Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoViestintätieteiden tiedekunta

Laura Ahvalaura ahva

(In English)

Yliopistotutkija, YTT
Puh: 050 5099 219
S-posti: laura.ahva(at)uta.fi
Työhuone: Atalpa 215
Osoite: Institute for Advaced Social Research,
Ratapihankatu 55, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO


 


Tutkimus

Olen tällä hetkellä tutkijana (Senior Research Fellow, 2017-2019) Tampereen yliopiston tutkijakollegiumissa (Institute for Advanced Social Research, IASR). Teen tutkimusta siitä, kuinka journalismi on hajaantunut erilaisten tekijöiden toiminnoiksi eikä enää ole (pelkästään) keskitetysti johdettua ja perinteisissä toimituksissa tuotettua. Tutkin erityisesti sitä, miten taloudellinen tilanne on vaikuttanut tähän hajaantuneisuuteen tarkastelemalla journalistista yrittäjyyttä.

Aiemmin toimin Tutkimuskeskus Cometissa Koneen Säätiön rahoittama Sovittelujournalismi-hankkeen vetäjänä 2016-2018. Tässä toimintatutkimuksessa kokeilimme yhdessä toimittajien ja opiskelijoiden kanssa, miten sovittelevuuden voisi ottaa journalismin tekemistä määrittäväksi ohjenuoraksi. Julkaisimme muun muassa kaikille avoimen Sovittelujournalismin käsikirjan.

Postdoc-hankkeeni (2013-2016) 'Osallisuutta lujittamassa: Arvioiva tutkimus journalistisista osallistumiskäytännöistä' keskittyi journalismin muotoihin, joissa ammattimainen journalismi ja itsenäinen kansalaistoiminta sekoittuvat. Perkasin tässä tutkimuksessa muun muassa sitä, mitä kaikkea "osallistuminen" pitää sisällään. Tutkimuskohteena oli kolme erilaista ja omalla sarallaan tunnustettua julkaisua, joissa osallistumisella on tärkeä rooli: yleiseurooppalainen verkkolehti Cafébabel, ruotsalainen kaupunginosalehti Södra Sidan ja vaihtoehtoinen Voima-lehti Suomesta. Ks. lyhyt kuvaus englanniksi.

Olen lisäksi toiminut Suomen koordinaattorina kansainvälisessä Worlds of Journalism -suurhankkeessa (2012-2015), jossa vertailtiin journalistista kulttuuria noin 70 maassa (ks. http://www.worldsofjournalism.org/) ja toimittajaopiskelijoita tutkivassa vertailevassa hankkeessa Journalism Students Across the Globe (ks. lyhyt kuvaus Suomen osahankkeesta).

Aiemmin olen ollut mukana Helsingin yliopiston Amatöörien kuvat -hankkeessa (2012-2013). Tässä projektissa selvitin, miten yleisö tulkitsee kriisiuutisissa käytettyä amatöörikuvastoa, esimerkiksi Arabikevääseen liittyvissä uutisissa. Vuosina 2009-2012 olin tutkijana COMETin Kohti kiinnostavaa journalismia -yleisötutkimushankkeessa, josta julkaistiin kirja Kelluva kiinnostavuus. Väitöskirjatutkimukseni Making News with Citizens valmistui 2010 ja käsitteli kansalaisjournalismin muotoja suomalaisissa sanomalehdissä.

Toimin Media & viestintä -lehden päätoimittajana yhdessä Jenni Mäenpään kanssa. Olen myös Digital Journalism -lehden toimituskunnan jäsen.

Kaiken kaikkiaan tutkimusintressejäni ovat lukijaosallistuminen, kansalaisjournalismi (public journalism), toimitustyön tutkiminen, journalistien ammattikuva sekä julkisuus, kansalaisuus ja yleisötutkimus.

Opetus

Olen osallistunut perusopetukseen (mm. Journalismin tulevaisuus, Media ja yhteiskunta) ja Tutkimuskeskus COMETin täydennyskoulutuksiin, joita järjestetään toimittajille ja opettajille (mm. paikallisjournalismia käsittelleet kurssit).

 

Uusimmat julkaisut

Gerlander Maija, Hautakangas Mikko, Ahva Laura. (2018). Vuorovaikutuksen jännitteet toimittajan työssä: Sovittelujournalismin herättämiä näkökulmia. Prologi: Puheviestinnän vuosikirja 2018, 60-71.

Ahva Laura, Victor Wiard (2018). Participation in Local Journalism: Assessing Two Approaches through Access, Dialogue and Deliberation. Sur le journalisme, About journalism, Sobre jornalismo 7 (2), 64-79. https://surlejournalisme.com/rev/index.php/slj/article/view/359

Hautakangas, Mikko; Ahva, Laura (2018). Introducing a New Form of Socially Responsible Journalism: Experiences from the Conciliatory Journalism Project. Journalism Practice 12 (6), 730-746.

Ahva, Laura; Hautakangas, Mikko (2018). WHY DO WE SUDDENLY TALK SO MUCH ABOUT CONSTRUCTIVENESS?. Journalism Practice 12 (6; SI), 657-661.

Hautakangas Mikko, Ahva Laura. (2018). Sovittelujournalismi kirkastaa keskustelua. Teoksessa Niemi Mari K, Houni Topi (toim.) Media & populismi: Työkaluja kriittiseen journalismiin. Tampere: Vastapaino, 278-303.

Niemi Mari K, Ahva Laura, Hatakka Niko, Hautakangas Mikko, Herkman Juha, Hiltunen Ilmari, Houni Topi, Kokko Jani, Noppari Elina, Perälä Anna, Suonpää Mika, Välimäki Matti. (2018). Kuinka harjata populismia: Askelmerkkejä toimittajille ja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Teoksessa Niemi Mari K, Houni Topi (toim.) Media & populismi: Työkaluja kriittiseen journalismiin. Tampere: Vastapaino, 304-315.

Ahva, Laura (2018). Osallistuvan journalismin ankkuroivat käytännöt. Media & viestintä 41: 1, 75-96. https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/69955

Hautakangas Mikko. Ahva Laura (2018). Sovittelujournalismi toi vegaanin ja viljelijän yhteen. Teoksessa Lähde Ville, Vehkoo Johanna (toim.) Jakautuuko Suomi? Eriarvoisuus tutkijoiden, toimittajien ja taiteilijoiden silmin. Helsinki: Into, 145-155.  https://koneensaatio.fi/hanke/sovittelujournalismi-toi-vegaanin-ja-viljelijan-yhteen/

Heikkilä Heikki, Ahva Laura (2017). Las brechas que hacen signigicativa la investigación académica: Evaluación del impacto en Finlandia del proyecto Conexión Pública de Reino Unido. Teoksessa Guerrero Manuel Alejandro, Arriagada Arturo (toim.) Conexión Publica: Prácticas Cívicas y Uso de Medios en Cinco Países. Mexico City: Universidad Iberoamericana, 59-80.

Hautakangas, Mikko; Ahva, Laura & Haara, Paula (2017). Sovittelujournalismin käsikirja. Tampere: Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMET. Avoimesti saatavilla verkossa: sovittelujournalismi.fi.

Mäenpää, Jenni & Ahva, Laura (2017). Opiskelu ja työelämä journalistin ammattiin sosiaalistajina. Työkokemukseen perustuva vertailu: tulokkaat, vakiintuvat ja konkarit. Media & viestintä 40: 1-2, 1-23. https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/64978

Ahva Laura & Steensen, Steen (2017). Deconstructing digital journalism studies. Teoksessa Franklin Bob, Eldridge Scott A. (toim.) The Routledge Companion to Digital Journalism Studies. Abingon, Oxon, UK: Routledge, 25-34.

Steen Steensen, Ahva Laura (toim.). (2017). Theories of Journalism in a Digital Age. Abingon, Oxon, UK: Routledge.

Ahva, Laura (2017). Practice Theory for Journalism Studies: Operationalizing the concept of practice for the study of participation, Journalism Studies 18: 12, 1523-1541. DOI:10.1080/1461670X.2016.1139464.

Ahva, Laura (2017). How is Participation Practiced by “In-betweeners” of Journalism? Journalism Practice 11: 2-3, 142-159. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17512786.2016.1209084

Ahva, Laura; van Dalen, Arjen; Hovden, Jan Fredrik; Kolbeins, Guðbjörg Hildur; Löfgren Nilsson, Monica, Morten, Skovsgaard; Väliverronen, Jari (2016). A Welfare State of Mind? Nordic journalists' conception of their role and autonomy in international context. Journalism Studies,published online first Nov 10, 2016. DOI: 10.1080/1461670X.2016.1249005.

Väliverronen, Jari; Ahva, Laura & Pöyhtäri, Reeta (2016). Journalists in Finland: Country Report. Worlds of Journalism Study, https://epub.ub.uni-muenchen.de/30116/1/Country_report_Finland.pdf.

Ahva, Laura & Heikkilä, Heikki (2016). Mass, Audience, and the Public. Teoksessa Witschge, Tamara; C. W. Anderson, David Domingo & Alfred Hermida (toim.) The Sage Handbook of Digital Journalism. London: Sage. 315-325.

Pöyhtäri, Reeta; Väliverronen Jari & Ahva, Laura (2016). Suomalaisen journalistin itseymmärrys muutosten keskellä. Media & viestintä 39: 1, 1–23. http://mediaviestinta.fi/blogi/suomalaisen-journalistin-itseymmarrys-muutosten-keskella/

 

Ks. kaikki julkaisuni ja muu tutkimustoiminta:

Ks. SoleCris-asiantuntijatietokanta

 
Ylläpito: cmt.info@uta.fi
Muutettu: 3.4.2019 14.26 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti