Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: tutkimus:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoViestintätieteiden tiedekunta
Musiikintutkimus

Musiikintutkimus

 

Musiikintutkimuksen oppiaineessa keskitytään äänen ja musiikin tutkimukseen sen erilaisissa kuulluissa, nähdyissä, tekstuaalisissa ja ruumiillisissa yhteyksissään. Oppiaine tarjoaa äänellisen tulokulman kulttuurin- ja mediatutkimukseen. Lähtökohtana on käsitys siitä, että äänen tutkiminen on keskeinen elementti sosiaalisten maailmojen ymmärtämisessä.

Yhdistämällä näkökulmia etnomusikologiasta, äänen- ja tanssintutkimuksesta sekä media- ja kulttuurintutkimuksesta musiikintutkimus tarjoaa näkökulmia esityksellisyyteen, elävään ja tallennettuun musiikkiin, kuuntelun käytäntöihin, ääniympäristöihin sekä musiikin, teknologian ja hyvinvoinnin välisiin suhteisiin. Äänen ja musiikin monimuotoinen ja kriittinen tutkimus on läheisesti kytköksessä Viestinnän, median ja teatterin yksikön poikkitieteiseen tutkimukseen.

Tutkimus musiikintutkimuksen oppiaineessa painottuu seuraaviin alueisiin:

 

Etnografinen tutkimus

Tampereen yliopistossa musiikintutkimuksella on vahva historia laadullisten ja aineistolähtöisten menetelmien kehittämisessä erityisesti etnografisen tutkimuksen alueella. Etnografinen tutkimus sisältää sekä perinteisempää etnisten tai alueellisten kulttuurien kenttätutkimusta ympäri maailmaa että äänellisten ja musiikillisten käytänteiden tutkimusta arjessa, esimerkiksi digitaalisissa ympäristöissä ja kaupunkitilassa. Tutkimus keskittyy esimerkiksi etnisten identiteettien kysymyksiin transnationaalisessa maailmassa, kulttuurin suulliseen välittämiseen ja äänellisten esitysten tekstualisointiin sekä aistikohtaisena että multimodaalisena ilmiönä.

Kulttuurinen äänentutkimus

Toinen historiallisesti merkittävä tutkimushaara musiikintutkimuksen oppiaineessa on äänimaisematutkimus, äänellisten ympäristöjen etnografinen tutkimus sekä akustinen kommunikaatio. Tämä kulttuuriseksi äänentutkimukseksi kutsuttu tutkimusalue kuuntelee, miten kulttuurinen ymmärrys äänellisestä ympäristöstä muodostuu, miten ääntä käytetään arkielämässä ja miten äänen tuottaminen kytkeytyy kysymyksiin vallasta, tilasta, teknologiasta ja muistamisesta.

Musiikin tuotannon ja kulutuksen muutos

Digitaalinen teknologia ja audiovisuaalinen media ovat muuttaneet paitsi musiikkiteollisuuden rakennetta myös sen kuluttamisen muotoja. Musiikintutkimuksessa on keskitytään erityisesti pienten tuotantoyhtiöiden uuteen asemaan sekä ammattimaisen ja amatöörituotannon lähentymiseen.

Multimodaalisuus, performatiivisuus ja sosiaalinen toiminta

Kulttuurinen esitys – olipa se sitten musiikkia, puhetta, visuaalisuutta ja liikettä – on luontaisesti multimodaalista. Siksi on tärkeää tutkia niitä tapoja, joilla tällainen monimuotoinen esitys hyödyntää eri aistialueita ja luo uudenlaisia keinoja ymmärtää muuntuvaa sosiaalista todellisuutta.

 

Musiikintutkimuksen professorina toimii Tarja Keskustalo-Rautiainen ja yliopistonlehtorina Jarkko Niemi.

 
Ylläpito: cmt.info@uta.fi
Muutettu: 27.10.2015 12.20 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti