Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: tutkimus: comet - journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus: yhteystiedot:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopisto Viestintätieteiden tiedekunta COMS COMET
COMET - Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus

Kari Koljonen

Yliopistonlehtori, YTT

Puh: 050 318 5932

S-posti: kari.koljonen(at)uta.fi

Työhuone: Kalevantie 4, E-siipi, 3. kerros, huone 312

Postiosoite: Viestinnän, median ja teatterin yksikkö, 33014 Tampereen yliopisto

Työtehtävät

Työskentelen yliopistonlehtorina Viestintätieteiden tiedekunnassa (COMS). Opetustyöni painottuu toimitustyön kursseihin, kuten Uutisournalismiin ja Journalismin perusteisiin. Uutisjournalismikurssilla tuotetaan uutisia verkkojulkaisu Moreenimediaan ja Radio Moreeniin. Moreenimediassa olen yhtenä toimituspäällikönä. Lisäksi olen viime vuosina osallistunut erinäisiin tutkimus- ja koulutusprojekteihin Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMETissa. Viimeksi olen ollut mukana tutkimusprojektissa Irtisanottujen toimittajien uudet työt.

Tutkimus

Tutkimusintressejäni ovat journalismin muutos, toimitustyö, kriisiuutisointi, toimittajan ammatti-identiteetti, professionalismi.

Viimeisimpiä julkaisuja

Harju, Auli; Koljonen, Kari & Heinonen, Ari (2017). Yyteistä uuteen alkuun: Toimittajien kertomuksia mediatyön murroksesta. Tampere University Press. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0491-1

Reunanen, Esa & Koljonen, Kari (2016) Not Partisans, but Participants: The Quantity and Quality of Journalistic Interventionism in Finnish Journalists' Professional Ethos. Journalism Studies. Julkaistu verkossa 8.7.2016. DOI:10.1080/1461670X.2016.1204940

Jaakkola, Maarit; Hellman, Heikki; Koljonen, Kari & Väliverronen, Jari (2015). Liquid Modern Journalism with a Difference: The Changing Professional Ethos of Cultural Journalism. Journalism Practice 9 (6), 811-828.

Reunanen, Esa & Koljonen, Kari (2014). Toimittajan sanansijat. Tampere: Tampere University Press. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9681-3

Koljonen, Kari (2014). Tyytyväiset uudistajat ja tyytymättömät perinnetietoiset: Vapauden kokemukset toimitusorganisaatioissa. Teoksessa Heikki Luostarinen & Pentti Raittila (toim.) Journalistin vapaus. Tampere: Vastapaino, 74–96.

Koljonen, Kari (2014). Median muuttuva rooli kriiseissä. Teoksessa Mari Ukkonen (toim.) Äärikäyttäytyminen – miten kohdataan, miten johdetaan? Julkaisusarja 2, artikkelikokoelma 12. Helsinki: Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos, Maanpuolustuskorkeakoulu, 26–35.

Koljonen, Kari (2013). The shift from high to liquid ideals: Making sense of journalism and its change through a multidimensional model. Teoksessa Sigurd Allern, Henrik Bodker, Martin Eide, Epp Lauk & Ester Pollack (toim.) New Nordic journalism research: Challenges and perspectives. Nordicom Review 34 (Special Issue), 141–153.

Koljonen, Kari (2013). Seuraa johtajaa! Väliportaan päällikkötoimittajien muuttuvat roolit. Tampere: Tampere University Press. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9271-6

Koljonen, Kari (2013). Avoimet ovet uudistuvissa toimituksissa. Teoksessa Esa Reunanen (toim.) Pienempään kuosiin: Helsingin Sanomien ja Satakunnan Kansan tabloidi-uudistus sisällön, tekijöiden, lukijoiden ja ilmoittajien näkökulmasta. Tampere: Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMET, Tampereen yliopisto, 40–50.

Koljonen, Kari (2013). Kriisi journalismissa: Kansakunnan katastrofit ja muuttuva professio. Acta Universitatis Tamperensis  1842. Tampere: Tampere University Press. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9187-0

Väliverronen, Jari; Koljonen, Kari & Raittila, Pentti (2012). Vital explanations or harmful gossip? Finnish journalists’ reflections on reporting the interpretations of two school shootings. Teoksessa Glen Muschert & Johanna Sumiala (toim.) School shootings: Mediatized violence in a global age. Bingley: Emerald Publishing, 161–180.

Koljonen, Kari; Raittila, Pentti & Väliverronen, Jari (2011). Crisis Journalism at a Crossroads: Finnish Journalists' Reflections on Their Profession after Two School Shooting Cases. Journalism Practice 5 (6), 719-734.

Raittila, Pentti, Koljonen, Kari & Väliverronen, Jari (2010). Journalism and School Shootings in Finland 2007-2008. Tampere: Tampere University Press. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-8257-1

Raittila, Pentti et al. (2009). Kauhajoen koulusurmat mediassa. Tampere: Tampereen yliopisto, Tiedotusopin laitos. Julkaisuja. Sarja A111. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-7654-9

Raittila, Pentti & Koljonen, Kari (2009). Kriisijournalismia ennen ja nyt. Media & Viestintä 32 (2), 48–66.

Raittila, Pentti et al. (2008). Jokelan koulusurmat mediasa. Tampere: Tampereen yliopisto, Tiedotusopin laitos. Julkaisuja. Sarja A105. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-7376-0

Julkaisematon raportti

Koljonen, Kari (2007). Journalistiikan maisterikoulutus: Kuvaus yhden opetussuunnitelmatyön ihanteista ja käytännöistä.Yliopistopedagogiikan lopputyö. Tampere: Tampereen yliopisto.

 
Postiosoite: Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus,
33014 Tampereen yliopisto
Käyntiosoite: Kalevantie 4, E-siipi, 3. kerros
Ylläpito: cmt.info@uta.fi
Muutettu: 20.9.2017 15.12 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti