä, alle 35-vuotiaita toimittajia. Kaikkiaan tehdään noin 20
haastattelua. Lisäksi kustakin erilaisesta toimitusympäristöstä valitaan tapausesimerkkejä,
joissa nuorten toimittajien työskentelyä seurataan osallistuvan havainnoinnin menetelmin.
Näin konkretisoidaan ja syvennetään haastatteluista saatua tietoa.

Tutkimus keskittyy erityisesti nuorten toimittajien työoloihin ja ammatilliseen asemaan, ammatti-identiteettiin
sekä tulevaisuuden visioihin. Tutkimus tuottaa tietoa siitä, miten nuoret
toimittajat hahmottavat journalismin muutostrendejä ja millaisia visioita heillä on
journalistin työnkuvan kehityksestä.

 

Julkaisut

Lehtonen, Pauliina (2013) Itsensä markkinoijat. Nuorten journalistien urapolut ja yksilöllistyvä työelämä. Tampere: Tampere University Press.

 

Esitelmät ja luennot

Lehtonen, Pauliina. Itseä markkinoimassa: Nuorten journalistien näkemyksiä työuran rakentamiseen. Työelämän tutkimuspäivät, 7.11.2013, Tampereen yliopisto.

Lehtonen. Pauliina. Itseä markkinoimassa: Nuorten journalistien näkemyksiä työuran rakentamiseen. Luento tiedotusopin Ammattikäytäntöjen arviointi ja muutos -kurssilla, 6.11.2013, CMT, Tampereen yliopisto.

Lehtonen, Pauliina. Toimittaja mediakentän muutoksissa. 30.10.2013, PR-toimisto Sugar Helsingin mediapäivä, Helsinki.

Lehtonen, Pauliina. Millaiseksi  toimittajien ammattikuva on muuttumassa? Pirkanmaan Journalistit ry:n Pressiklubi ”Journalistisen työn tulevaisuus”, 18.9.2013, Tampere.

Lehtonen, Pauliina. Promoting potential selves: Young journalists' views on career building. Nordmedia Conference: Defending Democracy, 9.8.2013. Oslo, Norja.

Lehtonen, Pauliina. Mitä vapaus on nuorille toimittajille? 30 vuotta journalistista vapautta -seminaari 23.5.2013. COMET, Tampereen yliopisto.

Lehtonen, Pauliina. Nuorten toimittajien käsityksiä työelämästä ja journalismin tulevaisuudesta. Toimitusharjoittelun harjoitteluohjauspäivä, 25.4.2013. CMT, Tampereen yliopisto.

 

Vastuuhenkilö: Esa Reunanen
Tutkija: Pauliina Lehtonen

Tutkimuksen rahoittaja: Helsingin Sanomain Säätiö
Tutkimusperiodi: 2011-2013

 
Postiosoite: Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus,
33014 Tampereen yliopisto
Käyntiosoite: Kalevantie 4, E-siipi, 3. kerros
Ylläpito: cmt.info@uta.fi
Muutettu: 30.1.2014 17.51 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti