Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: tutkimus:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoViestintätieteiden tiedekunta

Nuoret estradille: toimijaksi monilukutaidolla

Tutkimushankkeessa selvitetään, millaisia haasteita nuorilla on monilukutaidoissa ja valtautumisessa oman elämänsä toimijoiksi peruskoulun ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheessa. Samalla tutkitaan, kuinka nuoria voidaan tukea julkiseen toimijuuteen medioissa ja kehittää mm. heidän medialukutaitoaan.

Kyseessä on kehittävä toimintatutkimus, jonka puitteissa järjestetään seitsemän taide/mediatyöpajoja ympäri Suomea. Tutkijat, pedagogit, taiteilijat ja journalistit suunnittelevat ja järjestävät nuorten kanssa työpajoja, joissa nuoret tuottavat omien kiinnostustensa pohjalta taiteelliseen itseilmaisuun perustuvia teoksia, kuten valokuvia, videoita ja näytelmän. Nuoria kannustetaan myös julkaisemaan työpajoissa rakentuva teos sosiaalisessa mediassa (esim. blogissa, Instagramissa) ja esimerkiksi sanoma- tai aikakauslehdissä.

Tutkimuksen tavoitteena on suunnitella mediapedagogisia malleja monilukutaidon edistämiseen taiteellisella mediatoiminnalla ja kehittää mediakasvatusta, jossa nuoren oma ääni nousee kuuluviin. Lisäksi hankkeessa kehitetään osallistavaa tutkimuksen muotoa, jossa journalistien ja pedagogien lisäksi nuoret otetaan myös mukaan tutkimuksen tekemiseen, esimerkiksi haastattelemaan toisiaan ja julkisesti reflektoimaan pedagogisen mallin kehittelyä tutkimuksen kuluessa.

Tutkimuksen keskeiset kysymykset ovat:

  •     Millaisia osallisuuden ja lukutaitojen haasteita nuorilla on peruskoulun ja toisen asteen koulutussiirtymävaiheessa?
  •     Miten nuoria voidaan koulutussiirtymävaiheessa tukea julkiseen mediaosallistumiseen ja monilukutaitoon taiteelliseen itseilmaisuun perustuvalla mediapedagogiikalla?
  •     Miten julkinen toiminta tutkimuksessa vahvistaa nuorten identiteettiä?

Tutkimushanketta johtaa mediakasvatuksen professori Sirkku Kotilainen ja päätutkijana/koordinaattorina toimii FT, tutkija Mari Pienimäki. Keskeiset yhteistyökumppanit ovat Aikakausmedia (Maija Puska / Outi Sunila) ja Sanomalehtien Liitto (Hanna Romppainen). Kolmivuotista hanketta (2015-2017) rahoittaa Koneen säätiö.

Hanketta voi seurata Tampereen yliopiston mediakasvatuksen blogissa, hankkeen Facebook-sivuilla ja Twitterissä:
Twitter-tili @NuoretEstradil, hashtag #nuoretestradille

Mediakasvatuksen professori Sirkku Kotilainen
sirkku.kotilainen (at) uta.fi

Tutkija Mari Pienimäki
mari.pienimaki (at) uta.fi

______

Radio Moreeni 30.5.2016 Millainen mediatyöpaja innostaa nuoria? Nuoret estradille -tutkimuksen valokuvatyöpajoihin osallistuneet kolme nuorta haastattelevat toinen toisiansa. Ohjelman juontaa työpajoja ohjannut tutkija Mari Pienimäki.

Radio Moreeni 6.4.2016 Nuoret kanssataiteilijoina teatterissa ja nuoret estradille -hanke
Nuoret kanssataiteilijoina teatterissa ja nuoret estradille -tutkimushanke. Mediakasvatuksen professori Sirkku Kotilaisen vieraina teatteritaiteen tohtori, tutkija Satu Olkkonen sekä draaman ja teatterintutkimuksen professori Hanna Suutela. 

Radio Moreeni 6.5.2015 Nuorten osallistaminen ja mediakasvatus
Studiossa Nuoret estradille -hankkeen tutkijat FT Mari Pienimäki ja professori Sirkku Kotilainen sekä vastaava nuorisotyöntekijä Niina Laitinen Ahjolan Setlementti ry:n ylläpitämästä Nuorisokahvila Uniikista ja nuorten osallisuudesta ja vaikuttamisesta vastaava nuoriso-ohjaaja Inka Kiuru Tampereen kaupungin nuorisopalveluista. Tampereen yliopiston Viestinnän, median ja teatterin yksikön ajankohtaisohjelma.

 
Ylläpito: cmt.info@uta.fi
Muutettu: 27.11.2017 13.35 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti