Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: tutkimus: comet - journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus: tutkimus: päättyneet projektit:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopisto Viestintätieteiden tiedekunta COMS COMET
COMET - Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus

Ilmastonmuutokseen liittyvien innovaatioiden uutisointi
- kansainvälinen vertailututkimus


Hankkeessa tuotetaan vertailevaa tietoa siitä, miten ilmastonmuutoksen
hallintaan liittyviä teknisiä, taloudellisia ja sosiaalisia innovaatioita uutisoidaan
eri puolilla maailmaa.

Päämenetelmä on ilmastonmuutokseen liittyvien mediatekstien määrällinen
sisällön analyysi (sanoma- ja aikakauslehdet, tv-uutiset sekä internet-sivustot).
Sisällön analyysissa tarkastellaan, millä tavalla, millaisiin tietolähteisiin nojaten ja
kuinka laajasti journalismissa ilmastonmuutokseen liittyvät innovaatiot nousevat
esiin. Määrällisen analyysin tuloksia tuetaan laadullisen kehysanalyysin avulla.
Mediatekstien analyysissa kiinnitetään huomiota sekä erikoistuneeseen
tiedejournalismiin että laajalle lukija- ja katsojakunnalle tarkoitettuun
"tavanomaiseen journalismiin". Maantieteellisesti hankkeen kiinnostuksen
kohteina ovat etenkin Pohjois-Amerikka, Keski-Eurooppa sekä Itä-Aasia.
Analyysissa tehdään kansainvälisiä vertailuja, jotka auttavat ymmärtämään, miten
taloudelliset, poliittiset, kulttuuriset ja sosiaaliset reunaehdot vaikuttavat
journalismin suoritukseen (millainen on journalismin ja innovaatiojärjestelmän
välinen suhde).

Tutkimushanke toimii osana laajempaa innovaatiojournalismin tutkimuksen
kokonaisuutta, joka kestää vuoden 2010 loppuun asti. Ilmastonmuutokseen
liittyvä innovaatiojournalismin tutkimus toteutetaan yhteistyössä Tekesin
rahoittaman Globaalin innovaatiojournalismin haasteet -projektin kanssa. Hanke
on mukana myös kansainvälisessä verkostossa, jossa ilmastonmuutoksen
seurauksia ja siitä kirjoittelua tarkastellaan globaalisti. Verkoston
koordinaattorina on Oslon yliopistossa sijaitseva CulCom-projekti ja sen
MediaClimate-hanke.

Vastuuhenkilö: Risto Kunelius, (03) 3551 6281
Tutkijat: Maarit Mäkinen, (03) 3551 7951 ja Ville Kumpu, (03) 3551 8963
Yhteistyötaho: Helsingin Sanomain Säätiö

Julkaisut
Elisabeth Eide, Risto Kunelius, Ville Kumpu (eds): Global Climate local journalisms
A TRANSNATIONAL STUDY OF HOW MEDIA MAKE SENSE OF CLIMATE SUMMITS. Global Journalism Research Series, vol. 3© Projektverlag, Bochum/ Freiburg 2010; 354 S./pp; Text in Englisch. ISSN 1865-1615 ISBN 978-3-89733-226-3.

 

 
Postiosoite: Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus,
33014 Tampereen yliopisto
Käyntiosoite: Kalevantie 4, E-siipi, 3. kerros
Ylläpito: cmt.info@uta.fi
Muutettu: 5.10.2011 12.16 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti