Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: tutkimus: comet - journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus: tutkimus:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopisto Viestintätieteiden tiedekunta COMS COMET
COMET - Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus

Sovittelujournalismi

Toimintatutkimus konfliktiherkkien aiheiden julkisesta keskusteluttamisesta

Viestintäympäristö on kärjistynyt ja etenkin verkossa epäluulot ja aggressio vievät tilaa yhteistyötä rakentavalta julkiselta keskustelulta. Mitä polarisoituneelle tilanteelle olisi tehtävissä?

Tässä hankkeessa on kehitetty menetelmiä, joilla journalismi voisi toimia välittäjänä tai sovittelijana, joka malttaa kuunnella ja kuunteluttaa eri leirejä kuohuttavissa aiheissa. Hankkeen tutkimuskysymys on, voiko sovittelevuus toimia journalismin toimintaa ohjaavana tavoitteena, ja jos niin miten.

Hankkeen ytimenä on työpajamuotoinen työskentely. Olemme vuosina 2016–2017 toteuttaneet neljä eri puolille Suomea sijoittuvaa työpajaa, jotka tapasivat kukin neljä kertaa. Ensimmäisen aallon työryhmät (Helsingissä ja Oulussa) käynnistyivät toukokuussa 2016. Toinen aalto alkoi tammikuussa 2017 (Tampereella ja Kouvolassa). Työryhmiin kutsuttiin mukaan journalistista työtä tekeviä toimittajia ja verkkomoderaattoreita, jotka haluavat kehittää omaa työtään sovittelevaan suuntaan. Toiseen aaltoon otettiin mukaan myös journalistiikan ja viestinnän opiskelijoita. Ryhmissä toimittajat ja tutkijat ovat yhdessä ideoineet, toteuttaneet ja arvioineet journalistisia juttuja, joissa sovittelulla on selvä rooli. Käsiteltävät aiheet on valittu osallistujien omien kiinnostuksen kohteiden mukaan.

Tampereella sovittelujournalismin työpaja integroitiin journalistiikan tutkinto-opetuksen kevään 2017 opetusohjelmaan, ks. opintojakson kuvaus.

Hankkeen työpajat vuonna 2016:
- Helsingissä 11.5., 25.8. ja 17.11.2016
- Oulussa 17.5., 1.9. ja 24.11.2016
Ryhmien yhteinen päätöskokoontuminen Tampereella 12.1.2017

Hankkeen työpajat vuonna 2017:
- Tampereella 12.–13.1. ja 23.3.2016 sekä 27.4.2017
- Kouvolassa 19.1., 30.3. ja 4.5.2017
Ryhmien yhteinen aloituskokoontuminen Tampereella 12.1.2017

Työpajakokemusten perusteella kokosimme Sovittelujournalismin käsikirjan, jota toimittajat voivat hyödyntää tarttuessaan ristiriitaisiin aiheisiin. Kirja julkistettiin 21.11.2017.

Hankkeessa on kehitty myös sovittelujournalismin koulutusta journalismin ammattilaisille ja alan opiskelijoille.

Tutkimuksellisesti hanke tuo yhteen kolme Tutkimuskeskus COMETin vahvaa tutkimusaluetta: (1) sovittelevan vuorovaikutuksen, (2) kansalaisjournalismin sekä (3) verkkomedian keskustelukulttuureja käsittelevän tutkimuksen. Näitä tutkimusaloja yhdistelemällä voidaan kehittää sovittelujournalismin teoriaperustaa.

sovittelukuvio_verkkoon.jpg

Hanke toteutetaan vuosina 2016–2018. Toimintaan on saatu apuraha Koneen Säätiöltä.

Hankkeen etenemisestä kerromme Sovittelujournalismi-blogissa sekä Twitterissä: @sojohanke, #sojo.

Työryhmä:

Hankkeen johtaja: Laura Ahva, laura.ahva at uta.fi, 050 3185 915
Tutkija: Mikko Hautakangas, mikko.hautakangas at uta.fi, 040 190 1363
Tutkimusapulainen: Paula Haara
Yliopistonlehtori Maija Gerlander
Koulutussuunnittelija Satu Seppä
Toimittajat Elina Venesmäki ja Satu Vasantola

Julkaisut:
Sovittelujournalismin käsikirja. Keinoja konfliktiherkkien aiheiden käsittelyyn.
Sovittelujournalismi toi vegaanin ja viljelijän yhteen. Koneen Säätiö: Jakautuuko Suomi -ohjelman Tiede näkyväksi -julkaisu.

Sovittelujournalismi-hanke mediassa:
Sovittelujournalismi purkaa koflikteja (Yliopistouutiset 11.12.2015; poistettu verkosta 9/2016)
Yle-kohu, ratkes-trendi ja kriittinen journalismi (niin & näin 4/2016)
Miten ymmärtäisimme erilaisuutta? (Tiedetoimittaja-lehti 2/2017)
Uutistausta: Kun vegaani kävi maitotilalla – sovittelujournalismia yli rajojen (Maaseudun Tulevaisuus 22.5.2017)
Jakautuuko Suomi: Sovittelujournalismi toi vegaanin ja viljelijän yhteen (Koneen Säätiö 5.12.2017)
Ei hampaatonta hyssyttelyä (Aikalainen 2.2.2018)
Kärjistämisestä kuunteluun (Suomen Lehdistö 1/2018)
MT ehdolla Suuren journalistipalkinnon saajaksi: "On tärkeää astua omien kupliensa ulkopuolelle" (Maaseudun Tulevaisuus 15.2.2018)
Vihreän Langan juttu ehdolla Suuren journalistipalkinnon saajaksi (Vihreä Lanka 15.2.2018)
Miksi journalismin pitäisi olla sovittelevaa? (Vihreä Lanka 15.2.2018)
Sovittelujournalismi (Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton julkaisu KLEIO 1/2018)

 
Postiosoite: Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus,
33014 Tampereen yliopisto
Käyntiosoite: Kalevantie 4, E-siipi, 3. kerros
Ylläpito: cmt.info@uta.fi
Muutettu: 5.4.2018 13.24 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti