Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: tutkimus: comet - journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus: tutkimus: päättyneet projektit:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopisto Viestintätieteiden tiedekunta COMS COMET
COMET - Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus

Luottamuksen kuva - Miten lehtien lukijat tulkitsevat uutiskuvia?

Tutkimuksessa selvitetään, millainen luottamus suomalaisilla lukijoilla on paperi- ja verkkolehtien uutiskuviin. Samalla tutkitaan uutiskuvan lukijoiden visuaalista lukutaitoa. Luottamusta tutkitaan erityisesti digitaalisen kuvankäsittelyn näkökulmasta, jonka on nähty heikentäneen lukijoiden luottamusta journalistiseen kuvaan.

Aineistot kerätään kyselylomakkeella ja ryhmäkeskusteluja tallentamalla. Lomakkeen avulla selvitetään muun muassa sitä, eroavatko lukijoiden käsitykset kuvankäsittelyn rajoista ammattimaisten kuvajournalistien käsityksistä. Vertailuaineiston muodostaa tällöin Jenni Mäenpää tutkimus Muokkausta ja manipulaatiota, jossa luodattiin suomalaisen aikakaus- ja sanomalehdistön kuvankäsittelykäytäntöjä. Ryhmäkeskusteluja analysoimalla pyritään puolestaan ymmärtämään muun muassa sitä, millaisia odotuksia lukijoilla on uutiskuvan totuudellisuudesta.

Tietoa lukijoiden suhtautumisesta journalismin ja erityisesti uutisjournalismin kuvitukseen voidaan käyttää hyväksi, kun esimerkiksi mietitään yleisiä kuvankäsittelyn normistoja ja tyylikirjoja. Myös visuaalisen journalismin koulutuksessa ja ylimalkaan kuvaajan ammattitaidon kehittymisen kannalta on hyvä olla selvillä lehtien lukijoiden käsityksistä uutiskuvasta. Nämä käsitykset muodostavat osan lukijoiden visuaalista lukutaitoa.

Visuaalinen lukutaito on kuvallisen yhteiskunnan yksi keskeisistä kansalaisvalmiuksista ja keskeinen osa medialukutaitoa. Tässä tutkimuksessa sitä arvioidaan erityisesti siitä näkökulmasta, kuinka hyvin lehtien lukijat ymmärtävät uutiskuvien tuotantoprosessia ja kuvien merkityksiä kulttuurissamme.

Yhteyshenkilö:

Pentti Raittila

(03) 3551 8806

pentti.raittila@uta.fi

Tutkija:

Puustinen Liina


Yhteistyötaho:

Helsingin Sanomain Säätiö

 

 
Postiosoite: Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus,
33014 Tampereen yliopisto
Käyntiosoite: Kalevantie 4, E-siipi, 3. kerros
Ylläpito: cmt.info@uta.fi
Muutettu: 5.10.2011 14.09 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti