Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoViestintätieteiden tiedekunta

hanna kuusela.jpg

Hanna Kuusela, PhD, yliopistotutkija, dosentti

(For English, see below)

hanna.kuusela (at) uta.fi
p. 050 5142264
Huone: päätalo, E316

***

Esittely

Olen kulttuurintutkija ja mediakulttuurin dosentti. Pääasialliset kiinnostuksenkohteeni ovat nyky-yhteiskunta ja nykykirjallisuus.

Tällä hetkellä tutkin vauraita suomalaisia ja talouden menestyjiä Koneen säätiön rahoittamassa hankkeessa. Lisäksi teen edelleen töitä edellisen tutkimushankkeeni aiheen - eli kollektiivisten kirjoituskäytäntöjen - parissa.

Kirjallisuudessa minua kiinnostavat etenkin kirjallisuuden kollektiivisuus ja kirjalliset haltuunotot, kirjojen ja kirjallisuuden materiaalisuus sekä muslimien kuvaukset nykykirjallisuudessa. Kollektiivisia kirjoituskäytäntöjä koskevan hankkeen kuvaus löytyy täältä.

Politiikassa tärkeimpiä kiinnostuksenkohteitani ovat vauraustutkimuksen lisäksi immateriaalitalous, postpolitiikka ja konsultit sekä EU-demokratia. Vuonna 2013 ilmestyi yhdessä Matti Ylösen kanssa kirjoittamani kirja Konsulttidemokratia, joka kuvaa konsultteja suomalaisella julkisella sektorilla.

Väittelin tohtoriksi kulttuurintutkimuksesta kesällä 2011 Goldsmiths Collegessa (University of London).

Lukuvuoden 2015-2016 työskentelin mediatutkimuksen yliopistonlehtorina Turun yliopistossa, ja vuosina 2012–2015 olin Suomen Akatemian tutkijatohtori kollektiivisia kirjoituskäytäntöjä käsitelleessä hankkeessani. Vuosina 2011–2012 osallistuin kahden tutkimushankkeen työhön: Kulttuurin hyötykäyttö -hankkeeseen, joka oli Suomen Akatemian rahoittama sekä Liikkuva maailma -tutkimuksen kehittämishankkeeseen, joka oli Tampereen yliopiston oma hanke.

Muu toiminta

Kirjoitan säännöllisesti journalistisia tekstejä ja kirja-arvioita. Olen myös osakkaana helsinkiläisessä antikvariaatissa, mikä mahdollistaa kokeiluja kirjojen materiaalisen kulttuurin parissa.

Keskeisimpiä julkaisujani

2018 (forthcoming) "Consultocracy and Its Discontents: A Critical Typology and a Call for a Research Agenda". Together witn Matti Ylönen. Governance.  

2018 "Learning to Own. Cross-Generational Meanings of Wealth and Class-Making in Wealthy Finnish Families". Sociological Review. Online first, published May 23th. https://doi.org/10.1177/0038026118777698

2018 "Wealth Elite Moralities: Wealthy Entrepreneurs’ Moral Boundaries." Together with Anu Kantola. Sociology. Online first, published May 17th. https://doi.org/10.1177/0038038518768175

2018. "Literature and participatory culture online: literary crowdsourcing and its discontents". Critical Arts.South-North Cultural and Media Studies. Published online 12. Jun. 2018.   https://doi.org/10.1080/02560046.2018.1459761

2018 "Vihollinen sisälläni." Teoksessa Melkas Kukku, Löytty Olli (toim.) Toistemme viholliset: Kirjallisuus kohtaa sisällissodan. Tampere: Vastapaino, 108-125.

2017 ”The Material Trajectories of Cultural Texts. The Bookseller of Kabul and the Ahistoric Women of Afghanistan.” Critical Arts. South-North Cultural and Media Studies.

2017 "Konsultit ja kehittäjät työelämässä." Teoksessa Michelsen Torsten et al (toim.) Työelämän perustietoa. Helsinki: Duodecim, 259-268.

2016 ”Collective Writing Projects Online and the Challenges of the Promise Economy.” Camera Obscura: Feminism, Culture, and Media Studies 93, volume 31, number 3, 65-97.

2016. Like “Any Muslim Family That Has Moved to Finland”: The Fallacy of Realistic Reading Practices in the Reception of Parvekejumalat by Anja Snellman. Scandinavian Studies, Volume 87, Number 4, Winter 2015 pp. 489-513.

2016 ”Publisher, Promoter and Genius: The Rise of Curatorial Ethos in Contemporary Literature.” Teoksessa Annette Gilbert (toim.), Publishing as Artistic Practice. Sternberg Press.

2016 “The Forms and Uses of Contemporary Books. Studying the Book as a Mass Produced Commodity and an Intimate Object.” Transformations, Issue no. 27.

2015 ”From Texts to Art Through Appropriation. The Figure of the Author in Finnish Literary Appropriations.” In Nathalie Collé, Monica Latham, David Ten Eyck (eds.), Book Practices and Textual Itineraries 3 / 2013. Nancy: Presses universitaires de Nancy.

2015 ”Konsultit julkisen tiedon yksityistäjinä.” Brunila, Onnismaa, Pasanen (toim.), Koko elämä töihin. Koulutus tietokykykapitalismissa. Tampere: Vastapaino. 

2015 Collaborative Processes  and the Crisis of Attentiveness. RUUKKU Taiteellisen tutkimuksen kausijulkaisu / RUUKKU Studies in Artistic Research  / RUUKKU Tidskrift för konstnärlig forskning, 4/2015, http://www.researchcatalogue.net/view/141545/141546.

2015 Writing Together. Mapping the Terrain of Contemporary Collaborative Writing. Scriptum. Creative Writing Studies 2/2015.

2015 Neroja ja promoottoreita: kirjalliset kuraattorit nykykirjallisuudessa. Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain, 2/2015, 35–48.

2015 Ulkoistajan ja yhtiöittäjän käsikirja. Yhdessä Matti Ylösen kanssa. Helsinki: Sorsa-säätiö.

2014 ’Mikä tahansa Suomeen muuttanut muslimiperhe.’ Realistinen lukutapa Anja Snellmanin Parvekejumalien vastaanotossa. Kulttuurintutkimus 31:3, 25–36.

2014 Mikko Lehtonen, Katja Valaskivi & Hanna Kuusela (toim.) Tehtävä kulttuurille. Talouden ja kulttuurin muuttuvat suhteet. Tampere: Vastapaino.

2014 Luovuuden uusi aalto. Teoksessa Mikko Lehtonen, Katja Valaskivi & Hanna Kuusela (toim.) Tehtävä kulttuurille. Talouden ja kulttuurin muuttuvat suhteet. Tampere: Vastapaino.

2013  On the Materiality of Contemporary Reading Formations: The Case of Jari Tervo's Layla. New Formations, Number 78, Summer 2013 , pp. 65-82(18)

2013 Hanna Kuusela & Matti Ylönen. Konsulttidemokratia. Miten valtiosta tehdään tyhmä ja tehoton. Helsinki: Gaudeamus.

2013 Yhtenäisyyttä materian avulla. Muokkautuva kirja tulkintojen rajaajana. Sosiologia, 50:3, 270-284.

2013 Seuraa esinettä - Kirjat liikkuvassa maailmassa. Teoksessa Mikko Lehtonen (toim.) Liikkuva maailma. Tampere: Vastapaino.

2012 Tutkimusta katulampun valossa. Piilossa olevien, kieltäytyvien ja spekuloivien toimijoiden haasteesta Bruno Latourin sosiologialle. Tiede&Edistys 2/2012.

2011 ”’He halusivat juuri sellaisen kirjan.’ Journalistiset sudenkuopat Kabulin kirjakauppiaan tapauksessa.” Teoksessa Sanna Kivimäki (toim.) Journalismikritiikin vuosikirja 2011. Media ja viestintä 1/2011.

2010 "Kabulin kirjakauppias – bestseller keskellä sotaa", Bibliophilos 04/2010.

2009 Kimmo Jylhämö & Hanna Kuusela (toim.). Politiikkaa idiootti. Vastakkainasetteluja Zizekin kanssa. Helsinki: Into-kustannus.

2009 Otto Bruun, Teppo Eskelinen, Ilkka Kauppinen & Hanna Kuusela. Immateriaalitalous. Kapitalismin uusin muoto. Helsinki: Gaudeamus.

2009 Hanna Kuusela & Otto Bruun (toim.). Euroopasta ei mitään uutta. Helsinki: Gaudeamus.

2009 Otto Bruun & Hanna Kuusela: “Illuusio itsekriittisyydestä: miten Euroopan unionin globaali rooli näkyy kauppapolitiikassa?” Teoksessa Hanna Kuusela & Otto Bruun (toim.). Euroopasta ei mitään uutta. Helsinki: Gaudeamus.

2008 Hanna Kuusela & Mika Rönkkö (toim.). Puolueiden kriisi. Helsinki: Like.

2008 Hanna Kuusela & Matti Ylönen. Maailmantalouden ABC. Helsinki: Attac ry.

***

In English

I am a university researcher and adjunct professor in the School of Communication, Media and Theatre at the University of Tampere, Finland. I specialize in Cultural Studies and focus both on contemporary literature and contemporary society.

My current research concerns collective writing practices, literary appropriations and literary commons as well as Finnish economic wealth and the economic elite. My specific interests in literature include collective writing practices and literary appropriations; the materiality of literature and book studies in contemporary context; and Muslim figures in contemporary Western literature. (About my research on collective writing practices, see here)

In politics, I have been mainly interested in questions concerning postpolitics and consultants; and the immaterial or knowledge-based economy.

I received my PhD at Goldsmiths College, University of London in 2011.

For the academic year 2015-2016, I worked as a University Lecturer in Media Studies at the University of Turku, and in 2012–2015, as a postdoctoral researcher funded by the Academy of Finland. In 2011–2012, I participated in two research projects: Capitalizing Culture, funded by the Academy of Finland and Fluid World, Research Development Program, funded by the University of Tampere.

I am also a frequent contributor to different newspapers and magazines, writing both on politics and literature, and a proud owner of a second hand bookstore in Helsinki – where I can experiment with the materiality of books and literary culture.

For recent publications, see above.

 
Ylläpito: cmt.info@uta.fi
Muutettu: 15.8.2018 15.44 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti