Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: tutkimus: musiikintutkimus:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoViestintätieteiden tiedekunta
Musiikintutkimus

Uusimmat julkaisut

Uusimmat julkaisut (2014– ) listataan COMET-tutkimuskeskuksen sivulla ja SoleCRIS -sivuilla tutkijan nimellä haettuna.

Musiikintutkimuksen pro gradu -opinnäytteet ovat luettavissa TamPubissa.

Julkaisuja 2011–2013

2013

Hoppu, Petri & Seye, Elina (2013): Tanssiantropologian näkökulmia ja menetelmiä. Teoksessa Moisala, Pirkko & Seye, Elina (toim.) Musiikki kulttuurina. Helsinki. Suomen Etnomusikologinen Seura. 219-237.
SoleCRIS

Moisala Pirkko & Seye, Elina (2013): Musiikintutkija ihmisten keskellä - etnomusikologinen kenttätyö. Teoksessa Moisala, Pirkko & Seye, Elina (toim.) Musiikki kulttuurina. Suomen Etnomusikologisen Seuran julkaisuja 21. Helsinki. Suomen Etnomusikologinen Seura. 29-55.
SoleCRIS

Niemi, Jarkko & Jouste, Marko (2013): Musiikin paradigmaattinen analyysi. Teoksessa Moisala, Pirkko & Seye, Elina (toim.) Musiikki kulttuurina. Suomen Etnomusikologisen Seuran julkaisuja 21. Helsinki. Suomen Etnomusikologinen Seura. 173-200.
SoleCRIS

Rautiainen-Keskustalo, Tarja (2013): Paikalliset ja globaalit skenet - medioitunut musiikkikulttuuri tutkimuskohteena. Teoksessa Moisala, Pirkko & Seye, Elina (toim.) Musiikki kulttuurina. Suomen Etnomusikologisen Seuran julkaisuja 21. Helsinki. Suomen Etnomusikologinen Seura. 321-336.
SoleCRIS

Waaramaa-Mäki-Kulmala, Teija & Leisiö, Timo (2013): Perception of emotionally loaded vocal expressions and its connection to responses to music. A cross-cultural investigation: Estonia, Finland, Sweden, Russia and the USA. Frontiers in Psychology. 2013 : 4.
SoleCRIS

2012

Kaitajärvi, Juho (2012): Kuraattorina äänitealalla. Suomalaisten mikrolevy-yhtiöiden rooli internetin aikakaudella: esimerkkinä Fonal Records. Etnomusikologian vuosikirja 24. 120-259.
SoleCRIS

Leisiö, Timo (2012): Mutti ja pepu. Skandinavian metsäsuomalaisen ruoan taustaa Suomessa ja Karjalassa. Elore 19 : 2. 201-214.
SoleCRIS

Leisiö, Timo (2012): Where did Rameau go wrong? A neuronal point of view. Teoksessa Himberg, Tommi (toim.) Monitieteinen musiikintutkimus : Suomen Musiikintutkijoiden 16. Symposium 21.-23.3.2012. Jyväskylä. Jyväskylän yliopisto, Musiikin laitos, 52-54.
SoleCRIS

Mantere Markus (2012). The Gould Variations: Technology, Philosophy and Criticism in Glenn Gould's Musical Thought and Practice. Berlin: Peter Lang. (European University Studies 266).
SoleCRIS

Mantere Markus. (2012). Varhaisen suomalaisen musiikkitieteen oppihistoriaa : tutkimuskohteena Ilmari Krohnin persoona ja tieteellinen profiili. Musiikki 42 (2), 1-16.SoleCRIS

Rautiainen-Keskustalo, Tarja (2012): Ylentämällä alennettu - julkisuus, talous ja tangon asema Suomessa. Teoksessa Kärjä, Antti-Ville, Åberg, Kai (toim.) Tango Suomessa. Jyväskylä. Nykykulttuurin tutkimuskeskus Jyväskylän yliopisto, 157-159.
SoleCRIS

Uimonen Heikki. (2012). My First Compact Cassette: Home Taping and Music Consumption in 1970s Finland. Teoksessa Situating popular musics : IASPM 16th International Conference Proceedings, 245-250.
SoleCRIS

Uimonen Heikki. (2012). Inarin emäntäkoulussa : C-kasetti jokapaikkaisen kuuntelun edistäjänä. Etnomusikologian vuosikirja 24, 97–119.
SoleCRIS

Uimonen, Heikki. (2012). Masa, mankka ja mä : C-kasetti kuuntelukulttuurin muuttajana 1970–1990.. Lähikuva 25 (4), 42–61.
SoleCRIS

2011

Bakka Egil, Damsholt Inger, Fiskvik Anne, Hammergren Lena, Hoppu Petri, Nilsson Mats, Vedel Karen (2011). Reflexive Notes: A Conclusion teoksessa Vedel, Karen (toim.) Dance and the Formation of Norden : Emergences and Struggles. Trondheim. Tapir Academic Press, 197-205.
SoleCRIS

Hoppu, Petri (2011). National Dances and Popular Education - The Formation of Folk Dance Canons in Norden. Teoksessa Vedel, Karen (toim.) Dance and the Formation of Norden : Emergences and Struggles. Trondheim. Tapir Academic Press, 27-56.
SoleCRIS

Jouste, Marko (2011). Tullâcalmaaš kirdâccij ’tulisilmillä lenteli’ – Inarinsaamelainen 1900-luvun alun musiikkikulttuuri paikallisen perinteen ja ympäröivien kulttuurien vuorovaikutuksessa. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 1650).
URL SoleCRIS

Kurkela, Vesa (2011). Jazzpolvet kilpasilla. Teoksessa Poutiainen Ari, Kukkonen Risto (toim.) Suklaasydän, tinakuoret. Jazziskelmä Suomessa 1956–1963. Helsinki: Suomen Jazz & Pop Arkisto, 51–78.
SoleCRIS

Uimonen, Heikki (2011). Radiomusiikin rakennemuutos : kaupallisten radiokanavien musiikki Suomessa 1985–2005. Tampere. Tampere University Press.
SoleCRIS

Uimonen, Heikki (2011). Tarkkaile ympäristöäsi!: Kuuntelukävelyt ja äänittäminen äänimaiseman laadullisen arvioinnin välineinä. Yhdyskuntasuunnittelu 49 (1), 44-58.
SoleCRIS

Uimonen, Heikki (2011). Everyday Sounds Revealed : Acoustic Communication and Environmental Recordings. Organised Sound : An International Journal of Music and Technology 16: 3, 256-263.
SoleCRIS

Kaikki opinnäytteet löytyvät TamPub -julkaisuarkistosta.

 
Ylläpito: cmt.info@uta.fi
Muutettu: 27.10.2015 15.03 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti