Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: tutkimus: comet - journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus: tutkimus: päättyneet projektit:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopisto Viestintätieteiden tiedekunta COMS COMET
COMET - Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus

Rasismi ja etninen syrjintä mediassa

Projektissa tutkitaan, miten rasismiin ja etniseen syrjintään liittyviä kysymyksiä käsitellään Suomen joukkoviestimissä. Tutkimuksen yhteydessä on luotu systemaattinen etnisyyttä koskeva mediaseurantajärjestelmä, jonka lisäksi on toteutettu eri joukkoviestimiä koskevia tapaustutkimuksia. Media-aineiston analyysissä käytetään sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista sisällön erittelyä.

Vuonna 2007 tutkimuksen kohteena oli islamin käsittely suomalaisissa joukkoviestimissä. Vuoden 2008 tutkimuksen kohteena on ulkomaalaisten työntekijöiden ja työperäisen maahanmuuton käsittely mediassa.

Kesto: 1.11.1998–31.12.2009
Vastuuhenkilö: Mari Maasilta, (03) 3551 6027, mari.maasilta [at] uta.fi
Muut tutkijat: Anna Simola, Mari Takalo
Yhteistyökumppanit: Opetusministeriö, Suomen Journalistiliitto, CEREN (Centret för forskning om etniska relationer och nationalism), SSKH/Helsinfors universitetet 

Projektin julkaisuja:

Raittila, Pentti & Kutilainen, Tommi: Rasismi ja etnisyys Suomen sanomalehdissä syksyllä 1999. Journalismin tutkimusyksikkö, Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos, julkaisuja C 31/2000.

Raittila, Pentti: Toiseuden tuottamisesta etnisyyttä koskevissa sanomalehtikirjoituksissa. Pohdintoja sisällön erittelyn mahdollisuuksista ja rajoista. Tiedotustutkimus 23: 2000:4, 88-93.

Etnisyys ja rasismi journalismissa (toim. Pentti Raittila). Suomen Journalistiliitto ja Tampere University Press (2002). (http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/65640/951-44-5486-3.pdf?sequence=1)

Pekkinen, Anna-Maria (2002): Rasismia Internetissä - vierasvihaisen nettiaineiston kartoitus, loppuraportti. Journalismin tutkimusyksikkö, Tampereen yliopisto, Tiedotusopin laitos)

Raittila, Pentti & Vehmas, Susanna (2002): Aineistoraportti: Etnisyys suomalaisissa sanomalehdissä. Journalismin tutkimusyksikkö, Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos

Harju, Auli (2003): Etnisyys suomalaisissa sanomalehdissä syys-lokakuussa 2001. Journalismin tutkimusyksikkö, Tampereen yliopiston tiedotusopin laitos (samassa niteessä Mari Markkasen raportin kanssa)

Markkanen, Mari (2003): Etnisyys ja rasismi suomalaisissa nuortenlehdissä. Journalismin tutkimusyksikkö, Tampereen yliopiston tiedotusopin laitos (samassa niteessä Auli Harjun raportin kanssa)

Suihkonen, Minna: "Kukaan ei halua elää semmoista elämää, jossa omaa ääntä ei kuulu". Haastattelututkimus etnisten vähemmistöjen omasta mediasta ja vähemmistötaustaisten toimittajien pääsystä valtamediaan

Raittila, Pentti (2004): Venäläiset ja virolaiset suomalaisten Toisina. Tapaustutkimuksia ja analyysimenetelmien kehittelyä. Tampere University Press. Mediatutkimuksia. http://acta.uta.fi/pdf/951-44-6016-2.pdf

Raittila, Pentti (2004): Representation of Otherness in Finnish Culture - Media Images of Russians and Estonians. In: News of the Other: Tracing Identity in Journalistic Constructions of the Eastern Baltic Region (ed. by Kristina Riegert). Göteborg: Nordicom.

Raittila, Pentti (toim.): Etnisyyttä, rasismia ja dialogia sanomalehdissä ja Internetissä. Journalismin tutkimusyksikkö, Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos, julkaisuja C 39/2005.

Roos, Jonna (2005): Etnisyys ja rasismi radiossa - selvitys kahden päivän ohjelmavirrasta keväällä 2005. Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos, Journalismin tutkimusyksikkö.

Raittila, Pentti (toim.): Keskusteluja etnisyydestä mediassa. Suomalaisten, maahanmuuttajien ja tutkijoiden tulkintoja. Journalismin tutkimusyksikkö, Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos, julkaisuja A 102/2007.

Mari Maasilta, Juho Rahkonen ja Pentti Raittila: Islam suomalaisissa joukkoviestimissä. Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos, Julkaisuja A 103/2008.

 
Postiosoite: Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus,
33014 Tampereen yliopisto
Käyntiosoite: Kalevantie 4, E-siipi, 3. kerros
Ylläpito: cmt.info@uta.fi
Muutettu: 18.8.2016 11.07 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti