Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: tutkimus: julkaisuja: opinnäytteet:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoViestintätieteiden tiedekunta

Tutkielmat

Tampereen yliopiston pro gradu -tutkielmat ja lisensiaatintutkimukset vuodesta 1991 alkaen löytyvät tutkielmatietokannasta. Tiivistelmiä ja kokotekstejä on tallennettu vuodesta 2000 alkaen. Tutkielmatietoja voi selata tieteenalayksikön mukaan vuodesta 2011 alkaen, tiedekunnittain ja laitoksittain vuoteen 2010 saakka.

Viestinnän, median ja teatterin yksikön pro gradu -tutkielmat vuodesta 2011 >

Arkisto

Alla on listattu yksikön oppiaineiden pro gradu -tutkielmia (tiedotusopissa myös lisensiaatintutkimuksia) viime vuosilta. Lisätiedot tutkielmista löytyvät Tampereen yliopiston tutkielmatietokannasta.

Tiedotusoppi - Puheviestintä - Teatterin ja draaman tutkimus - Teatterityö

Tiedotusoppi

Pro gradu -tutkielmat - Lisensiaatintutkimukset

Pro gradu -tutkielmat 2007-2011

 • 2011: Aalto, Satu: Unpleasant Pleasant Place. The essence of a porn shop?
 • 2011: Crowley, Sean: Foreign donor support the Afgan media 2002-2010
 • 2011: Flink, Soile-Mari: The future of retail advertising: Implications for the Finnish newspaper industry.
 • 2011: Haarala, Juuso: Promokuva rock-yhtyeen imagon rakentajana.
 • 2011: Hakala, Jarkko: Julkisuusteoria globaalissa kontekstissa. Helsingin Sanomien ilmastokokousuutisointi transnationaalin julkison tuottajana.
 • 2011: Heiskanen, Henni: Lehti tekee itsemurhan! Itsemurhan rakentuminen Mielenterveyslehden teksteissä vuosina 1970-2008.
 • 2011: Hyväri, Erika: Lukijakommenteista lisäarvoa uutiselle? Aamulehden paikallisuutisten lukijakommenttien aiheet ja funktiot.
 • 2011: Kaartinen, Liisa: Lehtikuvaaja kohtaa maahanmuuttajan. Maahanmuuttajien representaatiot Helsingin Sanomissa ja kuvantuottamisen kehykset kuvaushetkellä.
 • 2011: Kangas, Jarkko: Katastrofin ainekset. Ilmastonmuutoksen visuaalinen rakentaminen elokuvassa Epämiellyttävä totuus.
 • 2011: Kangaspunta, Veera: Pölkkytaiteilijasta muodon mestariksi. Kain Tapperin ura kulttuurijournalismin peilinä.
 • 2011: Kari, Petteri: Sanomalehtien verkkosivujen monet kasvot. Sisällön erittely suomalaisten sanomalehtien internetsivuista ja pohdintaa tulevaisuuden haasteista sanomalehtialalle.
 • 2011: Karonen, Outi: Unelmien ja toivon koti. Miten Kokoomus, SDP ja Keskusta rakensivat mielikuvia kunnallisvaalikampanjoissaan.
 • 2011: Keltto, Sarianne: Asian vierestä omalla nimellä. Uutiskommentin lajipiirteiden kuvailua Aamulehdessä ja Ilkassa.
 • 2011: Keränen, Selina: Herkkupeppu ja metallipeikko. Sukupuolen representaatio Rumba-lehdessä.
 • 2011: Koskinen, Heikki: Toimittajat jotka menettivät Venäjän. Kaupunkilehti The eXile amerikkalaisena journalismin kriitikkona Moskovassa 1997-1999.
 • 2011: Kynkäänniemi, Taija: Vuorovaikutus Facebookin pääsivulla.
 • 2011: Lankinen, Tiina: Rockjournalismin kertojanasenteet. Laadullinen sisällönerittely Inferno-lehden jutuista.
 • 2011: Leppänen, Hanna: "Kerro, kerro kuva": Valokuvan sanoma tieteellisessä tekstissä.
 • 2011: Mäntymaa, Antti: Pikkutuhmaa aamutuimaan. Sukupuoli- ja seksuaalisuusdiskurssin tarkastelua formaattiradion aamuohjelmissa.
 • 2011: Kuutti, Verna: Todet ruudut: Sarjakuvajournalismi journalismin uusintajana ja uudistajana
 • 2011: Meriluoto, Satu: Monimediaalisuus sanomalehden toimitustyössä. Toimittajien käsityksiä monimediaalisesta työskentelystä Etelä-Suomen Sanomissa.
 • 2011: Mokkila, Maija: Televisio ja suomalainen tiede
 • 2011: Ojakangas, Tuuli: Ketä kiinnostaa? Tutkimus EU-uutisten nuorten vastaanottajien tiedonlähteistä, mielipiteistä ja yhteiskunnallisesta osallistumisesta.
 • 2011: Paavola, Juho: Lätkässä leijonaan. Jääkiekkokuvan ilmaisukeinot Aamulehden MM-kisakuvissa 1965, 1982 ja 2003 kansallisen identiteetin  rakennusaineena.
 • 2011: Parkkinen, Jaakko: Taistelu lääkelaitoksesta. Julkisen harkinnan keinot ja kehykset Helsingin Sanomien kirjoittelussa.
 • 2011: Partanen, Joonas: Me vastaa he  -  silti se on yhteinen pelimme. Yhteisöllisyys ja erottautuminen englantilaisissa jalkapallofanzineissa.
 • 2011: Pelli, Petja: Yleisön edustaja. Lukijalähtöisyyden perusteet verkkoajan sanomalehdessä.
 • 2011: Pulkkinen, Titta: Lainvalmistelijoiden näkökulma julkisuuteen. Sata-komitean lainvalmistelijoiden käsitykset julkisesta keskustelusta ja heidän julkisuuskäytäntönsä.
 • 2011: Ranta, Pirjo: Muodonmuutoksen pyörteissä. Komiikan ja vieraantumisen keinot Steven Meiselin toimituksellisissa muotikuvissa.
 • 2011: Rantalainen, Tiia: "Ei musta tuntunut, että mä oisin ollut pahantekijä kuitenkaan." Haastattelututkimus journalistien tunteista ja kokemuksista Kauhajoen kouluammuskeluista.
 • 2011: Repo, Siina: "Olivat tytöt kuulemma tehneet aikamoisia päätöksiä yhdessä". Naisjohtajien representaatiot Suomen Kuvalehden henkilöhaastatteluissa vuosina 1970-2010.
 • 2011: Ruissalo, Pekka: Kolmas kierros! Vallan diskurssit Aamulehden ja Helsingin Sanomien pääkirjoituksissa, kolumneissa ja kommenteissa presidentivaalien toisella kierroksella keväällä 2006.
 • 2011: Sipilä, Meeri: "Kuvasta katsoo piinattu eläin". Eläinoikeusliikkeen media-aktivismi Tarhauskielto-kampanjassa talvella 2010.
 • 2011: Sjöholm, Johanna: Venäläisyys sanomalehti Etelä-Saimaan tonttikauppauutisissa. Historiallinen vertailu vanhoista ja uusista venäläisstereotypioista.
 • 2011: Taivalkoski, Marko: Urheiluoikeuksien markkinoilla. Eksploratiivinen tapaustutkimus urheilun televisio-oikeuksien kaupankäynnistä Suomessa.
 • 2011: Tuura, Kirsi: Mikä on hirviö?
 • 2011: Tolonen, Ruut: Tutka- vai taistelupari? Toimittajan ja valokuvaajan yhteistyö suomalaisissa maakuntalehdissä.
 • 2011: Turunen, Tommi: Newsweek  -  vallan vahtikoira vai yhdysvaltain hallinnon puudeli? Irakin uhka Newsweek-lehden visuaalisissa esityksissä: kehysanalyyttinen ja mediakriittinen tarkastelu.
 • 2011: Uotila, Tiina: Irtisanomisuutisoinnin anatomia. Metsäteollisuuden syyskuun 2008 irtisanomisaallon uutisdiskurssit Kainuun Sanomissa, Etelä-Saimaassa, Aamulehdessä ja Helsingin Sanomissa.
 • 2011: Vihavainen, Suvi: Kympin naiset. Haastattelututkimus sanomalehtien toimituksellisen keskijohdon nuorista naispäälliköistä.
 • 2011: Vilhu, Reeta: Nuoret ja naistenlehdet. Naiskuvan manipuloiminen lukiolaisten silmin.
 • 2011: Yliskylä, Tia: A change process in a newspaper and how to manage it: A case study of change processes in newspapers Ilkka and Pohjalainen.
 • 2010: Harju, Saara: Lukijasuhteen rakentamisen keinoja Trendi- ja Veli -lehdessä. Sisarellista vertaistukea ja miehisyyden todistelua.
 • 2010: Helin, Satu: Tiananmenin aukiolta linnunpesään. Pekingin olympialaiset paikan ja ideologian konfliktina Helsingin Sanomien urheilusivuilla 2001-2008.
 • 2010: Ilomäki, Anu: Darfurin kriisin kehykset television ajankohtaisohjelmissa
 • 2010: Jaakkola, Lauri: Olympiasankaruuden sukupuoli. Urheilusankaruuden representaatiot Helsingin Sanomissa ja Iltalehdessä.
 • 2010: Juutilainen, Ville: Läsnäolon tuntu. Havainnointi journalistin työvälineenä lehtireportaasissa.
 • 2010: Kantola, Karoliina: Mangasta massamurhaan - koulutuksesta koulusurmaan. Japani suomalaisessa ja Suomi japanilaisessa sanomalehdessä.
 • 2010: Kauppila, Teresa: Yleisönosasto retorisena foorumina. Keskustelu Hämeenlinnan suurkunnasta.
 • 2010: Kivimäki, Hannu: Ulkoasutyön muoto ja sisältö. Ulkoasun tuottajien työn kokemus ja suhtautuminen sanomalehden visuaalisuuteen Valkeakosken Sanomissa, Keskisuomalaisessa ja Helsingin Sanomissa.
 • 2010: Kukkonen, Kaisa: Verkkomainonta interaktiivisen markkinointiviestinnän mahdollistajana. Internetin vaikutukset sanomalehtien talouteen.
 • 2010: Kurki, Minna: An american experience. Working as a correspondent in Washington.
 • 2010: Kuusinen, Jarno: Suomalainen kylä. Autoetnografinen näkökulma valokuvan narratiivisuuteen.
 • 2010: Lauhio, Eveliina: "Mitähän Kekkonenkin tähän sanoisi?" - vuorovaikutus Marja-Sisko Aallosta käydyssä verkkokeskustelussa
 • 2010: Marttinen, Emmi: "Komeitahan me ollahan, luonteeltamma". Lukijoiden paikallisidentiteetti ja suhde paikallislehteen kuntaliitoksen jälkeen.
 • 2010: Matilainen, Tatu: Markkinoiden epäonnistumisen teoria viestintäpoliittisena lähestymistapana
 • 2010: Mattsson, Anniina: The Importance of Being Seen. Postmodern visual culture of the United Arab Emirates and content analysis of female Emirati self portraits in Flickr.
 • 2010: Mäkelä, Heta: Nuorison suosima uutisvideo? Tutkimus nuorten käsityksistä hyvästä uutisvideosta ja uutisvideoiden katsomisen syistä.
 • 2010: Niemelä, Mikko: Taistelu tehtaasta. Eri yhteiskunnallisten toimijoiden käyttämät moraaliset oikeutukset Kemijärven sellutehtaan ja Nokian Bochumin matkapuhelintehtaan alasajoa käsittelevässä julkisessa keskustelussa.
 • 2010: Nikkarikoski, Riitta: Motoristin vuosi. Henkilökohtaisen dokumenttielokuvan tekoprosessi.
 • 2010: Nissi, Emmi: Täältä tulee tarina. Feature-journalismin jutturakenteet ja ilmaisukeinot kirjoitusoppaissa ja lehtijutuissa.
 • 2010: Pekkarinen, Aino: "Mä oon kauheen ylpee, et mä olin rehellinen." Suomalaisten ulkomaankirjeenvaihtajien työ Puolan kansantasavallassa 1980-luvulla.
 • 2010: Pelander, Heidi: Raportointia kärsivän rinnalla. Robert Fiskin toimintafilosofia journalistin tehtävistä sodassa.
 • 2010: Rasulzade, Zuzan: Aayele. Kurdinkielisen televisio-ohjelman merkitys etnisen ja kansallisen identiteetin rakentumisessa.
 • 2010: Riikonen, Katri: Kuluttjakansalaisen sukupuoli. Sukupuolen representaatiot aiheissa kestovaipat ja hiilijalanjälki Aamulehdessä ja Helsingin Sanomissa.
 • 2010: Ropponen, Paula: Ruotsista ja Virosta Suomessa. Määrällinen sisällön erittely uutiskriteereistä Suomen Tietotoimiston politiikan uutisoinnissa.
 • 2010: Seuri, Olli: Historiaa lehteillen. Uudelleentuotettu kuusikymmentäluku Helsingin Sanomissa vuonna 2008.
 • 2010: Steinson, Svetlana: The Image of NATO in Soviet and Russian Media: Changing Circumstances, Unchanging Myths.
 • 2010: Tammi, Maija: "Vuoden uutiskuvassa tuho yhdistää ihmiskunnan". Tutkimus Vuoden lehtikuvat -kilpailusta mediarituaalina.
 • 2010: Toivonen, Pauliina: Kuin kuolleista noussut. Ilta-Sanomien Michael Jacksonin kuolemauutisointi kultin rakentajana.
 • 2010: Turtiainen, Suvi: Features of Online Action in Russian Blogosphere. A Case Study Research of an Ad hoc Movement in St. Petersburg
 • 2010: Valkonen, Mari: Suomalaiset sokerisodassa. EU:n representaatiot ja me-ryhmien konstruoituminen Satakunnan Kansan sokerireformikirjoittelussa 2005 ja
 • 2010: Välimäki, Tuukka: Yksityinen uskonto, julkinen keskustelu. "Uskonnon" merkitykset Muhammed-pilakuvakeskustelussa Yhdysvalloissa ja Pakistanissa.
 • 2010: Yli-Salomäki, Sanna: Ydinvoimajulkiso yleisönosastolla. Retorisessa ja dialogisessa tarkastelussa kolmen pohjoissuomalaisen sanomalehden yleisönosaston ydinvoimaa ja ydinvoiman lisärakentamista käsittelevät kirjoitukset.
 • 2009:  Cerava, Marta: Latvia-Russia mutual economic policy frames in "Dienas bizness" articles 2004 - 2007.
 • 2009: Da Costa Custódio, Leonardo: Community media and participation: Theoretical discussion with cases from St. Petersburg.
 • 2009: Dragileva, Olga: The Story of Livejournal: How Russians Started Blogging.
 • 2009: Heino, Sanna-Maria: Politician Weblogs in Finland. Members of Parliament as Bloggers.
 • 2009: Hermunen, Sinikka: "Sopivatko ihanteet tänne?" Haastattelututkimus espanjalaisen lehtitoimittajan ammatti-identiteetin rakennusaineksista.
 • 2009: Honkonen, Marja: Framing climate politics. A Comparative Study of The New York Times, The Wall Street Journal and Helsingin Sanomat.
 • 2009: Hyvärinen, Hanna: "Ne lihavat siellä ruudussa". Suurin pudottaja -sarja yleisönsä tarpeiden tyydyttäjänä ja kulttuurisen ruumisnormin tuottajana.
 • 2009: Hölsömäki, Heidi: Samanmunaiset kaksoset: Aamulehden Sunnuntain ulkoasudiskurssit journalistien puheissa.
 • 2009: Kakkola, Anni: "Mä en oo pedagogiikan ammattilainen, eikä mua saa sellasena pitää." Haastattelututkimus mediakasvatuksesta osana toimittajan työtä.
 • 2009: Kallio, Henna-Leena: Valta valokuvaustilanteessa. Tapaustutkimuksena voimauttavan valokuvan menetelmä.
 • 2009: Karjala, Miia: "Mitä kuuntelinkaan?" Mainonta osana kaupallisen radion toimitettua ohjelmistoa.
 • 2009: Kettunen, Katriina: Journalismin kansalliset diskurssit. Poikkikulttuurinen tutkimus Metsä-Botnian sellutehdaskiistan uutisoinnista Argentiinan, Uruguayn ja Suomen suurimmissa sanomalehdissä.
 • 2009: Kiviranta, Varpu: 80 kilometriä Eremitaasiin - The St. Petersburg Timesin uutiset Sosnovyi Borin ydinvoimalasta 1996-98 j 2004-06
 • 2009: Kuokkanen, Markus: International Society in the News. Worlds Articulated by Voice of America, Russia Today and YLE after the war in Georgia.
 • 2009: Lehto, Mari: "Maailma pitää näyttää sellaisena kuin se on, ja maailma on aika helvetin tyly paikka." Haastattelututkimus kuvajournalistien etiikasta ja kärsimyksen kuvaamisesta.
 • 2009: Leskinen, Kati: Halal-TV julkisen tilan tuottajana. Ruotsalaisuudesta neuvottelu ohjelman keskustelupalstalla.
 • 2009: Lundelin, Tuija: Ajan merkit kasvavat ryytimaassa. Kotilieden kotipuutarhajuttujen teemat ja sävyt vuosina 1977 ja 2007.
 • 2009: Mannila, Annina: Mainoskuplaa puhkaisemassa. Vastamainonta merkityksistä kamppailun kenttänä.
 • 2009: Marjasuo, Kati: Tehokkaita mittareita vai fiktiivistä päättelyä? Viestinnän vaikuttavuuden arviointia ja arvioinnin kehitysideoita.Poliisiammattikorkeakoulun viestintätyöhön.
 • 2009: Miikkulainen, Aino: Kulttuuriuutinen ja kuviteltu katsoja. Sisäisyleisöt ja uutismaistuminen Yleisradion Kulttuuriuutisissa.
 • 2009: Nabunya, Christine: The role of radio talk shows in the transition to multi-party politics and democracy in Uganda. A case study.
 • 2009: Reineck, Elina: Auto, luonnollisesti. Luonto, uhka ja ympäristönsuojelu vihreässä automainoksessa.
 • 2009: Sillanmikko, Heli: Kansanedustajat bloggaajina. Politiikan vai median hallinta?
 • 2009: Peltoniemi, Mikko: Luovuutta itsenäisyyttä ja luottamusta. Sunnuntaisuomalaisen tekijöiden kokemukset hajautetusta ryhmätyöstä.
 • 2009: Poikolainen, Hanna: Moderni menestyjä, tavallinen duunari vai sorron kohde? Naisen suhde työhön Trendissä ja Cosmopolitanissa vuonna 2006.
 • 2009: Rounaja, Saara: Finnish foreign correspondents in Moscow. Balancing between external expectations, personal ambitions and working conditions.
 • 2009: Teräväinen, Paula: "Mä haluan näyttää parhaimman puolen itsestäni." IRC-Gallerian valokuvat nuoren identiteetin rakennuksessa.
 • 2009: Tynkkynen, Oras: Ruutuun sopimattomat ruumiit. Lihavien representaatio TV-sarjoissa.
 • 2009: Vanninen, Sari: Rikoksesta kriisiin. Digitaalisen ajan uutisagenda julkisuustilaa määrittävänä tekijänä.
 • 2009: Vuorela, Riitta: Toisen intifadan kuvia. Israelilaisten ja palestiinalaisten representaatioista toisen intifadan uutisoinnissa Helsingin Sanomissa, erityisenä tarkastelun kohteena Israel-kuvan muodostuminen.
 • 2008: Aaltonen, Outi: "Subtitles making meaning - much more than meets the Eye"
 • 2008: Achté, Pirjo: Viestejä journalisteilta. Toimittajien ammatti-identiteetti ammatillisen postituslistan viestien kuvaamana.
 • 2008: Ahonen, Kristiina: Järjestölehti kansalaisjärjestön vaikuttamisen välineenä. Tapaustutkimus Elämäntapaliiton Myötäote-lehdestä.
 • 2008: Alonso, Eduardo: Digital Television and Public Service Broadcsting. A Comparative Study between Finland and Spain.
 • 2008: Arola, Anna: "Jos jossain vilahti lesbo-sana, mä olin kiitollinen." Haastattelututkimus median merkityksestä lesbisen identiteetin rakentamisessa.
 • 2008: Diaz, Antonio: Estonian Media: Concentration and foreign ownership after the fall of the USSR.
 • 2008: Eronen, Eeva: "Kuten huomaat, mua kiinnostaa vähän tämmöiset suuremmat asiat." Haastattelututkimus taloustoimittajien ammattiroolista ja yleisösuhteesta.
 • 2008: Haikonen, Arja: "Have your say". Interactivity as a Professional Value in the BBC Radio Programming
 • 2008: Hautala, Riina: Lukija tekee jutun - vai tekeekö? Yleisö sanomalehden voimavarana Aamulehden, Kalevan, Keskisuomalaisen, Turun Sanomien ja Vasabladetin paperi- ja verkkolehdessä.
 • 2008: Hukkanen, Virpi: Lukijoidensa yhteiskunta. Lukijat sosiaalisina toimijoina. Internetlehti Uusisuomi.fi:n blogeissa.
 • 2008: Häkkilä, Samuli: Taitto ja miten se tehdään. Viikkosanomalehti Presson ulkoasu ja taittoprosessi.
 • 2008: Häkkinen, Marja: Itsetuntemusta ja ihmisyyttä. Toimittajien kokemuksia työnohjauksesta.
 • 2008: Isomäki, Risto: Intelligent Life on Earth? The Impact of the New Solar Economy on Communication Networks and Technologies Including the Search for (and possibly Communication with) Extraterrestrial Intelligence.
 • 2008: Jokinen, Noora: Ympäristöaiheiden käsittely kauppalehdessä 1990-luvulla
 • 2008: Jouppi, Elina: "Must on tulu urheiluhullu." Fanikulttuurin tuottaminen ja ylläpitäminen IS Veikkaajan erikoislehdissä.
 • 2008: Juutinen, Kristiina: Community and its Radio. A case study of Chikuni Radio in Zambia. 
 • 2008: Kallio, Juha: Voiko vertaistuella voimaannuttaa yli digitaalisen kuilun? Esimerkkinä tasa-arvoiseen elämään -hanke.
 • 2008: Karilainen, Juha: Euroopan maiden toimittajien eettiset ohjeet
 • 2008: Kauhanen, Hannu: Vaikeneminen on uraania. Valta, ideologia ja organisoitu vastuuttomuus Helsingin Sanomien ja Karjalaisen uraanikaivoskirjoittelussa vuosina 2006 ja 2007.
 • 2008: Keränen, Milla: Luovuuden johtaminen toimituksissa. Teoreettinen mallinnus esimiestyöstä sanomalehdissä.
 • 2008: Keski-Korpela, Nina Sika vai lammaspossu Babe? Eläinten inhimillistämisen keinojen ja merkityksen tarkastelua elokuvassa Babe - Urhea possu.
 • 2008: Keskitalo, Tapio: Marssien lehtien sivuille. Mielenosoitusten käsittely suomalaisissa sanomalehdissä.
 • 2008: Kirves, Liisa: Tulevaisuuden mediamaisema viestintäleiriläisten silmin
 • 2008: Koivisto, Hanna: Perinteiset uutiskriteerit pysyvät tiukassa. Suomen tietotoimiston ulkomaan uutisten erittelyä.
 • 2008: Kolehmainen, Helvi: "Rikollisuus on hallinnassa." Rikollisuuskeskustelu eteläafrikkalaisessa lehdistössä kevättalvella 2007.
 • 2008: Kolu, Laura: "Kansalaisilla ei mitään erityistä syytä huoleen". Myyrmannin pommiräjähdyken uutisoinnin tarkastelua turvallisuusnäkökulmasta.
 • 2008: Korhonen, Päivi: Ikäkausiopetus Steinerkoulun mediakasvatuksen tulkitsijana.
 • 2008: Korhonen, Sanna: Viestintätoimisto, ammattimaista yhteisöviestintää vai pelkkää myyntipuhetta? Tutkimus viestintätoimistojen roolista ja tehtävistä 2000-luvun viestintäympäristössä.
 • 2008: Koski, Kimmo: Aamulehden lehtiuudistus. Sanomalehden uudistusprosesin syitä, suuntia ja seurauksia.
 • 2008: Laukkanen, Markku: Meduusan kilpi. Amsterdamin pöytäkirjan merkitys Suomen julkisen palvelun yleisradiotoimintaa koskevalle viestintäpolitiikalle.
 • 2008: Lausas, Pia-Maria: Luottamus blogiin tiedonvälittäjänä sananvapautta rajoittavassa maassa
 • 2008: Lehtinen, Jukka: Mobiilijournalismia. Matkapuhelimen mahdollisuudet uutisvälineenä.
 • 2008: Lehrbäck, Minna: Julkisuuskuvan retoriikkaa. Kirkkoherra Pekka Hiltusen asemointi naispappeuskiistassa Kouvolan Sanomissa.
 • 2008: Lehto, Essi: Ilmastonmuutoksen konkretisointi Helsingin Sanomien valokuvissa
 • 2008: Leinonen, Anna: "Disgusting television" and other narratives on media use. How young adults living St. Petersburg tell about their media environment?
 • 2008: Mannermaa, Sanna: Arkkiveisujen ja pennilehtien perilliset. Pienet sensaatiot Helsingin Sanomissa, Iltalehdessä ja OHO -lehdessä.
 • 2008: Morottaja, Eija Sankarillisten henkilökuvien tarinallinen muoto. Featurejournalismi Helsingin Sanomien Kuukausiliitteessä ja Imagessa.
 • 2008: Mäkiniemi, Laura: Pääseekö alueuutinen katsojaansa likelle? Ylen Hämeen uutiset ja 20.30 uutiset vertailussa.
 • 2008: Nordlund, Tomi: Rock-kritiikin luonne ja strategiat. Sukellus Soundi- ja Rumba-lehtien musiikkiarvostelujen vaikuttamisen keinoihin ja päämääriin.
 • 2008: Ojanperä, Sini: Tuntuuko missään? Miten televisiouutisten katsojat kokevat katastrofiuutiset.
 • 2008: Onali, Anna: "Vaadi, että eläimellä on oikeus olla eläin." Animalian mainoskampanja viemässä eläinoikeuskeskustelua lailliselta tasolta moraaliselle tasolle.
 • 2008: Onnela, Tua: Horjahduksia ydintehtävästä? Politiikka ja poliittisuus kahden ammattiyhdistyslehden sivuilla.
 • 2008: Ovaskainen, Emma-Leena: Pakko katsoa: Väkivaltaotsikoiden kuvitus Ilta-Sanomien ja Iltalehden lööpeissä vuosina 1985, 1995, 2000, 2005 ja 2006.
 • 2008: Palomaa, Antti: Koulukaappauksen monet kasvot. Beslanin koulukaappauksen kehystäminen Helsingin Sanomissa ja Iltasanomissa.
 • 2008: Peippo, Sanna: "Mä tykkään raaemmista". Televisio-ohjelman laatu esikouluikäisten lasten kokemana.
 • 2008: Pyykkönen, Piritta: Myspace ja facebook yhteisöllisyyden rakentajina
 • 2008: Pyysalo, Sanna: Puolivallaton poliitikko olohuoneessa. Poliittinen satiiri, tv-sarja Itse valtiaat ja yleisö tv-kritiikin ja katsojien diskursseissa.
 • 2008: Raivio, Jarmo: Rajoitettu riemu. Interaktiivisuus Helsingin Sanomien verkkoreportaaseissa 1998-2007.
 • 2008: Rajala, Vilho: "Mennään päin eikä kattella." Inferno-lehden tekijöiden ajatuksia heavy metallista ja Infernosta.
 • 2008: Ranta, Henna-Kaisa: Mainoskiusaus. Vastakulttuurinen mainonta politiikan välineenä ja julkisuuden osana - eläinsuojelujärjestö Animalian vuoden 2005 mainoskampanja.
 • 2008: Rantakari, Ulla: Morsian pukeutuu keltaiseen. Väkivallan estetiikka Quentin Tarantinon Kill Bill -elokuvassa.
 • 2008: Rantanen, Tea: Neuvostoliiton vallankaappaus 1991. Helsingin Sanomien ja The Timesin pääkirjoitukset ja kolumnit.
 • 2008: Saintula, Teemu: Pieni pistos tai vuosi löysässä hirressä. Kuolemanrangaistuskirjoittelu kolmessa suomalaisessa sanomalehdessä.
 • 2008: Salo, Salla: "Juuri ilmestyneessä kirjassasi ..." . Journalismin ja markkinoinnin rajapintoja Arto Nyberg -ohjelman vierasvalintaprosessissa.
 • 2008: Sevänen, Sanna: Lukiolaisten tulkintoja Mogadishu Avenue-sarjan etnisestä huumorista ja stereotyypeistä.
 • 2008: Sivonen, Henna-Kaisa: Journalistinen kirja. Kirja tekstiä ja valokuvaa yhdistävän ajattoman journalismin julkaisufoorumina.
 • 2008: Sotamaa-Leino, Henna: Vaalipääkirjoitukset pysäytettyinä kertomuksina. Narratologinen tutkimus kolmen sitoutumattoman sanomalehden vuoden 2006 presidentivaaleja käsittelevistä pääkirjoituksista.
 • 2008: Suihkonen, Minna: Media venäjänkielisten maahanmuuttajien voimaantumisen tukena
 • 2008: Suodenjoki, Sami: Valtalajien varjossa? Suunnistus Helsingin Sanomien ja Aamulehden kuvallisissa urheilujutuissa.
 • 2008: Suomela, Pia-Mari: Keskustelu kansallisesta vähemmistöasemasta Ruotsin lehdistössä. Kehysanalyysi Dagens Nyheterin ja Svenska Dagbladetin kirjoittelusta ennen ja jälkeen vuoden 1999 valtiopäiväpäätöksen.
 • 2008: Szirtes, Ildikó: Soviet Women's Magazines of the Khrushchev Era, 1955-1964.
 • 2008: Talonen, Harri: Monimuotoinen ja dialoginen viestintä innovaatioverkon synergiana. Case Citec Engineering.
 • 2008: Tastula, Maarit: Tunkeileva katse modernissa yhteiskunnassa. Yksityisyys, sukupuoli, järki ja tunteet haastattelun historiassa.
 • 2008: Tiihonen, Tiina: Sisäisen viestinnän kehittäminen nykyaikaisessa organisaatiossa. Seurantatutkimuksen kohteena Ami-säätiö.
 • 2008: Tuominen, Henna-Katriina: Sankarit, syylliset ja surijat tsunamissa. Kehysanalyysi Helsingin Sanomain ja Iltalehden tsunamiuutisoinnista.
 • 2008: Tirkkonen, Kirsi: Mika mixi? Ylen nuorten uutiset eli Uutismixi tekijän ja kohderyhmän kokemana.
 • 2008: Toivonen, Mari: Kasvoista kasvoihin. Naistenlehtien henkilöjuttujen kuvamaailma ja kuvalliset jatkumot.
 • 2008: Töllinen, Aino: Aineenopettajien mediakasvattajuuden perusteet, ihanteet ja arki.
 • 2008: Valpola, Auli: Maailma muuttuu, televisiokuvat kertovat. YLEn TV-uutisten ulkomaanaineisto visuaalisen todellisuuden tuottajana vuodesta 1983 vuoteen 2007.
 • 2008: Varjus, Kati: Hyvän äitiyden tulkintoja. Analyysi Vauva-lehden verkkokeskustelusta.
 • 2008: Vehkoo, Johanna: Asiasta ihmisille. Aamulehden sunnuntaiuudistus ja muita keinoja pitää sanomalehti hengissä mediaympäristön muutoksessa.
 • 2008: Vesalainen, Suvi: Dokumentti- ja lyhytelokuvasta tositelevisioon. Suomalaisen dokumentaarisen asiaohjelmiston kehityslinjoja.
 • 2008: Väisänen, Pekka Lievestuoreen ympäristökiistat mediassa 1970-2000
 • 2008: Ämmälä, Antti Candidate Images in the 2007 French Presidential Elections
 • 2008: Ängeslevä, Heta: Pikkuäitejä, sankarittaria ja shoppailijoita. Tyttöyden representaatiot viikonlopun lastenohjelmaputkessa.
 • 2008: Ylönen, Mia: "Toiset olivat enkeleitä ja toiset paholaisia." Haastattelututkimus suomalaisten ulkomaantoimittajien objektiivisuuskäsityksestä ja myötätunnosta journalismissa.
 • 2008: Yönen, Pekko: Einesruokaa vai Gurmeeta? Pomotoimittajien näkemyksiä hyvästä journalismista.
 • 2007: von Alfthan, Helena: Statsöverhuvud eller kändis? Bilder av nordiska kungligheter i fyra veckotidningar.
 • 2007: Annala, Maria: Suomalaislehtien huumejournalismi ja sen vaikutukset yhteiskunnan huumeongelmaan
 • 2007: Antin, Niko: NRF-joukot ja vuoden 2006 presidentivaalit. Suomalaisten presidentinvaalien ulkopoliittisen keskustelun ja julkisuuden päiväjärjestyksen tarkastelua.
 • 2007: Anundi, Eeva: Katastrofi Katrina ja rodun representaatiot. Rotu Aamulehden ja Helsingin Sanomien Katrina-kuvastossa.
 • 2007: Haahtela, Ilona: Yhtäkkiä julkkis. Idols-ohjelman finalistien kokemuksia julkisuudesta.
 • 2007: Hongisto, Sanna: Jin, Jang ja journalismi. Journalismin ideasta ja sen sukupuolittumisesta.
 • 2007: Iivonen, Kaisa: Viihteen pako todellisuuteen. Tosi-tv:n ohjelmatyypit, genre ja kerronta.
 • 2007: Itkonen, Mervi: Dinosauruksia uuden median kintereillä. Blogit sanomalehtien lähteinä Kaakkois-Aasian tsunamiutisoinnissa.
 • 2007: Korhonen, Arja: Suomi pikkuveljen silmin. Kolmen virolaisen päivälehden Suomi-kirjoittelun diskurssianalyyttistä tarkastelua.
 • 2007: Kaatra, Kaisa: Vanhuus toden ja tulkinnan rajalla. Vanhuuskuvan rakentuminen kuvajournalistisessa ja dokumentaarisessa diskurssissa.
 • 2007: Koivisto, Virpi: Nyt puhuu haastateltava. Omista mielenterveysongelmista kertominen mediassa: syitä, kokemuksia ja seurauksia.
 • 2007: Kumpu, Ville Pornoutumisen jäljillä. Mainonnan ja pornografian yhteyttä etsimässä.
 • 2007: Laakso, Milla-Maaria: Pieni presidenttipeli. Televisio-ohjelman analysointia ylseisöntutkikuksen menetelmin.
 • 2007: Lehtinen, Laura: Kauhistuttava lintuinfluenssa. Lintuinfluenssan saama mediahuomio ja uutisten puhujarakenne Aamulehdessä 1.6.2005-30.12.2005.
 • 2007: Linturi, Jenni: Et paljoa saanut, mutta kaikkesi annoit. Kuolinilmoituksien sukupuoli Helsingin sanomissa.
 • 2007: Lukkari, Tuija: Feminiininen lehtien alkoholikirjoittelussa: hyveellinen, hallittu ja raitis naiskansalainen.
 • 2007: Marjasuo, Kati: Tehokkaita mittareita vai fiktiivistä päättelyä? Viestinnän vaikuttavuuden arviointia ja arvioinnin kehitysideoita Poliisiammattikorkeakoulun viestintätyöhön.
 • 2007: Mäkinen, Auvo: Asiallisesti poliisikoulusta. Poliisikoulun www-sivujen arviointia.
 • 2007: Partanen, Anu: Totuuden tulkitsijat. Feature-kirjoittajat journalistisen totuuden jäljillä.
 • 2007: Pekkala, Pekka: HS.fi ja yhteisöt. Miten verkkopalvelun ensimmäiset yhteisölliset osat ovat onnistuneet?
 • 2007: Rask, Anne: Vaatteet tekevät nuoren. Vaatebrändien nuorten aikakauslehdissä julkaisemien mainosten semioottinen analyysi.
 • 2007: Rautavuori, Piritta: Toimittajat kaaoksen kulttuurissa. Journalististen käytäntöjen, arvojen ja asenteiden muutos Suomen Tietotoimistossa.
 • 2007: Rautio, Elina: Tampereen evankelisluterilaisen seurakuntaryhmän tuottaminen radio-ohjelmien kuuntelututkimus. Tarkastelussa Radio Moreenissa lähetettävät Jumalanpalvelus, Kirkkokahveella ja Hengellisen musiikin toivekonsertti.
 • 2007: Saarinen, Juhani: Elämyksiä etsimässä: Colorsin verkkojulkaisut välineen ja tarinan näkökulmasta.
 • 2007: Salonen, Sanni: Toden ja tulkinnan naimakauppa. Avioliittoalbumeiden sisällönanalyysi lajityypillisestä näkökulmasta. (Journalistinen pro gradu).
 • 2007: Santala, Katja: Kun tosihomo näki viihdehomon. Kotimaisen sillä silmällä - ohjelman tuotanto ja vastaanotto.
 • 2007: Saukkonen, Katri: Karjalasta kajahtaa - kuuleeko kukaan? Havaintoja sanomalehti Karjalaisen toimituksen ja lukijoiden välisestä vuorovaikutuksesta.
 • 2007: Seppi, Sirpa: Mallioppilas Euroopan päättäjien pöytiin. Suomi ja EU viiden sanomalehden pääkirjoituksissa ja kolumneissa Suomen toisella EU-puheenjohtajuuskaudella vuonna 2006.
 • 2007: Sillanpää, Jenita: "Hyvälle löytyisi lukijoita". Tampereen yliopiston opiskelijan ajatuksia Aamulehdestä.
 • 2007: Syrjälä, Hanna: "Ei röyhkeämpiä vaan rohkeampia". Haastattelututkimus iltapäivälehtien toimittajien ammatillisesta omakuvasta.
 • 2007: Toivonen, Janne: Mirrored Europe. How the European self is constructed in newspapers trough defining Turkey.
 • 2007: Virtanen, Jenni: Uutisia Euroopan reunoilta. Kansainvälinen vertailututkimus Irlannin ja Suomen televisiouutisista.
 • 2007: Vuorela, Riitta: Toisen intifadan kuvia. Israelilaisten ja palestiinalaisten representaatioista toisen intifadan uutisoinnissa Helsingin Sanomissa, erityisenä tarkastelun kohteena Israel-kuvan muodostuminen.
 • 2007: Vuorinen, Sanna: Kohti koko kansan urheilujournalismia. Sanomalehtien urheilutoimitusten esimiehet urheilujournalismin kehittäjinä.
 • 2007: Vähäsarja, Irina: Välähdyksiä valosta. Rocktähti Ville Valo aikakauslehtien ja sanomalehtien liitteiden henkilöjuttujen aiheena.
 • 2007: Vähäsarja, Sari: "Vai tässä aluekuntia!" Maakunta- ja paikallislehtien pääkirjoitusten suhtautuminen aluekuntamalliin.

Lisensiaatintutkimukset: sanomalehtioppi, lehdistö- ja tiedotusoppi, tiedotusoppi

 • 2010: Jaakkola, Maarit, : Kulttuurispesialistista kulttuurigeneralistiksi? Kultuurijournalistisen professionalismin muutos, esimerkkinä Helsingin Sanomien kulttuuriosasto.
 • 2009: Rioba, Ayub: Media in Tanzania's Transition to multiparty democracy - An Assessment of Policy and Ethical Issues.
 • 2008: Mrutu, Ernest: Community Radio in Africa. Case Study: Tanzania
 • 2008: Xu, Peixi: Debating NWICO and WSIS: A Historial Perspective
 • 2007: Kuusisto, Päivi: "Virtuaalivirasto on avattu". Verkkosivusto www.tampere.fi kunnan viestinnän välineenä vuosina 1994­-2003.
 • 2007: Salminen, Oili: Tavikset tietoverkoissa - kansalaisosallistumisen edellytyksiä ja mahdollisuuksia viestintävalmiuksien näkökulmasta.
 • 2007: Salomaa-Valkamo, Johanna: Verkonkutominen on tehtävämme - Näkökulmia suomalaisten teknologiakeskustsen viestintään.
 • 2006: Mäkinen, Maarit: Digitaalinen voimistuminen ja kansalaisten osallisuus tietoyhteiskunnassa - Esimerkkejä verkossa julkaisevista paikallisyhteisöistä.
 • 2004: Helle, Merja: Journalistit käytännön mankelissa. Tutkimus- ja kehittämishanke uutistoimituksessa.
 • 2004: Ollikainen, Heikki: Turmiolan Tommi Internetissä. Sisällönanalyysi Päihdeklinikan alkoholikeskustelusta.
 • 2003: Koivusalo-Kuusivaara, Raisa; Lapset television tulkitsijoina. Vertailututkimus suomalaisten ja englantilaisten lasten televisiosuhteesta tarkasteltuna symbolisena vuorovaikutuksena.
 • 2002:Juskevits, Svetlana: Professional Roles of Russian Journalists at the End of the 1990s. A Case Study of St. Petresburg Media.
 • 2002: Puoskari, Ensio: Tiedotustutkimuksen itseymmärrystä etsimässä.
 • 2002: Rautkorpi, Tiina: Televisiokeskustelujen monikameraohjauksen kehittäminen integroidussa toimittajakoulutuksessa.
 • 2002: Vehkalahti, Pertti: Töihin vaikka omaksi tappioksi. Aamulehden "Työttömän sivun" julkisuus kriittisen diskurssianalyysin kohteena.
 • 2001: Mäntymäki, Eeva: Valtion radio ja kuluttajan valinta. Kainuulaiset kuuntelijat ja julkisen palvelun Yleisradio radiokulttuurin murroksessa.
 • 2000: Louhimies, Lemmikki, : Opetuksen täyskäsi nostaa luovuuden taikurinhattua. Elokuvakäsikirjoitus syntyy kautta spatiumin
 • 1999: Ala-Fossi, Marko: Tähden kylmä loiste. Radio Novan markkinoilletulon vaikutus Suomen kaupallisten paikallisradioiden toimintaan.
 • 1998: Pietiläinen, Jukka: Moderni, sanomalehti ja Venäjä.  
 • 1998: Saari, Timo: Knowledge Creation as the Production of Individual Autonomy. How News Influences Subjective Reality.
 • 1996: Hellsten, Iina: Trooppien Eurooppa. Metaforien näkökulma suomalaiseen EU-journalismiin.
 • 1995: Linkala, Minna-Kristiina: Tutkimuskohteena taidekritiikki. Ilmiön teoreettinen jäsennys kolmesta näkökulmasta: temaattinen malli.
 • 1995: Reunanen, Esa: Merkitysympäristö ja uutisgenren säännöt. Ympäristöverot Aamulehdessä ja Helsingin Sanomissa.
 • 1995: Ruoho, Iiris: Sukupuoli ruudussa ja katsomossa: naiskuvista eron politisointiin.
 • 1994: Heinonen, Ari: Vaihtikoiran omatunto. Journalismin itsesääntely ja toimittajat.
 • 1994: Rinne, Harri: Aikakauslehden lukija-lehti -suhde. Tapaus Suomen Kuvalehti.
 • 1994: Väliverronen, Esa: Valistuksen markkinat. Tulkinta tieteen, joukkoviestinnän ja ympäristöongelmien suhteista.
 • 1993: Kunelius, Risto: Uskottavaksi tehty teksti. Uutinen historiassa ja yhteiskunnassa.
 • 1993: Raittila, Pentti: Neuvostoliitto suomalaisten puheissa. Mielipidetutkimuksista haastattelupuheen retoriikan analyysiin.
 • 1993: Ridell, Seija: Kaikki tiet vievät genreen, tutkimusretkiä tiedotusopin ja kirjallisuustieteen rajamaastossa.
 • 1993: Ylönen, Marja: Karismi arkiajattelun isminä. Poliittinen ideologia Kari Suomalaisen Helsingin Sanomissa julkaistuissa pilapiirroksissa 1951-1991.
 • 1992: Brusila, Riitta: Onko värillä väliä? Tutkimus lukijoiden suhtautumisesta värinkäyttöön sanomalehdessä.
 • 1992: Hellman, Heikki: Ohjelmavalikoima ja kilpailun muutos media- teollisuudessa. Tutkimuksia toimialan rakenteesta ja kilpailustrategioista äänite- ja videomarkkinoilla sekä yleisradiotoiminnassa.
 • 1992: Karvonen, Erkki: Odotuksen struktuurit ja populaarikulttuuri. Fenomenologinen ja postfenomenologinen kehitelmä intentionaalisuuden strukturalisesta teoriasta; tämän sovellutukset viestinnän teoriaan sekä populaarikulttuurin tutkimukseen.
 • 1992: Kasoma, Francis: From ministries of information to ministries of public communication.
 • 1992: Nieminen, Hannu: Emansipaatio ja moderni julkisuus. Tutkielma emansipaation ja poliittisen julkisuuden suhteesta modernissa yhteiskunnassa: metasysteemisen näkökulman hahmottelua.
 • 1991: Julkunen, Pertti: Yleistetty kolmas. Julkisuusteoreettinen tutkimusohjelma draamallisen representaatioiden yleisösuhteista.
 • 1991: Pänkäläinen, Seppo: Urheilujournalismin synty ja kehitys suomalaisessa päivälehdistössä ennen vuotta 1945. Kuningas jalkapallon julkisuustarina.
 • 1991: Vanhanen, Hannu: Kuoleman kuvat.
 • 1990: Aarva, Pauliina: Terveysvalistuksen kuvia ja mielikuvia. Tutkimus terveysjulisteiden vastaanotosta.
 • 1989: Hällström, Eric: Mediavalinta poliittisin perustein. Mainonnan ja viestintäpolitiikan perusongelmia.  
 • 1989: Paasilinna, Reino: Glasnost. Julkisuuspolitiikka ja sen tausta Neuvostoliiton joukkotiedotuksessa eräin empiriaesimerkein 1985-1988.
 • 1985: Gronow, Pekka: Music, Communication, Mass Communication.
 • 1985: Jalonen, Olli: Kansa ja kulttuurituonti. Tutkimus kulttuurituonnin suuntautuneisuudesta Suomen itsenäisyyden aikana.
 • 1985: Luostarinen, Heikki: Perivihollinen. Suomen oikeistolehdistön Neuvostoliittoa koskeva viholliskuva sodassa 1941-44: tausta ja sisältö.
 • 1985 Tervonen, Ilkka: Objektiivisuus ja informatiivisuus. Journalismin tiedollisten ominaisuuksien tarkastelua kahden käsitteen kannalta.
 • 1984: Mäntylä, Jorma: Antonio Gramsci, hegemonia ja journalismi.
 • 1983: Korhonen, Pekka: Journalistinen kulttuuri teoreettisena käsitteenä ja reaalisena ilmiönä.
 • 1981: Idman, Irja: Oleminen, tietäminen ja joukkotiedotus. Tutkimus kolmesta suomalaisesta arkitietoisuusmuodosta ja niiden muotoutumisesta.
 • 1980: Pietilä, Jyrki: Suomalaisen suhdetoiminnan kehitys. Historialliseen tarkasteluun pohjaava hahmotelma.
 • 1980: Soramäki, Martti: Joukkoviihde muotina. Monikansallisen viihdeteollisuuden sosiologista tarkastelua.
 • 1980: Weckström, Kim: Päälaelleen käännetty tietoisuus. Ideologia-käsitteen historian pääpiirteet.
 • 1980: Wiio, Juhani: Yhteiskunnan rakennemuutos ja televisio. Tutkimus toisen televisiokanavan omatuottoisen asiaohjelmiston kytkennöistä yhteiskunnalliseen rakennemuutosprosessiin vuosina 1965-78.
 • 1978: Jyrkiäinen, Jyrki: Journalismi ja yhteiskunta. Tutkielma porvarillisen journalismin perustavista kehityssuunnista ja journalistisen järjestelmän eriytymisestä.
 • 1977: Kahma, Ilkka: Toimitusdemokratiakokeilu ja lehtiorganisaatio. Tutkimus osallistumisjärjestelmän vaikutuksista lehtiorganisaation muotoon ja toimintaan.
 • 1977: Malmberg, Tarmo: Johdatus elokuvan semiotiikkaan.
 • 1977: Miettinen, Jorma: Aineiston tarjonnan vaikutuksista lehtitiedon tuotantoprosessissa. Tiedotusprosessin erittelyä tiedon tuotannon näkökulmasta.
 • 1976: Holopainen, Irma: Rekisterikäytäntö ja sen seuraukset kansalaisten kuvaamana. Yksityisyyden suojaan liittyvää problematiikkaa.
 • 1976: Hujanen, Taisto: Siirtolaisinformaatio Länsi-Euroopan maiden siirtolaispolitiikassa.
 • 1974: Korhonen, Reijo: Suomalaisen päivälehdistön puoluesamastumisesta.
 • 1972: Lampinen, Esko: Sanomalehtityyppisten julkaisujen omistus ja hallinto Suomessa 1971.
 • 1971: Varis, Tapio: Ideologia ja tiedonvälityksen loukkaavuus. Tutkimus yhteiskunnallisesta tajunnasta ja loukkaavien televisio- ja radio-ohjelmien havaitsemisesta.
 • 1969: Tiihonen, Pertti: Television vaikutuksesta kirjastojen käyttöön.
 • 1976: Teikari, Erkki: Lapuanliikkeen ja Isänmaallisen Kansanliikkeen sanomalehdistön ulkopoliittinen maailmankuva.
 • 1976: Vapaavuori, Urho: J.K. Paasikiven uudenvuodenpuheet tiedotus- tapahtumana. Presidentin kannanotot ja eräiden päivälehtien suhtautuminen niihin. Tiedotustekninen tutkimus.
 • 1996: Wiio, Osmo A.: Luettavuus. Suomenkielisen aikakauslehtitekstin rakenteellisten ja kieliopillisten tyylitekijöiden vaikutuksesta tekstin ymmärrettävyyteen.
 • 1964: Hemánus, Pertti: Helsingin sanomalehtien rikosuutiset. Tutkimus rikosuutisten funktionaalisesti merkitsevistä piirteistä ja niihin vaikuttavista tekijöistä.
 • 1964: Salmelin, Pentti: Suomen työväenlehdistön alkuvaiheet. Aika ennen vuoden 1901 puoluekokousta.
 • 1958: Nuutinen, Heikki: "Maakauppias" - "Kauppias" vuosina 1907-1956. Sanomalehtitieteellinen monografia maamme ensimmäisestä vähittäiskaupan ammattilehdestä.
 • 1957: Kailari, Matti: Seynin sensuuritoiminta sotasensuurin voimaantuloon 1914 saakka

Alkuun


Puheviestintä

Pro gradu -tutkielmat 2006-2010

 • 2010: Brander, Janica: Toiveissa asiallinen ja aloitekykyinen tiimityöskentelijä. Puheviestintäosaamisen merkitys insinöörivaltaisilla aloilla.
 • 2010: Eklund, Marja: Poliittisen johtajan imagon rakentuminen sanomalehdissä - Tapaustutkimus ulkoasiainministeri Alexander Stubbista.
 • 2010: Kahra, Heidi: Suomalaisten asiantuntijoiden kokemuksia kulttuurienvälisistä esiintymistilanteista.
 • 2010: Koivuoja, Hannele: Terveisiä työelämästä: Tampereen yliopistosta valmistuneiden näkemyksiä työelämän puheviestinnästä ja saamastaan puheviestinnän opetuksesta.
 • 2010: Perttuli, Pauliina: Deliberaatio ja ideointi Ilmankos-kampanjan ryhmäkeskusteluissa.
 • 2010: Rouvinen, Sara: Kun suomalainen yritys Venäjälle meni. Suomalaisten esimiesten ja venäläisten alaisten välinen viestintä suomalaisessa organisaatiossa.
 • 2010: Saarikangas, Sanna: Recession Rhetoric - Economic Rhetoric in Finnish Budget Presentations during a Global Financial Crisis.
 • 2009: Kirjalainen, Suvi & Nurmikolu, Hanna-Mari: "Helppo tapa tavoittaa tutut" - Kunnallisvaalikampanjointi Facebookissa.
 • 2009: Kuitunen, Anna: Big Brother -kilpailijoiden ajatuksia ja kokemuksia esiintymisestä.
 • 2009: Kuuluvainen, Venla: Skitsofreniaa sairastavan puheviestintä vanhempien näkökulmasta.2009:
 • 2009: Syväoja, Laura: Työ puheenaiheena parisuhteessa. Puheviestinnän näkökulma yliläikkymiseen.
 • 2008: Huhtinen, Timo P.: Oral Rhetoric and Rhetorical Invention in Investor Relations: The Anatomy of a Quarterly Conference Call.
 • 2007: Mäkelä, Johanna: Lapsettomuudesta puhuminen ja tuen saaminen läheisiltä.
 • 2007: Virtanen, Susanna: ”Asiakas rupes huutaan kun hinaaja" - Asiakaspalveluviestinnän konfliktien hallinta.
 • 2006: Ojamies, Maiju: Keskusteleminen parisuhteessa.

Alkuun


Teatterin ja draaman tutkimus

Pro gradu -tutkielmat 2006-2010

 • 2010: Junttila, Janne: Dokumentaarinen teatteri 2000-luvulla.
 • 2010: Keränen, Anja: Hukutettu pukumies - Väkivaltaisten kohtausten funktiot näytelmissä SPRL ja Quai ouest.
 • 2010: Teittinen, Mari: Komiikan rakentuminen Leea Klemolan näytelmässä Kokkola.
 • 2010: Tuominen, Tommi: Sanakomiikka ja Alivuokralainen - Analyysi Tampereen Teatterin kaikkien aikojen suosituimman näytelmän sanakomiikan keinoista.
 • 2010: Virtala, Satu: "Italialaisella teatterityylillä jotain tosi supisuomalaista" - Commedia dell' arten ja kalevalaisen perinnön kohtaaminen esityksessä Kalevala dell' Arte.
 • 2010: Virtanen, Maaret: Virtuoosimaisten sooloilijoiden jumalaton self. Sam Shepardin Buried Child ja Bourdieun teoria habituksesta.
 • 2009: Honkanen, Noora: Lähtemisiä ja luokse tahtomisia - Anna Krogeruksen Rakkaudesta minuun ja Sirkku Peltolan Mummun saappaassa soi fox representoimassa suomalaista perhettä.
 • 2009: Juvonen, Hanna: Alussa oli tila. Tilan ja paikan merkityksiä Kristian Smedsin ohjauksissa Vanja-eno ja Kolme sisarta.
 • 2009: Komulainen, Riikka: Muukalainen mielessäsi - Dennis Potter ja vierailijat.
 • 2009: Rankila-Källström, Mervi: Reko Lundánin Aina joku eksyy - äidin alkoholismi suomalaisessa nykydraamassa.
 • 2009: Reunanen, Karoliina: Näyttelijän luovan työn fenomenologia ja Marcus Grothin hahmoterapeuttinen teatterinäkemys.
 • 2009: Ruokolainen, Eeva-Kaisa: Draamakasvatus kuntoutusmenetelmänä maahanmuuttajataustaisilla lapsilla.
 • 2008: Forsgren, Lasse: Ajattelen teatteria. Esityksen maailma, olema, näyttelijä, teatterintekijä, eväskontin umpisolmu ja muita asioita.
 • 2008: Hankkio, Anniina: Vierauden karvaus ja kauneus. Vieraannuttaminen ja kotouttaminen Inga Abelen näytelmän Jasmins käännöksessä.
 • 2008: Järvinen, Simo: Näyttelijän karisma. Silmänlumetta vai armolahjaa?
 • 2008: Määttänen, Elissa: Kuoleman koreografiat. Naisen passiivinen valta Marguerite Durasin elokuvassa India Song.
 • 2008: Pitkämäki, Anna: Eilasta Oiliin. Naiskuva 2000-luvun suomalaisessa elokuvassa.
 • 2008: Rajala, Alma: anna Liisan space-off. Feministinen välitila ohjaustyössä ja sen tutkimuksessa.
 • 2008: Rissanen, Kaisa: kohtaamisia. Vaikuttava kokemus Jerzy Grotowskin ja Esa Kirkkopellon teatterillisissa tiloissa.
 • 2008: Salo, Hilkka: Badlands. Terrence Malickin elokuvan kerronnallisen rakenteen tarkastelua.
 • 2008: Salomaa, Maria: Martin Crimpin Attempts on her Life post-dramaattisena draamana.
 • 2008: Tuovinen, Anna-Mari: Rakkauden ja tuhon enkelit. Naishahmot ja symboliikka Tim Burtonin goottilaiselokuvassa Päätön ratsumies - The Angels of Love and Doom. The Women Characters and the Symbolism in Tim Burton's Gothic Film Sleepy Hollow.
 • 2008: Vartiainen, Sofia: Endgamen naurut - Tutkimus naurun merkityksestä Samuel Beckettin näytelmässä Endgame.
 • 2008: Vuorinen, Juha: Teatterinjohtajien valintakriteerit. - 2000-luvulla valittujen teatterinjohtajien valintaprosesseista.
 • 2007: Arkimies, Kirsikka: Tyrmäys kolmannessa erässä. Tutkimus statuksien kilvoittelusta wc:n seinille kirjoitetussa dialogisessa tekstissä.
 • 2007: Aunola, Pisko: Teatteriseikkailuja. Teatterimuseo oppimisympäristönä ja teatterikasvatuksen tarjoajana.
 • 2007: Hast, Erika: Faidra - Ohjaustyö Tampereen Ylioppilasteatteriin syksyllä.
 • 2007: Huokkola, Taru: Jeesmiesten Tampereen luento poliittisena teatterina.
 • 2007: Hämäläinen, Elina: hulluutta, neroutta, luovuutta? Skitsofrenian representaatioiden jäljillä elokuvassa Kaunis mieli.
 • 2007: Kamula, Disa: kuuntelemistaidon kehittäminen teatterityössä. Poikkitieteellinen fenomenologinen tutkimus Suzuki-metodista, Viewpoints-tekniikasta ja kuuntelemistaidon kehittämisestä näyttelijäntyössä.
 • 2007: Kangas, Marja: Kohtaamisesta vuorovaikutukseen. Dialogisena taiteilijana Rakkauden kaupunki –projektissa.
 • 2007: Koponen, Pia: stereotyyppejä, karikatyyrejä vai jotain aivan muuta? Roolien rakentaminen ja rakentuminen improvisoiduissa koko illan pitkissä näytelmissä.
 • 2007: Laasonen, Pekka: Tuottajateatteria itärajalla - Vuoksenlaakson teatteriyhdistys ry:n toiminta vuosina 1998 – 2006.
 • 2007: Lakaniemi, Heidi: Jääkiekko-ottelu esityksenä. Rakenne, toimijat sekä roolit jääkiekko-ottelussa ja teatteriesityksessä.
 • 2007: Lehtinen, Jyrki: jännite ja tieto. Jännitteen ja tiedon välinen yhteys draamatekstissä.
 • 2007: Raitahalme, Ulla: figuuri rituaalin välittäjänä. Samaanin esitys perinteen toisintona.
 • 2007: Siren, Anna: "Suosionosoitukset wilkkaat." Tamperelainen teatterikritiikki vuoden 1917 alusta sotatoimien alkuun vuonna 1918.
 • 2007: Tapola, Juulia: Oopperan ohjaaminen. Sovellusesimerkkinä Mozartin Valepuutarhuritar.
 • 2007: Torasvirta, Johanna: Taidetta vai kasvatusta? Lasten ja nuorten teatterityön tavoitteet ohjaajan taiteen näkökulmasta.
 • 2007: Tuominen, Maria: Ruusuja ja vähän risujakin - Kuvailu, tulkinta ja arvottaminen Helsingin Sanomien teatterikritiikeissä vuonna 2005.
 • 2007: Valkeinen, Jutta: ”Kirjailija on lava” Hélène Cixous’n écriture fémininen hahmottaminen ja sen tarjoamat mahdollisuudet näytelmäkirjailijalle.
 • 2007: Viitaniemi, Tuula: Häpeän hallitsemat. Psykoanalyyttinen tulkinta Anton Tšehovin Kolmesta sisaresta.
 • 2006: Hagman, Heikki: Allegorisista Jeesus-hahmoista elokuvassa; Miten käyttää myyttiä tarinankerronnassa.
 • 2006: Heikkinen, Sanna: Devising teoriassa ja käytännössä - hahmotelmia ja ehdotuksia yhdestä teatterin tutkimuksellisesta mahdollisuudesta.
 • 2006: Keino, Minna: ”Tuuti lasta Tuonelaan". Minna Canthin Anna Liisan ja uskomustarinoiden yhteisiä piirteitä lapsenmurhan kuvaamisessa.
 • 2006: Kekäläinen, Katri: "Kuin tuuli tai pilvi vain" Naiskuva Eeva-Liisa Mannerin näytelmissä Eros ja Psykhe ja Poltettu oranssi.
 • 2006: Lonka, Janne: Traktorinkuljettaja. Näytelmä Beslan, traktorinkuljettaja ohjaustyönä.


Alkuun

 

Teatterityö

Kirjallinen opinnäyte (teatteritaiteen maisterin tutkinnon opinnäytteeseen kuuluu myös taiteellinen osa) 

Vuosikurssi 2006-2011

 • Grönstrand, Hiski: Mielikuviteltu yleisö & muita tarinoita näyttelijän mahdollisuuksista tiedostaa yleisönsä ja käyttää sitä apuna näyttelijäntyössä
 • Kaislakari, Emmi: Paleltumat ja polttomerkit eli herkkyys, tekniikka ja tunteet näyttelijäntyössä
 • Kokko, Emilia: Näyttämökuvanveisto – kuvallisesta näyttelijäntyöstä
 • Koskela, Juha-Matti: Evoluutio – näyttelijäopiskelijasta ohjaavaksi näyttelijäksi
 • Kukkonen, Lauri: Ovi farssiin eli opas fyysisen komedian tekemiseen
 • Kuustonen, Minka: Hyppäämisen pelko. Lukihäiriöisen näyttelijän 12 askelta
 • Lavaste, Aleksi: Muoto on tyhjyyttä – hahmotelma näyttelijän tietoisen läsnäolon menetelmäksi
 • Niemi, Jarkko: Jos uskot kaiken mitä luet, on parempi olla lukematta lainkaan – Itsekeskeisiä  dialogeja näyttelijäntyöstä
 • Papunen, Riikka: Paineeton näyttelijä – yhtäläisyydet paineisen äänen ja paineisen näyttelijän välillä
 • Pöntinen, Liisa: Juliat – kaaos, rakkaus & detalji eli nuoren näyttelijättären punainen lanka
 • Rämä, Laura: Näyttelijän klovnimielentila
 • Saarinen, Maiju: Naissukupuoleton rooli – Näyttelijättären identiteetti


Vuosikurssi 2004-2009

 • Alatalo, Tomi: Mono No Aware
 • Harjajärvi, Toni: Tuliko minusta sittenkään hyvä näyttelijä?
 • Korhonen, Elina: Ääriviivat
 • Koskinen, Teemu: Metodin versoja metodittomalle
 • Lipponen, Anna: Kohti läsnäoloa
 • Markkanen, Juho: Luovan prosessin kuvaus näyttelijä-muusikkona
 • Pukkila, Ilona: PURETTUA, puhe on liikettä, se on lihassa
 • Rautiainen, Jari-Pekka: Mutatis mutandis – muutettavat muutettuina
 • Saaristo, Petra: Rytminen vaellus
 • Takatalo, Mervi: Harjoitus tekee maisterin – tuoreen näyttelijän pohdintaa taidetta edeltävästä työstä
 • Tanskanen, Lauri: Jalat maassa – pää pilvissä
 • Vänninen, Henna: Kysymyksiä ennen, aikana ja jälkeen – ”sinä sanoit mitä” -esitystä ohjatessa

Vuosikurssi 2002-2006

 • Jauhiainen, Johanna: Elämä on toisaalla (yhdessä Anu Salosen kanssa)
 • Julin, Hanna: Näyttelijän käsikirja 2006 – eli kiväärimieskoulutuksen kokemuksia perspektiivinä näyttelijäntyöhön
 • Kortelainen, Lauri: Röyhkeä näyttelijä
 • Mankonen, Aino: Älä puske!
 • Merviä, Seppo: Matka sormenpäästä kuuhun
 • Salonen, Anu: Elämä on toisaalla (yhdessä Johanna Jauhiaisen kanssa)
 • Sauros, Sirja: Nulla dies sine linea – ei päivää ilman riviä
 • Soikkeli, Piia: Hetken totuus. Kontakti näyttelijäntyössä, osa II
 • Tuominen, Miikka: Keskittyminen
 • Vaine, Kai: Sisältä ulos ja toisinpäin
 • Vuori, Liisa: Sarjoja, versioita ja mielikuvia – roolinrakentajan käsikirja
 • Ylisuvanto, Elina: Suuntana vapaasti virtaava muoto

Vuosikurssi 2000-2004

 • Condit, Outi: Neiti Julien itsenäistymiskampailu eli mitä näytteleminen on?
 • Gustafsson, Jenni: Ensimmäiset neljä vuotta
 • Huitti, Lotta: Taito kärsiä – vain hankaluus pysyy
 • Kainulainen, Tommi: Pään sisältä näyttämölle eli Eukko eli deadline esityksen tarina ja tekniikka
 • Kitti, Oula: Matkalla pois perfektionismista
 • Majamaa, Ville: Matkalla
 • Mikkonen, Joose: Hän on täällä tänään, huomenna hän ei tule eli riippumaton näyttelijä
 • Rannio, Eero: Työpäivä ja tuhat kelaa – näyttelijänä kiertueteatterissa
 • Salminen, Sinikka: Yksi yhteinen tekijä
 • Salo, Elisa: Ilokseni pyrähtelisin – vaellustarina tanssimisesta, kameranäyttelemisestä ja läsnäolosta
 • Väliahde, Eriikka: Fleksiippeli näyttelijä
 • Välisaari, Timo: Työkaluja

Vuosikurssi 1997-2001

 • Eirtovaara, Mika: STUC – stand up
 • Halme, Lari: Hitaasti
 • Kokko, Johanna: Balleriina perhostelee itsensä toiseen ulottuvuuteen
 • Mikkonen, Juha-Pekka: Atonaalinen näyttelijä
 • Pesonen, Emmi: Hurrin huuto
 • Pörhölä, Mikko: Sopusointuja
 • Vuoriranta, Outi: Fyysinen teatteri – Meyerhold – Turkka – Eskola

Vuosikurssi 1995-1999

 • Backman, Lorenz: Nummisuutarit – näytteleminen Nummisuutarit oopperassa
 • Engström, Janna: Puuttuva rengas
 • Flink, Pinja: Oman äänen etsiminen – Córdoba2
 • Kallioniemi, Janne: Lavarentoutta etsimässä
 • Kanninen, Mikko: Samuel Beckett: Krapp (tallenteena)
 • Kiviharju, Heidi: Äänenkäyttö ja hengitys opiskeluaikani roolitöissä
 • Lämpsä, Karri: Kieli polvessa
 • Peltonen, Liisa: Ihminen on kuin samovaari
 • Piispanen, Elisa: Paljain jaloin
 • Ratinen, Arttu: Ignacion ikuinen uni – musiikkimonologin esitys ja valmistus

Vuosikurssi 1993-1997

 • Blackburn, Karoliina: Veres liha
 • Degerholm, Veera: Naisnäyttelijä – olemassaolon ongelmasta elämän sykkeeseen
 • Kuusniemi, Marjaana: Ihanteena itsenäinen näyttelijä
 • Löyttyjärvi, Kaisla: Onko tukka hyvin? Näkyykö kello? - Kotikadun opetuksia kameranäyttelemisestä ja televisiosarjakulttuurin lainalaisuuksista
 • Mänttäri, Jyrki: Tutkielma espanjankielisestä ja suomenkielisestä näyttelemisestä Tampereen yliopiston näyttelijäntyön laitoksen Granada-projektissa
 • Ristinen, Matti: Nuoren Wertherin kärsimykset – minä sinussa näen itseni nähtynä
 • Salovaara, Elina: Granada kielen päällä
 • Seppälä, Kolina: Audiovisuaalinen näytteleminen – näyttelijän suhde valoon, ääneen ja tilaan

Alkuun

 
Ylläpito: cmt.info@uta.fi
Muutettu: 23.4.2012 14.21 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti