Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: tutkimus: comet - journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus: tutkimus:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopisto Viestintätieteiden tiedekunta COMS COMET
COMET - Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus

Toimittajan sananvapaus ja -pakko

Tutkimuksessa selvitetään, kuinka paljon journalistilla on henkilökohtaista sananvapautta ja vaikuttamisen mahdollisuutta oman viestimensä poliittiseen tai arvosisältöön, ja kokevatko toimittajat tuon vaikuttamisen tilan olevan kaventumassa vai kasvamassa.

Tutkimuksen kohteena on esimerkiksi se, miten toimittajat konkreettisesti tuovat näkemyksiään esiin eri juttutyypeissä, kuten uutis- ja kommenttijutuissa, blogeissa ja keskustelukommenteissa ja missä he kokevat sallittujen mielipiteiden rajan kulkevan. Syntyykö toimituksissa jännitteitä viestimien valtalinjasta poikkeavien näkemysten vuoksi, ja miten näitä jännitteitä toimitushierarkiassa ratkotaan?

Laajimmin kyse on siitä, millainen sija yhteiskunnallisella vaikuttamisella on suomalaisten toimittajien nykyisessä ammatillisessa ajattelussa. Kuuluuko yhteiskunnallinen osallistuminen journalistien mielestä yhtäältä viestinten ja toisaalta yksittäisten toimittajien työnkuvaan?

Tutkimus liittyy keskusteluun siitä, missä määrin toimittajien henkilökohtaiset mielipiteet vaikuttavat viestinten arvosisältöihin ja pitäisikö viestinten tuoda avoimesti esiin, miten erilaiset yhteiskunnalliset näkemykset jakautuvat toimituksen keskuudessa. Tutkimusaineisto kootaan teemahaastatteluilla ja strukturoidulla kyselyllä toimituksissa eri puolilla Suomea. Tutkimus valmistuu 2014.

Esitykset

Koljonen, Kari: Väliportaan päälliköiden muuttuneet työt ja roolit. Monen kanavan tehotoimitus - miten käy journalismin? -seminaari. Aikakauslehtien päätoimittajat ry, Helsinki 8.5.2014.

Kunelius, Risto & Reunanen, Esa: Transparency Discourse and Mediatized Governance. Workshop of the ECREA TWG on Mediatization. Rethinking the mediatization of politics: Politics and policy, government and governmentality, citizenship and activism. London School of Economics and Political Science, 25th - 26th April 2014.

Koljonen, Kari: Vapauden kaiho toimituksissa ja tutkimuksessa. Mediatutkimuksen päivät, Vaasa 4.-5. 4. 2014

Reunanen, Esa: Tulkinta ja mielipiteellisyys toimittajan työssä. Työelämän tutkimuspäivät, Tampere 8.11.2013

Reunanen, Esa: Toimittaja objektiivisuuden ja subjektiivisuuden välissä. 30 vuotta journalistista vapautta -seminaari, Tampere 23 .5. 2013.

Reunanen, Esa: Toimittajan sananvapaus ja -pakko. Viestinnän tutkimuksen päivät, Jyväskylä 31.8.2012.

Julkaisut

Reunanen, Esa & Koljonen, Kari (2014) Toimittajan sanansijat. Tampere: Tampere University Press.

Luostarinen, Heikki (2014) Irti Venäjästä, kapitalisteista ja pomoista. Teoksessa Luostarinen, Heikki & Raittila, Pentti (toim.) Journalistin vapaus. Tampere: Vastapaino, 15-45.

Reunanen, Esa (2014) Toimittajan poliittinen identiteetti. Aktiivinen aatteenkannattaja, passiivinen puhelinpylväs vai jotain ihan muuta? Teoksessa Luostarinen, Heikki & Raittila, Pentti (toim.) Journalistin vapaus. Tampere: Vastapaino, 46-73.

Tapahtumat

Toimittajan sanansijat -kirjan julkistustilaisuus, Tampere 23.1.2015.

Projektitiedot

Projektin johtaja: Heikki Luostarinen
Tutkijat: Esa Reunanen, Kari Koljonen

Tutkimuksen rahoittaja: Helsingin Sanomain Säätiö
Tutkimuskausi: 2011-2014

 
Postiosoite: Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus,
33014 Tampereen yliopisto
Käyntiosoite: Kalevantie 4, E-siipi, 3. kerros
Ylläpito: cmt.info@uta.fi
Muutettu: 15.1.2016 15.21 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti