Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: tutkimus: comet - journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus: tutkimus:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopisto Viestintätieteiden tiedekunta COMS COMET
COMET - Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus

Toimittajien verkkoläsnäolo ja uskottavuus sosiaalisessa mediassa

Tutkimuksessa haetaan vastauksia siihen, millaisin keinoin toimivaa vuoropuhelua journalismin ja
sosiaalisen median toimijoiden välillä olisi mahdollista kehittää, millaisia ovat tässä
suhteessa tulevaisuuden media-ammattilaisten työnkuvat ja millaiseksi journalismin
yleisösuhde on muuttumassa tai mihin suuntaan sitä pitäisi kehittää. Kehitysnäkökulmien
pohjaksi aineistoja kootaan Suomen lisäksi Englannissa. Uusien, vasta muotoutumassa
olevien käytäntöjen tunnistamiseksi tarkastelun kohteena ovat erityisesti toimitusten
“varhaiset omaksujat”.

Tutkimuksessa selvitetään, mihin edelläkävijätoimittajat käyttävät sosiaalista mediaa ja
millaisissa rooleissa toimittajat toimivat sosiaalisen median eri areenoilla. Näin saadaan
selville miten journalisti voi rakentaa verkkoidentiteettiään osana ammatillista
toimintaansa. Toimivien mallien identifioimiseksi toimittajien verkkotoiminnan
käytännöt annetaan arvioitaviksi sille kohderyhmälle, joka viime kädessä määrittää,
kuinka hyvin toimittaja sosiaalisessa mediassa onnistuu: verkkoyhteisöille ja netin
mielipidevaikuttajille.

Projektin johtaja: Ari Heinonen
Tutkijat: Ari Heinonen, Eliisa Vainikka, Elina Noppari ja Mikko Hautakangas

Tutkimuksen rahoittaja: Helsingin Sanomain Säätiö
Tutkimusperiodi: 2012 

 
Postiosoite: Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus,
33014 Tampereen yliopisto
Käyntiosoite: Kalevantie 4, E-siipi, 3. kerros
Ylläpito: cmt.info@uta.fi
Muutettu: 1.6.2016 13.10 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti