Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: tutkimus: comet - journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus: tutkimus: päättyneet projektit:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopisto Viestintätieteiden tiedekunta COMS COMET
COMET - Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus

Koulusurmat journalismissa - Jokelan ja Kauhajoen tapahtumien mediakäsittelyn vertailua


Tutkimuksessa vertaillaan kahden monella tavalla samankaltaisen koulusurmatapauksen käsittelyä suomalaisissa joukkoviestimissä. Lähtökohtana on keväällä 2008 toteutettu Jokelan koulusurmat mediassa -projekti. (http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/65340/978-951-44-7376-0.pdf?sequence=1)

Uudessa tutkimuksessa kiinnitetään erityistä huomiota niihin journalistista etiikkaa sekä työn organisointia koskeviin kysymyksiin, jotka tulivat esiin Jokela-tutkimuksen yhteydessä. Tutkimusaineistona on keskeisten valtakunnallisten joukkoviestimien sekä Kauhajoen läheillä ilmestyvien lehtien sisällöt sekä journalistien ja viranomaisten haastattelut.

Tutkimus valmistui maaliskuussa 2009, ja sen loppuraportti julkistettiin Journalismin päivillä 3.4.2009. 

Vastuuhenkilö: Pentti Raittila, (0400)615 212 Tutkijaryhmän muut tutkijat: Paula Haara, Laura Kangasluoma, Kari Koljonen, Ville Kumpu ja Jari Väliverronen
Yhteistyötaho: Helsingin Sanomain Säätiö

Tiedote

Julkaisuja


Raittila Pentti, Haara Paula, Kangasluoma Laura, Koljonen Kari, Kumpu Ville ja Väliverronen Jari
Kauhajoen koulusurmat mediassa
Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksen julkaisuja A111
hinta 15 euroa
Myynti: Tiedekirjakauppa TAJU, 33014 Tampereen yliopisto,
puh. (03) 3551 6055, Fax (03) 3551 7685 taju@uta.fi, http://granum.uta.fi
Julkaisun verkkoversio

Raittila Pentti ja Koljonen Kari: Kriisijournalismia ennen ja nyt. Media & Viestintä 2/ 2009, 48-66.

Pentti Raittila, Kari Koljonen ja Jari Väliverronen, Journalism and School Shootings in Finland 2007-2008
Tampere University Press 2010.
hinta 24 euroa
ISBN 978-951-44-8227-4
Myynti: Tiedekirjakauppa TAJU, 33014 Tampereen yliopisto,
puh. (03) 3551 6055, Fax (03) 3551 7685 taju@uta.fi, http://granum.uta.fi
Julkaisun verkkoversio

 

 
Postiosoite: Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus,
33014 Tampereen yliopisto
Käyntiosoite: Kalevantie 4, E-siipi, 3. kerros
Ylläpito: cmt.info@uta.fi
Muutettu: 19.10.2012 12.15 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti