Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoViestintätieteiden tiedekunta

Kuva: Laura Vuoma

Maarit Jaakkola

Journalistiikan yliopisto-opettaja
YTT, FM, dosentti
Sähköposti: maarit.jaakkola [at] tuni.fi
Puhelin: +358-40 190 1220
Twitter: @maaritjii

Työhuone: Päätalo E208
Tavattavissa ennalta sovittuna aikana, sovi sähköpostitse

Kotisivu
Opetussivut
Homepage in English

Olen lukuvuonna 2018–2019 osittaisella työskentelyvapaalla ja töissä viestintätieteiden tiedekunnassa 20-prosenttisesti.

Vastaan lukuvuonna toimittajakoulutuksen harjoittelujärjestelmästä. Lisäksi otan vastaan JOVP5-kirjallisuuskuulustelut sekä pidän yksittäisiä kursseja ja koulutuksia tarpeen mukaan.

Työskentelen muun ajan tutkijatohtorina Ruotsissa, jossa toimipisteeni on Göteborgin yliopistossa sijaitseva pohjoismaisen media- ja viestinnäntutkimuksen keskus Nordicom. Tutkimustyön ohessa toimin Nordicomin apulais- ja varajohtajana. Vuosina 2016–2018 olin Nordicom Information -lehden päätoimittaja. Olen myös Göteborgin yliopiston journalismin, median ja viestinnän laitoksen (JMG) dosentti.


Asiantuntemusalueet

Journalismi; journalistinen työ; journalistinen kulttuuri; journalismin muutos; mediatuotannon analyysi; sisällönanalyysi; kulttuurijournalismi; taidekritiikki; julkinen pedagogiikka; sosiaalinen media; verkkojournalismi; mediakasvatus; journalismin- ja viestinnänopetuksen pedagogiikka; Pohjoismaat viestintä- ja tutkimusympäristönä

Ks. lista henkilökunnan asiantuntemusalueista


Tutkimusalueet

Tutkimukseni aiheita ovat journalismin, kulttuurin ja oppimisen leikkauspisteeseen sijoittuvat kysymykset. Olen kiinnostunut kulttuurijournalismista erityisenä journalistisena lajina ja ammattialana. Kiinnostukseni kohdistuu lisäksi kulttuurijournalismin alalajiin kritiikiin ja sen ilmenemismuotoihin eri mediaympäristöissä. Olen kiinnostunut myös journalismin opetuksen pedagogiikan kehittämisestä ja journalismista julkisena pedagogiikkana. Väitöstutkimukseni käsitteli kulttuurijournalismin professionalisoitumista 1970-luvulta 2000-luvulle, ja jatkan aiheen tutkimista post doc -projektissani. Tällä hetkellä tutkin kulttuurijournalismin uusia digitaalisia muotoja, kuten kulttuurin verkkojournalismia ja käyttäjälähtöisiä arvosteluja. Teen myös tutkimusta journalistikoulutuksesta Pohjoismaissa. 

Julkaisuja

 • Jaakkola, M. (2019). "From re-viewers to me-viewers: The #Bookstagram review sphere on Instagram and the perceived uses of the platform and genre affordances." Interactions: Studies in Communication and Culture 10(1–2), 91–110.
 • Jaakkola, M. (2019). "The heterogeneity of the Nordic journalism education: The ’academic’ and the ’professional’ in the Bachelor’s curricula." The Journal of Applied Journalism and Media Studies 8:1, 3–24.
 • Jaakkola, M. & Uotila, P. (2019). "The literary construction of journalism education: A review of the course literature in the Nordic academic journalism programmes." Journalism Practice, published online before print 22 March 2019.
 • Jaakkola, M. (2018). "Journalistic style and writing." In: Nussbaum, J. (ed.) Oxford Encyclopedia of Journalism Studies. Oxford: Oxford University Press.
 • Jaakkola, M. (2018). "Vernacular reviews as a form of co-consumption: The user-generated review videos on YouTube." MedieKultur – Journal of Media and Communication Research, Special Issue "Cultural critique: Re-negotiating cultural authority in contemporary media culture", 34(65), 10–30.
 • Jaakkola, M. (2018). "Voicing young people’s perspectives: Media influencing as a form of collaboration between youth work and professional media organizations." In: Andersson, Y., Dahlquist, U. & Ohlsson, J. (eds.) Youth and news in a digital media environment – Nordic and Baltic perspectives. Gothenburg: Nordicom, 67–78.
 • Jaakkola, M. (2018). "Circuit training in the writing of art reviews: Discovering the built environment in iterative approaches." In: Jurado, M. & Peña Acuña, B. (eds.). Periodismo cultural en el siglo XXI (I): Contenidos docentes innovadores. Madrid: Editorial Universitas, 303–320.
 • Jaakkola, M. (2018). "S(t)imulating journalism in the classroom: A structured comparison of the design of pedagogical newsrooms in the Nordic academic journalism training. Journalism and Mass Communication Educator 73:2, 182–199. 
 • Hellman, H. et al. (2017). "From culture wars to combat games: The differentiation and development of culture departments in Finland." In: Kristensen, N.N. & Riegert, K. (eds.) Cultural journalism in the Nordic countries. Gothenburg: Nordicom, 49–68.
 • Zilliacus-Tikkanen, H. et al. (2016). "Stable professional ideals, growing criticism towards journalistic practice: Finnish journalism students' perceptions about the profession." In: Hovden, J.F. & Nygren, G. & Zilliacus-Tikkanen, H. (eds.) Becoming a journalist: Journalism education in the Nordic countries. Gothenburg: Nordicom, 127–142.
 • Jaakkola, M. et al. (2015). "Liquid modern journalism with a difference: The changing professional ethos of cultural journalism." Journalism Practice. Online first 17.7.2015.
 • Jaakkola, M. (2015). "More than hitting the 'publish' button: A pedagogical framework for supporting learners' critical relationship with publishing media work." Nordic Journal of Digital Literacy 15:4, 210–226.
 • Jaakkola, M. (2015). "Teacher heutagogy in the network society: A framework for critical reflection." Teoksessa Jandric, P. & Boras, D. (toim.) Critical learning in digital networks. New York: Springer, 163–178.
 • Jaakkola, M. (2014). "Dismantling the 'crisis' of journalism: Outline of an analytical approach." Teaching Journalism & Mass Communication 4:2, 1–14.
 • Jaakkola, M. (2014). "Outsourcing views, developing news: Changes in art criticism in Finnish dailies, 1978–2008." Journalism Studies. Online first 7.4.2014.
 • Jaakkola, M. (2014). "Witnesses of a cultural crisis: Representations of media-related metaprocesses as professional metacriticism of arts and cultural journalism."International Journal of Cultural Studies. Online first 11.2.2014.
 • Jaakkola, M. (2013). "Diversity through dualism: The balancing principle as an organizational strategy in culture departments of newspapers." Nordicom Review 34:(Special issue December), 89–98.
 • Jaakkola, M. (2013). Hyvä journalismi: käytännön opas kirjoittajalle. Helsinki: Kansanvalistusseura.
 • Jaakkola, M. (2013). "Taidekritiikin muutos suomalaisissa sanomalehdissä 1978–2008."Kulttuurintutkimus 30:4, 31–45.

Lisätietoja julkaisutoiminnasta SoleCRIS-tutkimustietokannassa (Tampereen yliopisto)
Lisätietoja julkaisutoiminnasta GUP-tutkimustietokannassa (Göteborgin yliopisto)


Opetus

Olen tällä hetkellä vastuuopettajana seuraavilla kursseilla:

Aiemmin olen vastannut myös muun muassa seuraavista kursseista:

 • JOVP5 Media-analyysin perusteet (3 op), sähköinen kirjatentti
 • JOVA17 Lehti- ja verkkojournalismi (5 op, ks. Utain)
 • JOVA20 Journalismin tulevaisuus (5 op)
 • JOVTS2JB Toimitustyön johtaminen (5–10 op)
 • JOVTS2JB Sosiaalinen media journalistin työkaluna (5 op)
 • MKAS2 Multicultural Relationships with Media and Citizenship (5 op)


Muu toiminta

Edustan Tampereen yliopiston toimittajakoulutusta toimittajakoulutuksen pohjoismaisessa neuvottelukunnassa (puheenjohtaja vuoden 2019 alusta) ja mediamuseo Rupriikin neuvottelukunnassa. 

Vuodesta 2014 lähtien olen toiminut vierailevana luennoitsijana Riga Stradins -yliopistossa Latviassa, jossa olen lisäksi mukana järjestämässä vuotuista kulttuurijournalismin kesäkoulua. Kesäkoulun teemoina ovat olleet kulttuurijournalismin kriisi (2014), käyttäjälähtöiset kulttuurisisällöt (2015), kulttuurijournalismi ja globalisaatio (2016) sekä kulttuurijournalismi ja kulttuuriperintö (2017).

Lisäksi koordinoin toimittajakoulutuksen harjoittelujärjestelmää ja olen jäsen syksyllä 2014 perustetussa journalistisen harjoittelun ja työssäoppimisen kansainvälisen tutkimuksen verkostossa sekä tätä aiemmin pohjoismaisessa kulttuurijournalismin tutkimuksen verkostossa. Neuvon opiskelijoita pohjoismaisten toimittajakoulutuslaitosten Nordplus-verkoston opiskelijavaihtoihin liittyen.

Pidän journalismi-, viestintä- ja pedagogiikka-aiheisia täydennyskoulutuksia tarpeen mukaan. 

 
Ylläpito: cmt.info@uta.fi
Muutettu: 13.8.2019 11.01 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti