Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: tutkimus:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoViestintätieteiden tiedekunta

Nuoret estradille: toimijaksi monilukutaidolla

Tutkimushankkeessa selvitettiin, millaisia haasteita nuorilla on monilukutaidoissa, osallistumisessa ja valtautumisessa oman elämänsä toimijoiksi peruskoulun ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheessa. Samalla tutkittiin sitä, kuinka nuoria voidaan tukea osallisuuteen ja julkiseen toimijuuteen medioissa sekä miten kehittää heidän monilukutaitojaan luovan mediatekemisen kautta.

Kyseessä oli kehittävä toimintatutkimus, jossa järjestettiin pilotti ja seitsemän mediatyöpajaa ympäri Suomea yhteistyössä muun muassa nuorisotalojen kanssa. Tutkijat, nuoriso-ohjaajat, opettajat ja taiteilijat suunnittelivat työpajoja, joissa nuoret tuottivat omien kiinnostustensa pohjalta luovaan itseilmaisuun perustuvia teoksia, kuten valokuvia, videoita ja näytelmän. Nuoria kannustettiin myös julkaisemaan työpajoissa rakentuva teos sosiaalisessa mediassa (esim. blogissa, Instagramissa), sanoma- tai aikakauslehdissä ja näyttämöllä.

Tutkimuksen tavoitteena oli suunnitella mediapedagogisia malleja monilukutaidon edistämiseen (ks. esim. Inklusivisesta mediakasvatuksen mallista) ja kehittää mediakasvatusta, jossa nuoren oma ääni nousee kuuluviin. Lisäksi hankkeessa kehitettiin osallistavaa tutkimuksen muotoa, jossa nuoret kutsuttiin mukaan tutkimuksen tekemiseen, kuten haastattelemaan toisiaan ja reflektoimaan tutkimustuloksia julkisesti.

Tutkimuksen keskeiset kysymykset ovat:

  •     Millaisia osallisuuden ja lukutaitojen haasteita nuorilla on peruskoulun ja toisen asteen koulutussiirtymävaiheessa?
  •     Miten nuoria voidaan koulutussiirtymävaiheessa tukea julkiseen mediaosallistumiseen ja monilukutaitoon taiteelliseen itseilmaisuun perustuvalla mediapedagogiikalla?
  •     Miten julkinen toiminta tutkimuksessa vahvistaa nuorten identiteettiä?

Tutkimushanketta johti mediakasvatuksen professori Sirkku Kotilainen ja päätutkija-koordinaattorina toimi FT Mari Pienimäki. Keskeiset yhteistyökumppanit olivat Aikakausmedia (Maija Puska / Outi Sunila) ja Sanomalehtien Liitto (Hanna Romppainen). Kolmivuotisen hankkeen (2015-2017) rahoitti Koneen säätiö.

Mediakasvatuksen professori Sirkku Kotilainen
sirkku.kotilainen (at) uta.fi

Tutkija Mari Pienimäki
mari.pienimaki (at) uta.fi

______

Radio Moreeni 30.5.2016 Millainen mediatyöpaja innostaa nuoria? Nuoret estradille -tutkimuksen valokuvatyöpajoihin osallistuneet kolme nuorta haastattelevat toinen toisiansa. Ohjelman juontaa työpajoja ohjannut tutkija Mari Pienimäki.

Radio Moreeni 6.4.2016 Nuoret kanssataiteilijoina teatterissa ja nuoret estradille -hanke
Nuoret kanssataiteilijoina teatterissa ja nuoret estradille -tutkimushanke. Mediakasvatuksen professori Sirkku Kotilaisen vieraina teatteritaiteen tohtori, tutkija Satu Olkkonen sekä draaman ja teatterintutkimuksen professori Hanna Suutela. 

Radio Moreeni 6.5.2015 Nuorten osallistaminen ja mediakasvatus
Studiossa Nuoret estradille -hankkeen tutkijat FT Mari Pienimäki ja professori Sirkku Kotilainen sekä vastaava nuorisotyöntekijä Niina Laitinen Ahjolan Setlementti ry:n ylläpitämästä Nuorisokahvila Uniikista ja nuorten osallisuudesta ja vaikuttamisesta vastaava nuoriso-ohjaaja Inka Kiuru Tampereen kaupungin nuorisopalveluista. Tampereen yliopiston Viestinnän, median ja teatterin yksikön ajankohtaisohjelma.

Hankkeesta kirjoitettuja blogitekstejä: http://blogs.uta.fi/mediakasvatus/category/nuoret-estradille-hanke/ 

Hankkeessa tuotettuja oppimateriaaleja: Nuoret estradille #1, ÄänenavausNuoret estradille #2, Rohkeutta ja vastuuta, Näkökulmia julkaisemisen etiikkaan

 
Ylläpito: cmt.info@uta.fi
Muutettu: 6.4.2018 16.25 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti