Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: tutkimus:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoViestintätieteiden tiedekunta

Irtisanottujen toimittajien uudet työt (ITUT)

Hankkeessa tutkitaan journalistien uusia työnkuvia, pärjäämistä työelämän muutoksissa sekä irtisanomisten vaikutuksia journalistisen työn sisältöihin ja toimittajan ammatti-identiteettiin. Tavoitteena on hahmottaa, miten journalistit ovat selvinneet media-alan kiristyneestä työtilanteesta, organisaatiomuutoksista ja yt-neuvotteluista.

Tutkimuksessa selvitetään 1) millaisia ovat journalistien uudet työsuhteet, ja miten niihin on päädytty, 2) miten journalistien työnkuva, tehtävät ja tekemisen tapa ovat muuttuneet irtisanomisten aikakaudella, 3) mitä meneillään oleva media-alan muutos merkitsee journalismille professiona ja työhön liittyvien kriteerien näkökulmasta ja 4) millaisia empiirisiä ja teoreettisia johtopäätöksiä tutkimus journalistien uudelleentyöllistymisestä tarjoaa tietotyön muutoksia ja ammatti-identiteetin murrosta käsittelevälle työelämän tutkimukselle.

Tutkimus toteutetaan monimenetelmäisesti. Laajalla kyselytutkimuksella selvitetään työttömäksi jääneiden journalistien tilanne, taustatekijät sekä kokemukset työttömyydestä ja uudelleentyöllistymisestä. Tutkimusta täsmennetään uudelleentyöllistymiseen liittyvien aiheiden osalta muistelumenetelmällä ja teemahaastatteluin.

Tutkimus aloitettiin Tampereen yliopiston Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMETissa elokuussa 2015. Tulokset julkaistaan marraskuussa 2016.

Vastuuhenkilö: Ari Heinonen
Tutkijat: Kari Koljonen, Auli Harju
Rahoittajat: Työsuojelurahasto, Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö ja Tampereen yliopisto

Hankkeen blogi

 
Ylläpito: cmt.info@uta.fi
Muutettu: 23.9.2016 8.05 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti