Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: tutkimus:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoViestintätieteiden tiedekunta

Nuoret estradille: toimijaksi monilukutaidolla

Tutkimushankkeessa selvitettiin, millaisia haasteita nuorilla on monilukutaidoissa, osallistumisessa ja valtautumisessa oman elämänsä toimijoiksi peruskoulun ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheessa. Ennen kaikkea tutkittiin sitä, kuinka nuoria voidaan tukea sosiaaliseen ja mediaosallisuuteen sekä julkiseen toimijuuteen ja miten heidän monilukutaitojaan edistää luovan mediatoiminnan kautta.

Kyseessä oli kehittävä toimintatutkimus, jossa järjestettiin pilotti ja seitsemän mediatyöpajaa ympäri Suomea yhteistyössä muun muassa nuorisotalojen kanssa. Tutkijat, nuoriso-ohjaajat, opettajat ja taiteilijat suunnittelivat työpajoja, joissa nuoret tuottivat omien kiinnostustensa pohjalta luovaan itseilmaisuun perustuvia teoksia, kuten valokuvia, videoita ja näytelmän. Nuoria kannustettiin myös julkaisemaan työpajoissa rakentuva teos sosiaalisessa mediassa, sanoma- ja aikakauslehdissä sekä näyttämöllä.

Tutkimuksen tavoitteena oli suunnitella mediapedagogisia malleja monilukutaidon edistämiseen (ks. Inklusiivisesta mediakasvatuksesta) ja kehittää mediakasvatusta, jossa nuoren oma ääni nousee kuuluviin. Lisäksi hankkeessa kehitettiin osallistavaa tutkimuksen muotoa, jossa nuoret kutsuttiin mukaan kanssatutkijoiksi, esimerkiksi haastattelemaan toisiansa ja reflektoimaan tutkimustuloksia ohjaajien kanssa.

Tutkimuksen keskeiset kysymykset olivat:

  •     Millaisia osallisuuden ja lukutaitojen haasteita nuorilla on peruskoulun ja toisen asteen koulutussiirtymävaiheessa?
  •     Miten nuoria voidaan koulutussiirtymävaiheessa tukea julkiseen mediaosallistumiseen ja monilukutaitoon taiteelliseen itseilmaisuun perustuvalla mediapedagogiikalla?
  •     Miten julkinen toiminta tutkimuksessa vahvistaa nuorten identiteettiä?

Hanketta johti mediakasvatuksen professori Sirkku Kotilainen ja päätutkija-koordinaattorina toimi FT Mari Pienimäki. Keskeiset yhteistyökumppanit olivat Aikakausmedia (Maija Puska / Outi Sunila) ja Sanomalehtien Liitto (Hanna Romppainen). Kolmivuotisen hankkeen (2015-2017) rahoitti Koneen Säätiö.

______

Tutkimusblogitekstejähttp://blogs.uta.fi/mediakasvatus/category/nuoret-estradille-hanke/ 

Hankkeessa syntyneitä pro gradu -töitä: 

Kiuru, Inka (2016). "Hyvin otettu kuva voi kertoa tarinan": Osallistava valokuvaus monikulttuurisessa nuorisotyössä.

Myllynen, Milka (2016). #nuoretestradille #kuuleksmua? Mediajulkisuus ja monikulttuurisen nuoren identiteetti.

Puska, Maija (2016). Luova kirjoittaminen ja mediakasvatus. Tarkastelussa työttömien nuorten mediasuhteet ja kirjoittaminen.

Grönholm, Pauliina (2018). Arki nuorten turvapaikanhakijoiden silmin: Ylirajaista mediaosallisuutta kehittämässä.

Hankkeessa kirjoitettuja tieteellisiä artikkeleita mm.

Kotilainen, Sirkku & Olkkonen, Satu (2018) Nuoret dokumenttiteatterin tekijät kanssatutkijoina. Kulttuuripolitiikan tutkimuksen Vuosikirja 2017.

Koponen, Minna & Pienimäki, Mari (2019, tulossa). Toward the Transcultural Media Competences of Migrant Young People. UNESCO, Milid Year Book 2017. 

Pienimäki, Mari & Kotilainen, Sirkku (2018). Youth Participation in Research on Multiliteracies: Ethical PerspectivesMedia Education Journal, 8:1, 115-132.

Pienimäki, Mari (2018) Facilitating Creative Media Production through the Pedagogy of Multiliteracies: A Case Study with Vulnerable Young PeopleThe International Journal of New Media, Technology, and the Arts, 13:3, 9-20.

Kotilainen, Sirkku & Pienimäki, Mari (2019) Participation through Public Media: Improving Media Literacy among Vulnerable Youth. Teoksessa: Ranieri, M.; Thevenin, B. & Cappello, G. (toim.) The International Encyclopedia of Media Literacy. New Jersey: Wiley-Blackwell.

Pienimäki, Mari & Kotilainen, Sirkku (2019, tulossa). Media Education for the Inclusion of At-Risk Youth. Teoksessa: Hoechsmann, M.; Carr, P. R. & Thésée, G. (toim.) Education for Democracy 2.0: Global Voices for Critical Media Literacy. Sense Publishers.

Pienimäki, Mari (2019, tulossa) Improving the Wellbeing of At-Risk Youth through Media Participation. Media Practice and Education.

Hankkeessa tuotettuja oppimateriaaleja:

Nuoret estradille #1, Äänenavaus 

Nuoret estradille #2, Rohkeutta ja vastuuta, Näkökulmia julkaisemisen etiikkaan

Nuoret estradille #3 Seiso sanojesi takana (verkkosivusto)

 
Ylläpito: cmt.info@uta.fi
Muutettu: 20.1.2019 17.24 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti