Sisältöön
tampereen yliopisto: viestintätieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Viestintätieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoViestintätieteiden tiedekunta

Tarja Rautiainen-Keskustalo 

Professor (Music studies)

Phone: 040 190 9809 
Email: Tarja.Rautiainen@uta.fi 
Room: PÄÄT E235

Vastaanotto: Sopimuksen mukaan

Tarja Rautiainen-Keskustalo studies sound and music from the multidisciplinary point of view. Having a background in musicology, ethnomusicology, cultural studies and sociology, she has been interested in how sound and music are intertwined into everyday multimodal interaction. Currently, she is focusing on the new materialist theories, especially how do the practices of digital media evoke different kinds of ‘material’ uses of music.

In the earlier project Emplaced Culture, Embodied Action (ECEA) - Live Streaming Concerts as Nexus of Practice she studied multimodal encounters between ‘culture’ and ‘care’ institutions. The project sought new possibilities to develop theoretical-methodological thinking in music studies through the material-semiotic approach, which focuses on the action in situ and gives an in-depth perspective on the role of music in everyday life. The project has also taken part in the discussion on equal access to culture, and especially on the role of digital technology.

In the Algorithms, Power and Emergence in Music Recommending (2015-2017) she focuses on the study of recommender systems as a part of social interactions and cultural experiences.

In the current project, The materiality of the body and singing (2018 -) she studies speech and singing from the of point of view of the new materialism suggesting that instead of understanding, for example, a group singing as a coherent performance, it is more fruitful analyze it as the series of becomings; as a crossroad of different kind of materialities, social relationships, and ideological veins. The empirical data is collected from the rehabilitation intervention for the Parkinson's patients.

She is also a collaborator in the project Digital Musical Interactions – Instruments – Performances by M.Koray Tahiroğlu https://sopi.aalto.fi/dmiip/

Other research interests:

- multi-sited ethnography and mobilities

-  actor network theory and music

- music and wellbeing

- music, media, and multimodality

 

 

Publications/Julkaisuja:

 Rautiainen-Keskustalo, Tarja & Raudaskoski, Sanna (forthcoming) Inclusion by streaming? – the Arts as Wellbeing in the Age of Mobile Intersections.

Rautiainen-Keskustalo, Tarja (2018 in press)  Jääkukkia eteisessä – sukupolvitukintoja Hectorin laulujen luonto-suhteesta. Teoksessa Soiva ekologia, toim. Juha Torvinen. UTUkirjat. (forthcoming)

Oinonen, Eriikka, Rautiainen-Keskustalo, Tarja & Tiilikka, Tiina (2016) 1970-luvun tyttökansalainen, peruskoulu ja media. Aikuiskasvatus 3/2016. (in press)

Rautiainen-Keskustalo, Tarja (2015) Kansalliset tieteet, etnomusikologia ja liikkuvan maailman problematiikka. Elore 2/2015 (Vol 22). http://www.elore.fi/arkisto/2_15/rautiainen-keskustalo.pdf

Rautiainen-Keskustalo, Tarja & Raudaskoski, Sanna & Colliander, Marjukka & Pimiä, Annina & Rantanen, Anna & Teikari, Anne (2014) Moniaineksinen etäkonsertti. Neksusanalyysi musiikillisen toiminnan tutkimusmetodina (Multifaceted remote concert. Nexus analysis as a research method in musicology). Musiikki-lehti (Journal of musicology).

Rautiainen-Keskustalo Tarja (2013) Taide palveluna ja taide arvonluojana – musiikin arvosta ja lisäarvosta kilpailukapitalismissa. Teoksessa  Mikko Lehtonen, Katja Valaskivi & Hanna Kuusela: Tehtävä kulttuurille. Painossa.

Rautiainen-Keskustalo, Tarja (2013) Paikalliset ja globaalit skenet - medioitunut musiikkikulttuuri tutkimuskohteena. Teoksessa Musiikki kulttuurina, toim. Pirkko Moisala ja Elina Seye. Suomen etnomusikologinen seura, 321-336.

Rautiainen-Keskustalo, Tarja 2010. Ylentämällä alennettu – tangon ja talouden suhteiden kulttuurihistoriaa Suomessa. Teoksessa Tango Suomessa, toim. Antti-Ville Kärjä & Kai Åhberg.

Rautiainen-Keskustalo, Tarja 2009. Pop Idol: Global Economy – Local Meanings. Teoksessa Ashgate Companion to Research on Popular Music, toim. Derek Scott. Ashgate, 485-497.

Rautiainen-Keskustalo Tarja 2008. Marginaalista menestystarinaksi – musiikilliset kategoriat myöhäismodernissa kulttuurissa. Kulttuurintutkimus 2/2008, 25-34.

Rautiainen, Tarja 2006. Kun taloudesta tuli rock’n’ rollia – populaarin ja talouden artikulaatioista elämysyhteiskunnassa.Kulttuurintutkimus 1/2007, 3-12.

Rautiainen, Tarja 2006.  Kun tunteista tuli brändi – Idols-kilpailu ja populaarimusiikin affektimaailma. TeoksessaKasvattajan brändikirja, toim. Hanna Lehtimäki & Juha Suoranta. Helsinki: Finn Lectura, 174-191.

Rautiainen-Keskustalo, Tarja 2007. Rocking the Economy: On the Articulations of Popular Music and Creative Economy in Late Modern Culture. Popular Musicology Online. (http://www.popular-musicology-online.com/issues/05/Rautiainen.html).

Rautiainen, Tarja 2005. Populaarmuusika uurimisaineena – teoreetilised ja metodoloogilised vaatenurgad. TeoksessaPärimusmuusika muutuvas ühiskunnas II, toim Triinu Ojamaa. Töid Etnomusikoloogia alalt 3. Talinn: Eesti Kirjandusmuuseumi, 147-156.

Rautiainen, Tarja 2004. “East of Rock” – The Developments of Finnish National Rock on the Edge of Europe. Teoksessa Rock’n’ roll and Nationalism. A Multinational Perspective, toim. Mark Yoffe & Andrea Collins. Cambridge Scholars Press, 40-53.

Rautiainen, Tarja 2004. Affektien vallassa. Kulturisoituminen, elämismaailmat ja kuluttajuus 2000-luvun musiikkikulttuurissa. Musiikki 4/2004, 23-35.

Rautiainen, Tarja 2002. Valistus ja kansalliset arvot. Teoksessa Arkinen kumous. 1960-luvun toinen kuva, toim. Matti Peltonen, Vesa Kurkela ja Visa Heinonen. Helsinki: SKS, 297-315.

Järviluoma Helmi & Rautiainen, Tarja 2002. Populaarimusiikin tutkimus. Teoksessa Johdatus musiikintutkimukseen, toim. Pirkko Moisala & Tuomas Eerola. Jyväskylä: Suomen Musiikkitieteellinen Seura, 169-184.

Rautiainen, Tarja 2004. Helles Nordlict trifft die Troppen. Kubanische Musik in Finnland. Teoksessa Alles in meinem Dasein ist Musik...Kubanishe Musik von Rumba bis Techno,  toim. Torsten Esner & Patric Frölicher. Frankfurt/Main: Vervuert, 499-506.

 

Monografioita

 

Rautiainen, Tarja 2001. Pop, protesti, laulu. Korkean ja matalan murroksia 1960-luvun suomalaisessa. Tampere: Tampere University Press.

 

 
Ylläpito: cmt.info@uta.fi
Muutettu: 10.1.2019 23.29 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti