Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoViestintätieteiden tiedekunta

Kuva: Anssi Männistö (kuvaaja Teemu Launis)

Anssi Männistö

Yliopistonlehtori (visuaalinen journalismi)

Sähköposti: Anssi.A.Mannisto@uta.fi
Puhelin 050 420 1492
Työhuone: Päätalo E333
Tavattavissa maanantaisin klo 16–17

Asiantuntijuus

Asiantuntemusalueet: kuvajournalismi, valokuva, mediahistoria, islam ja länsi, tietoyhteiskunta, mobiili journalismi, kamerapuhelimet
Tutkimusalueet:
kuvajournalismi, poliittinen islam, media

Opetus ja tutkimus

Vastaan kuvajournalismin valintaväylän (KJL) opetuksesta. Päätyönäni opetan useilla journalismiopetuksen, KJL:n ja visuaalisen journalismin maisteripintojen (VJM) käytännön kursseilla. Pidän vuosittain kuvajournalismin historia -luentosarjan ja olen päätoimittajana kuvajournalistien Katse-lehdessä.

Päätyöni ohella olen ollut vuodesta 2005 saakka COMET-tutkimuskeskuksen (ja sen edeltäjän) kouluttajana. Kurssit ovat olleet eri puolilla Suomea järjestettyjä täydennyskoulutuksen kursseja opettajille ja toimittajille. Toimittajille olen opettanut mm. luovaa lehtikuvaamista, digikuvaamisen perusteita ja ideointia. Toisinaan tähän on sisältynyt julkaisujen kuvankäyttöä ja visuaalista ilmettä koskevia sisällönanalyysejä. Lukioiden ja yläkoulun opettajille olen opettanut ennen kaikkea media-analyysiä, -historiaa ja -etiikkaa.

Aiemmin olen ollut tutkijana mm. Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskuksessa ja Tietoyhteiskuntainstituutissa. Vuosina 1984–2004 työskentelin freelance-valokuvaajana ja -toimittajana useille lehdille.

Tutkimuksen erikoisalueeni on islamin ja muslimien esittäminen länsimaisen median kuvastoissa. Väitöskirjassani (1999) selvitin tätä aihepiiriä painottuen kylmän sodan aikakauteen. Sitä ennen olen tutkinut mm. Egyptin poliittisen islamin liikkeiden historiaa (lisensiaatintutkimus, 1995).  

2000-luvun alkupuolella tein useita tapaustutkimuksia islam ja media -aihepiiristä. Viimeisimpänä syksyllä 2006 valmistunut kuvatutkimus, joka selvitti profeetta Muhammedin pilakuvista noussutta kohua. Aineisto koottiin yhdeksästä suuresta suomalaisesta sanomalehdestä.

Vuodesta 2005 lähtien erityisenä kiinnostuksen kohteeni on ollut kehittyneiden kamerapuhelimien journalistisen käytön tutkimus. Tämän aihepiirin parissa olen vetänyt useita opetuksen ja tutkimuksen hankkeita, joissa yhteistyöosapuolena on ollut Tampereen teknillisen yliopiston Ihmiskeskeisen teknologian yksikkö. Syksyllä 2009 vedin erikoistutkijana OPM:n rahoittamaa Mojova-hanketta, jossa pilotoitiin mobiilijournalismia kuuden eripuolilla Suomea olleen toimittajan voimin. Laitteet ja ohjelmistot hankkeelle lainasi Nokia Research Center.

Olen kiinnostunut kuvateknologiasta, uusista kuvankäytön tavoista ja niiden vaikutuksista mediaetiikkaan. Olen pitänyt tästä aiheesta useita luentoja (myös TAIK ja Helsingin yliopisto). Tähän teemaan liittyi myös vuonna 2009 päättynyt, johtamani Sanomain Säätiön rahoittama hanke Liikkuva kuva sanomalehden sivuilla. Vuosina 2011-2012 osallistuin tablettijournalismin tutkimushankkeeseen. Vuosina 2014–2016 johdin Koneen säätiön rahoittamaa journalistisen dokumenttiteatterin hanketta (Jodote).


Tuoreimmat julkaisuni:

Anssi Männistö ja Ville Kivimäki (2016): Sodan särkemä arki (WSOY: Helsinki) (http://www.kirja.fi/kirja/anssi-mannisto/sodan-sarkema-arki/9789510412909/).

Anssi Männistö (2016): “The Boston Marathon bombing investigation as an example of networked journalism and power of big data analytics”. Teoksessa Gómez Cruz Edgar, Lehmuskallio Asko (toim.) Digital Photography and Everyday Life : Empirical Studies on Material Visual Practices. London: Routledge, 86–97.

Aikaisemmat julkaisut ja asiantuntijatehtävät:
Tampereen yliopiston SoleCRIS-tietokanta / Männistö

(Sivun kuva: Teemu Launis)

 
Ylläpito: cmt.info@uta.fi
Muutettu: 19.8.2016 11.24 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti