Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: tutkimus: comet - journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus: tutkimus:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopisto Viestintätieteiden tiedekunta COMS COMET
COMET - Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus

Suomalainen uskontojournalismi ja globalisaation haaste

Tutkimushankkeen tavoitteena on lisätä ymmärrystä uskonnosta, sen paikasta ja roolista ja niiden muutoksista suomalaisessa mediajulkisuudessa globalisaation aikana. Tutkimus tarjoaa uutta tietoa uskontojournalismista ja siten mahdollisuuksia sen ammatilliseen kehittämiseen.

Tutkimuksessa tarkastellaan, millä tavoin uskontoa käsitellään suomalaisissa sanomalehdissä. Miten sanomalehdet ovat osallistuneet Suomessa esiin nousseisiin keskusteluihin uskonnoista, varsinkin kristinuskosta ja islamista? Millaisia toimintatapoja suomalaisessa uskontojournalismissa on omaksuttu verrattuna uskontoa koskevaan kirjoitteluun muissa Pohjoismaissa?

Aiemmin uskontojournalismia on Suomessa tutkittu vielä varsin vähän, vaikka uskonnon näkyvyys mediassa on lisääntynyt silmiinpistävästi syyskuun 11. päivän 2001 jälkeisessä maailmassa.

Tutkimuksen aineisto on koottu neljän sanomalehtien uutissivujen aineistosta (Helsingin Sanomat, Ilkka, Karjalainen ja Kaleva). Pääosa aineistosta on vuosilta 2007–2011. Lisäksi on tarkasteltu tapaustutkimuksia varhaisemmasta aineistosta ja toteutettu laadullinen vertailu muissa Pohjoismaissa ja Iso-Britanniassa tehtyyn tutkimukseen.

Tutkimus on yhteishanke Helsingin yliopiston kanssa. Hankkeen yhteistyökumppanina toimii myös Suomen Akatemian tutkijatohtorina työskentelevä Teemu Taira Turun yliopistosta. Teemun blogin kautta voit seurata ajankohtaista uskontoon ja mediaan liittyvää keskustelua.

Seminaarit ja julkaisut

Hankkeen päätösseminaarin (7.10.2013) ohjelma ja siihen liittyvä tiedote sekä raportti Helsingin Sanomain Säätiön kotisivulla.

Media & Viestintä, Uskonto ja media -teemanumero 2/2013 

Hokka, Jenni (2013) An instance of secularization? The Finnish online discussion of the issue of same-sex marriages. Teoksessa Tore Ahlbäck (ed.) Digital religion. Scripta Instituti Donneriani Aboensis 24

Uskonto mediassa -koulutus

COMET järjestää uskontoa mediassa käsittelevää koulutusta hankkeen pohjalta. Seuraava koulutus on Tampereella 12.3.2014. Lisätietoa antaa koulutussuunnittelija Satu Seppä satu.seppa at uta.fi


Projektin johtajat: Katja Valaskivi ja Johanna Sumiala
Vastuullinen tutkija: Jenni Hokka
Tutkimusavustaja: Suvi Laakso

Tutkimuksen rahoittaja: Helsingin Sanomain Säätiö
Tutkimusperiodi: 1.11.2011- 31.12.2013  

 
Postiosoite: Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus,
33014 Tampereen yliopisto
Käyntiosoite: Kalevantie 4, E-siipi, 3. kerros
Ylläpito: cmt.info@uta.fi
Muutettu: 30.1.2014 16.34 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti