Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: tutkimus:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoViestintätieteiden tiedekunta

Julkaisuja

Opinnäytteet

Tutkimuskeskusten julkaisut

Julkaisusarjat

  • Mediatutkimuksia/Media Studies -sarjan julkaisut 2001-2011. Sarjan julkaisija oli TUP Tampere University Press, ja sen toimitus oli Viestinnän, median ja teatterin yksikössä. Sarjassa ei toistaiseksi ilmesty uusia julkaisuja.
  • Tiedotusopin laitoksen julkaisusarjassa ilmestyneet julkaisut 1990-2010. Sarjassa ei enää ilmesty uusia julkaisuja.
  • Seija Ridell (2011) Elämää Facebookin ihmemaailmassa: Sosiaalinen verkostosivu käyttäjiensä kokemana.

Viestinnän, median ja teatterin yksikön julkaisut SoleCRIS-tietokannassa 2011-

Listaus täydentyy kirjaston käydessä tietokantaan talletettuja julkaisuja läpi.
Yksikön henkilökunnan julkaisuja voit hakea SoleCRISISTÄ esim. tutkijan nimellä.

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Abo-Hasseba Ahmed, Waaramaa Teija, Alku Paavo, Geneid Ahmed. (2016). Differences in voice problems and noise reports between teachers of public and private schools in Upper Egypt. Journal of Voice.
URL SoleCRIS

Adhikary Nirmala Mani, Pant Laxman Datt, Pöyhtäri Reeta. (2016). Supporting Safety of Journalists in Nepal : An assessment based on UNESCO's Journalists' Safety Indicators. Paris: UNESCO.
URL SoleCRIS

Ahva Laura. (2016). Practice theory for journalism studies: Operationalizing the concept of practice for the study of participation. Journalism Studies.
URL SoleCRIS

Ahva Laura. (2016). How is Participation Practiced by “In-betweeners” of Journalism?. Journalism Practice.
URL SoleCRIS

Ahva Laura, Heikkilä Heikki. (2016). Mass, Audience, and the Public. Teoksessa Witschge Tamara, Anderson CW, Domingo David (toim.) The Sage Handbook of Digital Journalism. Lontoo: Sage, 315-325.
SoleCRIS

Ahva Laura, van Dalen Arjen, Hovden Jan Fredrik, Kolbeins Guðbjörg Hildur, Löfgren Nilsson Monica, Skovsgaard Morte, Väliverronen Jari. (2016). A Welfare State of Mind? Nordic journalists' conception of their role and autonomy in international context. Journalism Studies.
URL SoleCRIS

Ala-Fossi Marko. (2016). The PSM paradox with Net Neutrality. Teoksessa Lowe Gregory Ferrell, Yamamoto Nobuto (toim.) Crossing Borders and Boundaries in Public Service Media. Göteborg: Nordicom, 47-61.
URL SoleCRIS

Ala-Fossi Marko. (2016). The Old Reliable : Teletext as a Survivor of Digitalization of TV in Finland. Teoksessa Moe Hallvard, Van den Bulck Hilde (toim.) Teletext in Europe : From the Analog to the Digital Era. Göteborg: Nordicom, 111-130.
URL SoleCRIS

Ala-Fossi Marko. (2016). Fulfilling the public service remit in the post- broadcasting era: Does the medium still matter?. International Communication Gazette 78 (4), 291–293.
URL SoleCRIS

Ala-Fossi Marko. (2016). Radiodifusión terrestre en Europa después de la CMR-15: ¿el final de una era o un nuevo principio?. Teoksessa Bonet Montse (toim.) El Imperio del Aire : Espectro Radioeléctrico y Radiodifusión. Barcelona, Spain: Oberta UOC Publishing, Editorial UOC, 201-217.
SoleCRIS

Ala-Fossi Marko, Bonet Montse. (2016). Clearing the skies: European spectrum policy and future challenges of DTT in Finland and Spain. International Journal of Digital Television 7 (3), 363–377.
URL SoleCRIS

Ala-Fossi Marko, Karppinen Kari. (2016). Yleisradio ansaitsee parempaa keskustelua tehtävistään. Media ja viestintä 39 (3), 225-228.
URL SoleCRIS

Ala-Fossi Marko, Karppinen Kari. (2016). Yleisradio ansaitsisi parempaa keskustelua tehtävistään. Suomen Kuvalehti 100 (38), 59.
SoleCRIS

Ala-Fossi Marko, Lax Stephen. (2016). The short future of public broadcasting: Replacing digital terrestrial television with internet protocol?. International Communication Gazette 78 (4), 365-382.
URL SoleCRIS

Custódio Leonardo. (2016). Favela media activism. Political trajectories of low-income Brazilian youth. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1665).
URL SoleCRIS

Eliasson Erik, Jaakkola Maarit. (2016). More mobile, more flexible: Students’ device ownership and cross-media news consumption, and their pedagogical implications. Teoksessa Hovden Jan Fredrik, Nygren Gunnar, Zilliacus-Tikkanen Henrika (toim.) Becoming a journalist: Journalism education in the Nordic countries. Gothenburg: Nordicom.
SoleCRIS

Eloranta Annina, Isotalus Pekka. (2016). Vaalikeskustelun aikainen live-twiittaminen - kansalaiskeskustelun uusi muoto?. Teoksessa Grönlund Kimmo, Wass Hanna (toim.) Poliittisen osallistumisen eriytyminen : Eduskuntavaalitutkimus 2015. Helsinki: Oikeusministeriö, 138-158. (Oikeusministeriön julkaisu 28/2016).
URL SoleCRIS

Gomez Cruz Edgar, Lehmuskallio Asko (toim.). (2016). Digital Photography and Everyday Life: Empirical Studies on material visual practices. New York & Lontoo. (Routledge Studies in European Communication Research and Education 10): Routledge.
SoleCRIS

Hamelink Cees, Nordenstreng Kaarle. (2016). Estudiando la historia a través de la Asociación Internacional para el Estudio de la Comunicación Social (IAMCR). Disertaciones 9 (2), 46-67.
URL SoleCRIS

Harvey Sylvia, Ala-Fossi Marko. (2016). Eroding the assets of citizenship? From broadcast to broadband. International Communication Gazette 78 (4), 294-310.
URL SoleCRIS

Heikkilä Heikki. (2016). Canaries in the Coalmine : Why Journalists Should Be Concerned by Privacy. Teoksessa Carlsson Ulla (toim.) Freedom of Expression and Media in Transition : Studies and reflections in the digital age. Göteborg: Nordicom, 101-106.
URL SoleCRIS

Heikkilä Heikki, Kunelius Rissto. (2016). Surveillance and the Structural Transformation of Privacy : Mapping the conceptual landscape of journalism in the post-Snowden era. Digital Journalism Online First, 1-15.
URL SoleCRIS

Hellman Heikki, Nieminen Hannu. (2016). Ylen markkinahäiriöstä ei ole tutkimusnäyttöä. Suomen Kuvalehti 101 (19), 59.
URL SoleCRIS

Hellman Heikki, Vilkko Arto. (2016). Julkisen palvelun hittiradio? Soittolista erottautumiskeinona kilpailussa kuuntelijoista. Media & viestintä 39 (2), 73-92.
URL SoleCRIS

Hoppu Petri. (2016). Dancing Multiple Identities : Preserving and Revitalizing Dances of the Skolt Sámi. Teoksessa Shay Anthony, Sellers-Young Barbara (toim.) The Oxford Handbook of Dance and Ethnicity. New York, NY: Oxford University Press, 114-130.
SoleCRIS

Hoppu Petri. (2016). Identiteet ja agentsus kaasaegses koltasaamide rahvatantsus. Mäetagused 2016 (1), 53-66.
URL SoleCRIS

Hujanen Taisto. (2016). Broadcasting in the Post-Broadcast Era : Technology and Instituion in the Development of Public Service Media. Teoksessa Lowe Gregory Ferrell, Yamamoto Nobuto (toim.) Crossing Borders and Boundaries in Public Service Media. Göteborg, Sweden: Nordicom, 31-46.
URL SoleCRIS

Hulkko Pauliina. (2016). Ponsi: Nätyä pitäisi kaikkien puolustaa. Teatteri & tanssi + sirkus 5. vuosikerta (5), 11.
SoleCRIS

Hulkko, Pauliina. (2016). Sairaan hyvä taide. Suomen Lääkärilehti 2016 (50-52), 3226-3227.
SoleCRIS

Hulkko, Pauliina. (2016). The ethics of the actor’s dramaturgy. Performing Ethos: An International Journal of Ethics in Theatre & Performance Volume 6 (Issue 1-2), 81-99.
URL SoleCRIS

Isotalus Pekka. (2016). Kun väittelin 20 vuotta sitten. Puheviestintä-blogi (http://prologos.fi/kun-vaittelin-20-vuotta-sitten/).
URL SoleCRIS

Isotalus Pekka. (2016). Puheviestinään yliopisto-opetus muutoksen tuulissa. ProBlogi (http://prologos.fi/puheviestinnan-yliopisto-opetus-muutosten-tuulissa/).
URL SoleCRIS

Jaakkola Maarit. (2016). Arbetsgrupp föreslår att finska Yle minskar sin produktion. Nordicom Mediefakta (http://www.nordicom.gu.se/sv/mediefakta/nyheter/arbetsgrupp-foreslar-att-finska-yle-minskar-sin-produktion).
URL SoleCRIS

Kaitajärvi-Tiekso Juho. (2016). ‘A Step Back to the Dark Ages of the Music Industry’ : Democratisation of Record Production and Discourses on Spotify in Kuka Mitä Häh?. Teoksessa Nowak Raphaël, Whelan Andrew (toim.) Networked Music Cultures Book : Contemporary Approaches, Emerging Issues. London: Palgrave Macmillan, 133-150.
URL SoleCRIS

Kangaspunta Veera. (2016). Talvivaara ja kommenteissa keskustelevat julkisot: Keskustelunanalyyttinen menetelmäkokeilu verkkouutisten kommentoinnista. Media & viestintä 39 (1), 24-54.
URL SoleCRIS

Kanninen Mikko, Syrjä Tiina. (2016). Yhteyttä luomassa. Teatteri &tanssi +sirkus 5 (3), 41.
SoleCRIS

Kanninen Mikko, Syrjä Tiina. (2016). Coriolanus online näyttelijälle vieraan kielen ja uuden verkko-opetuksen pilottiprojektina. Teatteri&Tanssi&Sirkus 2016 (3).
SoleCRIS

Kanninen Mikko, Syrjä Tiina, Gorman Tom. (2016). The Coriolanus Online project. Teoksessa Proceedings of the 20th International Academic Mindtrek Conference: ACM, 457-459.
URL SoleCRIS

Karhumäki Johanna, Kouki Elina, Jaakkola Maarit, Varjonen Anna-Mari. (2016). Jukola: Tekstit ja vuorovaikutus. 1. Helsinki: SanomaPro.
SoleCRIS

Kivimäki Sanna. (2016). Kaikki sormet ovat eripituisia. Sutina. Suomi toisena kielenä -opettajat ry:n jäsenlehti 2016 (1), 54-55.
SoleCRIS

Kivimäki Sanna. (2016). Mistä puhumme kun puhumme tieteestä. Tiedetoimittaja 2016 (2).
URL SoleCRIS

Kivimäki Sanna. (2016). Mistä puhumme, kun puhumme lännestä?. Sutina. Suomi toisena kieleä -opettajat ry:n jäsenlehti 2016 (2), 51.
SoleCRIS

Kivimäki Sanna. (2016). Tutkija - poliittinen käsityöläinen. Media & viestintä 39 (1), 87-89.
URL SoleCRIS

Kivimäki Sanna. (2016). Hajoamisen tunnut. Media & Viestintä 39 (2), 162-164.
URL SoleCRIS

Kivimäki Ville, Männistö Anssi. (2016). Sodan särkemä arki. Helsinki: WSOY.
SoleCRIS

Kolamo Sami. (2016). Infantinon suuri savotta: miten näistä epäkohdista voi päästä eroon?. Aamulehti 28.02.2016.
SoleCRIS

Koski Kaisu, Heyning Fenna, Zwijnenberg Robert. (2016). Collaborative meaning-making in arts-based research: Data interpretation with an artist, a physician, and an art historian. Art/Research International: A Transdisciplinary Journal 1 (1), 234-257.
URL SoleCRIS

Koski Kaisu, Tikka Pia (toim.). (2016). International Journal of Cinema: Cinema and the Body. 2/2016. Avanca Portugal: Debatevolution – Associação.
SoleCRIS

Kumpu Ville. (2016). Tulevaisuuden kuvitteleminen journalismissa : Tekstianalyyttinen tulkinta journalismin tulevaisuusmielikuvituksesta. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1693).
URL SoleCRIS

Kunelius Risto. (2016). Free Speech at an Intersection : Notes on the contemporary hybrid public sphere. Teoksessa Carlsson Ulla (toim.) Freedom of Expression and Media in Transition : Studies and Reflections in the Digital Age. Göteborg: Nordicom, 35-42.
URL SoleCRIS

Kunelius Risto, Reunanen Esa. (2016). Changing Power of Journalism : The Two Phases of Mediatization. Communication Theory 26 (4), 369-388.
URL SoleCRIS

Kuuluvainen, Venla. (2016). Supportive Communication in Al-Anon Mutual-aid Groups. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1670).
URL SoleCRIS

Kuusela Hanna. (2016). Kollaboratiivisuus on pop, mutta onko se hyvä(ä)?. Kiertoliike-festivaalin verkkosivut (http://kiertoliike.tanssintalo.fi/pdf/TT_artikkeli_Kiertoliike_Kuusela_FIN_2016.pdf).
URL SoleCRIS

Kuusela Hanna. (2016). Publisher, Promoter and Genius : The Rise of Curatorial Ethos in Contemporary Literature. Teoksessa Gilbert Annette (toim.) Publishing as Artistic Practice: Sternberg Press, 118-133.
SoleCRIS

Kuusela Hanna. (2016). Tylsyyden ylistys. niin & näin – filosofinen aikakauslehti 23 (2), 28-29.
URL SoleCRIS

Kuusela, Hanna. (2016). The Forms and Uses of Contemporary Books : Studying the Book as a Mass Produced Commodity and an Intimate Object. Transformations (27).
URL SoleCRIS

Kytö Meri. (2016). Musiikki ja sisäpaikallissijat. Musiikin suunta 38 (1).
URL SoleCRIS

Kytö Meri (toim.). (2016). Musiikin suunta: Musiikki ja maahanmuutto. Helsinki: Suomen Etnomusikologinen Seura.
URL SoleCRIS

Kytö Meri. (2016). Asumisen rajat: yksityinen äänimaisema naapurisuhteita käsittelevissä nettikeskusteluissa. Teoksessa Järviluoma Helmi, Piela Ulla (toim.) Äänimaisemissa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 53–70. (Kalevalaseuran vuosikirja 95).
SoleCRIS

Kytö Meri, Rantanen Saijaleena, Ramstedt Kim (toim.). (2016). Etnomusikologian vuosikirja. 28. Helsinki: Suomen Etnomusikologinen seura.
URL SoleCRIS

Kytö Meri, Özgün E. Sirin. (2016). Sonic Resistance: Gezi Park Protests and the Political Soundscapes of Istanbul. Teoksessa Bottá Giacomo (toim.) Unsichtbare Landschaften : Populäre Musik und Räumlichkeit - Invisible Landscapes : Popular Music and Spaciality: Waxmann Verlag, 75-96. (Populäre Kultur und Musik 15).
SoleCRIS

Kääriäinen Juha, Isotalus Pekka, Gunnar Thomassen. (2016). Does public criticism Erode trust in the police? The case of Jari Aarnio in the Finnish news media and its effects on the public’s attitudes towards the police. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention 17 (1), 70-85.
URL SoleCRIS

Lehmuskallio Asko. (2016). The camera as a sensor: The visualization of everyday digital photography as simulative, heuristic and layered pictures. Teoksessa Gomez Cruz Edgar, Lehmuskallio Asko (toim.) Digital Photography and Everyday Life: Empirical Studies on material visual practices. New York & Lontoo: Routledge, 243–266. (Routledge Studies in European Communication Research and Education 10).
SoleCRIS

Lehmuskallio Asko, Gomez Cruz Edgar. (2016). Why Material Visual Practices?. Teoksessa Gomez Cruz Edgar, Lehmuskallio Asko (toim.) Digital Photography and Everyday Life: Empirical Studies on material visual practices. New York & Lontoo: Routledge, 1-16. (Routledge Studies in European Communication Research and Education 10).
SoleCRIS

Lehtonen Mikko. (2016). 'To tell a better story': The Curious Incidence of Conjunctural Analysis. Teoksessa Connell Kieran, Hilton Matthew (toim.) Cultural Studies 50 years On : History, Practice, Politics. London: Rowman & Littlefield International, 209-219.
SoleCRIS

Leisiö Timo. (2016). Über die modale Analyse von Melodien : Aspekte der universalen Radartontheorie. Teoksessa Ebeling Martin (toim.) Carl Stumpfs Berliner Phonogrammarchiv : Ethnologische, musikpsychologische und erkenntnistheoretische Perspektiven: Peter Lang, 33-60. (Schriftenreihe der Carl Stumpf Gesellschatf 6).
SoleCRIS

Lowe Gregory Ferrell. (2016). PSM in the 21st Century: What Value and Which Values?. Geneva, Switzerland: European Broadcasting Union.
URL SoleCRIS

Lowe Gregory Ferrell, Goodwin Peter, Yamamoto Nobuto. (2016). Crossing borders and boundaries in PSM: Heritage, complication and development. Teoksessa Lowe Gregory Ferrell, Yamamoto Nobuto (toim.) Crossing Borders and Boundaries in Public Service Media. Göteborg, Sweden: Nordicom, 11-27.
URL SoleCRIS

Lowe Gregory Ferrell, Stavitsky Alan G. (2016). Ensuring public service news provision in the era of networked communications. The International Communication Gazette 78 (4), 311-329.
URL SoleCRIS

Lowe Gregory Ferrell, Yamamoto Nobuto (toim.). (2016). Crossing Borders and Boundaries in Public Service Media. Göteborg, Sweden: Nordicom.
URL SoleCRIS

Malmberg Tarmo. (2016). Porvarillisen julkisuuden synty kulttuurijulkisuutena 1700-luvulla. Media & Viestintä 39 (3), 229-236.
URL SoleCRIS

Malmberg Tarmo. (2016). 1920-luvun sanomalehtitutkimus mediatutkimuksen painopisteiden ennakoijana. Media & Viestintä 39 (2), 153-156.
URL SoleCRIS

Malmberg Tarmo. (2016). Mistä kaikki alkoi eli mediatutkimuksen perustanlasku 1900-luvun taitteessa. Media & Viestintä 39 (1), 90-92.
SoleCRIS

Malmelin Nando, Virta Sari. (2016). MANAGING CREATIVITY IN CHANGE: Motivations and constraints of creative work in a media organisation. Journalism Practice 10 (8), 1041-1054.
URL SoleCRIS

Mathieu David, Brites Maria José, Chimirri Niklas A., Saariketo Minna. (2016). In dialogue with related fields of inquiry: The interdisciplinarity, normativity and contextuality of audience research. Participations : Journal of Audience & Reception Studies 13 (1), 462-475.
URL SoleCRIS

Mathieu David, Vicente-Mariño Miguel, Brites Maria José, Amaral Inês , Chimirri Niklas A, Finger Juliane, Romic Bojana, Saariketo Minna, Tammi Riitta, Torres da Silva Marisa, Pacheco Liliana. (2016). Methodological challenges in the transition towards online audience research. Participations : Journal of Audience & Reception Studies 13 (1), 289-320.
URL SoleCRIS

Mollen Anne, Saariketo Minna, Kleut Jelena. (2016). Intersecting audience activities: An audience studies perspective on the materiality of design, platforms and interfaces. Participations : Journal of Audience & Reception Studies 13 (1), 360-373.
URL SoleCRIS

Mäenpää Jenni. (2016). Todeksi tehty valokuva : Objektiivisuuden rakentuminen uutiskuvajournalismissa. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1708).
URL SoleCRIS

Männistö Anssi. (2016). The Boston Marathon bombing investigation as an example of networked journalism and power of big data analytics. Teoksessa Gómez Cruz Edgar, Lehmuskallio Asko (toim.) Digital Photography and Everyday Life : Empirical Studies on Material Visual Practices. London: Routledge, 86-97.
SoleCRIS

Männistö, Anssi. (2016). Digikuvaamisen historian pikkujättiläinen. Media ja Viestintä (4).
URL SoleCRIS

Niemi Jarkko. (2016). Description of Poetic Form as a Tool for Stylistic Analysis of a Traditional Song Performance: A Case of a Western Nenets Narrative Song. The Retrospective Methods Network - RMN Newsletter 2015/2016 (11), 17-32.
URL SoleCRIS

Nikunen Kaarina. (2016). Tunteesta mediaan: solidaarisuus, arvontuotanto ja data hybridissä mediamaisemassa. Media & Viestintä 39 (4), 283-289.
URL SoleCRIS

Nikunen Kaarina. (2016). Media, passion and humanitarian reality television. European journal of cultural studies 19 (3), 265-282.
URL SoleCRIS

Nikunen Kaarina. (2016). Doing Good Reality, Masculine Care and Affective Capitalism. Ephemera: theory & politics in organization 16 (4), 163-184.
URL SoleCRIS

Noppari Elina, Uusitalo Niina, Kupiainen Reijo. (2016). Talk to me! Possibilities of constructing children’s voices in the domestic research context. Childhood, 1-16.
URL SoleCRIS

Nordenstreng Kaarle. (2016). Being (Truly) Critical in Media and Communication Studies: Reflections of a Media Scholar Between Science and Politics. Javnost-the public 23 (1), 89-104.
URL SoleCRIS

Nordenstreng Kaarle. (2016). Kokonaisesitys viestintäpolitiikasta. Media & Viestintä 39 (1), 84-86.
URL SoleCRIS

Nordenstreng Kaarle. (2016). Liberate freedom from its ideological baggage!. Teoksessa Carlsson Ulla (toim.) Freedom of Expression and Media in Transition : Studies and reflections in the digital age. Göteborg: NORDICOM, 61-65.
URL SoleCRIS

Nordenstreng Kaarle, Paiva Raquel, Paulino Fernando Olivera, Moreira Sonia Virginia. (2016). Introduction: BJR Special Edition on Journalism in BRICS. Brazilian Journalism Research 12 (1), 4-9.
URL SoleCRIS

Nortdenstreng Kaarle. (2016). Inkeri vaikuttajana. Teoksessa Lahti Raimo (toim.) Inkeri Anttila (1916-2016) : Rikosoikeuden uudistajan ammatillinen ura ja vaikutus. Helsinki: Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, 265-269.
SoleCRIS

Nyabuga George, Mwangi Wangethi, Pöyhtäri Reeta. (2016). Supporting Safety of Journalists in Kenya : An assessment based on UNESCO's Journalists' Safety Indicators. Paris: UNESCO.
URL SoleCRIS

Oinonen Eriikka, Rautiainen-Keskustalo Tarja, Tiilikka Tiina. (2016). 1970-luvun tyttökansalainen, peruskoulu ja media. Aikuiskasvatus 38 (3), 169-178.
SoleCRIS

Ots Mart, Krumsvik Arne, Ala-Fossi Marko, Rendahl Pernilla. (2016). The Shifting Role of Value-Added Tax (VAT) as a Media Policy Tool: A Three-Country Comparison of Political Justifications. Javnost - The Public: Journal of the European Institute for Communication and Culture 23 (2), 170-187.
URL SoleCRIS

Paavolainen Teemu. (2016). Smart Homes and Living Machines : Views From Performative Architecture. Teoksessa Arlander Annette (toim.) CARPA4 Proceedings : The Non-Human and the Inhuman in Performing Arts – Bodies, Organisms and Objects in Conflict. Helsinki: University of the Arts. (NIVEL : Artistic Research in the Performing Arts 06).
URL SoleCRIS

Picard Robert G, Lowe Ferrell Gregory. (2016). Questioning media management scholarship: four parables about how to better develop the field. Journal of Media Business Studies 13 (2), 61-72.
URL SoleCRIS

Pöyhtäri Reeta. (2016). The (Un)safe practice of journalism. An analysis based on UNESCO’s Journalists’ Safety Indicators assessments. Teoksessa Carlsson Ulla (toim.) Freedom of Expression and Media in Transition : Studies and Reflections in the Digital Age. Göteborg: Nordicom, 175-182.
URL SoleCRIS

Pöyhtäri Reeta, Väliverronen Jari, Ahva Laura. (2016). Suomalaisen journalistin itseymmärrys muutosten keskellä. Media & viestintä 39 (1), 1-23.
URL SoleCRIS

Reunanen Esa. (2016). Uutismedia verkossa 2016 : Reuters Institute Digital News Report - Suomen maaraportti. Tampere ja Helsinki: Tampereen yliopisto ja Viestintäalan tutkimussäätiö.
URL SoleCRIS

Reunanen Esa, Koljonen Kari. (2016). Not Partisans, But Participants : The quantity and quality of journalistic interventionism in Finnish journalists’ professional ethos. Journalism Studies.
URL SoleCRIS

Roihankorpi Riku. (2016). Julkinen vertaisarvio Tero Nauhan ekspositiosta Speculation on change from the posture of performance art practice. Ruukku 6: taiteellisen tutkimuksen kausijulkaisu (https://www.researchcatalogue.net/profile/show-exposition?exposition=240675&show-reports=1).
URL SoleCRIS

Ruoho Iiris. (2016). Kiinalaisen naisen monet kasvot. Agricolan kirja-arvostelut 11.11.2016.
URL SoleCRIS

Ruokamo Heli, Kotilainen Sirkku, Kupiainen Reijo. (2016). Mediakasvatus nyt ja tulevaisuudessa. Teoksessa Pekkala Leo, Salomaa Saara, Spisák Sanna (toim.) Monimuotoinen mediakasvatus. Helsinki: Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, 18-34. (Kansallisen audiovisuaalisen instituutin julkaisuja 1/2016).
URL SoleCRIS

Saarenmaa Laura. (2016). Pin Ups and Political Passions : Citizenship Address in Post-War Men’s Magazines. Teoksessa Danielsen Hilde, Jegerstedt Kari, Muriaas Ragnhild, Ytre-Arne Brita (toim.) Gendered Citizenship and the Politics of Representation: Palgrave McMillan, 261-279.
URL SoleCRIS

Saarenmaa, Laura. (2016). Candid Conversations : Politics and Politicians in Playboy Magazine. Media History.
URL SoleCRIS

Seppänen Janne, Herkman Juha. (2016). Aporetic apparatus : Epistemological transformations of the camera. Nordicom Review 37 (1), 15-27.
URL SoleCRIS

Seppänen Janne, Häkkinen Jukka, Lehmuskallio Asko. (2016). Miten katsoa silmät kiinni. Teoksessa Ylikangas Mikko (toim.) Mielen salat. Helsinki: Gaudeamus, 172-186.
SoleCRIS

Seuri Olli. (2016). Kekkonen vallankäyttäjänä ja vallankäytön välineenä. Urho Kekkosen historiakuva Helsingin Sanomien 1960-lukuviittauksissa. Lähikuva Vol 29 (2), 59-72.
URL SoleCRIS

Seuri Olli. (2016). Historian journalistinen esittäminen. 1960-luku Helsingin Sanomissa vuosina 2008 ja 2013. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1723).
URL SoleCRIS

Sirkkunen Esa. (2016). Yksityisyys valvonnan verkoissa. Media & viestintä 39 (2), 117-136.
URL SoleCRIS

Sirkkunen Esa, Väätäjä Heli, Uskali Turo, Rezaei Parisa Pour. (2016). Journalism in Virtual Reality: Opportunities and Future Research Challenges. Teoksessa Academic Mindtrek'16, Proceedings of the 20th International Academic Mindtrek Conference. New York, NY, USA: Association of Computer Machinery (ACM), 297-303.
URL SoleCRIS

Suhonen Pertti. (2016). Hallitus gallupjournalismin ristipaineissa. Media & Viestintä 39 (2), 137-153.
URL SoleCRIS

Sumiala Johanna, Tikka Minttu, Huhtamäki Jukka, Valaskivi Katja. (2016). #JeSuisCharlie: Towards a Multi-Method Study of Hybrid Media Events. Media and Communication 4 (4).
URL SoleCRIS

Tikka Minttu. (2016). Verkon sosiaalista todellisuutta kartoittamassa. Media ja viestintä 39 (2), 157-161.
URL SoleCRIS

Torkkola Sinikka. (2016). Multifaceted Health Communication. Teoksessa Marinescu Valentina, Mitu Bianca (toim.) Health and the Media : Essays on the Effects of Mass Communication. Jefferson NC: McFarland, 17-36.
SoleCRIS

Torkkola, Sinikka. (2016). Lääkeneuvoja sosiaalisesta mediasta. SIC,lääketietoa Fimeasta 2016 (1), 50 - 52.
URL SoleCRIS

Torkkola, Sinikka. (2016). Verkosta vertaistukea ja tietoa. Diabetes 68 (2), 36-37.
SoleCRIS

Tosoni Simone, Ridell Seija. (2016). Decentering media studies, verbing the audience: Methodological considerations concerning people’s uses of media in urban space. International Journal of Communication 10, 1277-1293.
URL SoleCRIS

Uimonen Heikki, Kytö Meri. (2016). Analysing the Transforming Finnish Soundscapes project . Teoksessa Remy Nicholas, Tixier Nicholas (toim.) Ambiances, tomorrow : Proceedings of 3rd International Congress on Ambiences, September 2016, Volos, Greece. Grenoble: International Ambiances Network, 873-878.
SoleCRIS

Uusitalo Niina. (2016). Hallinnan näkökulmia mediakasvatukseen. Teoksessa Pekkala Leo, Salomaa Saara, Spišák Sanna (toim.) Monimuotoinen mediakasvatus: Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, 54-70. (Kansallisen audiovisuaalisen instituutin julkaisuja 1/2016).
URL SoleCRIS

Vainikka Eliisa. (2016). Kuvien kierrosta. Verkkonuorisotyön keskus Verken blogi (http://www.verke.org/blog/kuvien-kierrosta/).
URL SoleCRIS

Vainikka Eliisa. (2016). Avaimia nettimeemien tulkintaan – Meemit transnationaalina mediailmiönä. Lähikuva 29 (3), 60-77.
URL SoleCRIS

Valaskivi Katja. (2016). Cool Nations : Media and the Social Imaginary of the Branded Country. London: Routledge.
URL SoleCRIS

Valaskivi Katja. (2016). Circulating a fashion: Performance of nation branding in Finland and Sweden. Place Branding and Public Diplomacy 12 (2), 139–151.
URL SoleCRIS

Vehkalahti Pertti. (2016). Ilmastonmuutoksen ydinasiat : Ilmastokonsensus Fennovoima-kirjoittelussa 2007-2013. Media & Viestintä 39 (2), 93-116.
URL SoleCRIS

Virta Sari, Lowe Gregory Ferrell. (2016). Crossing boundaries for innovation: Content development for PSM at Yle. Teoksessa Lowe Gregory Ferrell, Yamamoto Nobuto (toim.) Crossing Borders and Boundaries in Public Service Media. Göteborg, Sweden: Nordicom, 229-246.
URL SoleCRIS

Waaramaa Teija. (2016). Gender differences in identifying emotions from auditory and visual stimuli. Logopedics Phoniatrics Vocology.
URL SoleCRIS

Waaramaa Teija, Kukkonen Tarja, Stoltz Moly, Geneid Ahmed. (2016). Hearing impairment and emotion identification from auditory and visual stimuli. International Journal of Listening.
URL SoleCRIS

Yagodin Dimitry. (2016). Blog medvedev: Aiming for public consent. Teoksessa Morris J, Rulyova N, Strukov V (toim.) New Media in New Europe-Asia. New York ,NY: Taylor and Francis, 72-91.
SoleCRIS

Yagodin Dmitry, Tegelberg Matthew. (2016). Donors Do Not Trust. Actor-Networks and Intermedia Agenda-Setting in Online Climate News. Nordicom Review.
URL SoleCRIS

Zilliacus-Tikkanen Henrika, Hujanen Jaana, Jaakkola Maarit. (2016). Finnish journalism students: Stable professional ideals and growing qritique of practice. Teoksessa Hovden Jan Fredrik, Nygren Gunnar, Zilliacus-Tikkanen Henrika (toim.) Becoming a journalist: Journalism education in the Nordic countries. Gothenburg: Nordicom, 127-142.
URL SoleCRIS

 
Ylläpito: cmt.info@uta.fi
Muutettu: 27.1.2016 7.40 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti