Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: tutkimus: julkaisut 2008-2010:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoViestintätieteiden tiedekunta

Taideaineiden laitos

Julkaisut vuosina 2008 - 2010

2008 2009 2010 2013 2014

Ahlava Liisa & Tammi Pekka. (2009). Vaikeita fiktioita. Tampere: Tampereen yliopisto. Taideaineiden laitos. (Tampereen yliopisto. Taideaineiden laitos. Julkaisuja 12).
SoleCRIS

Ahonen E, Mehtonen P, Hirvonen J. (2009). Aika manifesti. Tampere: omakustanne.
SoleCRIS

Andrianov K. (2009). Keskustelu Pyhän Olavin kanssa. Teoksessa Leila Peltonen, Marjut Tawast (toim.) Nukketeatteria suomalaisilla näyttämöillä. Helsinki: LIKE, 24-29.
SoleCRIS

Ansio Heli, Houni Pia. (2009). Satyyrin visuaalinen esittäminen Euripideen Kykloopissa. Esimerkkinä Hannu Raatikaisen ohjaus Turun kaupunginteatterissa 2006. Näyttämö & Tutkimus 3.Teatterintutkimuksen seuran vuosikirja 2009. 3, 201-227.
URL SoleCRIS

Ansio, Heli & Houni, Pia. (2009). Mitä antiikin tragedioilla tehdään nykypäivänä?. Uutelo 24, 51-56.
SoleCRIS

Antti Salminen. (2009). Fragmentteja murroksesta. Teoksessa Tuukka Tomperi (toim.) Akateeminen kysymys?: Yliopistolain kritiikki ja kiista uudesta yliopistosta. Tampere: Vastapaino, 15-17.
SoleCRIS

Antti Salminen. (2009). Ei-mistään mahdottomaan - Merkityksen rajatilkoja Peircesta Derridaan. Teoksessa Erja Hannula & Ulla Oksanen (toim.) Murtuvat merkit. Helsinki: Gaudeamus, 47-63. (Palmenia-sarja 53).
SoleCRIS

Hatavara Mari. (2009). Historiallisen romaanin erityiskysymyksiä. Teoksessa Juri Nummelin, Jukka Halme, Sari Polvinen (toim.) Historiallisen romaanin taitajia I. Helsinki: BTJ Kustannus, 15-28.
SoleCRIS

Houni Pia. (2009). Vastuu on myös katsojalla. Merkittävä teos esitystaiteen teoriasta ilmestyi vihdoin suomeksi.. Helsingin Sanomat 17.09.2009, Kulttuurisivut.
SoleCRIS

Houni, Pia. (2009). Kehon keskeisyys on ilmeistä kaikessa performanssitaiteessa. Näyttämö & Tutkimus 3, 294-297.
URL SoleCRIS

Hypén Tarja-Liisa. (2009). Tolstoilaisuus ei ole Arvid Järnefeltin ainoa teesi. Avain 2009 (3-4), 110-113.
SoleCRIS

Hägg S, Lehtimäki M, Steinby L. (2009). Näkökulmia kertomuksen tutkimukseen. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. (Tietolipas 226).
SoleCRIS

Hägg S, Lehtimäki M, Steinby L. (2009). Esipuhe: Kertomuksen tutkimuksen moninaiset näkökulmat. Teoksessa Samuli Hägg, Markku Lehtimäki, Liisa Steinby (toim.) Näkökulmia kertomuksen tutkimukseen. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 7-25. (Tietolipas 226).
SoleCRIS

Karttunen L. (2009). Kazuo Ishiguro ja ihmisyyden banaali taide. Teoksessa Päivi Kosonen, Päivi Mäkirinta, Eila Rantonen (toim.) Imperiumin perilliset. Esseitä brittiläisestä nykykirjallisuudesta. Helsinki: Avain, 87-98.
SoleCRIS

Karttunen L. (2009). Kertomus ihmisten välisenä dialogina. Haastattelussa retoris-eettisen kertomusteorian kehittäjä James Phelan. Kulttuurintutkimus 26 (1), 15-24.
SoleCRIS

Karttunen Laura. (2009). Minimalistiset elämänkuvat ja kehittyvä naisminuus kanadalaisten naisten päiväkirjoissa. Arvostelu teoksesta Mary McDonald-Rissanen: Sandstone Diaries. Uutelo. Taideaineiden laitosjulkaisu. 24 (1), 59-60.
SoleCRIS

Kokko Mirja. (2009). Muistoista kuviksi: surevan miehen mieli Juha Mannerkorven romaanissa Jälkikuva. Teoksessa Liisa Ahlava, Pekka Tammi (toim.) Vaikeita fiktioita. Tampere: Tampereen yliopisto, 135-165. (Tampereen yliopisto. Taideaineiden laitos. Julkaisuja 12).
SoleCRIS

Kosonen Päivi. (2009). Finnish Feminist Researchers on Finnish Women Writers. Nora. Nordic Journal of Feminist and Gender Researh 17 (1), 68-69.
SoleCRIS

Kosonen Päivi. (2009). Orhan Pamuk - eurooppalainen kirjailija. Kiiltomato.net 28.01.2009.
URL SoleCRIS

Kosonen Päivi. (2009). Käännösvuoden 2008 satoa. Kääntäjä (5), 7.
SoleCRIS

Kosonen Päivi. (2009). Sarah Waters. Vaihtoehtoisia romansseja ja muita tarinoita. Teoksessa Päivi Kosonen, Päivi Mäkirinta ja Eila Rantonen (toim.) Imperiumin perilliset. Esseitä brittiläisestä nykykirjallisuudesta. Helsinki: Avain, 317-327. (Café Voltaire).
SoleCRIS

Kosonen Päivi. (2009). Brittiproosa toisen maailmansodan jälkeen. Alakulon ajasta romaanin renessanssiin. Teoksessa Päivi Kosonen, Päivi Mäkirinta ja Eila Rantonen (toim.) Imperiumin perilliset. Esseitä brittiläisestä nykykirjallisuudesta. Helsinki: Avain, 25-33. (Café Voltaire).
SoleCRIS

Kosonen Päivi. (2009). Imperiumin kirjalliset perilliset. Teoksessa Päivi Kosonen, Päivi Mäkirinta ja Eila Rantonen (toim.) Imperiumin perilliset. Esseitä brittiläisestä nykykirjallisuudesta. Helsinki: Avain, 17-21. (Café Voltaire).
SoleCRIS

Kosonen Päivi. (2009). Imperiumin nykyperilliset. Teoksessa Päivi Kosonen, Päivi Mäkirinta ja Eila Rantonen (toim.) Imperiumin perilliset. Esseitä brittiläisestä nykykirjallisuudesta. Helsinki: Avain, 52-56. (Café Voltaire).
SoleCRIS

Kosonen Päivi. (2009). Moderni omaelämäkerta kertomuksena. Teoksessa Samuli Hägg, Markku Lehtimäki, Liisa Steinby (toim.) Näkökulmia kertomuksen tutkimukseen. Helsinki: SKS, 282-293. (Tietolipas 226).
SoleCRIS

Kosonen, Päivi. (2009). Länsimaisen kirjallisuuden kaanon ja sen lisäykset. Kritiikki. Nuoren Voiman kirjakatsaus 1 (2009), 100-103.
SoleCRIS

Kosonen Päivi, Mäkirinta Päivi, Rantonen Eila. (2009). Imperiumin perilliset: esseitä brittiläisestä nykykirjlalisuudesta. Helsinki: Avain. (Café Voltaire 2).
SoleCRIS

Laakso Maria. (2009). Saaria ja saariluontoa lastenkirjallisuudessa. Onnimanni 2009 (1), 18-24.
SoleCRIS

Lahtinen T, Lehtimäki M. (2009). Takaisin luontoon: ekokriittisiä esseitä kirjallisuudesta. Tampere: Tampereen yliopisto, Taideaineiden laitos. (Tampereen yliopisto. Taideaineiden laitos. Julkaisuja 11).
SoleCRIS

Lahtinen Toni. (2009). Mukan poetiikan perusteet. Avain 2, 56-58.
SoleCRIS

Lahtinen Toni. (2009). Lost in the Wilderness: Lapland and Finnish Identity in the Fairy tales of Zacharias Topelius. Teoksessa Jennifer Harding, Elizabeth Thiel & Alison Waller (toim.) Deep into Nature: Ecology, Environment and Children's Literature. Staffordshire: Pied Piper Publishing, 165-176. (IBBY/NCRCL 15).
SoleCRIS

Lehtimäki M. (2009). Fiktiivisen kertomuksen analyysi ja tulkinta. Klassisen ja jälkiklassisen narratologian arviointia. Teoksessa Samuli Hägg, Markku Lehtimäki, Liisa Steinby (toim.) Näkökulmia kertomuksen tutkimukseen. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 28-49. (Tietolipas 226).
SoleCRIS

Lehtimäki M. (2009). Korkeakirjallisuuden kulttuuripoetiikkaa. Kulttuurintutkimus 26 (2-3), 103-106.
SoleCRIS

Lehtimäki M. (2009). Toisen kasvot. J. M. Coetzeen Elizabeth Costello ja kirjallisuuden etiikka. Uutelo 24 (1), 20-23.
SoleCRIS

Mehtonen P. (2009). Keskiaikaisen kirjallisuuden lajit. Teoksessa Marko Lamberg, Anu Lahtinen, Susanna Niiranen (toim.) Keskiajan avain. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 22-38.
SoleCRIS

Mehtonen P. (2009). Mystinen minä. Niin & näin 2009 (3), 80-81.
SoleCRIS

Mehtonen P. (2009). Kielikritiikki ja mystiikka: ateistisesti valaistunut moderni. Niin & näin 2009 (3), 61-64.
SoleCRIS

Mehtonen P. (2009). Minä kosmoksessa. Niin & näin (1/2009), 155-157.
SoleCRIS

Mehtonen Päivi. (2009). The Rhetoric Against Rhetoric: The Avant-Garde Manifesto. Teoksessa Laurent Pernot (toim.) New Chapters in the History of Rhetoric. Leiden: Brill, 311-323. (International Studies in the History of Rhetoric).
SoleCRIS

Mäkelä Maria. (2009). Välttämättömyyden kehä ja muita kerrotun mielen oireita: kirjallisen tajunnankuvauksen haasteet kognitiiviselle narratologialle. Teoksessa Samuli Hägg, Markku Lehtimäki ja Liisa Steinby (toim.) Näkökulmia kertomuksen tutkimukseen. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 111-139. (Tietolipas 226).
SoleCRIS

Nakari, N. (2009). Inhimillistä tarinointia - ranskalaisen kirjallisuuden vanhat juuret ja uudet tuulet. Uutelo 24, 63-64.
SoleCRIS

Niemi Juhani. (2009). Arvid Järnefeltin matkassa - Fragmentteja työpäiväkirjasta. Uutelo 24 (1), 39-42.
SoleCRIS

Niemi Juhani. (2009). Matkalla muutokseen, mutta minne? Huomioita yliopiston rehtoriksi hakevien retoriikasta. Aikalainen 2009 (1), 8-9.
SoleCRIS

Niemi Juhani. (2009). Onko runoilijalla yösijaa yhteiskunnassa? Reunamerkintöjä lyriikan asemasta ja merkityksestä. Tuli & Savu (4), 23-26.
SoleCRIS

Niemi Juhani. (2009). Runoilijan elämä ja kuolema. Aikalainen 14 (18), 13.
SoleCRIS

Niemi Juhani. (2009). Aho, Juhani (1861-1921), författare. Teoksessa Henrik Knif (huvudred.), Fredrik Hertzberg, Jeannette Forsén, Julia Dahlberg (toim.) Biografiskt lexikon för Finland 2. Ryska tiden. Helsingfors och Stockholm: Svenska litteratursällskapet i Finland och Atlantis, 22-26. (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 710:2).
SoleCRIS

Niemi Juhani. (2009). Mytomaani muistelee. Arvostelu Claes Anderssonin teoksesta Varje slag mitt hjärta slår. Anteckningar från mitt liv. Aikalainen 14 (20), 12.
SoleCRIS

Niemi Juhani. (2009). Juhani Aho urheilukalastajana. Teoksessa Tuomas Hinttula, Raimo Olkkonen ja Kyösti Varis (toim.) Kirjamies Juhani Aho kalamiehenä: Juhani Ahon Kalastusperinneseura ry., 27-35.
SoleCRIS

Niemi Juhani. (2009). Intohimoinen yritys Haavikon muotokuvaksi. Aikalainen 14 (19), 12.
SoleCRIS

Nieminen, M. (2009). Reading like a Play. Teoksessa Barbara Drillsma-Milgrom, Leena Kirstinä (toim.) Metamorphoses in Children´s Literature and Culture. Jyväskylä: Writers&Enostone, 287-293. (Publications of Finnish Institute for Children´s Literature 30).
SoleCRIS

Paavolainen T. (2009). On Spectatorship, Objecthood, and the Enaction of Visual Experience. Teoksessa Laura Gröndahl, Teemu Paavolainen, Anna Thuring (toim.) Näkyvää ja näkymätöntä. Helsinki: Teatterintutkimuksen seura, 10-34. (Näyttämö & tutkimus 3).
URL SoleCRIS

Päivi Kosonen. (2009). Feministinen utopiaklassikko - uuden äitiyden valtakunta. Kiiltomato.net 10.06.2009.
URL SoleCRIS

Rantonen Eila. (2009). Pääkirjoitus: Muuttavatko maahanmuuttajat suomalaisen kirjallisuuden?. Kiiltomato Marraskuu 2009, 1-3.
URL SoleCRIS

Rantonen Eila. (2009). African Voices in Finland and Sweden. Teoksessa Elisabeth Bekers, Sissy Helff and Daniella Merolla (toim.) Transcultural Modernities. Narrating Africa in Europe. Amsterdam: Rodopi, 71-83. (Matatu. Journal for African Culture and Society 36).
SoleCRIS

Rantonen Eila. (2009). Imperiumin ajasta monikulttuuriseen Britanniaan. Teoksessa Päivi Kosonen, Päivi Mäkirinta, Eila Rantonen (toim.) Imperiumin perilliset: esseitä brittiläisestä nykykirjallisuudesta. Helsinki: Avain, 42-51. (Café Voltaire 2).
SoleCRIS

Rantonen Eila. (2009). Valtamerellä ja lasipullossa: englantilaisen romaanin historiallisia reittejä. Teoksessa Päivi Kosonen, Päivi Mäkirinta, Eila Rantonen (toim.) Imperiumin perilliset: esseitä brittiläisestä nykykirjallisuudesta. Helsinki: Avain, 21-25. (Cafe Voltaire 2).
SoleCRIS

Rantonen Eila. (2009). Doris Lessing - elämä politiikan ja utopioiden välissä. Teoksessa Päivi Kosonen, Päivi Mäkirinta, Eila Rantonen (toim.) Imperiumin perilliset: esseitä brittiläisestä nykykirjallisuudesta. Helsinki: Avain, 59-72. (Café Voltaire 2).
SoleCRIS

Salminen, A. (2009). Radikaalimystiikka ja ihmeen polittiikka. niin & näin 16 (3), 76-78.
SoleCRIS

Salminen Antti. (2009). Öljyn katastrofi – Negarestani, Meyrink ja öljyn voimat. niin & näin 16 (4), 39-44.
SoleCRIS

Salminen Antti. (2009). Valtaus yliopistossa. Kulttuurintutkimus 26 (1), 69-70.
SoleCRIS

Salminen Antti. (2009). Laimennettua olematonta. niin & näin 16 (3), 82, 86.
SoleCRIS

Salminen Antti. (2009). Metafora: tulkinnan syövästä kielikritiikkiin. niin & näin 16 (2), 62-64.
SoleCRIS

Salminen Antti. (2009). Kirjoituksen pimeydestä. niin & näin 16 (4), 122-123.
SoleCRIS

Salminen Antti. (2009). Vallankumousmystikko Gustav Landauer. niin & näin 16 (4), 93-95.
SoleCRIS

Salminen, Antti. (2009). Fragmentteja yliopiston nollavuodelta. niin & näin 16 (2), 107.
SoleCRIS

Salminen, Antti. (2009). Ristiriita on totta - Risto Ahdin haastattelu. niin & näin 16 (2), 10-12.
SoleCRIS

Tammi Pekka. (2009). Kertomusta vastaan ("Ikävä tarina"). Teoksessa Samuli Hägg, Markku Lehtimäki, Liisa Steinby (toim.) Näkökulmia kertomuksen tutkimukseen. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 140-166. (Tietolipas 226).
SoleCRIS

Valkeapää Leena. (2009). Naantalin viimeinen nunna. Teoksessa Hanna-Maria Pellinen (toim.) Maasta, kivestä ja hengestä, Markus Hiekkanen Festschrift. Turku: Turun yliopisto, kulttuurien tutkimuksen laitos [etc.], 96-102.
SoleCRIS

Varpio Yrjö. (2009). Vuosi 1918 kaunokirjallisuudessa. Teoksessa Pertti Haapala ja Tuomas Hoppu (toim.) Sisällissodan pikkujättiläinen. Helsinki: WSOY, 441-463.
SoleCRIS

Varpio Yrjö. (2009). "Suomen sota oli loppunut". Väinö Linnan seuran www-sivujen Kuokaniskuja-kolumnipalsta (http://www.vainolinnanseura.fi/kuokaniskuja/2009/05/suomen-sota-oli-loppunut.html).
URL SoleCRIS

Varpio Yrjö. (2009). Sisällissotaa käsitteleviä kaunokirjallisia teoksia. Teoksessa Haapala Pertti ja Hoppu Tuomas (toim.) Sisällissodan pikkujättiläinen. Helsinki: WSOY, 483-487.
SoleCRIS

Varpio Yrjö. (2009). Lauri Salpakari ja Väinö Linnan pappiskuva. Teoksessa Huhta Ilkka (toim.) Sisällissota ja kirkko, 218-230. (Suomen Kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 212).
SoleCRIS

Varpio Yrjö. (2009). Mille Linna nauroi. Teoksessa Päivi Mäki-Perttula (toim.) Vanhan kirjallisuuden vuosikirja 22-24, 65-73.
SoleCRIS

 
Ylläpito: cmt.info@uta.fi
Muutettu: 13.1.2012 13.08 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti