Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: tutkimus: comet - journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus: tutkimus:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopisto Viestintätieteiden tiedekunta COMS COMET
COMET - Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus

Vaalirahakriisi: median ja politiikan suhteet murroksessa?

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää keväällä 2008 alkaneen vaalirahoituskohun merkitystä. Vaalirahakohussa näyttäisi olevan kyse edellisten vuosikymmenien aikana syntyneiden ja suomalaisessa poliittisessa järjestelmässä vakiintuneiden toimintatapojen kriisistä. Samalla kohu antaa erinomaisen mahdollisuuden valaista sitä, millaisia median ja poliittisen järjestelmän suhteet nykyään ovat ja miten ne ovat muuttuneet.

Tutkimus luo kattavan kokonaiskuvan vaalirahakohusta ja sen merkityksestä. Aineistoja kerätään kolmella eri tasolla: i) keskeisten toimijoiden haastatteluilla, ii) median sisältöjen analyysilla ja iii) yleisötutkimuksella. Kohussa mukana olleiden journalistien, poliitikkojen ja asiantuntijoiden haastatteluilla selvitetään, miten he mieltävät kohun merkityksen. Mediasisältöjen analyysin avulla luodaan kokonaiskuva vaalirahakohun julkisuudesta ja esillä olleista toimijoista. Kolmanneksi selvitetään yleisön käsityksiä vaalirahakohusta ja sen merkityksestä kahden edustavan kyselytutkimuksen sekä pienryhmäaineistojen ja nettikeskustelujen analyysin avulla.

Tutkimuksen tavoitteena on luoda kokonaiskuva vaalirahakohun etenemisestä julkisuudessa ja samalla vastata sen valossa kolmeen kysymykseen. Ensinnä pyritään selvittämään, miten journalismin ja politiikan välinen suhde on kehittynyt ja kehittymässä. Mikä on eri medioiden rooli politiikassa? Onko kyseessä taitekohta, jossa media on tehnyt irtioton politiikasta? Toiseksi luodataan sitä, miten kohu on vaikuttanut medioiden ja politiikan uskottavuuteen yleisön silmissä. Kolmanneksi pyritään kuvaamaan kohun merkitystä journalismin tulevaisuudelle: onko kyseessä uuden journalistisukupolven ja sen arvojen esiinmarssi.

Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston viestinnän tutkimuskeskuksen ja Tampereen yliopiston journalismin tutkimusyksikön kesken. Viestinnän tutkimuskeskus vastaa haastatteluaineistojen analyysistä ja Journalismin tutkimusyksikkö media- ja yleisöaineistojen analyysistä. Tutkimus alkaa vuoden 2010 alusta ja se valmistuu vuoden 2011 maaliskuussa. Julkinen keskustelu vaalirahoituksesta tulee ainakin vaalirahalain valmistelun myötä jatkumaan todennäköisesti vielä vuoden 2010 puolelle ja tutkimus pyrkii kattamaan koko keskustelun. Haastattelu- ja kyselyaineistoa kerätään myös kohun jälkeen niin, että kohun pysyvämpää merkitystä on helpompi arvioida. Tutkimus tuottaa raportin, jossa eri aineistot ja menetelmät on yhdistetty selkeäksi kuvaukseksi kohun etenemisestä ja sen saamasta merkityksestä.

Vastaava tutkija:

Sinikka Torkkola
sinikka.torkkola AT uta.fi
puh. 040-1909785

Muut tutkijat:

Jari Väliverronen
jari.valiverronen AT uta.fi
puh. 050 318 5949

Anne Koski
Anne.Koski AT uta.fi

Yhteistyötaho:

Helsingin Sanomain Säätiö

Projektikausi: 2010-2011

Julkaisut

Torkkola Sinikka (2014). Vaaliraha ja lautakasa journalismissa - kohun lietsoja vai vastuullinen arvioija?  Tampere: Journalismin viestinnän ja median tutkimuskeskus COMET.

Väliverronen, Jari (2011). Kansalaisuus liikkeessä. Teoksessa Kantola, Anu (toim.) Hetken hallitsijat: julkinen elämä notkeassa yhteiskunnassa. Helsinki: Gaudeamus, 142-163.

Väliverronen, Jari (2012). Jotakin uutta, jotakin vanhaa: Kansalaisten arvioita median toiminnasta ja journalismista vaalirahakohussa. Media & viestintä 35 (2), 23-37.

Esitelmät

Väliverronen, Jari (2011). Vaalirahakohu kansalaisten silmin. Mediatutkimuksen päivät 2011, 4.2.2011 Turku, Suomi.

Väliverronen, Jari & Torkkola, Sinikka (2011). Citizens’ Critique of Journalism during the Finnish "Election Funding Crisis". Nordmedia 2011, 13.8.2011 Akureyri, Islanti.

Torkkola, Sinikka & Koski, Anne (2011). The Institutional Role of Journalism in the Context of the Campaign Funding Crisis in Finland. Moscow Readings. The 3rd International Media Readings in Moscow, 11.11.2011 Moskova, Venäjä.

Väliverronen, Jari (2012). The Times They Are a-Changing, But Slowly: Citizens' Evaluations of Finnish Media and Journalism during the Recent Election Funding Crisis. Communication, Media and Civic Culture 18.5.2012 Bukarest, Romania.

 
Postiosoite: Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus,
33014 Tampereen yliopisto
Käyntiosoite: Kalevantie 4, E-siipi, 3. kerros
Ylläpito: cmt.info@uta.fi
Muutettu: 26.10.2014 3.00 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti