Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoViestintätieteiden tiedekunta

 

Kaarina Nikunen

Professori

Sähköposti: kaarina.nikunen [at]  uta.fi

Työhuone: PÄÄT E307

Vastaanotto sopimuksen mukaan

pieni Pakolaisuus_tunteet_ja_media (1).jpg

Kirjamme Pakolaisuus, tunteet ja media on ilmestynyt!

Lisätietoja: http://vastapaino.fi/kirjat/pakolaisuus-tunteet-ja-media/

 

Tutkimus

Tutkimukseni tarkastelee laajasti ottaen sitä, miten media luo ymmärrystä maailmasta: yhteiskunnallinen osallistuminen, oikeudenmukaisuus ja solidaarisuus ovat tärkeitä käsitteitä työssäni. Olen kiinnostunut mediarakenteiden ja osallistumisen käytäntöjen suhteesta. Tutkimukseni keskeinen kysymys on, kuinka media muovaa tapoja osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja toimintaan; ja kuinka tämä vaikuttaa ymmärrykseemme roolistamme poliittisina subjekteina. 

Media ja solidaarisuus

Tämänhetkinen tutkimukseni tarkastelee sitä, miten media rakentaa solidaarisuutta ja yhteiskunnallista vastuuta globaalissa kontekstissa. Lähestyn tätä kysymystä yhteiskuntateorian, poliittisen taloustieteen ja kulttuurintutkimuksen kautta. Tutkimukseni tarkastelee mediaa teknologiana, joka muovaa osallistumisen ja tuntemisen tapoja. Media luo horisontin kuinka osallistua, toimia, tuntea ja keskustella. Tapaustutkimukset kytkeytyvät erityisesti maahanmuuttoon ja pakolaisuuteen valottaen solidaarisuuden, mutta myös poissulkemisen ja vihamielisyyden rakentumisen eri muotoja ja rajoja.  Etelä-Italiaan sijoittuva etnografinen tutkimus tarkasteli pakolaiskriisiä ja vieraanvaraisuuden politiikkaa maantieteellisen kuvittelun näkökulmasta, kun taas Suomen maahanmuuttokeskustelua koskeva tutkimukseni on tarkastellut sosiaalisen media merkitystä maahanmuuttoa vastustavan liikkeen mobilisoinnissa affektiivisen julkisuuden näkökulmasta. Pohdin muun muassa sitä, millainen vuorovaikutus sosiaalisen median ja valtamedian välille rakentuu ja millaista mediaetiikkaa tämä keskustelu vaatii. Tutkin myös 'hyvää tekevää tosi-tv:tä', vieraanvaraisuuden journalismia ja humanitaarisia kampanjoita.

Yhtenä keskeisenä teemana on digitalisoituvan mediaympäristön tunnetalous eli tunteiden puhuttelu, mobilisointi ja kierto. Millä tavalla digitaalinen mediaympäristö muuttaa poliittista kulttuuria ja solidaarisuuden muotoja?

Sosiaalinen media ja osallistumisen kulttuurit

Tämä tutkimusalue tuo yhteen kysymykset digitaalisen teknologian, osallistumisen kulttuurin ja identiteetin tuottamisen välisistä suhteista. Kiinnostukseni sosiaalisen median käytännöistä juontuvat väitöskirjaani Faniuden aika (2005), joka tutki muun muassa faniuden sosiaalisia verkostoja ja osallistuvaa kulttuuria. Olen tutkinut myös sukupuolen ja seksuaalisuuden rakentumisen merkityksiä verkossa sekä rodun ja etnisyyden tuottamisen käytäntöjä ja niihin liittyviä kamppailuja sosiaalisessa mediassa. Tähän liittyy tutkimukseni maahanmuuttajanuorten median käytöstä sekä seksuaalisuuden ja rodun tuottamisesta IRC-galleriassa. Tässä poliittisen taloustieteen näkökulmat nousevat esiin painottaen sitä, miten verkkojulkisuutta määritellään. Mitä merkitsee teknologian ja kaupallisten intressien muovaama algoritminen tai affektiivinen julkisuus - millaisia mahdollisuuksia sosiaalinen media luo poliittiselle osallistumiselle ja sosiaalisille liikkeille?

Affektiivinen kapitalismi ja mediatuotanto

Tutkiessani laman vaikutuksia suomalaisissa uutistoimituksissa 2010 kiinnostuin laajemmin mediatyötä koskevasta murroksesta. Tätä aihetta lähestyn affektiivisen kapitalismin näkökulmasta. Olen kehittämässä hanketta, joka tarkastelee yksityisen ja julkisen rajan hämärtymistä, aika-tila muutoksia ja tunnetyön merkityksen kasvua mediatyön eri alueilla. Olen kiinnostunut siitä, kuinka nämä muutokset vaikuttavat mahdollisuuksiin tuottaa kunnianhimoista ja yhteiskunnallisesti merkityksellistä mediasisältöä.

Käynnissä olevat tutkimushankkeet

Rasismit ja julkinen keskustelu hybridissä mediamaisemassa, konsortio yhdessä Helsingin yliopiston ja Aalto yliopiston kanssa 2016-2019 (Suomen Akatemia) 

Tieto ja tunteet pakolaiskeskustelussa, yhdessä Helsingin yliopiston Viestinnän laitoksen kanssa, 2016-2018 (HSS)

BIBU:Kansalaisuuden kuilut ja kuplat, 2017-2021 (STN-hanke, johtaa Anu Kantola Helsingin yliopisto)

Datafication, Data Inequalities and Data Justice (NOS-HS network 2018-2019)

 

Päättyneet akatemiahankkeet

Structures of Compassion 2010-2013 (directed by prof. Ullamaija Kivikuru)

Immigrant Youth and Popular Media 2007-2009

Vierailut:

Visiting Professor, Department of Media and Communications, London School of Economics, 1.4.-30.6. 2017

Visiting Professor, Department of Communication, Tulane University, New Orleans 1.1-30.4. 2016

Visiting Scholar, Stanford University 1.1.-31.12. 2012

Visiting Scholar, SOAS, University of London 1.1.-30.6. 2009

 

Tutkimusverkostot:

Datafication, Data Inequalities and Data Justice

TheoryNord

EUKids Online

COST Action IS0906: Transforming Audiences, Transforming Societies

Valikoidut julkaisut

Kirjoja:

Eide, E. & Nikunen, K. (eds.) (2011) Media in Motion: Cultural Complexity and Migration in the Nordic Region. Aldershot: Ashgate.

Paasonen, S., Nikunen, K. & Saarenmaa, L. (2007) (eds.) Pornification: Sex and Sexuality in Media Culture. Oxford: Berg.

Nikunen, K. (2005) Faniuden aika. Tampere: TUP.

Kupiainen R., Kotilainen S., Nikunen K., Suoninen A. (2013) Lapset netissä - puheenvuoroja lasten ja nuorten netin käytöstä ja riskeistä. Mediakasvatusseuran julkaisuja 1/2013.

Nikunen, K. (2011) Enemmän vähemmällä: laman ja teknologisen murroksen vaikutukset suomalaisissa toimituksissa 2009-2010. [More with Less: Recession and Technological Change in the Finnish Newsrooms] Tampere: Tampereen yliopisto, Median, viestinnän ja teatterin yksikkö.

Nikunen, K. (2008) (ed) Fanikirja. Näkökulmia nykyajan fani-ilmiöön. Jyväskylä. Nykykulttuurin tutkimuskeskus.

Luostarinen, Eskonen, Horsti, Nikunen, Pöyhtäri (2007) Maahanmuutto ja media. Eurooppalaisia tutkimuksia ja kotimaisia ennusteita. Tiedotusopin laitos. Tampereen yliopisto.

Nikunen, K., Paasonen, S., Saarenmaa, L. (2005) (toim.) Jokapäiväinen pornomme. Media,seksuaalisuus ja populaarikulttuuri. Tampere: Vastapaino.


Artikkeleita:

Nikunen (2016) Doing Good Reality, masculine care and affective capitalism.  ephemera: theory & politics in organization 16(4): 163-184.

Nikunen (2015) Media, Passion and Humanitarian Reality Television. European Journal of Cultural Studies October 12, 2015.  DOI: 10.1177/1367549415609324 

Orgad, S. & Nikunen, K. (2015) The Humanitarian Makeover. Communication and Critical/Cultural Studies 13:2, 229-251. Link to the article: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14791420.2015.1044255

Nikunen, K. (2015) Politics of Irony as Emerging Sensibility of Anti-Immigrant Debate. In Rikke Andreassen and Katherine Vitus (eds.) Affectivity and Race:  Studies from Nordic Contexts. Farnham: Ashgate, 2015.

Nikunen, K. (2015) Intimacy Re-Defined: Online Sexual Performance and the Urge of Posing. Liminalities: A Journal of Performance Studies 11(1). Special Issue on Digital Media, Sex and Performance.

Nikunen, K. (2014) Hopes of Hospitality: Media, refugee crisis and the politics of a place. International Journal of Cultural Studies, May 8 2014.

Nikunen, K. (2014) Placing Fandom: the persistence of national TV programming and the attraction of transnational spaces of fandom. In L. Duits, S. Reijnders, K. Zwaan: Research Companion On Fan Cultures. Farnham: Ashgate, pp. 249-262.

Nikunen, K. (2013) Losing My Profession: Age, experience and expertise in the changing newsrooms. Journalism: Theory, Practice and Crticism  Vol. 15(7) 868–888.

Nikunen, K. (2013) Difference in Reality: Ethnic minorities and the boundaries of the nation in reality TV in Finland. Popular Communication, 11(4):303-317 Available here

Horsti, K. & Nikunen, K. (2013) Ethics of Hospitality in Changing Journalism: The Response to the Rise of the Anti-Immigrant Movement in Finnish Media Publicity. European Journal of Cultural Studies, August 2013 16(4): 489-504.

Nikunen, K. (2013) Re-imaging the Past in Transnational Online Communities. Transit Vol. 8(2)2013.

Cola, M., Nikunen, K., Dhoest, A & Titley, G. (2013) Lost in Mainstream? Ethnic minority audiences for public and private television broadcasting. In N. Carpentier, K. Schroder, L. Hawlett (eds) Transformations: Shifting Audience Positions in Late Modernity. London & New York: Routledge, 82-100.

Dhoest, A., Nikunen, K. , Cola, M. (2013) Exploring media use among migrant families in Europe . Theoretical foundations and reflections. Special issue on Media, technology and the migrant family, edited by C. Ponte & M. Georgiou. OBS* 7(1): 13-31.

Nikunen, K. & Laiho, M. (2013) Uhreista Parhaat? Lapset Irakin sodan ja Gazan kriisin lehtikuvissa. Media & Viestintä 35(3-4): 98-117.

Nikunen Kaarina (2011) In Between the accented and the mainstream. Cutting across boundaries in Kniven i Hjärtat. Television and New Media (12)1:46-65.

Nikunen Kaarina (2011) Satellite Living: transnational Television and Immigrant youth in Finland. In Eide & Nikunen (eds) Media in Motion: Cultural Complexity and Migration in the Nordic Region, Aldershot: Ashgate, 219-236.

Nikunen Kaarina (2010) Online Among Us: Experiences of Virtuality in Everyday Life. Nordicom Review 32:2-3, 75-82.

Nikunen, K. (2010) Rakastamisen vaikeudesta: Internet, maahanmuutto-keskustelu ja tunteet. [On Difficulty of Loving: Internet, immigration debate and emotions] Media ja Viestintä 33(4):7–26.

Nikunen, K. (2009) Musliminuoret ja transnationaali media. [Muslim Youth and Transnational Media] Nuorisotutkimus 3/2009, 74-79.

Nikunen Kaarina (2008) Emerging Transnational Sensibility among Migrant Teenagers. Lessons Learned doing Media Research in Multiethnic Classrooms. Ingegerd Rydin & Ulrica Sjöberg (eds.) Mediated Crossroads: Identity, Youth Culture and Ethnicity. Nordicom. Göteborg, pp.153-173.

Nikunen, Kaarina and Paasonen, Susanna (2007) Porn Star as Brand: Pornification and the Intermedia Career of Rakel Liekki. Velvet Light Trap, 54(1).

Nikunen, Kaarina (2007) Intermedial Practises of Fandom. Nordicom Review 28(2)111-128. 

 

 
Ylläpito: cmt.info@uta.fi
Muutettu: 30.9.2018 18.25 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti