Sisältöön
tampereen yliopisto: kasvatustieteiden tiedekunta: yhteystiedot:
Kasvatustieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekunta

Kasvatustieteiden tiedekunnan dosentit

Nimi Dosentuurin ala 
Alasuutari Maarit kasvatustiede, erityisalana varhaiskasvatuskulttuurit
Filander Karin aikuiskasvatus, erityisesti työelämän tutkimus
Harinen Päivi kasvatustiede, erityisalana kasvatussosiologia
Havu-Nuutinen Sari kasvatustiede, erityisalana esi- ja alkuopetus
Heikkinen Anja kasvatustiede, erityisesti ammattikasvatuksen historia ja filosofia
Heikkinen Hannu kasvatustiede, erityisesti opettajan ammatillisen kehittymisen tutkimus
Helander Jaakko kasvatustiede, erityisesti ohjaus
Honka Juhani
kasvatustiede, erityisesti ammattikasvatus
Honkonen Risto kasvatustiede, alana ammatillinen kasvu
Innanen Tapani kasvatustiede, erityisalana uskonnon pedagogiikka
Jaatinen Riitta vieraiden kielten didaktiikka, erityisalana ammatillisesti suuntautunut vieraan kielen opetus
Jarnila Rauno ammatillisen koulutuksen suunnittelu, hallinto ja talous
Kaikkonen Pauli kasvatustiede, erityisesti kulttuurien välinen kasvatus
Kallio Eeva kasvatustiede, erityisalana aikuisen psyykkinen kehitys
Kangassalo Marjatta kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus tietoyhteiskunnassa
Karila Kirsti kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus
Kautto-Koivula Kaisa ammattikasvatus, erityisesti työelämän uusien oppimisympäristöjen kehittäminen
Keranto Tapio matematiikan didaktiikka
Koiranen Matti ammattikasvatus, erityisesti yrittäjyyden ja henkilöstön koulutus
Koro-Ljungberg Mirka kasvatustiede, alana laadulliset tutkimusmenetelmät
Kurki Leena kasvatustiede
Laukkanen Reijo kasvatustiede, erityisesti kansainvälinen koulutuspolitiikka
Lehtonen Heleena kasvatustiede, erityisesti lukemisen tutkimus
Lehtovaara Jorma vieraiden kielten didaktiikka
Lehtovaara Maija kasvatustiede, erityisesti kasvatustieteen filosofia
Levanen Leo kasvatustiede, erityisesti teatterikasvatus
Mahlamäki-Kultanen Seija kasvatustiede, ammattikasvatuksen oppimisympäristöt
Metsäpelto Riitta-Leena kasvatustiede, alana kasvatuspsykologia, erityisesti kehitykselliset prosessit
Moisio Olli-Pekka kasvatustiede, erityisalana aikuiskasvatuksen filosofia
Naukkarinen Aimo kasvatustiede, erityisalana osallistava kasvatus
Nikkanen Pentti
kasvatustiede, erityisesti ammatillinen koulutus
Nokelainen Petri ammattikasvatus, erityisalana modernit mallintamismenetelmät
Pantzar Eero aikuiskasvatus
Pietarinen Janne kasvatustiede, erityisesti koulututkimus
Pihko Marja-Kaisa kasvatustiede, erityisalana kielikasvatus
Poikela Esa aikuiskasvatus, erityisesti työssä oppiminen
Puolimatka Tapio kasvatustiede, erityisesti kasvatusfilosofia
Puroila Anna-Maija kasvatustiede, erityisalana varhaiskasvatus
Rauhala Pentti kasvatustiede, erityisesti ammattikasvatus
Rinne Risto koulutuspolitiikka
Saari Seppo koulutuksen arviointi
Salo Petri aikuiskasvatus, erityisesti vapaa sivistystyö
Sihvo Marketta äänenhoidon ja puheäänen tutkimus
Silfverberg Harry kasvatustiede, erityisesti matematiikkakasvatus
Stenström Marja-Leena ammattikoulutus
Tirri Kirsi kasvatustiede
Uusikylä Kari kasvatustiede
Valli Raine kasvatustiede, erityisalana soveltava määrällinen tutkimus
Varmola Tapio kasvatustiede, erityisesti aikuiskoulutuksen arviointi
Vehviläinen Sanna aikuiskasvatus
Vuorinen Juha kasvatussosiologia
Waaramaa-Mäki-Kulmala Teija vokologia ja nonverbaalinen viestintä
Waniganayake Manjula kasvatustiede, erityisalana johtajuus ja laatu varhaiskasvatuksessa
Wiseman Angela kasvatustiede, alana monilukutaidon pedagogiikka
 
Kasvatustieteiden tiedekunta
Åkerlundinkatu 5, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 03 355 111

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti