Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: tutkimus: comet - journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus: tutkimus:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopisto Viestintätieteiden tiedekunta COMS COMET
COMET - Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus

VICOMM - Visuaalisen tiedon yhteiskäyttö (2009-2012)

Suomen Akatemian MOTIVE-ohjelmaan hyväksytyn tutkimuksen toteuttaa monitieteinen konsortio, johon kuuluvat seuraavat tutkimuslaitokset: Tampereen yliopisto, Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus, COMET (koordinaattori), Teknillinen korkeakoulu (TKK) sekä Taideteollinen korkeakoulu (TaiK).

Projektin keskiössä on visuaalisen tiedon luominen ja levittäminen. Tutkimushanke tuottaa empiiristä tietoa visuaalisen tiedon tuottamisen uusista käytänteistä, mediatuotannon muuttuvista työprosesseista ja median ja kansalaisryhmien vuorovaikutuksesta sekä visuaalisen tiedon kasvavasta merkityksestä journalismille. Konsortion tavoitteena on lähestyä median tekstuaalisia ja visuaalisia elementtejä integroituneesti, sanojen, valokuvien, videoiden, grafiikan ja taiton tiiviinä vuorovaikutuksena. Hanke pyrkii kehittämään käsitteitä, jotka auttavat niin mediaorganisaatiota kuin kansalaisryhmiä tuottamaan ja jakamaan visuaalisia esityksiä entistä helpommin. Kehittelemme myös uusia tapoja tuottaa visuaalisia esityksiä niin mediaorganisaatioiden kuin kansalaisryhmien käyttöön sekä testaamme noita tapoja tapaustutkimuksissa. Tapaustutkimukset toteutetaan yhteistyössä sellaisten mediaorganisaatioiden ja kansalaisryhmien kanssa, jotka pyrkivät dialogisiin viestintävirtoihin.

Projektin osapuolet edustavat erilaisia tutkimusaloja: journalismia, mediateknologiaa ja työpsykologiaa. Tapaustutkimukset toteutetaan yhdessä kansalaisryhmien ja mediayritysten kanssa. Metodologiset painopisteet ovat etnografisessa tutkimuksessa, joka selvittää arkipäivän visuaalisia käytäntöjä, interventiotutkimuksessa visuaalista aineistoa tuottavien kansalaisryhmien kanssa sekä tuotantoprosessien yhteistoiminnallisessa kehittämisessä mediayritysten ja kuvajournalistien kanssa.

 

Projektia esittelevää materiaalia:

- VICOMM posteri esitetty MOTIVE-seminaarissa Helsingissä 20.10.2011

- Projektin abstrakti ja julkaisuluettelo

 

Projektin johtaja: Heikki Luostarinen (03) 3551 6505
Laitoskohtaisten alaprojektien johtajat: Pirkko Oittinen, professori (TKK), Merja Salo, professori (TaiK)
Tutkijat: Esa Sirkkunen (03) 3551 6424 ja Jenni Mäenpää (03) 3551 7887 (Vuoden 2012 loppuun)
Yhteistyötaho: Suomen Akatemia

 
Postiosoite: Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus,
33014 Tampereen yliopisto
Käyntiosoite: Kalevantie 4, E-siipi, 3. kerros
Ylläpito: cmt.info@uta.fi
Muutettu: 13.2.2012 14.43 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti