Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: tutkimus: comet - journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus: tutkimus:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopisto Viestintätieteiden tiedekunta COMS COMET
COMET - Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus

Wikileaks ja journalismi uudessa informaatioekosysteemissä

Tutkimuksessa analysoidaan vakiintuneiden journalististen viestinten ja vuotosivustojen, kuten
Wikileaksin, keskinäistä suhdetta ja vertaillaan niiden toimintaperiaatteita ja eettisiä lähtökohtia.
Vakiintunutta journalismia ja vuotosivustoja tarkastellaan osana kehittymässä olevaa uutta
informaatioekosysteemiä, jota luonnehtii julkisesti saatavilla olevan tiedon analysointi, arviointi
ja jalostaminen yhteistyössä vakiintuneiden viestinten ja vapaaehtoisten käyttäjäyhteisöjen
kesken.

Tutkimuksessa selvitetään 1) miten vakiintuneet journalistiset viestimet ovat tähän mennessä
hyödyntäneet vuotosivustojen aineistoja ja miten sivustoihin niissä on suhtauduttu, 2) millaisia
vuotosivustojen toimintaperiaatteet ja etiikka ovat ja miten ne suhteutuvat journalismin
periaatteisiin, eettisiin koodeihin, toimintatapoihin ja sananvapauskäsityksiin sekä 3) millaisia
käytännön ongelmia viestimillä on ollut vuotosivustojen tarjoaman aineiston journalistisessa
hyödyntämisessä ja miten ongelmia on ratkaistu?

Konkreettiseksi tarkastelukohteeksi otetaan Wikileaksin keväällä 2011 paljastamien Yhdysvaltain
diplomaattiraporttien käsittely suomalaisessa, ruotsalaisessa ja brittiläisessä mediassa.
Mediatekstien sisällönanalyysin lisäksi haastatellaan toimittajia, jotka ovat osallistuneet
Wikileaks-aineiston julkaisemista koskevaan harkintaan. Lisäksi haastatellaan vuotosivujen
toiminnasta vastaavia henkilöitä sekä niihin perehtyneitä asiantuntijoita.

 

Vastuuhenkilö: Heikki Heikkilä (heikki.heikkila@uta.fi)

Tutkija: Jari Väliverronen (jari.valiverronen@uta.fi)

Tutkimuksen rahoittaja: Helsingin Sanomain Säätiö

Tutkimusperiodi: 2011-2013

 
Postiosoite: Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus,
33014 Tampereen yliopisto
Käyntiosoite: Kalevantie 4, E-siipi, 3. kerros
Ylläpito: cmt.info@uta.fi
Muutettu: 11.9.2012 16.26 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti