Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoViestintätieteiden tiedekunta

Heikki Hellman

Dosentti

YTT, dosentti
heikki.hellman [at] tuni.fi
puh: 040 571 3184

Tausta

Työskentelin journalistina Helsingin Sanomissa 30 vuotta, siitä valtaosan kulttuuritoimituksen esimiehenä. Sen ohessa olen 1980-luvun alusta alkaen tutkinut mm. ohjelmistokilpailua sähköisessä viestinnässä, yleisradiopolitiikkaa ja kulttuurijournalismin muutosta. Opiskelin tiedotusoppia Tampereella 1970-luvulla, valmistuin maisteriksi 1980 ja yhteiskuntatieteiden lisensiaatiksi 1992. Vakavat jatko-opinnot käynnistin 1993–1994, jolloin olin Lontoossa Westminsterin yliopiston tohtoriohjelmassa. Väittelin Tampereen yliopistossa 1999 tutkimuksella, joka käsitteli ohjelmiston muutoksia ja käyttöä kilpailukeinona yleisradiotoiminnassa. Vuosina 2008–2009 työskentelin journalistiikan vierailijaprofessorina Tampereen yliopiston silloisessa tiedotusopin laitoksessa sekä vuosina 2011–2016 Viestinnän, median ja teatterin yksikän (CMT) johtajana. Vuoden 2017 alusta sain tilaisuuden keskittyä tutkimukseen yliopistotutkijana. Pääasiallisia kiinnostuksen kohteita olivat kulttuurijournalistien toiminta kulttuurisina välittäjinä sekä radion soittolistojen rakenne ja merkitys kilpailussa kuuntelijoista. Samoin olen jatkanut tutkimustoimintaa erilaisten median monipuolisuusmittareiden parissa. Jäin eläkkeelle helmikuun alusta 2019 lukien, mutta jatkan uuden Tampereen yliopiston tutkijayhteisön jäsenenä vierailijasopimuksen kautta.

Vuosina 2013–2017 olin jäsenenä Yleisradion hallituksessa.

Asiantuntijuus

Viestintäpolitiikka, yleisradiotoiminta, kulttuurijournalismi, radiomusiikki

Tiedot toiminnasta (SoleCRIS-tietokanta) 

Julkaisuja

Monografioita ja toimitettuja teoksia:

Koko illan ilo? Kolmoskanava ja television kaupallistuminen Suomessa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2012. (Historiallisia Tutkimuksia 258; Kansallisen audiovisuaalisen arkiston julkaisuja.)

From Companions to Competitors. The Changing Broadcasting Markets and Television Programming in Finland. Tampere: University of Tampere, 1999. (Acta Universitatis Tamperensis 652.)

Suomalainen prime-time. Tutkimus television uudesta kilpailutilanteesta sekä Yleisradion ja MTV:n parhaan katseluajan ohjelmarakenteesta vuosina 1970–1986. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1988.  (Nykykulttuurin tutkimusyk­sikön julkaisuja, 10.) [Yhdessä Tuomo Saurin kanssa.]

Uustelevision aika? Yleisradiotoiminnan edellytykset television rakennemuutoksessa. Helsinki: Hanki ja Jää, 1988.

Kirja 1984. Porvoo, Helsinki ja Juva: WSOY, 1984. [Yhdessä Esko Häklin, Jarl Hellemannin, Jorma Kaimion, Katarina Eskolan ja Kai Ekholmin kanssa.]

Vertaisarvioituja artikkeleita:

Julkaisupaine ja julkaisukulttuurin muutos: Media- ja viestintätieteiden julkaisukanavat ja kansainvälistyminen 2011–2017. Media & viestintä, 42(2019):1, pp. 47–75. [Yhdessä Merja Hyödynmaan ja Eija Poterin kanssa.]

Cultural Mediators Seduced by Mad Men: How Cultural Journalists Legitimized a Quality TV Series in the Nordic Region. Television and New Media, 20(2019):3, ss. 257–274. DOI: 10.1177/1527476417743574. [Yhdessä Nete Nørgaard Kristensenin ja Kristina Riegertin kanssa.]

Suuren yleisön soittorasiat: Radio Suomen, Radio Novan ja Radio Suomipopin soittolistat ja niiden rakenne. Etnomusikologian vuosikirja, 30(2018), ss. 154182. [Yhdessä Arto Vilkon kanssa.]

Kajava, Jukka (19432005). Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2018. URN:NBN:fi-fe20051410.

Journalistit kulttuurisina välittäjinä: Mad Men -tv-sarjan legitimointi laatusarjana suomalaisessa lehdistössä 2008–2015. Media & viestintä, 41(2018):2, ss. 97–122. [Yhdessä Paula Haaran kanssa.]

Millennium 4 – medierna och kvalitetsförhandling av en bästsäljare. Teoksessa: Kvalitetsforhandlinger: Kvalitetsbegrepet i samtidens kunst og kultur / toim. Jan Fredrik Hovden ja Øyvind Prytz. Bergen: Fagbokforlaget, 2018, ss. 403–436. [Yhdessä Kristina Riegertin ja Nete Nørgaard Kristensenin kanssa.]

Nordiske kulturjournalister forført af Mad Men. Teoksessa: Kvalitetsforhandlinger: Kvalitetsbegrepet i samtidens kunst og kultur / toim. Jan Fredrik Hovden ja Øyvind Prytz. Bergen: Fagbokforlaget, 2018, ss. 437–464. [Yhdessä Nete Nørgaard Kristensenin ja Kristina Riegertin kanssa.]  

Public Service Hit Radio? Playlists and Product Differentiation in the Competition for Listeners. Radio Journal: International Studies in Broadcast & Audio Media 15(2017):1, 27–45. [Yhdessä Arto Vilkon kanssa.]

What Is Cultural News Good For? Finnish, Norwegian, and Swedish Cultural Journalism in Public Service Organisations. Teoksessa: Cultural Journalism in the Nordic Countries / toim. Nete Nørgaard Kristensen & Kristina Riegert. Göteborg: Nordicom, 2017, ss. 111–133. [Yhdessä Leif Ove Larsenin, Kristina Riegertin, Andreas Widholmin ja Silje Nygaardin kanssa.]

From Culture Wars to Combat Games: The Differentiation and Development of Culture Departments in Finland. Teoksessa: Cultural Journalism in the Nordic Countries / toim. Nete Nørgaard Kristensen & Kristina Riegert. Göteborg: Nordicom, 2017, ss. 49–68. [Yhdessä Maarit Jaakkolan ja Raimo Salokankaan kanssa.]

Julkisen palvelun hittiradio? Soittolista erottautumisen keinona kilpailuissa kuuntelijoista. Media & viestintä 39(2016):2, 73–92. [Yhdessä Arto Vilkon kanssa.] – Julkaistu myös: Media & viestintä vuosikirja 2016. Tampere: Media- ja viestintätieteellinen seura Mevi ja Nordicom, 2017, ss. 73–92.

Mediayhtiönä yhteiskunnassa. Teoksessa: Mediajohtaminen: Näkökulmia uudistuvaan media-alaan / toim. Nando Malmelin ja Mikko Villi. Helsinki: Gaudeamus, 2015, ss. 33–58. [Yhdessä Hannu Niemisen kanssa.]

Liquid Modern Journalists with a Difference: The Changing Professional Ethos of Cultural Journalism. Journalism Practice 9(2015):6, 811–828. [Yhdessä Maarit Jaakkolan, Kari Koljosen ja Jari Väliverrosen kanssa.] – Julkaistu myös: Cultural Journalism and Cultural Critique in the Media / toim. Nete Nørgaard Kristensen & Unni From. Lontoo: Routledge, 2017, ss. 52–69.

Från en period av knapphet till en mångfald av kanaler: Televisionens programutbud och mångfalden 1960–2004. Teoksessa: Den finska televisionens milstålpar: Program och programproduktion under fem årtionden / toim. Juhani Wiio. Göteborg ja Helsinki: Nordicom ja Svenska social- och kommunalhögskolan, 2014, ss. 41–54. (SSKH Skrifter 36.) [Yhdessä Minna Aslaman, Pauliina Lehtisen ja Tuomo Saurin kanssa.]

Semi-Commercial or Semi-Public Service? Legitimacy and Regulation of Commercial Television in Finland. Comunicazioni Sociali 35(2013):1, 44–57. [Yhdessä Heidi Keinosen kanssa.]

Kun telkkari astui nykyaikaan: Kolmoskanava ja television televisualisoituminen Suomessa. Lähikuva 26(2013):1, 8–31.

From Aesthetes to Reporters: The Paradigm Shift in Arts Journalism in Finland. Journalism 13(2012):6, 783–801. [Yhdessä Maarit Jaakkolan kanssa.]

Kuinka demokraattista on demokraattinen korporatismi? Viestintäpolitiikan pitkä linja ja kamppailu Kolmostelevisiosta. Teoksessa: Julkisuus ja demokratia / toim. Kari Karppinen ja Janne Matikainen. Tampere: Vastapaino, 2012, 239–264.

Liberal Turn in Media Policy: The Case of Finland’s Digital Television. International Journal of Digital Television 1(2010):2, 193–213.

Kritiikistä puffiksi? Televisioarvostelut Helsingin Sanomien tv-sivuilla 1967–2007. Lähikuva 22(2009):4, 53–68.

Kulttuuritoimitus uutisopissa. Kulttuurijournalismin muutos Helsingin Sanomissa 1978–2008. Media & viestintä 32(2009):4–5, 24–42. [Yhdessä Maarit Jaakkolan kanssa.]

Niukkuuden aikakaudesta kanavapaljouteen. Television ohjelmisto ja monipuolisuus 1960–2004. Teoksessa: Television viisi vuosikymmentä. Suomalainen televisio ja sen ohjelmat 1950-luvulta digiaikaan / toim. Juhani Wiio. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2007, 58–77. [Yhdessä Minna Aslaman, Pauliina Lehtisen ja Tuomo Saurin kanssa.]

Kilpailun ja toimilupapolitiikan vaikutukset tv-ohjelmiston monipuolisuuteen 1993–2002. Liiketaloudellinen aikakauskirja 54(2005):3, 375–396. [Yhdessä Minna Aslaman ja Tuomo Saurin kanssa.]

Digitalizing Diversity: Public Service Strategies and Television Program Supply in Finland in 2002. International Journal on Media Management 6(2004):3–4, 152–161. [Yhdessä Minna Aslaman ja Tuomo Saurin kanssa.]

Does Market-Entry Regulation Matter? Competition in Television Broadcasting and Programme Diversity in Finland, 1993–2002. Gazette 66(2004):2, 113–132.  [Yhdessä Minna Aslaman ja Tuomo Saurin kanssa.]

Diversity – An End in Itself? Developing a Multi-Measure Methodology of Television Programme Variety Studies. European Journal of Communication16(2001):2, 181–208.

Hybridikanavien nousukausi. Kilpailu ja television ohjelmarakenteen muutos Pohjoismaissa 1988–1995. Tiedotustutkimus 20(1997):2, ss. 20–39. [Yhdessä Tuomo Saurin kanssa.]

Konvergens och mångfald i de finska TV-kanalerna. TV-reformens påverkan på prime time-programutbudet 1988–1995. Teoksessa: Nordisk forskning om public service. Radio och TV i allmänhetens tjänst / toim. Olof Hultén, Henrik Sønder­gaard & Ulla Carlsson. Göteborg: Nordicom, 1996, ss. 99–118. (Nordic Media Trends, 2.) [Yhdessä Tuomo Saurin kanssa.]

Legitimations of Television Programme Policies: Patterns of Argumentation and Discursive Convergencies in a Multichannel Age. Teoksessa: Rethinking the Media Audience: The New Agenda / toim. Pertti Alasuutari. Lontoo: Sage, 1996, 105–129.

The Formation of Television in Finland: A Case in Pragmatist Media Policy. Teoksessa: Television in Scandinavia. History, Politics, Aesthetics / toim. Ib Bondebjerg & Francesco Bono. Luton: University of Luton Press, 1996, 91–111. (Acamedia Research Monograph 20).

A Toy for the Boys Only? Reconsidering the Gender Effects of Video Technolo­gy. European Journal of Communication 11(1996):1, 5–32.

Kanavauudistus ja ohjelmatarjonnan rakenne. Teoksessa: Radio- ja TV-tutkimuksen vuosikirja 1996 / toim. Johanna Jääsaari. Helsinki: Yleisradio, 1996, ss. 91–104. [Yhdessä Tuomo Saurin kanssa.]

Diversity in the Prime-Time Programme Supply 1980–1992. Teoksessa: Audience Research Review 1995 / toim. Heikki Kasari. Helsinki: Yleisradio, 1995, ss. 9–20. [Yhdessä Tuomo Saurin kanssa.]

Vanhan mantereen vastaisku? Eurooppalainen kiintiöpolitiikka ja Hollywood 1920-luvulta 1990-luvulle. Tiedotustutkimus 18(1995):2, ss. 22–39.

Competition and Content in the U.S. Video Market. Journal of Media Econ­omics 7(1994):1, 29–49. [Yhdessä Martti Soramäen kanssa.]

Public Service Television and the Tendency towards Convergence: Trends in Prime-time Programme Structure in Finland, 1970–1992. Media, Culture & Society 16(1994):1, 47–71. yhdessä  Tuomo Saurin kanssa.]

The Formation of Television in Finland: A Case in Pragmatist Media Policy. Teoksessa: Nordic Television: History, Politics and Aesthetics / toim. Ib Bondebjerg, Ib & Francesco Bono. Copenhagen and Roma: Department of Film and Media Studies, University of Copenhagen ja Festival Nordico, 1994, ss. 79–101. (Sekvens-vuosikirjan erikoisnumero.)

”En edes tiedä miten sitä laitetta käytetään”: Videon tekniikan ja käytön sukupuo­lirakenteista. Naistutkimus 7(1994):2, ss. 58–74.

Kilpailu ja erikoistuminen videomarkkinoilla. Myynti- ja vuokrakasettimarkkinoi­den eriytymisestä Yhdysvalloissa. Lähikuva 4(1991):4, ss. 5–16. [Yhdessä Martti Soramäen kanssa.]

Ohjelmavalikoima ja videomarkkinoiden duaalirakenne. Majors- ja independent-yritysten välisestä kilpailusta Yhdysvaltain videomarkkinoilla. Tiedotustutkimus 14(1991):4, ss. 19–33. [Yhdessä Martti Soramäen kanssa.]

Public service -televisionen: levande eller död. Om rundradiobolagens ekonomi, legitimitet och förutsättningar att överleva; med Finland som exempel. Teoksessa: Pressens årbog 1989. København og Frederiksstad: Pressehistorisk Selskab, 1990, ss. 111–126.

Prime-time ja uusi kilpailutilanne. Parhaan katseluajan ohjelmarakenteen muutos­suunnat Suomessa 1970–1986. Tiedotustutkimus 12(1989):1, ss. 29–40. [Yhdessä Tuomo Saurin kanssa.]

Economic Concentration in the Videocassette Industry: A Cultural Comparison. Journal of Communication 35(1985):3, 122–134. [Yhdessä Martti Soramäen kanssa.]

Äänilevyteollisuuden uudesta kilpailutilanteesta. Sosiologia 20(1983):4, ss. 285–295.

Disarmament, Strip-Tease in the Ideological. Current Research on Peace and Violence 6(1983):4, ss. 209–232. [Yhdessä Kauko Pietilän ja Leena Paldánin kanssa.]

Selvityksiä:

Media- ja viestintäpolitiikan nykytila ja mittaaminen: Loppuraportti. Helsinki: Liikenne- ja viestintäministeriö, 2018. (Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 4/2018.) [Yhdessä Marko Ala-Fossin, Anette Alén-Savikon, Miko Grönlundin, Paula Haaran, Juha Herkmanin, Jockum Hildénin, Ilmari Hiltusen, Johanna Jääsaaren, Kari Karppisen, Aino Koskenniemen, Heikki Kuutin, Katja Lehtisaaren, Ville Mannisen, Janne Matikaisen ja Markus Mykkäsen kanssa.]  

Television elokuvatarjonta. Teoksessa: Pauliina Lehtinen & Minna Aslama, Suomalainen tv-tarjonta 2008. Helsinki: Liikenne- ja viestintäministeriö, 2009, ss. 89–94. (Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 48/2009.) [Yhdessä Inka Isosaaren kanssa.]

Suomenkielisten televisio-ohjelmien tekstitys. Selvitys. Helsinki: Liikenne- ja viestintäministeriö, 2009. 29 s. (Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 38/2009.) [Yhdessä Pauliina Lehtisen ja Minna Aslaman kanssa.]

Suomalainen tv-tarjonta -raportin uudistaminen. Selvitys. Helsinki: Liikenne- ja viestintäministeriö, 2009. 65 s. (Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 25/2009.) [Yhdessä Minna Aslaman, Pauliina Lehtisen ja Tuomo Saurin kanssa.]

Tv-tarjonnan lähihistoria. Valtakunnalliset televisio-ohjelmistot vuosina 1997–2001. Teoksessa: Joukkoviestimet. Finnish Mass Media 2002 / toim. Tuomo Sauri. Helsinki: Tilastokeskus, 2002, ss. 59–70. (Kulttuuri ja viestintä 2002:3.) [Yhdessä Minna Aslaman ja Tuomo Saurin kanssa.]

Muita kirjoituksia ja puheenvuoroja:

Mainospöllön lentoreitti on kartoitettu. Lähikuva 31(2018):4, 107108. [Kirja-arvostelu.]

Tutkimus tarjoaa kriisiterapiaa kriitikoille. Helsingin Sanomat 27.12.2018, s. C6. [Lauantaiessee.]

Radio-ohjelmien sisältö uhkaa yksipuolistua. Helsingin Sanomat 21.11.2018, s. A5. [Vieraskynä.]

Muistoja alikehityksen ajoilta. Media & viestintä 41(2018):2, 151155.

Ylen markkinahäiriöstä ei ole tutkimusnäyttöä. Suomen Kuvalehti 101(2016):19, 59. [Puheenvuoro. Yhdessä Hannu Niemisen kanssa.]

Kohti parempia foorumeita: Julkaisufoorumi ja viestinnän tutkimuksen kotimainen julkaisutoiminta 2011–2014. Media & viestintä 38(2015):4, 250–258.

Vapauden tuulia viestintäpolitiikassa. SDP ja sähköisen viestinnän vapautuminen 1980-luvulla. Työväentutkimus vuosikirja 2013, ss. 39–43.  

Nokialla oli Kolmoskanavassa piiloagenda. Kanava 41(2013):1, 30–34.

Kotimainen julkaisutoiminta uuden rahoitusmallin ja Julkaisufoorumin jälkeen. Media & viestintä 35(2012):3–4, 6–19. [Puheenvuoro. Yhdessä Eija Poterin kanssa.]

Julkinen palvelu, rasvaton versio. Helsingin Sanomat 5.8.2012, A2. [Kolumnivieras-palsta.]

Kanavien toimilupia katsotaan läpi sormien. Helsingin Sanomat 22.5.2011, A2. [Vieraskynä-artikkeli.]

YLE-sopu lähtee tehtävän määrittelystä. Kanava 38(2010):8, 10–14.

Täysi vai täydentävä palvelu? Teoksessa: Yleisradio median murroksessa / toim. Airi Leppänen, Eeva Mäntymäki ja Timo-Erkki Heino. Tampere: Vastapaino ja Radio- ja Televisiotoimittajien Liitto, 2010, 43–65.

”Lisää vaihtoehtoja katsojille koko maassa”: Markkinoituminen, uusi toimilupapolitiikka ja  digitaalisen television ohjelmisto. Tiedotustutkimus 31(2008):5, 81101.

Tv-ohjelmisto digi-television kynnyksellä: ohjelmarakenne ja monipuolisuus 1997–2000. Tiedotustutkimus, 24(2001):3, ss. 78–90. [Yhdessä Minna Aslaman ja Tuomo Saurin kanssa.]

 
Ylläpito: cmt.info@uta.fi
Muutettu: 3.4.2019 18.49 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti