Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoViestintätieteiden tiedekunta

Laura Ahvalaura ahva

(In English)

Yliopistotutkija, YTT
Puh: 050 5099 219
S-posti: laura.ahva(at)uta.fi
Työhuone: Atalpa 215
Osoite: Institute for Advaced Social Research,
Ratapihankatu 55, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO


 


Tutkimus

Olen tällä hetkellä tutkijana (Senior Research Fellow, 2017-2019) Tampereen yliopiston tutkijakollegiumissa (Institute for Advanced Social Research, IASR). Teen tutkimusta siitä, kuinka journalismi on hajaantunut erilaisten tekijöiden toiminnoiksi eikä enää ole (pelkästään) keskitetysti johdettua ja perinteisissä toimituksissa tuotettua. Tutkin erityisesti sitä, miten (a) taloudellinen tilanne on vaikuttanut tähän hajaantuneisuuteen tarkastelemalla journalistista yrittäjyyttä ja miten (b) teknologinen kehitys tuottaa ammattiin hajaantumista, sillä toimittajan ammattitaitoon kuuluu nykyään myös esimerkiksi koodaamista sekä teknisten julkaisualustojen ymmärtämistä.

Vuoden 2016 alkupuolella käynnistyi Tutkimuskeskus Cometissa Koneen Säätiön rahoittama Sovittelujournalismi-hanke, jonka vetäjänä toimin vielä vuoteen 2018 saakka. Tässä toimintatutkimuksessa olemme kokeilleet yhdessä toimittajien ja opiskelijoiden kanssa, miten sovittelevuuden voisi ottaa journalismin tekemistä määrittäväksi ohjenuoraksi. Hankkeesta lisää sen omassa blogissa: sovittelujournalismi.wordpress.com.

Postdoc-hankkeeni (2013-2016) 'Osallisuutta lujittamassa: Arvioiva tutkimus journalistisista osallistumiskäytännöistä' keskittyi journalismin muotoihin, joissa ammattimainen journalismi ja itsenäinen kansalaistoiminta sekoittuvat. Perkasin tässä tutkimuksessa muun muassa sitä, mitä kaikkea "osallistuminen" pitää sisällään. Tutkimuskohteena oli kolme erilaista ja omalla sarallaan tunnustettua julkaisua, joissa osallistumisella on tärkeä rooli: yleiseurooppalainen verkkolehti Cafébabel, ruotsalainen kaupunginosalehti Södra Sidan ja vaihtoehtoinen Voima-lehti Suomesta. Ks. lyhyt kuvaus englanniksi.

Olen lisäksi Suomen koordinaattori kansainvälisessä Worlds of Journalism -suurhankkeessa (2012-2015), jossa vertaillaan journalistista kulttuuria noin 70 maassa (ks. http://www.worldsofjournalism.org/) ja mukana toimittajaopiskelijoita tutkivassa vertailevassa hankkeessa Journalism Students Across the Globe (ks. lyhyt kuvaus Suomen osahankkeesta).

Aiemmin olen ollut mukana Helsingin yliopiston Amatöörien kuvat -hankkeessa (2012-2013). Tässä projektissa selvitin, miten yleisö tulkitsee kriisiuutisissa käytettyä amatöörikuvastoa, esimerkiksi Arabikevääseen liittyvissä uutisissa. Vuosina 2009-2012 olin tutkijana COMETin Kohti kiinnostavaa journalismia -yleisötutkimushankkeessa, josta julkaistiin kirja Kelluva kiinnostavuus. Väitöskirjatutkimukseni Making News with Citizens valmistui 2010 ja käsitteli kansalaisjournalismin muotoja suomalaisissa sanomalehdissä.

Toimin tällä hetkellä Digital Journalism -lehden toimituskunnan jäsenenä.

Kaiken kaikkiaan tutkimusintressejäni ovat lukijaosallistuminen, kansalaisjournalismi (public journalism), toimitustyön tutkiminen, journalistien ammattikuva sekä julkisuus, kansalaisuus ja yleisötutkimus.

Opetus

Olen osallistunut perusopetukseen (mm. JOVA20, Journalismin tulevaisuus) ja Tutkimuskeskus COMETin täydennyskoulutuksiin, joita järjestetään toimittajille ja opettajille.

 

Uusimmat julkaisut

Ahva, Laura: Osallistuvan journalismin ankkuroivat käytännöt. Media & viestintä 41: 1, 75-96. https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/69955

Hautakangas, Mikko; Ahva, Laura & Haara, Paula (2017). Sovittelujournalismin käsikirja. Tampere: Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMET. Avoimesti saatavilla verkossa: sovittelujournalismi.fi.

Ahva, Laura & Hautakangas, Mikko (2017). Jakautuuko Suomi: Sovittelujournalismi toi vegaanin ja viljelijän yhteen. Koneen Säätiö: Jakautuuko Suomi -ohjelman Tiede näkyväksi -julkaisu. https://koneensaatio.fi/hanke/sovittelujournalismi-toi-vegaanin-ja-viljelijan-yhteen/

Mäenpää, Jenni & Ahva, Laura (2017). Opiskelu ja työelämä journalistin ammattiin sosiaalistajina. Työkokemukseen perustuva vertailu: tulokkaat, vakiintuvat ja konkarit. Media & viestintä 40: 1-2, 1-23. https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/64978

Ahva Laura & Steensen, Steen (2017). Deconstructing digital journalism studies. Teoksessa Franklin Bob, Eldridge Scott A. (toim.) The Routledge Companion to Digital Journalism Studies. Abingon, Oxon, UK: Routledge, 25-34.

Steen Steensen, Ahva Laura (toim.). (2017). Theories of Journalism in a Digital Age. Abingon, Oxon, UK: Routledge.

Ahva, Laura (2017). Practice Theory for Journalism Studies: Operationalizing the concept of practice for the study of participation, Journalism Studies 18: 12, 1523-1541. DOI:10.1080/1461670X.2016.1139464.

Ahva, Laura (2017). How is Participation Practiced by “In-betweeners” of Journalism? Journalism Practice 11: 2-3, 142-159. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17512786.2016.1209084

Ahva, Laura; van Dalen, Arjen; Hovden, Jan Fredrik; Kolbeins, Guðbjörg Hildur; Löfgren Nilsson, Monica, Morten, Skovsgaard; Väliverronen, Jari (2016). A Welfare State of Mind? Nordic journalists' conception of their role and autonomy in international context. Journalism Studies,published online first Nov 10, 2016. DOI: 10.1080/1461670X.2016.1249005.

Väliverronen, Jari; Ahva, Laura & Pöyhtäri, Reeta (2016). Journalists in Finland: Country Report. Worlds of Journalism Study, https://epub.ub.uni-muenchen.de/30116/1/Country_report_Finland.pdf.

Ahva, Laura & Heikkilä, Heikki (2016). Mass, Audience, and the Public. Teoksessa Witschge, Tamara; C. W. Anderson, David Domingo & Alfred Hermida (toim.) The Sage Handbook of Digital Journalism. London: Sage. 315-325.

Pöyhtäri, Reeta; Väliverronen Jari & Ahva, Laura (2016). Suomalaisen journalistin itseymmärrys muutosten keskellä. Media & viestintä 39: 1, 1–23. http://mediaviestinta.fi/blogi/suomalaisen-journalistin-itseymmarrys-muutosten-keskella/

Ahva Laura & Hellman, Maria (2015). Citizen eyewitness images and audience engagement in crisis coverage, International Communication Gazette, 77: 7, 668-681. Online:

Ahva, Laura; Heikkilä, Heikki & Kunelius, Risto (2015). Civic Participation and Vocabularies for Democratic Journalism. Teoksessa Atton, Chris (toim.) The Routledge Companion to Alternative and Community Media. Abingdon: Routledge, 155-164.

Ahva, Laura & Pantti, Mervi (2015). Amatöörikuvien läheisyys kriisiuutisissa toimittajien ja yleisön tulkitsemina. Media & viestintä 8: 1, 23-39. Open access: http://www.mediaviestinta.fi/arkisto/index.php/mv/article/view/65/53

Steensen, Steen & Ahva, Laura (2015). Theories of Journalism in the Digital Age: An exploration and introduction. Journalism Practice 9: 1, 1-18, DOI:10.1080/17512786.2014.928454, ja Digital Journalism 3: 1, 1-18, DOI:10.1080/21670811.2014.927984 (johdantoartikkeli kahden journaalin tuplaerikoisnumeroon). Online: http://dx.doi.org/10.1080/21670811.2014.927984.

Heikkilä, Heikki & Ahva, Laura (2015). The Relevance of Journalism: Studying news audiences in a digital age. Journalism Practice 9: 1, 50-64, DOI:10.1080/17512786.2014.928465. Online: http://dx.doi.org/10.1080/17512786.2014.928465.

Pöyhtäri, Reeta, Väliverronen Jari & Ahva Laura (2014). Mistä on suomalainen toimittaja tehty? Worlds of Journalism -surveyn tuloksia Suomesta. Tampere: Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMET. Open access: http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/95342/mista_on_suomalainen_2014.pdf?sequence=1.

Ahva, Laura & Pantti, Mervi (2014). Proximity As A Journalistic Keyword In The Digital Era: A Study on the "Closeness" of Amateur News Images. Digital Journalism 2: 3, 322-333, DOI: 10.1080/21670811.2014.895505. Online: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21670811.2014.895505#.U1dkjNATMyY

Ahva, Laura; Heikkilä, Heikki; Siljamäki, Jaana & Valtonen, Sanna (2014). A bridge over troubled water? Celebrities in journalism connecting implicit and institutional politics. Journalism: Theory, practice and criticism 15: 2, 186-201. DOI: 10.1177/1464884913488723, http://jou.sagepub.com/content/15/2/186.

Heikkilä, Heikki; Ahva, Laura, Siljamäki, Jaana & Valtonen, Sanna (2014). The Mass, The Audience, and The Public: Questioning Pre-Conceptions of News Audiences. Teoksessa Glowacki, Michal & Jackson, Lizzie (toim.) Public Media Management for the Twenty-First Century: Creativity, Innovation, and Interaction. New York/London: Routledge, 161-179.

 

Ks. kaikki julkaisuni ja muu tutkimustoiminta:

Ks. SoleCris-asiantuntijatietokanta

 
Ylläpito: cmt.info@uta.fi
Muutettu: 16.4.2018 12.23 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti