Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: tutkimus: comet - journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus: yhteystiedot: sinikka torkkola:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopisto Viestintätieteiden tiedekunta COMS COMET
COMET - Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus

 

Sinikka Torkkolan julkaisut

Julkaisuista tietoa myös yliopiston SoleCris-tietokannassa

Kirjat ja tutkimusraportit

Vaaliraha ja lautakasa journalismissa - kohun lietsoja vai vastuullinen arvioija? (2014)  Tampere: Journalismin viestinnän ja median tutkimuskeskus COMET. Verkkojulkaisu (PDF)

Journalismin sukupuoli. (2010)
Tampere: Vastapaino. Yhdessä Iiris Ruohon kanssa. 

Subscribing to a woman editor-in-chief? Female and male editors'views on the impact of gender on careers. (2009)
Department of Journalism and Mass Communication.
PDF of the report.

Tilauksessa naispäätoimittaja? Nais- ja miespäälliköiden näkemykset ja kokemukset sukupuolen vaikutuksesta uraan.
Tiedotusopin laitoksen julkaisuja B 52 / 2009. Yhdessä Iiris Ruohon kanssa. Verkkoversio.

Sairas juttu. Tutkimus terveysjournalismin teoriasta ja sanomalehden sairaalasta (2008).
Tampere: Tampere University Press. Väitöskirja. Verkkoversio.

"Täällä Petroskoi" - Omakielisten radio- ja televisio-ohjelmien merkitys Venäjän Karjalan kansallisille vähemmistöille (1997).
Joensuun yliopiston Karjalan tutkimuslaitoksen julkaisusarja-2/1997, 186 s.Yhdessä Kirsi Skönin kanssa.

Jounralismin sukupuoli

Artikkelit tieteellisissä aikakauslehdissä, kokoomateoksissa sekä asiantuntijalehdissä 

Lääkeneuvoja sosiaalisesta mediasta. SIC,lääketietoa Fimeasta 1/2016, 50 - 52.

Muuttuva terveysviestintä, medioituvat terveydet ja sairaudet (2014)Teoksessa Järvi, Ulla (toim.) Tautinen media. Helsinki: Duodecim, 18 - 31.

Tarkkuuskello ja höyrykone: terveysoppaat sukupuoleen kasvattajina. (2014) Kasvatus & Aika 8:1. Yhteisartikkeli Anna-Maria Mäki-Kuutin kanssa. Artikkeli verkossa.

Terveydet ja sairaudet mediassa. (2012) Teoksessa: Honkasalo, Marja-Liisa & Sali, Hannu (toim.) Terveyttä kulttuurin ehdoilla. Näkökulmia kulttuuriseen terveystutkimukseen. Turku: k & h, 105 – 130. Yhdessä Anna-Maria Mäki-Kuutin kanssa.

Nainen sanomalehden sairaalassa. (2012) Teoksessa: Tuimala, Risto (toim.) Naistentauteja, synnytyksiä ja sympatia. Tampere: PSHP, 239 - 246

Looking for gender equality in journalism. (2009) Teoksessa: Tonny Krijnen, Claudia Alvadores & Sofie Van Bauwel (toim.)
Gender in transformations – theory and practice on gender and media. Bristol : Intellect & ECREA. Yhdessä Iiris Ruohon kanssa.

Journalistinen sairaala −kulttuurinen näkökulma terveydenhuollon ja median suhteisiin. Terveydenhuoltotutkimuksen päivät 2006.
Yksilö vai rakenteet. Stakes Työpapereita 26/2006. Helsinki: Stakes, 79−82.

Health communication and knowledge construction (2003). Health Informatics Journal 9:4, 301-313.Yhteisjulkaisu: Ginman, Mariam,
Ek, Stefan, Eriksson-Backa, Kristina, Mustonen, Margit, Torkkola, Sinikka, Tuominen, Kimmo, Wikgren Marianna.

Terveys, sairaus ja hyvinvointi (2003). Teoksessa: Ranta-Tyrkkö, Satu & Ropo, Arja, Turvallista hyvinvointia.
Tampere: Tampere University Press, 113-138.

Construction of the patienthood in health journalism (2002). Teoksessa: Ginman, Mariam & Väliverronen, Esa (toim.)
Communicating Health and New Genetic. Proceedings of Workshop, 17.–18. September 2001, Turku. Åbo: Åbo Akademi, 85–96.

Johdanto: näkökulmia terveysviestintään (2002). Teoksessa: Torkkola (toim.) Terveysviestintä. Helsinki: Tammi, 5-12.

Journalistista terveyttä. Näkökulmia terveysjournalismiin (2002). Teoksessa: Torkkola (toim.) Terveysviestintä.
Helsinki: Tammi, 71–88.

Media Sairastaa. Tiedepolitiikka 3/2001, 30–40.

"Näin lapsesi juo viinaa" Alaikäisten alkoholin käyttö mediajulkisuudessa (1998). Teoksessa: Vuorinen & Torkkola,
Lapsijuopot eduskunnassa ja mediajulkisuudessa. Kaksi tutkimusta alaikäisten alkoholin käytöstä. Stakes: Aiheita 29/1998, 31–72.

Muut julkaisut tieteellisissä aikakauslehdissä ja asiantuntijalehdissä

Asenteet ja taidot uusiksi. Liikuntatiede 4/2013. Kirja-arvio tekosesta Sanna Ojajärvi, Sanna Valtonen ja Teijo Pyykkönen: Liikuntalaiva tietomerellä.

Pandemiarokotuskampanjatutkimuksen kutsukirjeitä suoraan roskakoriin? Tesso 3–4/2009, 16. Yleisönosastokirjoitus.

Journalistinen sairaala järjestää terveyttä. Pro terveys 4/2009, 4-6.

Terveet, sairaat ja media. Liito-lehti, 3/200, 17–18.

Terveyttä ja sairautta kolmesta suunnasta: tautia, potemusta ja sosiaalista järjestystä. Pro terveys 3/2009, 4–6.

Terveydenhuollon viestinnän lähtökohta: potilas vai joku muu. Premissi, terveys- ja sosiaalialan johtamisen erikoisjulkaisu. 2/2009, 10 - 12.

Sairas juttu. Lectio Praecursoria. Sosiaalilääketieteellien aikakauslehti 46:1, 54 –57.

Journalistinen sairaala järjestää terveyttä ja sairautta. Sairaanhoitaja 5/2008, 16−18.

Jäähyväiset Tiedotustutkimukselle. Tiedotustutkimus 31:5, 7.

Januskasvoinen journalismin tutkimus. Tiedotustutkimus 31: 4, 2–3. Pääkirjoitus

Uuden nimen aika. Tiedotustutkimus 31:3, 2 -4. Pääkirjoitus

Tutkimusrauhan julistus. Tiedotustutkimus 31:1, 2-3. Pääkirjoitus

Viestinnän tutkimus vierastaa terveyttä. Tiedotustutkimus 30:4, 2-9. Pääkirjoitus, yhdessä Leena Mikkolan kanssa.

Rajankäyntiä. Tiedotustutkimus 30:3, 2−3. Pääkirjoitus

Onko sukupuoli liian lähellä? Tiedotustutkimus 30:2, 2−3. Pääkirjoitus

Vuorovaikutuksen merkityksellisyydestä: kommentteja Kauko Pietilän artikkeliin (2003). Tiedotustutkimus 26:4, 25–30. Yhdessä Jussi Naukkarisen kanssa

Health communication and knowledge construction (2003). Yhteisjulkaisu: Ginman, Mariam; Ek, Stefan; Eriksson-Backa, Kristina; Mustonen, Margit; Torkkola, Sinikka; Tuominen, Kimmo & Wikgren Marianna. Teoksessa: Bath, Alan; Höglund, Lars & Macevicute, Elena (toim.) iSHIMR 2003. Proceedings of the Eight International Symposium on Health Information Management Research, 1-14.

Potilaan paikkaa etsimässä. Journalismikritiikin vuosikirja 2001, Tiedotustutkimus 24:1, 107–108.

Vahtikoira vahtii kun kansa puukottaa. Journalismikritiikin vuosikirja 1999, Tiedotus-tutkimus 22: 1, 50–54. Yhdessä Esa Reunasen kanssa

Julkisuuden siunaama lääketiede (1998). Kirja-arvio teoksesta Kärki: Lääketiede julkisuudessa. Prometheus vai Frankenstein. Tiedotustutkimus 21: 4, 105–107

Lapsijuopot siisteysongelmana. Journalismikritiikin vuosikirja 1998, Tiedotustutkimus 21:2, 6-7

Toimitetut julkaisut

Sections and Networks events 2009. ECREA 2009.

Terveysviestinnän teemanumero. Tiedotustutkimus 30:4. Yhdessä Ulla Järven ja Leena Mikkolan kanssa.

Terveysviestintä (2002) Helsinki: Tammi.

Journalismikritiikin vuosikirja (2000). Tiedotustutkimus 23:1. Yhdessä Elina Nopparin kanssa

Journalismikritiikin vuosikirja (1999). Tiedotustutkimus 22:1. Yhdessä Marianna Laihon kanssa.

Oppikirjat ja oppimateriaalit

Viestintä terveyden edistämisessä. (2011) Teoksessa: Kunttu, Kristiina; Komulainen, Anne; makkonen, Katri & Pynnönen, Päivi (toim.) Opiskelijaterveys: Helsinki: Duodecim.

Terveys, yhteiskunta ja media (2006 ja 2010) Teoksessa: Orkovaara & Taskinen (toim.) Lukion Dynamo. TE3 terveyden perusteet. Helsinki: Tammi.

Pirstaleista tietotulvaa (2006 ja 2010) Teoksessa: Orkovaara & Taskinen (toim.) Lukion Dynamo. TE1 terveyden perusteet. Helsinki: Tammi.

Health journalism - an introduction. Terveystieteiden yliopistoverkoston verkkokurssi Health values, media. publicity and citizens (2005). Yhdessä Anna-Maria Mäki-Kuutin kanssa, 3 s. (http://www.uta.fi/laitokset/tsph/health/media/journalism.html)

Johdatus terveysviestintää. Viestintätieteiden yliopistonverkoston terveysviestinnän johdatuskurssin 2004.

Koneessasi on virus! Johdanto terveysviestinnän verkko-oppimateriaaliin (2004). Yhdessä Anna-Maria Mäki-Kuutin kanssa, 2s.

Potilasohjeet ymmärrettäviksi. Opas potilasohjeiden tekijöille (2002). Yhdessä Helena Heikkisen ja Sirkka Tiaisen kanssa. Helsinki: Tammi

Muut julkaisut

Netti ei pelasta mielen hädässä. Aamulehti 25.2.2015 Yhteiskirjoitus Anja Salmen kanssa

Valistus ei  korvaa hoitoa. Aamulehti 14.9.2013. Jutun verkkoversio

Kuka katselee tietojasi. Aamulehti 3.1.2013. Puheenvuoroartikkeli. Jutun verkkoversio.

Venäjä yllättää aina. Aikalainen 9/2012. Kolumni

Onko apurahatutkimus vastikkeetonta? Aamulehti 22.12.2011, yleisönosasto. Kirjoitus on luettavissa pääluottamusmiehen blogissa.

Työsuhdeongelmat eivät häviä vaikenemalla. Aikalainen 19 /2011.

Potilas ei ole vain tautialusta. Helsingin Sanomat 23.2.2011, mielipide.

Työnteko voi häiritä opiskelua. Aamulehti 23.1.2011, yleisönosasto.

Asiakkaat mukaan kehittämään terveydenhuoltoa. Aamulehti 10.1.2011, yleisönosasto.

Tutkijankin tarvitsee työelämätaitoja. Helsingin Sanomat 8.11.2010, mielipide.

Toimitustyö perustuu rutiineihin. Helsingin Sanomat 17.10.2010, mielipide.

Työttömiä tutkijoita kohdellaan ohjeiden vastaisesti. Aamulehti, mielipide 28.9.2010.

Palkka nousi inasen, tutkijat kokonaistyöaikaan. Aikalainen 23.4.2010

Ei-palvelusuhteessa työskentelevien tutkijoiden asema horjuu. Acatiimi 7/09, 17-18. Yhdessä Pekka Rantasen kanssa.

Edunvalvontaa yli rajojen. Acatiimi 4/2008.

Työajankohdennuksessa ei kuunneltu työntekijöitä. Aikalainen 6/2008. Keskustelupuheenvuoro

Lisää teoriaa terveysviestinnän tutkimukseen. Laadullisen terveystutkimuksen tutkijaverkoston, LATEn, verkkojulkaisu. Kolumni 7.1.2008

Tauti irtoaa kantajastaan - miten käy potilaan? Tules-vuosikymmenen -terveyshankkeen tiedote 4/2007. Kolumni.

Tiede on työtä. Esipuhe teoksessa Marita Miettinen (200t) Akateemiset ay-liikkeen rakentaja. Tampereen yliopiston tieteentekijät 967−2007. Tampere: Esa Print

Tilasto, totuus ja harhaanjohdos. Aikalainen 9/2007. Keskustelupuheenvuoro

Kilpailu on väärä lääke yliopistoille. Aamulehti 15.3.2007. Yleisönosastokirjoitus

Suosittelisitko lapsellesi tutkijan uraa. Aikalainen 1/ 2007. Kolumni

Tuottavatko kampanjat lisää terveyttä? Myötäote 3/2005, 14−16

Terveysviestintä kaipaa uutta suuntaa (2004) Promo – Terveyden edistämisen lehti 32, 18–19

Median uhka ja valistuksen toivo. STT:n artikkelipalvelu, huhtikuu 2004

Terveysjournalismissa pakit saa potilas. Mielenterveys-lehti 6/ 2000, 30–32

Potilasohjeet osa hyvää hoitoa. Tehy 6/2002, 50–51

Yliopistolaiset viettävät kesää kirjojen teossa. Mainetta vaan ei mammonaa. Acatiimi 7/2002, 9-10

Median terveystulva ei korvaa terveydenhuollon omaa viestintää. STT:n artikkelipalvelu kesäkuu 2001

Mielekäs kipu. STT:n artikkelipalvelu heinäkuu 2001. Yhdessä Jussi Naukkarisen kanssa

Kiusallinen ja näkymätön kipu Aamulehti 19.7. 2001. Yhdessä Jussi Naukkarisen kanssa

Potilaiden ottamat kuvat avaavat sairaalakokemuksia. Professori Alan Radleyn haastattelu. Mediuutiset 14.6.2001.

Mediakin kuuntelee potilasta. Aikalainen 11.6. 2001. Kolumni

Julkisesti sairas. Suomen Lääkärilehti 8 / 2001, 909. Kolumni

Tervettä viestintää. Suomen Lääkärilehti 42 / 2000, 4287. Kolumni

Tervettä julkisuutta. Tietyks, Turun yliopistollisen sairaalan henkilökuntalehti, 11/1999

Missä viipyy eettinen keskustelu sikiöseulonnoista? Journalismin tutkimuksen ja kehitystyön yksikön Uutiskirje 2/1998

Alaikäisten alkoholin käyttö mediajulkisuudessa: Päästäkää vanhemmat ja nuoret ääneen. NeuvoaAntavat 3/1997

Yliopiston julkaisurekisterissä on myös tiedot tieteellisistä esitelmistä ja vierailuluennoista.

Takaisin Torkkolan kotisivulle

 

 

 

 

 
Postiosoite: Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus,
33014 Tampereen yliopisto
Käyntiosoite: Kalevantie 4, E-siipi, 3. kerros
Ylläpito: cmt.info@uta.fi
Muutettu: 5.4.2016 9.14 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti