To page body
university of tampere: faculty of education: research:
Faculty of EducationUniversity of TampereFaculty of Education

Publications of the Faculty of Education

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Abebaw Yirga Adamu. (2012). Factors Contributing to Participation of Rural Community in Health Education: A Case Study From Ethiopia. International Quarterly of Community Health Education 32 (2), 159-170.
URL SoleCRIS

Adamu Abebaw Yirga. (2012). Internationalisation of higher education in Africa : Introducing credit accumulation and transfer system. International Journal of Public Policy 8 (4-6), 199-213.
SoleCRIS

Adamu Abebaw Yirga, Addamu Aster Minwyelet. (2012). Quality assurance in Ethiopian higher education : Procedures and practices. Teoksessa International Conference on Education & Educational Psychology (ICEEPSY 2012): Elsevier, 838-846. (Procedia - Social and Behavioral Sciences 69).
URL SoleCRIS

Ahonen Kaarina, Vaittinen Pirjo. (2012). Argumentointi verkon kirjallisuuspiireissä ja luokkahuoneessa : perusasteen kirjallisuuden opetuksen tutkimushanke. Teoksessa Ahonen Kaarina, Juutilainen Tiina (toim.) Järjen ja arjen ääniä. Tampereen normaalikoulu tutkii, kokeilee ja kehittää. Tampere: Tampere University Press, 11–27.
URL SoleCRIS

Ahonen, Kaarina, Vaittinen, Pirjo. (2012). Cercle de lecture en ligne au secondaire. Discussions dans un cercle de lecture en ligne et en salle de classe. Caractères 43. Tremestriel - Decembre 2012, 27-35.
SoleCRIS

Alasuutari Maarit. (2012). "Jos joku lyö mua, sitten alan itkeä". Lapsen puhe päiväkodin työntekijän ja vanhemman keskustelun kohteena. Teoksessa Pekkarinen Elina, Vehkalahti Kaisa, Myllyniemi Sami (toim.) Lapset ja nuoret instituutioiden kehyksissä : Nuorten elinolot vuosikirja 2012. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, THL, Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta, 103-115. (Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 131).
SoleCRIS

Alasuutari Maarit, Järvi Anu. (2012). “My Dad Got Depression, or Something”: How Do Children Talk about Parental Mental Disorder?. Qualitative Research in Psychology 9 (2), 134-150.
SoleCRIS

Alasuutari Pertti, Alasuutari Maarit. (2012). The domestication of early childhood education plans in Finland. Global Social Policy 12 (2), 129-148.
URL SoleCRIS

Alku Paavo, Pohjalainen Jouni, Vainio Martti, Laukkanen Anne-Maria, Story Brad. (2012). Improved formant frequency estimation from high-pitched vowels by downgrading the contribution of the glottal source with weighted linear prediction. Teoksessa Richard Sproat et al. (toim.) Proceedings of InterSpeech 2012, 13th Annual Conference of the International Speech Communication Association, 1-4.
SoleCRIS

Annala Johanna, Korhonen Vesa, Penttinen Leena. (2012). Mapping guidance and counselling between policy and practice. Teoksessa Ahola Sakari, Hoffmann David M. (toim.) Higher education research in Finland : emerging structures and contemporary issues. Jyväskylä: University of Jyväskylä. Finnish Institute for Educational Research, 313-336. (CHERIF Yearbook D103).
SoleCRIS

Annala Johanna, Mäkinen Marita. (2012). Narratives of change in developing curriculum in higher education. Teoksessa SRHE Annual Conference Papers 2012: Society for Research into Higher Education, 1-4. (SRHE Annual Conference Papers, CD-rom, full papers 2012).
URL SoleCRIS

Annala Johanna, Mäkinen Marita, Svärd Päivi. (2012). Visioita yliopistoyhteisöistä verkossa : kohti opintoihin kiinnittävää vuorovaikutusta. Teoksessa Viteli Jarmo, Östman Anneli (toim.) Tuovi 10 : Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2012-konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. Tampere: Tampereen yliopisto, TRIM, 3-15. (TRIM Research Reports 8).
URL SoleCRIS

Annala Johanna, Mäkinen Marita, Svärd Päivi, Silius Kirsi, Miilumäki Thumas. (2012). Online community environment promoting engagement in higher education. Studies for the Learning Society 2 (2-3), 75-86.
URL SoleCRIS

Asunmaa Tuuli, Vainionpää Jorma(2012). Samalta viivalta 6 : Valtakunnallisen kasvatusalan valintayhteistyöverkoston (VAKAVA) kirjallisen kokeen aineisto 2012. Jyväskylä: PS-kustannus.
SoleCRIS

Consoli Davide, Vona Francesco, Saarivirta Toni. (2012). Analysis of the Graduate Labour Market in Finland: Spatial Agglomeration and Skill–Job Match. Regional Studies (iFirst article), 1-19.
URL SoleCRIS

Filander Karin. (2012). Discursive turns from ‘Bildung’ to managerialism. Memory-work of the Finnish adult education generations. European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, RELA 3 (2), 135-153.
URL SoleCRIS

Filander Karin. (2012). Mikä Panopticon?. Tampereen EDUn opiskelijalehti 1/2012, s. 5-6 (http://issuu.com/panopticonlehti/docs/panopticon12012/1).
URL SoleCRIS

Filander Karin. (2012). Kansanvalistajien paluu? : terveysalan ammattien, koulutuksen historian, nykyisyyden ja tulevaisuuden perspektiivit. Työelämän tutkimus 10 (1), 109-113.
SoleCRIS

Filander, Karin. (2012). Orwell täällä tänään?. Kasvatus-lehti 43 (5), 526 – 533.
SoleCRIS

Filander Karin, Henriksson Lea. (2012). Ammatillisten lokeroiden muodonmuutokset ja kehittämistyön käytännöt. Työelämän tutkimus 10 (1), 92-94.
SoleCRIS

Halttunen Kai, Saukko-Rauta Linda. (2012). Tiedonhankinnan ohjaamisen erityisyydestä. (Video).
URL SoleCRIS

Halttunen Kai, Vehviläinen Sanna, Saukko-Rauta Linda. (2012). Ryhmäinterventiot työntekijän ja työyhteisöjen kehittämisessä. (Video).
URL SoleCRIS

Heikka Johanna, Heinonen Ritva, Hermanfors Kaisu, Kinos Jarmo, Rantala, Kyllikki, Perä-Rouhu Heli, Soiniitty Heli, Turtiainen Henriikka. (2012). Työssäoppimisen jaksot sekä oppimistehtävät työelämässä 2012-2014 : Opetusmoniste. Tampereen yliopisto: Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden yksikkö.
URL SoleCRIS

Heikka Johanna, Hujala Eeva. (2012). Distribution of Leadership among ECE Leaders and Members of Municipal Committees in Finland. International Journal of Early Childhood Education and Care 1 (1), 15-30.
SoleCRIS

Heikkinen Anja. (2012). Academic Identity of Adult Education. Teoksessa Heikkinen Anja et al. (toim.) The Futures of Adult Educator(s) : Agency, Identity and Ethos. Tallinna: Tallinn University, 92-99.
URL SoleCRIS

Heikkinen Anja. (2012). Practising a practice or mobilizing a movement. LLinE - Lifelong Learning in Europe 42 (1), 65-68.
SoleCRIS

Heikkinen Anja. (2012). Manufacturing a Discipline - the Case of Vocational Education in Finland. Teoksessa Kivirauma Joel et al (toim.) Koulutuksen yhteiskunnallinen ymmärrys = Social perspectives on education. Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura, FERA, 329-350. (Kasvatusalan tutkimuksia 59).
SoleCRIS

Helena Rajakaltio, Eija Syrjäläinen. (2012). Peer-group Mentoring in the Context of Transforming Local Administration. Teoksessa Heikkinen Hannu, Tynjälä Päivi, Jokinen Hannu (toim.) Peer-Group Mentoring for Teacher Development. London: Routledge, 78-89.
SoleCRIS

Hermanfors Kaisu. (2012). Osallisuus erityispedagogisessa lapsuustutkimuksessa. Teoksessa Aalto Emma et al (toim.) Suojeltu lapsuus? Raportti Lapsuudentutkimuksen päiviltä 2011. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 71-73. (Terveyden ja hyvinvointilaitoksen raportti 51/2011).
SoleCRIS

Horácek J, Radolf V, Bula V, Veselý J, Laukkanen A-M. (2012). Experimental investigation of air pressure and acoustic characteristics of human voice. Part 1. Measurement in vivo.. Teoksessa Jiri Náprstek et Cyril Fischer (toim.) Proceeedings of the 18th International Conference ENGINEERING MECHANICS2012, Svratka, Czech Republic, May 14-17, 2012.. Praha: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 403–417:129.
URL SoleCRIS

Hujala Eeva. (2012). Excellence in Finnish Early Education. Teoksessa The Korean Society for Early Childhood Education (toim.) Establishing the Future Research Agenda for Quality Early Childhood Education. Seoul: The Korean Society for Early Childhood Education, 83-104.
SoleCRIS

Hujala Eeva. (2012). Hallinnoinnista pedagogiseen johtajuuteen. Teoksessa Semi Ritva (toim.) Lastentarhanopettajan kalenteri 2012.2013. Jyväskylä: Ps-Kustannus, 199-202.
SoleCRIS

Hujala Eeva. (2012). Esiopetuksen laatu – arviointituloksia. Lastentarha 75 (4), 18-21.
SoleCRIS

Hujala Eeva, Backlund-Smulter Therese, Koivisto Päivi, Parkkinen Hely, Sarakorpi Hanna, Suortti Outi, Niemelä Tarja, Kuronen Ilpo, Knupp-Manninen Gunnel, Smeds-Nylund Ann-Sofie, Hietala Risto, Korkeakoski Esko. (2012). Esiopetuksen laatu. Jyväskylä: Koulutuksen arviointineuvosto. (Koulutuksen arviointineuvoston julkaisusarja 61).
URL SoleCRIS

Hujala Eeva, Fonsén Elina, Elo Janniina. (2012). Evaluating the quality of the child care in Finland. Early Child Development and Care 182 (3-4), 299-314.
SoleCRIS

Hujala Eeva, Heikka Johanna, Fonsen Elina. (2012). Tutkimuksellinen kehittämistoiminta johtamisen työkaluna. Teoksessa Anttonen Anneli, Haveri Arto, Lehto Juhani, Palukka Hannele (toim.) Julkisen ja yksityisen rajalla. Julkisen palvelun muutos.. Tampere: Tampere University Press, 335-357.
SoleCRIS

Jakobson Mari-Liis, Järvinen-Alenius Pauliina, Pitkänen Pirkko, Ruutsoo rein, Keski-Hirvelä Elisa, Kalev Leif. (2012). The Emergence of Estonian-Finnish Transnational Space. Teoksessa Pitkänen Pirkko, Icduygu Ahmet, Sert Deniz (toim.) Migration and Transformation : Multi-Level Analysis of Migrant Transnationalism. Dordrect: Springer, 159-206. (International Perspectives on Migration 3).
SoleCRIS

Joutsenlahti Jorma, Kulju Pirjo, Tuomi Marja. (2012). Matemaattisen lausekkeen kontekstualisointi sanalliseksi tehtäväksi ja tarinaksi. Opetuskokeilu kirjoittamisen hyödyntämisestä matematiikan opiskelussa.. Teoksessa Juuti Kalle, Tainio Liisa (toim.) Ainedidaktinen tutkimus koulutuspoliittisen päätöksenteon perustana: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura, 107-122. (Ainedidaktisia tutkimuksia 4).
SoleCRIS

Jukarainen Pirjo, Syrjäläinen Eija, Värri Veli-Matti. (2012). Kohti turvallista ja hyvinvoivaa koulua – Valvontaa, vastuuta ja elämää erilaisuuden kanssa. Kasvatus : Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja 43 (3), 244-253.
SoleCRIS

Jyrkiäinen Anne, Koskinen-Sinisalo Kirsi-Liisa. (2012). Collaboration in Writing. Teoksessa Kelly Aoibheann, Dwyer Bernadette, Mehigan Gene, Watson Gillian (toim.) Creating Multiple Pathways to Powerful Literacy in Challenging Times : Proceedings of the 2011 and 2010 Annual Conferences of the Reading Association of Ireland. Dublin, Ireland: Reading Association of Ireland, 84-92:8.
URL SoleCRIS

Jyrkiäinen Anne, Koskinen-Sinisalo Kirsi-Liisa. (2012). How to Improve Pupils’ Co-operation and Writing Skills : Designing a Pedagogical Model of Collaborative Writing. Teoksessa Shanghai Normal University (toim.) Sino-Finland PISA Seminar : PISA Results: Experience and Challenges in Basic Education. Shanghai: Shanghai Normal University, 312-321.
SoleCRIS

Jyrkiäinen Anne, Koskinen-Sinisalo Kirsi-Liisa. (2012). Yhteisöllinen kirjoittaminen. Helsinki: Avain.
SoleCRIS

Jyrkiäinen Anne, Koskinen-Sinisalo Kirsi-Liisa. (2012). Yhteisöllinen pedagogiikka kirjoittamisen opetuksessa. Teoksessa Yli-Panula Eija, Virta Arja, Merenluoto Kaarina (toim.) Oppiminen, opetus ja opettajaksi kasvu ainedidaktisen tutkimuksen valossa : Turun ainedidaktisen symposiumin esityksiä 11.2.2011. Turku: Turun yliopisto, Opettajankoulutuslaitos, 7-17. (Tutkimusjulkaisut 1).
URL SoleCRIS

Kankare E, Geneid A, Laukkanen A-M, Vilkman E. (2012). Subjective Evaluation of Voice and Working Conditions and Phoniatric Examination in Kindergarten Teachers. Folia Phoniatrica et Logopaedica 64 (1), 12-19.
SoleCRIS

Kankare Elina, Laukkanen Anne-Maria. (2012). Quasi-output-cost-ratio, perceived voice quality, and subjective evaluation in female kindergarten teachers. Logopedics Phoniatrics Vocology 37 (2), 62-68.
SoleCRIS

Kankare Elina, Laukkanen Anne-Maria, Ilomäki Irma, Miettinen Anne, Pylkkänen Tiina. (2012). Electroglottographic contact quotient in different phonation types using different amplitude threshold levels. Logopedics Phoniatrics Vocology 37 (3), 127-132.
URL SoleCRIS

Kankkunen Olli-Taavetti. (2012). Ääni kuuluu kaikille – ääniympäristön kuuntelu musiikkikasvatuksessa. Kasvatus : Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja 43 (2), 146-159.
SoleCRIS

Kankkunen Olli-Taavetti. (2012). Käy kuuntelemaan! Äänikävely ja ääniympäristön havainnointi. Teoksessa Ahonen Kaarina, Juutilainen Tiina (toim.) Järjen ja arjen ääniä : Tampereen normaalikoulu tutkii, kokeilee ja kehittää. Tampere: Tampere University Press, 119-153.
URL SoleCRIS

Karila Kirsti. (2012). Lastentarhanopettajat opetussuunnitelmien arvioijina ja kehittäjinä. Teoksessa Semi Ritva (toim.) Lastentarhanopettajan kalenteri 2012-2013. Jyväskylä: PS-kustannus yhteistyössä OAJ:n kanssa, 196-198.
SoleCRIS

Karila, Kirsti. (2012). A Nordic Perspective on Early Childhood Education and Care Policy. European Journal of Education 47 (4), 584-595.
SoleCRIS

Karila Kirsti, Alasuutari Maarit. (2012). Drawing Partnership on Paper: How do the Forms for Individual Educational Plans Frame Parent - Teacher Relationship?. International Journal about Parents in Education 6 (1), 15-27.
URL SoleCRIS

Korhonen Hannu, Yrjänäinen Sari. (2012). Kiistaa matematiikanopetuksesta. Dimensio 76 (1), 14-19.
SoleCRIS

Korhonen Vesa. (2012). Towards Inclusive Higher Education? – Outlining a Student-centred Counselling Framework for Strengthening Student Engagement. Teoksessa Stolz Stefanie, Gonon Philipp (toim.) Challenges and reforms in vocational education. Bern: Peter Lang, 297-318. (Studies in vocational and continuing education 11).
SoleCRIS

Korhonen Vesa. (2012). “Communicative spaces in action” - Experiences of developing group mentoring for ICT implementation in teaching and learning in higher education.. Studies for the Learning Society 2012 (2/3), 87-98.
SoleCRIS

Korhonen Vesa, Mäkinen Marita(2012). Opiskelijat korkeakoulutuksen näyttämöillä. Tampere: Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden yksikkö. (Campus Conexus -projektin julkaisuja A:1).
URL SoleCRIS

Korhonen Vesa, Nevgi Anne. (2012). Muuttuva korkeakoulutus ja muuttuvat akateeminen johtamisen haasteet. Kasvatus 43 (5), 519-525.
SoleCRIS

Korhonen Vesa, Nummenmaa Anna Raija. (2012). Ryhmä ohjauksen voimavarana. Teoksessa Soini Tiina, Pyhältö Kirsi (toim.) Akateeminen ohjaus tohtorikoulutuksessa. Tampere: Tampere University Press, 184-204.
SoleCRIS

Korhonen Vesa, Rautopuro Juhani. (2012). Miksi opinnot eivät suju? Yliopisto-opintojen hitaan etenemisen ja opiskelemattomuuden yleiskuvaa ja ongelmia tunnistamassa. Teoksessa Mäkinen Marita et al (toim.) Osallistava korkeakoulutus. Tampere: Tampere University Press, 100-124.
URL SoleCRIS

Korhonen Vesa, Rautopuro Juhani. (2012). Päämäärä epäselvä, oppimisen hallinta hukassa? Hitaasti etenevien ja opiskelemattomien opintojen lähtökohdat ja oppimisen hallinan ongelmat. Teoksessa Atjonen Päivi (toim.) Oppiminen ajasssa - kasvatus tulevaisuuteen. Jyväskylä: FERA Suomen Kasvatustieteellinen Seura, 98-111. (Kasvatusalan tutkimuksia 61).
SoleCRIS

Koskinen-Sinisalo Kirsi-Liisa, Jyrkiäinen Anne J. (2012). Poikien lukutaidon heikkeneminen huolestuttaa : haastateltavana William Brozo. Kielikukko 31 (4), 2-3.
SoleCRIS

Kovalainen Niina, Keisala Katja. (2012). The role of shared foreign language in intercultural communication : a case of working environments. International Journal of Humanities and Social Science 2 (20), 52-72.
URL SoleCRIS

Kujala Tiina, Hakala Liisa, Asanti Riitta. (2012). Tämä hetki vai tulevaisuus - koululiikunta murroksessa. Kasvatus 43 (2), 171-181.
SoleCRIS

Kulju Pirjo. (2012). Äidinkielen kieliopin kielentäminen. Teoksessa van den Berg Marko et al (toim.) Tutki, kokeile ja kehitä. Helsinki: Helsingin yliopisto, 10-22.
URL SoleCRIS

Kärnä Maija, Kärnä Veikko. (2012). Bachelor and Master Level Students' Perceptions of unig Web 2.0 Tools for Knowledge Construction in PBL-context. Teoksessa L. Gómez Chova, I. Candel Torres, A. López Martínez (toim.) EDULEARN12 Proceedings : 4th International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona, Spain. 2-4 July, 2012: IATED, 1027-1032.
SoleCRIS

Laukkanen Anna-Maria, Horácek Jaromir, Havlik Radan. (2012). Case-study magnetic resonance imaging and acoustic investigation of the effects of vocal warm-up on two voice professionals. Logopedics Phoniatrics Vocology 37 (2), 75-82.
SoleCRIS

Laukkanen Anne-Maria, Horacek Jaromir, Krupa Petr, Svec Jan G. (2012). The effect of phonation into a straw on the vocal tract adjustments and formant frequencies : a preliminary MRI study on a single subject completed with acoustic results. Biomedical Signal Processing and Control 7 (1), 50-57.
SoleCRIS

Lehtonen Heleena. (2012). Koulu kasvun ja syrjäytymisen paikkana. Teoksessa Lindfors Eila (toim.) Kohti turvallisempaa oppilaitosta! : Oppilaitosten turvallisuuden ja turvallisuuskasvatuksen tutkimus- ja kehittämishaasteita. Tampere: Tampereen yliopisto, 135-146.
URL SoleCRIS

Lehtonen Heleena. (2012). YKTT 2012 Yrittäjyyskasvatuspäivät Tampereen yliopistossa: Luovuutta tulevaisuuteen yrittäjyydessä (Blogi). (http://YKTT.fi).
URL SoleCRIS

Leinonen Jonna, Niemelä Reko. (2012). Tutorías fuera del horario escolar [After school tutoring]. Cuadernos de pedagogia (429), 45-47.
SoleCRIS

Leinonen Jonna, Venninen Tuulikki. (2012). Designing learning experiences together with children. Procedia : Social and Behavioral Sciences 45, 466-474.
URL SoleCRIS

Leiwo Matti, Kela Maria, Kulju Pirjo. (2012). Jumala, jumalat ja kuulija suhteessa tilaan ja toisiinsa : Katekismuksen ensimmäinen käsky eriaikaisissa käännöksissä. Teoksessa Argus Reili, Hussar Annika, Rüütmaa Tiina (toim.) Pühendusteos emeriitprofessor Mati Hindi 75. sünnipäevaks. Tallinn: Eesti keele ja kultuuri instituut, Tallinna Ülikool, 138-155. (Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised 14, Publications of the Institute of Estonian Language and Culture 14 14).
SoleCRIS

Leppäaho Henry, Joutsenlahti Jorma, Laine Anu, Tuominen Anu. (2012). Tietoa ja työkaluja luokanopettajaopiskelijoiden matemaattisten taitojen kehittämiseen. Teoksessa Yli-Panula Eija, Merenluoto Kaarina, Virta Arja (toim.) Koulu ja oppiaineiden monet kulttuurit : Ainedidaktinen symposiumi Turussa 11.2.2011. Turku: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura, 105-121. (Ainedidaktisia tutkimuksia 3).
SoleCRIS

Lindfors Eila. (2012). Turvallinen oppimisympäristö, oppilaitoksen turvallisuuskulttuuri ja turvallisuuskasvatus – käsitteellistä pohdintaa ja tutkimushaasteita. Teoksessa Lindfors Eila (toim.) Kohti turvallisempaa oppilaitosta! : oppilaitosten turvallisuuden ja turvallisuuskasvatuksen tutkimus ja kehittämishaasteita. Tampere: Tampereen yliopisto, 12-28.
URL SoleCRIS

Lindfors Eila(2012). Kohti turvallisempaa oppilaitosta! Oppilaitosten turvallisuuden ja turvallisuuskasvatuksen tutkimus- ja kehittämishaasteita. Tampere: Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden yksikkö.
SoleCRIS

Lindfors Eila. (2012). Käsityön työturvallisuus työtilojen arvioinnin perusteella. Teoksessa Lindfors Eila (toim.) Kohti turvallisempaa oppilaitosta! : oppilaitosten turvallisuuden ja turvallisuuskasvatuksen tutkimus- ja kehittämishaasteita. Tampere: Tampereen yliopisto, 90-99.
URL SoleCRIS

Lindfors Eila, Myllö Tuomo. (2012). Yläkoulun turvakurssi – turvallisuus osaksi arkielämää. Teoksessa Lindfors Eila (toim.) Kohti turvallisempaa oppilaitosta! : oppilaitosten turvallisuuden ja turvallisuuskasvatuksen tutkimus- ja kehittämishaasteita. Tampere: Tampereen yliopisto, 190-203.
URL SoleCRIS

Lukkarila Päivi, Laukkanen Anne-Maria, Palo Pertti. (2012). Influence of the Intentional Voice Quality on the Impression of Female Speaker. Logopedics Phoniatrics Vocology 37 (4), 158-166.
SoleCRIS

Mustonen Anne, Annala Johanna. (2012). ”Viides luokka” Opinnoissaan viivästyneiden vertaistukiryhmä. Campus Conexus -projektin verkkoaineistot 2012 (http://issuu.com/campusconexus/docs/viides_luokka-campus_conexus_verkkoaineisto-2012/1).
URL SoleCRIS

Mäki-Kulmala Heikki. (2012). Muutoksia työn kuvassa. niin & näin : filosofinen aikakauslehti 19 (1), 60-69.
SoleCRIS

Mäki-Kulmala Heikki. (2012). Väärää rahaa. Aikalainen 17 (12), 11.
URL SoleCRIS

Mäki-Kulmala Heikki. (2012). Innovaatiousko(nto). Aikalainen 17 (2), 5.
URL SoleCRIS

Mäki-Kulmala Heikki. (2012). Teknologinen imperatiivi. Aikalainen 17 (17), 11.
URL SoleCRIS

Mäki-Kulmala Heikki. (2012). Émile Durkheim vs. Björn Wahlroos. Aikalainen 2012 (5), 11.
URL SoleCRIS

Mäki-Kulmala, Heikki. (2012). Hyvinvointivaltio ja Yksinäinen ratsastaja. Aikalainen 2012 (8), 10.
URL SoleCRIS

Mäkinen Marita. (2012). Suomalaisen lukutaidon matkassa – opetussuunnitelmahaasteita Pisa-menestystarinan takana. Teoksessa Rabensteiner Pia Maria, Ropo Eero (toim.) Education and Nature in European Education. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH, 154-171. (European Dimension in Education and Teaching 4).
SoleCRIS

Mäkinen Marita. (2012). Curriculum Challenges behind the Finnish Literacy Success Story. Teoksessa Rabensteiner Pia Maria & Ropo Eero (toim.) Education and Nature in European Education. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH, 172-190. (European Dimension in Education and Teaching 4).
SoleCRIS

Mäkinen Marita. (2012). Opiskelijat opintoihin kiinnittymisen tulkitsijoina. Teoksessa Mäkinen Marita et al. (toim.) Osallistava korkeakoulutus. Tampere: Tampere University Press, 47-74.
URL SoleCRIS

Mäkinen Marita. (2012). Towards community oriented curriculum in Finnish literacy education. European Journal of Teacher Education 36 (1), 97-112.
URL SoleCRIS

Mäkinen Marita. (2012). Yliopiston turvallisuuskulttuuri - kiinnittymistä opintoihin ja uskoa toiveikkaaseen tulevaisuuteen. Teoksessa Lindfors Eila (toim.) Kohti turvallisempaa oppilaitosta! : oppilaitosten turvallisuuden ja turvallisuuskasvatuksen tutkimus- ja kehittämishaasteita: OPTUKE-verkoston I tutkimus- ja kehittämissymposium Hämeenlinnassa 8.-9.2.2011 : proceedings. Tampere: Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden yksikkö, 101-119.
URL SoleCRIS

Mäkinen Marita, Annala Johanna. (2012). Understanding curriculum in Finnish higher education. Teoksessa Ahola Sakari, Hoffmann David M. (toim.) Higher education research in Finland : emerging structures and contemporary issues. Jyväskylä: University of Jyväskylä. Finnish Institute for Educational Research, 291-312. (CHEFIR Yearbook D103).
SoleCRIS

Mäkinen Marita, Annala Johanna. (2012). Osaamisperustaisen opetussuunnitelman kahdet kasvot. Teoksessa Mäkinen Marita et al. (toim.) Osallistava korkeakoulutus. Tampere: Tampere University Press, 127-151.
URL SoleCRIS

Mäkinen Marita, Annala Johanna, Korhonen Vesa, Vehviläinen sanna, Norrgrann Ann-Marie, Kalli Pekka, Svärd Päivi(2012). Osallistava korkeakoulutus. Tampere: Tampere University Press.
URL SoleCRIS

Nokelainen Petri. (2012). Yksi, kaksi, kolme - kuuluuko?. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 14 (1), 4-9.
SoleCRIS

Nokelainen Petri, Smith Helen, Rahimi Mohammad, Stasz Cathy, James Susan. (2012). Annex to the report to the WorldSkills Foundation on the MoVE International research project conducted at WorldSkills London 2011. Madrid: WorldSkills Foundation.
URL SoleCRIS

Nokelainen Petri, Smith Helen, Rahimi Mohammad, Stasz Cathy, James Susan. (2012). What Contributes to Vocational Excellence? Characteristics and experiences of Competitors and Experts in WorldSkills London 2011. Madrid: WorldSkills Foundation.
URL SoleCRIS

Norrgrann Ann-Marie, Vehviläinen Sanna , Annala Johanna, Mäkinen Marita. (2012). Miten projekteilla vaikutetaan?. (Video).
URL SoleCRIS

Perez Tornero JM, Varis Tapio(2012). Alfabetizacion mediatica y nuevo humanismo. Barcelona: Editorial UOC. (Media Literacy 2).
SoleCRIS

Piattoeva Nelli. (2012). Venäjä haluaa avustaa – omilla ehdoillaan. Helsingin Sanomat 10.11.2012.
URL SoleCRIS

Pitkänen Pirkko, Icduygu Ahmet, Sert Deniz(2012). Migration and Transformation: Multi-Level Analysis of Migrant Transnationalism. Dordrecht: Springer. (International Perspectives on Migration 3).
SoleCRIS

Pitkänen Pirkko, Icduygu Ahmet, Sert Deniz. (2012). Current Characteristics of Migrant Transnationalism. Teoksessa Pitkänen Pirkko, Icduygu Ahmet, Sert Deniz (toim.) Migration and Transformation : Multi-Level Analysis of Migrant Transnationalism. Dordrect: Springer, 207-224. (International Perspectives on Migration 3).
SoleCRIS

Pitkänen Pirkko, Takala Tuomas. (2012). Using transnational lenses to analyse interconnections between migration, education and development. Migration and Development 1 (2), 229-243.
URL SoleCRIS

Poranen Jaska, Haukkanen Pentti. (2012). Didactic Number Theory and Group Theory for School Teachers. Open Mathematical Education Notes 2, 23–37.
URL SoleCRIS

Poutanen Kaisa, Toom Auli, Korhonen Vesa & Inkinen Mikko. (2012). Kasvaako akateeminen kynnys liian korkeaksi? Opiskelijoiden kokemuksia yliopistoyhteisöön kiinnittymisen haasteista. Teoksessa Mäkinen Marita et al (toim.) Osallistava korkeakoulutus. Tampere: Tampere University Press, 17-46.
SoleCRIS

Pyhältö Kirsi, Janne Pietarinen, Tiina Soini. (2012). Do comprehensive school teachers perceive themselves as active professional agents in school reforms?. Journal of Educational Change 13 (1), 95-116.
SoleCRIS

Pyhältö Kirsi, Nummenmaa Anna Raija, Soini Tiina, Jenni Stubb, Lonka Kirsti. (2012). Research on scholarly communities and the development of scholarly identity in Finnish doctoral education. Teoksessa Ahola Sakari, Hoffman David (toim.) Higher education research in Finland : Emerging structures and contemporary issues. Jyväskylä: University of Jyväskylä:Finnish Institute for Educational Research, 337-354.
SoleCRIS

Pylväs Laura, Roisko Hilkka. (2012). Kauneudenhoitoalan tulevaisuuden osaamistarpeet. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 14 (3), 26-39.
SoleCRIS

Pylväs Laura, Roisko Hilkka. (2012). Kauneudenhoitoalan laadullinen ennakointiselvitys: Opetushallitus.
URL SoleCRIS

Rabensteiner Pia Maria, Ropo Eero(2012). European Dimension in Education and Teaching : Life and Responsibility in European Education. Volume 5. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
SoleCRIS

Rabensteiner Pia-Maria, Ropo Eero(2012). European Dimension in Education and Teaching :New Perspectives to European Instruction. Volume 6. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
SoleCRIS

Rabensteiner Pia-Maria, Ropo Eero(2012). European Dimension in Education and Teaching : Education and Nature in European Education. Volume 4. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
SoleCRIS

Radolf V, Nissinen A, Laukkanen A-M, Havlík R, Horácek J. (2012). Computer simulation of musical singer’s voice based on MRI and acoustic measurements. Teoksessa Jiri Náprstek et Cyril Fischer (toim.) Proceeedings of the 18th International Conference ENGINEERING MECHANICS 2012, Svratka, Czech Republic, May 14-17, 2012.. Praha: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 1087–1102:184.
URL SoleCRIS

Rajakaltio Helena. (2012). Pedagoginen johtaminen managerialismin ristipaineissa. Teoksessa Mäki Kimmo, Palonen Tuire (toim.) Johtamisen tilat ja paikat. Vantaa: Kansanvalistusseura, 105-125. (Aikuiskavatuksen vuosikirja 50).
SoleCRIS

Rajakaltio Helena. (2012). Koulu peruskysymysten äärellä. Kasvatus & Aika 6 (3), 5.
URL SoleCRIS

Rautiainen Matti, Räihä Pekka. (2012). Education for Democracy: A Paper Promise? The Democratic Deficit in Finnish Educational Culture. JSSE : Journal of Social Sience Education 11 (2), 8-23:1.
URL SoleCRIS

Reunamo Jyrki, Saros Leila, Ruismäki Heikki. (2012). The amount of physical activity in Finnish day care. Procedia : Social and Behavioral Sciences 45, 501-506.
URL SoleCRIS

Rovio Esa, Arvinen-Barrow Monna, Weigand Daniel A., Eskola Jari, Lintunen Taru. (2012). Using Team Building Methods With an Ice Hockey Team: An Action Research Case Study. Sport Psychologist 26 (4), 584-603.
SoleCRIS

Ruismäki Hannastiina, Mustonen Anne, Korhonen Vesa. (2012). Callidustuutorointi. Campus Conexus -projektin verkkoaineistot (http://www.campusconexus.fi).
URL SoleCRIS

Rutanen Niina. (2012). Socio-spatial practices in a Finnish daycare group for one- to three-year-olds. Early Years - An international Journal of Research and Development 32 (2), 201-214.
SoleCRIS

Rutanen Niina. (2012). Pienten lasten vuorovaikutuksen rakentuminen ja tulkinta. Teoksessa Karlsson Liisa, Karimäki Reeli (toim.) Sukelluksia lapsinäkökulmaiseen tutkimukseen ja toimintaan. Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura, 83-105. (Kasvatusalan tutkimuksia 57).
SoleCRIS

Rutanen Niina. (2012). Alle kolmivuotiaat paikkansa tuottajina päiväkodissa. Varhaiskasvatuksen Tiedelehti. Journal of Early Childhood Education Research 1 (1), 44-56:1.
URL SoleCRIS

Rutanen Niina. (2012). Letter from Finland. Early Education 51, 5-6.
SoleCRIS

Räisänen Mirka. (2012). Kasvatushistoriasta lääke koulututkimuksen kolotuksiin?. Kasvatus & Aika 2012 (4), 69-72.
URL SoleCRIS

Räisänen Mirka, Suutarinen Sakari. (2012). Liikkeitä ja vastaliikkeitä : Demokraattiset koulutyöntekijät ja Vapaan koulutuksen tukisäätiö. Teoksessa Kettunen Pauli, Simola Hannu (toim.) Tiedon ja osaamisen Suomi : Kasvatus ja koulutus Suomessa 1960-luvulta 2000-luvulle. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 63-67. (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1266:3).
SoleCRIS

Saari, Antti. (2012). The Map is the Territory – Educational Evaluation and the Topology of Power. European Educational Research Journal 11 (4), 586-600.
URL SoleCRIS

Saari Antti, Pulkki Jani. (2012). ”Just a Swinging Door” – Examining the Egocentric Misconception of Meditation.. Paideusis 20 (2), 15-24.
URL SoleCRIS

Saarivirta Toni. (2012). Innovative Platforms and Open Innovations. Global Academic Society Journal: Social Science Insight 5 (14), 19-41.
SoleCRIS

Saarivirta Toni, Consoli Davide, Dhondt Pieter. (2012). The Evolution of the Finnish Health-care System Early 19th Century and Onwards. International Journal of Business and Social Science 3 (6), 243-257.
SoleCRIS

Salminen Oili, Front-Tammivirta Tiina (toim.). (2012). Pulahduksia AVO-vesillä : kuvauksia AVO-hankkeen toiminnasta 2008-2011. Hämeenlinna: Suomen eOppimiskeskus ry. (AVO-hankkeen raportteja 1/2012).
URL SoleCRIS

Silfverberg Harry. (2012). The repertoire and structure of different types of functions recalled by student teachers. Teoksessa Gunnarsdóttir, G.H. et al (toim.) Proceedings of NORMA 11 : The Sixth Nordic Conference of Mathematics Education in Rykjavik, May 11.-14.2011. Reykjavik: University of Iceland Press, 577-586.
SoleCRIS

Soini Tiina, Nummenmaa Anna Raija. (2012). Aikaa ajattelulle, tilaa keskustelulle : Kirjoittamisretriitti. Teoksessa Soini Tiina, Pyhältö Kirsi (toim.) Akateeminen ohjaus tohtorikoulutuksessa. Tampere: Tampere University Press, 205-217.
SoleCRIS

Soini Tiina, Pietarinen Janne, Pyhältö Kirsi, Westling Suvi Krista, Ahonen Elsi, Järvinen Sanna. (2012). Mitä jos opettaja etääntyy työstään? : Näkökulmisa opettajan työhön kiinnittymiseen. Nuorisotutkimus 30 (2), 5-20.
SoleCRIS

Soini Tiina, Pyhältö Kirsi. (2012). Lopuksi : Ohjaus osana akateemista työtä. Teoksessa Soini Tiina, Pyhältö Kirsi (toim.) Akateeminen ohjaus tohtorikoulutuksessa. Tampere: Tampere University Press, 234-240.
SoleCRIS

Soini Tiina, Pyhältö Kirsi(2012). Akateeminen ohjaus tohtorikoulutuksessa. Tampere: Tampere University Press.
SoleCRIS

Sotarauta Markku, Saarivirta Toni. (2012). Strategy development in knowledge cities revisited - the roles of innovation strategy in Helsinki Metropolitan Area explored. Teoksessa Garmann Johnsen Hans Christian, Ennals Richard (toim.) Creating collaborative advantage: Innovation and knowledge creation in regional economies: Gower, 79-90.
URL SoleCRIS

Sotarauta Markku, Saarivirta Toni, Kolehmainen Jari. (2012). Kuntakenttä itsensä vankina: Raportti kuntien innovaatiojärjestelmästä. Tampere: Tampereen yliopisto. (Sente-julkaisuja 34).
URL SoleCRIS

Sotarauta Markku, Saarivirta Toni, Kolehmainen Jari. (2012). Mikä estää kuntien uudistumista?: KAKS - Kunnallisalan kehittämissäätiö. (Kunnallisalan kehittämissäätiön Tutkimusjulkaisu-sarja 66).
URL SoleCRIS

Stenlund Antero, Mäkinen Marita, Korhonen Vesa. (2012). Rajoja ylittävä korkeakouluopiskelu - Kokemuksia osallistavasta pedagogiikasta. Teoksessa Korhonen Vesa, Mäkinen Marita (toim.) Opiskelijat korkeakoulutuksen näyttämöillä. Tampere: Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden yksikkö, 211-239. (Campus Conexus -projektin julkaisuja A:1).
URL SoleCRIS

Stenström Marja-Leena, Nokelainen Petri. (2012). Opintojen läpäisyn edistäminen, keskeyttäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 14 (2), 4-11.
SoleCRIS

Suoranta Juha. (2012). Henry Giroux : Kriittinen tieto, opettajuus ja kasvatus. Teoksessa Aittola Tapio (toim.) Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä. Helsinki: Gaudeamus, 335-363.
SoleCRIS

Suoranta Juha, Moisio Olli-Pekka. (2012). Stephen Brookfield : Kasvatus ja kriittisen teorian voima. Teoksessa Aittola Tapio (toim.) Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä. Helsinki: Gaudeamus, 364–390.
SoleCRIS

Suoranta Juha, Vadén Tere. (2012). Wikilearning as Radical Equality. Teoksessa Trifonas Peter Pericles (toim.) Learning the Virtual Life : Public Pedagogy in a Digital World. New York: Routledge, 98-113.
SoleCRIS

Takala Tuomas, Piattoeva Nelli. (2012). Changing conceptions of development assistance to education in the international discourse on post-Soviet countries. International Journal of Educational Development 31 (1), 3-10.
SoleCRIS

Teräsahde Sini. (2012). The relations of the actors in research, practice and policy in Finnish adult education : what research means for actors of vocational education?. Teoksessa Anja Heikkinen et al (toim.) The Futures of Adult Educator(s): Agency, Identity and Ethos. Tallinn: ESREA/ReNAdET -network, VET & CULTURE NETWORK, Tallinn University, 51-60.
URL SoleCRIS

Tirri Kirsi, Nokelainen Petri. (2012). Ethical Thinking Skills Finnish Young Adults. Ethical Thinking Skills of the Mathematically Gifted. Talent Development & Excellence 4 (2), 143-155.
URL SoleCRIS

Tuominen Taija, Korhonen Vesa. (2012). "En olekaan maailman oudoin" - Ryhmämuotoista tukea graduttajille. Campus Conexus - blogi (http://www.campusconexus.fi/Blogit/tabid/2107/EntryID/79/Default.aspx).
URL SoleCRIS

Törmä Sirpa, Korhonen Vesa, Mäkinen Marita. (2012). Miten arvioida yliopisto-opiskelijoiden kiinnittymistä opintoihin?. Teoksessa Korhonen Vesa, Mäkinen Marita (toim.) Opiskelijat korkeakoulutuksen näyttämöillä. Tampere: Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden yksikkö, 163-191. (Campus Conexus -projektin julkaisuja A:1).
URL SoleCRIS

Törmä Sirpa, Mäkinen Sirpa. (2012). Avoimen yliopiston opiskelijat opintojen merkityksiä rakentamassa ja opiskelutaitoja kehittämässä. Teoksessa Mäkinen Marita et al. (toim.) Osallistava korkeakoulutus. Tampere: Tampere University Press, 75-99.
URL SoleCRIS

Uusitalo Anneli, Korhonen Vesa. (2012). Aikuisena yliopistossa – elämänrakenteiden yhteys opintojen sujuvuuteen. Teoksessa Korhonen Vesa, Mäkinen Marita (toim.) Opiskelijat korkeakoulutuksen näyttämöillä. Tampere: Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden yksikkö, 113-138. (Campus Conexus -projektin julkaisuja A:1).
URL SoleCRIS

Vaittinen Pirjo. (2012). Vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa kirjallisuuskeskusteluissa suullisesti ja tekniikan välityksellä. Teoksessa Yli-Panula Eija, Virta Arja, Merenluoto Kaarina (toim.) Oppiminen, opetus ja opettajaksi kasvu ainedidaktisen tutkimuksen valossa. Turun ainedidaktisen symposiumin esityksiä 11.2.2011. Turku: Turun yliopisto: Opettajankoulutuslaitos, 41–54.
URL SoleCRIS

Valtanen Juri, Berki Eleni, Georgiadou Elli, Hatzipanagos Stylianos, Ross Margaret, Stamelos Ioannis, Staples Geoff. (2012). Features for suitable problems: IT professionals´ and IT students´ opinions. International Journal of Human Capital and Information Technology Professionals (IJHCITP) 3 (3), 27-41.
URL SoleCRIS

Varis Tapio. (2012). Linguas menores e medios de comunicación. Teoksessa Monteagudo Henrique (toim.) Linguas, sociedade e politica - Un debate multidisciplinar. Santiago de Compostela: Consello da Culturta Galega, 512-530.
SoleCRIS

Varis Tapio. (2012). Effectively harnessing ICTs in support of skills development for employability. Curriculum Perspectives 32 (3), 70-72.
SoleCRIS

Vehviläinen Sanna. (2012). Question-prefaced advice in feedback sequences of Finnish academic supervisions. Teoksessa Limberg Holger, Locher Miriam (toim.) Advice in Discourse. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 31-51. (Pragmatics & Beyond New Series 221).
SoleCRIS

Vehviläinen Sanna. (2012). Huolipuhe vastaanotolla : Ikkuna opiskelijan työprosessiin. Teoksessa Soini Tiina, Pyhältö Kirsi (toim.) Akateeminen ohjaus tohtorikoulutuksessa. Tampere: Tampere University Press, 169-183.
SoleCRIS

Vehviläinen Sanna, Heikkinen Eetu-Pekka. (2012). Kirjoittaminen ja tekstilajit yliopistopedagogiikassa. Yliopistopedagogiikka 19 (2), 30-32.
URL SoleCRIS

Vehviläinen Sanna, Löfström Erika. (2012). Opinnäytteen ohjauksen haasteet opettajien näkökulmasta : tulkinta kehittämismahdollisuuksista. Teoksessa Mäkinen Marita et al. (toim.) Osallistava korkeakoulutus. Tampere: Tampere University Press, 262-287.
URL SoleCRIS

Venninen Tuulikki, Leinonen Jonna. (2012). Päiväkotihenkilöstön kokemuksia omasta osallisuudestaan. Teoksessa Atjonen Päivi (toim.) Oppiminen ajassa – kasvatus tulevaisuuteen. Joensuun vuoden 2011 kasvatustieteen päivien parhaat esitelmät artikkeleina: Suomen kasvatustieteellinen seura, 187-204. (Kasvatusalan tutkimuksia 61).
SoleCRIS

Venninen Tuulikki, Leinonen Jonna, Ojala Mikko, Lipponen Lasse. (2012). Creating Conditions for Reflective Practice in Early Childhood Education. International Journal of Child Care and Education Policy 6 (1), 1-15.
URL SoleCRIS

Vilkka Hanna. (2012). Suomen kielen uhat ja toivot. Hämeen Sanomat 08.01.2012.
SoleCRIS

Vilkka Hanna. (2012). Perhe-elämän kiireettömyyden nurja puoli?. Hämeen Sanomat 13.05.2012.
SoleCRIS

Vilkka Hanna. (2012). Ruoka ei korvaa aterioita. Hämeen Sanomat 09.02.2012.
SoleCRIS

Vilkka Hanna. (2012). Pitääkö lapsi kasvattaa sukupuoleen?. Hämeen Sanomat 14.04.2012.
SoleCRIS

Vilkka Hanna. (2012). Liikuttavaa elämää. Hämeen Sanomat 10.03.2012.
SoleCRIS

Vilkka Hanna. (2012). Nuorten elämä tunneköyhässä Suomessa?. Hämeen Sanomat 14.06.2012.
SoleCRIS

Vilkka Hanna. (2012). Sukupuolitettu temperamentti. Hämeenlinna: Sofia.
SoleCRIS

Vilkka Hanna. (2012). Kallista jälkiviisautta. Hämeen Sanomat 13.10.2012.
SoleCRIS

Vilkka Hanna. (2012). Syksyn kunnallisvaalivoittajat. Hämeen Sanomat 09.09.2012.
SoleCRIS

Vilkka Hanna. (2012). Vinoa touhua masentuneen kustannuksella. Hämeen Sanomat 15.11.2012.
SoleCRIS

Vilkka Hanna. (2012). Joulurauhaa pakkomielteistä. Hämeen Sanomat 15.12.2012.
SoleCRIS

Vilkka Hanna. (2012). Lomalla ajan kanssa. Hämeen Sanomat 12.07.2012.
SoleCRIS

Vilkka Hanna. (2012). Koskemattomuus itseisarvoksi työyhteisöön?. Hämeen Sanomat 11.08.2012.
SoleCRIS

Virkama Anna, Therrien Catherine, Harrami Nouredine, Kadri Aissa. (2012). Franco-Moroccan transnational space: Continuity and transformations. Teoksessa Pitkänen Pirkko, Içduygu Ahmet, Sert Deniz (toim.) Migration and Transformation : Multi-Level Analysis of Migrant Transnationalism. Dordrecht: Springer, 63-102. (International Perspectives on Migration 3).
SoleCRIS

Vuorikoski Marjo. (2012). Monen kerroksen tohtoreita : tuki, esteet ja selviytymisstrategiat kasvatustieteen tohtoreiden elämänkerroissa. Teoksessa Soini Tiina, Pyhältö Kirsi (toim.) Akateeminen ohjaus tohtorikoulutuksessa. Tampere: Tampere University Press, 114–150.
SoleCRIS

Vuorikoski Marjo. (2012). Luovuuden venytys. Aikalainen 17 (17), 10.
URL SoleCRIS

Vuorikoski Marjo. (2012). bell hooks: Vapauttava kasvatus. Teoksessa Aittola Tapio (toim.) Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä. Helsinki: Gaudeamus, 307–332.
SoleCRIS

Vuorikoski Marjo. (2012). Yliopiston valtaus. Aikalainen 17 (7), 10.
URL SoleCRIS

Vuorikoski Marjo. (2012). Uusi kieli – uusi mieli?. Aikalainen 17 (2), 10.
URL SoleCRIS

Vuorikoski Marjo. (2012). Muutos tuuppasi liikkeelle. Aikalainen 17 (12), 10.
URL SoleCRIS

Värri Veli-Matti. (2012). Kasvatusteoreettisia ja filosofisia näköaloja ekologiseen sivistykseen. Teoksessa Mutanen Arto (toim.) Näkökulmia asiantuntijaksi kasvamiseen. Helsinki: Merisotakoulu, 76-83. (Merisotakoulun julkaisuja. Julkaisusarja A. Nro 1/2012 1).
SoleCRIS

Värri Veli-Matti. (2012). Vahva puheenvuoro globaalia vastuuta tähdentävän kansansivistyksen puolesta. Kirja-arvostelu. Seppo Niemelä (2011). Sivistyminen. Sivistystarve, -pedagogiikka ja –politiikka pohjoismaisessa kansansivistystraditiossa. Aikuiskasvatus : aikuiskasvatustieteellinen aikakauslehti 32 (2), 148-150.
SoleCRIS

Värri Veli-Matti. (2012). Mielihyvän kultivointi – ekologisen sivistysprojektin filosofista hahmottelua. Teoksessa Atjonen Päivi (toim.) Oppiminen ajassa – kasvatus tulevaisuuteen. Joensuun vuoden 2011 kasvatustieteen päivien parhaat esitelmät artikkeleina. Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura ry, 337-352. (Kasvatusalan tutkimuksia 61).
SoleCRIS

Värri Veli-Matti. (2012). Moraaliseen mielikuvitukseen tähtäävä kasvatus. Steiner-kasvatus 4/2012, 4-6.
SoleCRIS

Värri Veli-Matti. (2012). Jouni Kiiskisen itsekasvatuskilvoittelu Aleksanteri Ahola-Valon kanssa. Kasvatus ja Aika : kasvatuksen historiallis-yhteiskunnallinen julkaisu 6 (1), 73-76.
URL SoleCRIS

Yrjänäinen Sari. (2012). Science-verkosto: päämääränä luoda Suomeen science-opetukselle kestävä pohja. Dimensio 76 (3), 28-33.
SoleCRIS

 
Faculty of Education
Åkerlundinkatu 5, FI-33014 University of Tampere, Finland
tel. +358 (0)3 355 111
Questions and feedback
Maintained by: paivi.svard@uta.fi
Last update: 20.6.2018 12.36 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results