To page body
university of tampere: faculty of education: research:
Faculty of EducationUniversity of TampereFaculty of Education

Publications of the Faculty of Education

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ahonen Elsi, Pyhältö Kirsi, Pietarinen Janne, Soini Tiina. (2015). Becoming a Teacher – Student Teachers’ Learning Patterns in Teacher Education. Journal of Education and Training Studies 3 (5), 89-101.
URL SoleCRIS

Ahonen Elsi, Pyhältö Kirsi, Pietarinen Janne, Soini Tiina. (2015). Student teachers’ key learning experiences – mapping the steps for becoming a professional teacher. International Journal of Higher Education 4 (1), 151-165.
URL SoleCRIS

Alenius Pauliina. (2015). Exploring transnational learning spaces and informal learning processes of migrants. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 17 (2), 103-108.
SoleCRIS

Alenius Pauliina. (2015). Informal learning in a transnational setting: exploring learning spaces of people migrating between Estonia and Finland. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 2034).
URL SoleCRIS

Annala Johanna, Mäkinen Marita, Lindén Jyri. (2015). Tutkimuksen ja opetuksen yhteys yliopistossa – opetussuunnitelmatyön näkökulma. Kasvatus ja aika 9 (3), 134-148.
URL SoleCRIS

Canas-Bajo Jose, Santamaria-Munoz Leire, Valtanen Juri-Petri, Berki Eleni, Ross Margaret, Staples Geoff. (2015). Multicultural edutainment role models for women IT professionals - an innovative proposal to creative industries. Teoksessa King M, Lock R, Dawson R, Ross M, Staples G, Uhomoibni J (toim.) Inspire XX : Outlook on computing education.
SoleCRIS

Chaudhary Sunil, Berki Eleni, Li Linfeng, Valtanen Juri. (2015). Time up for phishing with effective anti-phishing research strategies. International Journal of Human Capital and Information Technology Professionals 6 (2), 49-64.
URL SoleCRIS

Chaudhary Sunil, Zhao Yan, Berki Eleni, Valtanen Juri, Li Linfeng, Helenius Marko, Mystakidis Stylianos. (2015). A cross-cultural and gender based perspective for online security: Exploring knowledge, skills, and attitudes of higher education students. IADIS International Journal on WWW/Internet 13 (1), 57-71.
SoleCRIS

Chaudhary Sunil, Zhao Yan, Berki Eleni, Valtanen Juri, Li Linfeng, Helenius Marko, Mystakidis Stylianos, Nalam Thrusna, Thapa Rajendra Bahadur. (2015). Exploring attitudes, knowledge, and competencies for security techonology: a cross-cultural survey in higher education. Teoksessa Kommers Piet, Peng Guo Chao (toim.) Proceedings of the International Conferences on ICT, Society and human beings 2015, Web Based Communities and Social Media 2015 and Connected Smart Cities 2015, Las Palmas de Gran Canaria, Spain July 21-23, 2015: IADIS Press, 11-18.
SoleCRIS

Eerola Petteri. (2015). Hoivaisyys kulttuurisena valtavirtana: katsaus suomalaisten miesten isyyskertomuksiin. Yhteiskuntapolitiikka 80 (4), 414–419.
URL SoleCRIS

Eerola Petteri, Mykkänen Johanna. (2015). Paternal masculinities in early fatherhood: dominant and counter narratives by Finnish first-time fathers. Journal of Family Issues 36 (12), 1674–1701.
URL SoleCRIS

Eskelinen Mervi, Halttunen Leena, Heikka Johanna, Fonsén Elina. (2015). Early childhood landscape in Finland and reflective comments on Australia and Norway. Teoksessa Waniganayake Manjula, Rodd Jillian, Gibbs Leanne (toim.) Thinking and Learning about Leadership: Early childhood research from Australia, Finland and Norway. Sydney: Community Child Care Cooperative, 82-86.
SoleCRIS

Eskelä-Haapanen Sirpa, Hannula Marja, Lepola Marja. (2015). Puhe pulppuamaan! Oppimista tukeva keskustelu. Jyväskylä: PS-kustannus.
SoleCRIS

Eskola Jari, Wallin Anna. (2015). Eläytymismenetelmä: perusteet ja mahdollisuudet. Teoksessa Valli Raine, Aaltola Juhani (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1 : metodin valinta ja aineisonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-kustannus, 56-69.
SoleCRIS

Evagorou Maria, Erduran Sibel, Mäntylä Terhi. (2015). The role of visual representations in scientific practices: from conceptual understanding and knowledge generation to ‘seeing’ how science works. International Journal of STEM Education 2, 11.
URL SoleCRIS

Fonsén Elina, Akselin Marja-Liisa, Aronen Katri. (2015). From distributed leadership towards joint leadership – a case study: the early stages of developing a new ECE leadership model for the city of Hämeenlinna. Teoksessa Waniganayake Manjula, Rodd Jillian, Gibbs Leanne (toim.) Thinking and Learning about Leadership: Early childhood research from Australia, Finland and Norway. Sydney: Community Child Care Cooperative, 116-130.
SoleCRIS

Fredriksson Marika, Saarivirta Toni. (2015). Johtaminen eilen ja tänään - johtamisen rooli oppimisen mahdollistajana. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 17 (1), 7-20.
SoleCRIS

Gonzalez Hautamäki Rosa, Kinnunen Tomi, Hautamäki Ville, Laukkanen Anne-Maria. (2015). Automatic versus human speaker verification: The case of voice mimicry. Speech Communication 72 (September 2015), 13-31.
URL SoleCRIS

Guzmán Marco, Castro Christian, Madrid Sofia, Olavarria Christian, Leiva Miguel, Muñoz Daniel,. (2015). Air Pressure and Contact Quotient Measures During Different Semioccluded Postures in Subjects With Different Voice Conditions. Journal of Voice.
SoleCRIS

Hakala Liisa, Kujala Tiina. (2015). The Ethos of Sport as a Silent Partner in PE Curricula. World Studies in Education 16 (2), 69-80.
URL SoleCRIS

Hampala Vit, Laukkanen Anne-Maria, Guzman Marco A, Horacek Jaromir, Svec Jan G. (2015). Vocal fold adjustment caused by phonation into a tube: A double-case study using computed tomography. Journal of Voice.
URL SoleCRIS

Hankala Mari, Harjunen Elina, Kauppinen Merja, Kulju Pirjo, Pentikäinen Johanna, Routarinne Sara. (2015). Tutkimuksesta tukea kirjoittamisen opettamiseen. Teoksessa Harjunen Elina (toim.) Tekstit puntarissa : ajatuksia äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistuloksista päättöarvioinnissa 2014 ja 2010. Helsinki: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, 73 - 84. (Julkaisut / Kansallinen koulutuksen arviointikeskus 2015:10).
URL SoleCRIS

Hanska Jussi, Ranta Inari, Rikala Juhapekka, Tirkkonen Jari. (2015). Memo yhteiskuntaoppi tehtäväkirja. Helsinki: Edita.
SoleCRIS

Hanska Jussi, Ranta Inari, Rikala Juhapekka, Tirkkonen Jari. (2015). Memo yhteiskuntaoppi. Helsinki: Edita.
SoleCRIS

Heikkinen Anja. (2015). Gendering vocational education or sex-distinctions in economic orders. Teoksessa Kraus Katrin, Weil Markus (toim.) Berufliche Bildung, Historisch - Aktuell - International : Festschrift zum 60. Geburtstag von Philip Gonon. Detmold: EUSL Verlagsgesellschaft, 191-198.
SoleCRIS

Heikkinen Anja. (2015). Cross-cultural perspective in shaping the future of vocational education. Teoksessa Molzberger Gabriele, Wahle Manfred (toim.) Shaping the Futures of (Vocational) Education and Work. Bern: Peter Lang, 233-252.
SoleCRIS

Heikkinen Anja, Lassnigg Lorenz. (2015). Models for Mythification and Branding of Vocational Education. Teoksessa Heikkinen Anja, Lassnigg Lorenz (toim.) Myths and Brands in Vocational Education. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 1-11.
SoleCRIS

Heikkinen Anja, Lassnigg Lorenz (toim.). (2015). Myths and Brands in Vocational Education. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
SoleCRIS

Heikkinen Anja, Pätäri Jenni, Teräsahde Sini. (2015). Sivistys tutkimuksen ja käytännön missiona. Teoksessa Pätäri Jenni, Turunen Annika, Sivenius Ari (toim.) Vapaa, vallaton & vangittu sivistystyö : Sivistystyön Vapaus ja Vastuu -pamfletti 2015. Helsinki: Vapaa Sivistystyö ry, 75-83.
URL SoleCRIS

Helenius Jenni, Salonen-Hakomäki Sanna-Mari, Vilkka Hanna, Saaranen-Kauppinen Anita, Eskola Jari. (2015). Teorian ja empirian vuoropuhelu tutkimuksessa: reflektioita ja ratkaisuja. Teoksessa Aaltonen Sanna, Högbacka Riitta (toim.) Umpikujista oivalluksiin : refleksiivisyys empiirisessä tutkimuksessa. Tampere: Tampere University Press, 191-220. (Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 164).
SoleCRIS

Horacek Jaromir, Laukkanen Anne-Maria, Radolf Vojtech. (2015). Low frequency mechanical resonance of the vocal tract in water resistance therapy.. Teoksessa Claudia Manfredi (toim.) Proceedings of the 9th International Workshop: Models and analysisn of vocal emissions for biomedical applications. Firenze, Italy: Firenze University Press, 143-145.
SoleCRIS

Huttunen Jouko, Eerola Petteri. (2015). Father involvement with young children in contemporary Finland. Teoksessa Adler Marina, Lenz Karl (toim.) Father involvement in the early years : An international comparison of policy and practice. Bristol: Policy Press, 29-60.
SoleCRIS

Ikävalko Tero, Horacek Jaromir, Liu Dong, Laukkanen Anne-Maria. (2015). Electroglottographic parameters in evaluation of voice quality. Acoustic analyses from a singer and aeroelastic modelling.. Teoksessa Claudia Manfredi (toim.) Proceedings of the 9th International Workshop: Models and analysis of vocal emissions for biomedical applications. Firenze, Italy: Firenze University Press, 45-48.
SoleCRIS

Ilomäki Irma, Kankare Elina, Laukkanen Anne-Maria, Leppänen Kirsti, Kleemola Leenamaija, Geneid Ahmed. (2015). Miten voi opettajan ääni ja miten äänen toimivuutta voi koulutuksella tukea?. Teoksessa Työelämän tutkimuspäivät 2014 : työn monet muodot. Tampere: Tampereen yliopisto, 31-44. (Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja 6).
URL SoleCRIS

Jaatinen Riitta. (2015). Student teachers as co-developers in foreign language class – a case study of research-based teacher education in Finland. Bulletin of Center for Collaboration in Community, Naruto University of Education (29), 9-20.
URL SoleCRIS

Joutsenlahti Jorma, Kulju Pirjo. (2015). Kielentäminen matematiikan ja äidinkielen opetuksen kehittämisessä. Teoksessa Kaartinen Tapani (toim.) Monilukutaito kaikki kaikessa. Tampere: Tampereen yliopiston normaalikoulu, 57-76.
URL SoleCRIS

Joutsenlahti Jorma, Rättyä Kaisu. (2015). Kielentämisen käsite ainedidaktisissa tutkimuksissa. Teoksessa Kauppinen Merja, Rautiainen Matti, Tarnanen Mirja (toim.) Rajaton tulevaisuus : kohti kokonaisvaltaista oppimista : ainedidaktiikan symposium Jyväskylässä 13.-14.2.2014. Helsinki: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura, 45-62. (Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja 8).
SoleCRIS

Jyrkiäinen Anne, Hollström Sanna, Kyyrönen Elli, Reinikainen Noora. (2015). Fantasiaa ja kannustavaa arviointia kirjoittamisen opetuksessa. Virke (2), 8-11.
SoleCRIS

Jyrkiäinen Anne, Koskinen-Sinisalo Kirsi-Liisa. (2015). Yhteisöllinen tekstintuottaminen kuuluu monilukutaitoon - yhdessä tekemisen pedagogiikkaa etsimässä. Teoksessa Kaartinen Tapani (toim.) Monilukutaito kaikki kaikessa. Tampere: Tampereen yliopiston normaalikoulu, 77-98.
URL SoleCRIS

Kallio-Tavin Mira, Pullinen Jouko (toim.). (2015). Conversation on Finnish Art Education. Helsinki. (Aalto University publication series : art + design + architecture 5/2015): Aalto University.
SoleCRIS

Kangas Jonna, Ojala Mikko, Venninen Tuulikki. (2015). Children’s Self-Regulation in the Context of Participatory Pedagogy in Early Childhood Education. Early Education and Development 26 (5-6), 847-870.
URL SoleCRIS

Karam Ricardo, Mäntylä Terhi. (2015). The influence of mathematical representations on students' conceptualizations of the electrostatic field. Teoksessa Fazio Claudio, Sperandeo Mineo Rosa Maria (toim.) Teaching/Learning Physics: Integrating Research into Practice : Proceedings of the GIREP-MPTL 2014 International Conference. Palermo, Italy: Dipartimento di Fisica e Chimica, Università degli Studi di Palermo, 819-826.
URL SoleCRIS

Karila Kirsti, Turtiainen Henriikka, Ukkonen-Mikkola Tuulikki. (2015). Yhteistä tutkivaa toimintaa yliopistokoulutuksen ja työelämän rajavyöhykkeellä. Yliopistopedagogiikka 22 (1).
URL SoleCRIS

Kauppinen Merja, Pentikäinen Johanna, Hankala Mari, Kulju Pirjo, Harjunen Elina, Routarinne Sara. (2015). Systemaattinen katsaus perusopetusikäisten kirjoittamisen opetusta ja osaamista koskevaan tutkimukseen. Kasvatus 46 (2), 160-174.
SoleCRIS

Kinos Jarmo, Saari Antti, Lindén Jyri, Värri Veli-Matti. (2015). Onko kasvatustiede aidosti opettajaksi opiskelevien pääaine?. Kasvatus 46 (2), 176-182.
SoleCRIS

Kinossalo Maiju. (2015). Oppilaan narratiivisen identiteetin rakentumisen tukeminen perusopetuksessa. Teoksessa Ropo Eero, Sormunen Eero, Heinström Jannica (toim.) Identiteetistä informaatiolukutaitoon : tavoitteena itsenäinen ja yhteisöllinen oppija. Tampere: Tampere University Press, 48-82.
URL SoleCRIS

Korhonen Vesa. (2015). Ajelehtien kulttuurien välisessä tilassa? Kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden integraatiokokemukset ja odotukset sijoittumisestaan suomalaisille työmarkkinoille. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 17 (2), 44-60.
SoleCRIS

Korhonen Vesa, Pylväs Laura. (2015). Kohti sosiaalisesti kestävää kehitystä kansainvälistymisessä?. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 17 (2), 4-11.
SoleCRIS

Korhonen Vesa, Pylväs Laura. (2015). Miten tukea kansainvälisen opiskelijan siirtymistä työmarkkinoille?. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 17 (2), 109-113.
SoleCRIS

Koris Riina, Nokelainen Petri. (2015). The student-customer orientation questionnaire (SCOQ): application of customer metaphor to higher education. International Journal of Educational Management 29 (1), 115-138.
SoleCRIS

Kotilainen Sirkku, Kupiainen Reijo (toim.). (2015). Reflections on Media Education Futures : Contributions to the Conference Media Education Futures in Tampere, Finland 2014. Göteborg. (Yearbook 2015): The International Clearninghouse on Children, Youth and Media at NORDICOM.
SoleCRIS

Kujala Tiina, Saaranen-Kauppinen Anita. (2015). Liikuntakulttuurin muutoksella kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Kasvatus 46 (5), 429-431.
SoleCRIS

Kulju Pirjo. (2015). Oppilaiden vertaispalaute kirjoitelmista verkossa. Teoksessa Kauppinen Merja, Rautiainen Matti, Tarnanen Mirja (toim.) Rajaton tulevaisuus : kohti kokonaisvaltaista oppimista : ainediktiikan symposium Jyväskylällä 13.-14.2.2014. Jyväskylä: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura ry, 97-111. (Ainedidaktisia tutkimuksia 8).
URL SoleCRIS

Kulju Pirjo, Mäkinen Marita. (2015). Multilayered word structure model for assessing spelling of Finnish children in shallow orthography. Journal of Research in Reading.
URL SoleCRIS

Kulju Pirjo, Räihä Pekka, Mäkinen Marita. (2015). Peruskoululaisten käsityksiä äidinkielestä ja kirjallisuudesta oppiaineena. Teoksessa Harjunen Elina (toim.) Tekstit puntarissa : ajatuksia äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistuloksista päättöarvioinnissa 2014 ja 2010. Helsinki: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, 85-96. (Julkaisut / Kansallinen koulutuksen arviointikeskus 2015:10).
URL SoleCRIS

Kupiainen Reijo. (2015). Lapset ja nuoret verkossa. Liito (2), 9-11.
SoleCRIS

Kupiainen Reijo. (2015). Classroom strategies in teaching the media. Estonian Journal of Education 3 (2), 104-129.
SoleCRIS

Kupiainen Reijo, Kulju Pirjo, Mäkinen Marita. (2015). Mikä monilukutaito?. Teoksessa Kaarinen Tapani (toim.) Monilukutaito kaikki kaikessa. Tampere: Tampereen yliopiston normaalikoulu, 7-24.
URL SoleCRIS

Laitinen Eija, Nokelainen Petri, Pylväs Laura. (2015). Effectiveness of International Exchanges on Teachers’ Cultural Intelligence. HAMKinSpire 2015 (2), 1-8.
URL SoleCRIS

Laitinen Eija, Nokelainen Petri, Pylväs Laura. (2015). Itsearvioitu kulttuuriäly ja ulkomailla asumisen kokemus ammattikorkeakouluopettajan työssä. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 17 (2), 61-81.
SoleCRIS

Laitinen Maarit, Rantamäki Heli, Joutsenlahti Jorma. (2015). Puhutko matematiikkaa?. Teoksessa Kaartinen Tapani (toim.) Monilukutaito kaikki kaikessa. Tampere: Tampereen yliopiston normaalikoulu, 132-155.
URL SoleCRIS

Laukkanen Anne-Maria. (2015). Katsaus putkiin ja pilleihin ääntämisen vaikutusperusteisiin äänen harjoittamisessa ja terapiassa. Puhe ja kieli 35 (3), 105-114.
SoleCRIS

Lietzén Leena, Lätti Johanna, Heikkinen Anja. (2015). The Myth of the Finnish Superwoman. Teoksessa Heikkinen Anja, Lassnigg Lorenz (toim.) Myths and Brands in Vocational Education. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 221-246.
SoleCRIS

Liu Dong, Kolehmainen Ville, Siltanen Samuli, Laukkanen Anne-Maria, Seppänen Aku. (2015). Estimation of conductivity changes in a region of interest with electrical impedance tomography. Inverse Problems and Imaging 9 (1), 211-229.
URL SoleCRIS

Malinen Olli-Pekka, Rytivaara Anna, Kontinen Juha. (2015). Co-teaching in inclusive primary school education in Finland. Teoksessa Hensen Gregor, Beck Anneka (toim.) Inclusive Education. Internationale Strategien und Entwicklungen Inklusiver Bildung. Weinhem: Beltz Juventa, 100-118.
SoleCRIS

Myllylä Markku, Hakala, Juha T, Saaranen-Kauppinen Anita, Eskola Jari. (2015). Poliisikoulutus muuttui korkeakoulututkinnoksi : opinnäytetyön ohjaaminen ja opinnäyteprosessin tuottamat työelämätaidot tutkinnonuudistuksen alkuvaiheessa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 17 (3), 8-23.
SoleCRIS

Mäki-Kulmala Heikki. (2015). Valinta ja itseys Eriksonista Kierkegaardiin. Teoksessa Ropo Eero, Sormunen Eero, Heinström Jannica (toim.) Identiteetistä informaatiolukutaitoon : tavoitteena itsenäinen ja yhteisöllinen oppija. Tampere: Tampere University Press, 140-162.
URL SoleCRIS

Mäkinen Marita. (2015). Normaalikoulu - kasvatustehtävä neljän tien risteyksessä. Teoksessa Isopahkala Sanna (toim.) Yhdessä kohti tulevaa. eNorssi-verkoston juhlakirja: eNorssi-verkosto, 42-48.
SoleCRIS

Mäntylä Terhi, Hämäläinen Ari. (2015). Obtaining Laws Through Quantifying Experiments: Justifications of Pre-service Physics Teachers in the Case of Electric Current, Voltage and Resistance. Science & Education 24 (5), 699-723.
URL SoleCRIS

Nokelainen Petri. (2015). Pääkirjoitus. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 17 (1), 4-6.
SoleCRIS

Noppari Elina, Kupiainen Reijo. (2015). Somelainen nuori. Teoksessa Martikainen Liisa (toim.) Mitä se sulle kuuluu? : nuoren elämän valinnat puntarissa: United Press Global, 113-133.
SoleCRIS

Peltokoski Joanna, Tyrmi Jaana, Kankare Elina, Ilomäki Irma, Laukkanen Anne-Maria, Geneid Ahmed. (2015). Resonaattoriputki ilmassa ja vedessä. Puhe ja kieli 35 (3), 145-159.
SoleCRIS

Penkkimäki Lauri, Wallin Anna, Saaranen-Kauppinen Anita, Eskola Jari. (2015). Erikseen yhdessä – Sosiaalisen toiminnan merkitys koetulle työkyvylle verkkoympäristöä hyödyntävässä liikuntainterventiossa.. Liikunta & Tiede 52 (1), 40-46.
URL SoleCRIS

Pitkäaho Taina, Nokelainen Petri, Tervo-Heikkinen Tarja, Miettinen Marja, Vehviläinen-Julkunen Katri. (2015). Hoitotyön henkilöstömitoituksen ja hoitojakson keston yhteydet erikoissairaanhoidossa : analyysi Bayesilaisella riippuvuussuhdemallinnuksella. Hoitotiede 27 (1), 64-77.
SoleCRIS

Poranen Jaska, Yrjänäinen Sari. (2015). Polyasta tunkkiin, tunkista Penrosen laatoitukseen : esimerkki merkitysnarratiivin rakentumisesta. Teoksessa Hästö Peter, Silfverberg Harry (toim.) Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseuran tutkimuspäivät 2014: Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura r.y., 81-92.
URL SoleCRIS

Pulkki Jani, Saari Antti, Dahlin Bo. (2015). Contemplative Pedagogy and Bodily Ethics. Other Education 4 (1), 33-51.
URL SoleCRIS

Pulkki Jani, Saari Antti, Pulkki Jutta, Värri Veli-Matti. (2015). Vapaus, valta ja vastuu terveydenhuollossa -yhteiskuntafilosofinen näkökulma. Teoksessa Niemelä Mikko, Kokkinen Lauri, Pulkki Jutta, Saarinen Arttu, Tynkkynen Liina-Kaisa (toim.) Terveydenhuollon muutokset : politiikka, järjestelmä ja seuraukset. Tampere: Tampere University Press, 154-170.
SoleCRIS

Pullinen Jouko, Merta Juha. (2015). Art Students Exploring Their Indentities. Teoksessa Tavin-Kallio Mira, Pullinen Jouko (toim.) Conversations on Finnish Art Education. Helsinki: Aalto University, 82-98. (Aalto University publication series : art + design + architecture 5/2015).
SoleCRIS

Pylväs Laura, Nokelainen Petri. (2015). School-to-work Transition and Development of Work Career of Vocational Skills Competitors’. Teoksessa Gessler Michale, Freund Larissa (toim.) Crossing Boundaries in Vocational Education and Training: Innovative Concepts for the 21st Century. Bremen: University of Bremen, 50-55. (Evaluate Europe Handbook Series 6).
SoleCRIS

Pylväs Laura, Nokelainen Petri, Roisko Hilkka. (2015). The Role of Natural Abilities, Intrinsic Characteristics, and Extrinsic Conditions in Air Traffic Controllers’ Vocational Development. Journal of Workplace Learning 27 (3), 241-263.
URL SoleCRIS

Pätäri Jenni, Turunen Annika, Sivenius Ari. (2015). Tutkivat SVV-opintokerhot ja myönteisen kehityksen mahdollisuus - tule mukaan ja pysy tolkuissasi. Teoksessa Pätäri Jenni, Turunen Annika, Sivenius Ari (toim.) Vapaa, vallaton & vangittu sivistystyö : Sivistystyön Vapaus ja Vastuu -pamfletti 2015. Helsinki: Vapaa Sivistystyö ry, 98-102.
URL SoleCRIS

Pätäri Jenni, Turunen Annika, Sivenius Ari (toim.). (2015). Vapaa, vallaton & vangittu sivistystyö : Sivistystyön Vapaus ja Vastuu -pamfletti 2015. Helsinki: Vapaa Sivistystyö ry.
URL SoleCRIS

Ropo Eero. (2015). Identiteetti tutkimuskohteena. Teoksessa Ropo Eero, Sormunen Eero, Heinström Jannica (toim.) Identiteetistä informaatiolukutaitoon : tavoitteena itsenäinen ja yhteisöllinen oppija. Tampere: Tampere University Press, 26-47.
URL SoleCRIS

Ropo Eero. (2015). Identiteetin rakentuminen opetuksessa. Teoksessa Ropo Eero, Sormunen Eero, Heinström Jannica (toim.) Identiteetistä informaatiolukutaitoon : tavoitteena itsenäinen ja yhteisöllinen oppija. Tampere: Tampere University Press, 19-25.
URL SoleCRIS

Ropo Eero, Sormunen Eero, Heinström Jannica (toim.). (2015). Identiteetistä informaatiolukutaitoon : tavoitteena itsenäinen ja yhteisöllinen oppija. Tampere: Tampere University Press.
URL SoleCRIS

Rytivaara Anna, Vehkakoski Tanja. (2015). What Is Individual in Individualised Instruction? Five Storylines of Meeting Individual Needs at School. International Journal of Educational Research 73, 12-22.
URL SoleCRIS

Saari Antti, Harni Esko. (2015). Onnellisuuden Hermes – Positiivisen psykologian hegemoniapyrkimykset. AGON (3).
URL SoleCRIS

Schofield Daniel, Kupiainen Reijo. (2015). Young People’s Narratives of Media and Identity : Mediagraphy as Identity Work in Upper Secondary School. Nordicom Review 36 (1), 79-93.
URL SoleCRIS

Sivenius Ari, Saari Antti. (2015). Kasvatustieteellisen tutkimuksen tienviitat ja totuuden poliittisuus. Kasvatus 46 (3), 217-219.
URL SoleCRIS

Soini Tiina, Pietarinen Janne, Toom Auli, Pyhältö Kirsi. (2015). What contributes to first-year student teachers’ sense of professional agency in the classroom?. Teachers and Teaching: theory and practice 21 (6), 641-659.
URL SoleCRIS

Steiner Tanja, Vainionpää Jorma, Huttunen Rauno (toim.). (2015). Samalta viivalta 9: Valtakunnallisen kasvatusalan valintayhteistyöverkoston (VAKAVA) kirjallisen kokeen aineisto 2015. Jyväskylä: PS-kustannus.
SoleCRIS

Syrjäläinen Eija, Jukarainen Pirjo, Värri Veli-Matti, Kaupinmäki Simo. (2015). Safe School Day According to the Young. Young 23 (1), 59-76.
URL SoleCRIS

Syvänen Antti, Ropo Eero. (2015). Identiteetti, autobiografinen muisti ja yhteisöllinen media opettajankoulutuksessa. Teoksessa Ropo Eero, Sormunen Eero, Heinström Jannica (toim.) Identiteetistä informaatiolukutaitoon : tavoitteena itsenäinen ja yhteisöllinen oppija. Tampere: Tampere University Press, 105-118.
URL SoleCRIS

Tuomi Marja, Kulju Pirjo. (2015). E-kuvakirjoja iPadeilla. Teoksessa Kaartinen Tapani (toim.) Monilukutaito kaikki kaikessa. Tampere: Tampereen yliopiston normaalikoulu, 43-56.
URL SoleCRIS

Tyrmi Jaana, Horacek Jaromir, Krupa Petr, Havlik Radan, Laukkanen Anne-Maria. (2015). Alanielun ja kurkunpään ääntöväylän pinta-alojen suhde ääniharjoituksissa ja vokaaleissa. Tapaustutkimus magneettiresonanssikuvauksen avulla. Puhe ja kieli 35 (3), 115-125.
SoleCRIS

Vartiainen-Ora Päivi. (2015). Filippiiniläisen sairaanhoitajan tie kohti suomalaisen työyhteisön jäsenyyttä. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 17 (2), 12-26.
SoleCRIS

Vuorikoski Marjo. (2015). Kuinka tämän tuntisi omaksi maakseen. Aikalainen 20 (4), 15.
URL SoleCRIS

Vuorisalo Mari, Rutanen Niina, Raittila Raija. (2015). Constructing relational space in early childhood education. Early Years: An International Research Journal 35 (1), 67-79.
URL SoleCRIS

Värri Veli-Matti. (2015). Kapitalisoitu kasvatus sopeuttamisen, tuottavuuden ja kilpailukyvyn välineenä. Teoksessa Pätäri Jenni, Turunen Annika, Sivenius Ari (toim.) Vapaa, vallaton & vangittu sivistystyö. Sivistystyön vapaus ja vastuu-pamfletti 2015. Helsinki: Vapaa Sivistystyö ry., 90-95.
URL SoleCRIS

Waaramaa Teija, Mäki-Kulmala Heikki. (2015). Emosfääri : teoreettinen näkökulma ihmisen tunneviestintään kulttuurisessa kontekstissa. Kasvatus ja aika (2), 6-17.
URL SoleCRIS

Wallin Anna, Helenius Jenni, Saaranen-Kauppinen Anita, Eskola Jari. (2015). Eläytymismenetelmän ensimmäiset kolme vuosikymmentä: menetelmällisestä erikoisuudesta vakiintuneeksi tutkimusmetodiksi. Kasvatus 46 (3), 247-259.
SoleCRIS

Wiseman Angela, Kupiainen Reijo, Mäkinen Marita. (2015). Multimodal literacy and photography: Literacy practices that support and extend classroom learning. Teoksessa Kaartinen Tapani (toim.) Monilukutaito kaikki kaikessa. Tampere: Tampereen yliopiston normaalikoulu, 219-237.
URL SoleCRIS

Wiseman Angela, Mäkinen Marita, Kupiainen Reijo. (2015). Literacy Through Photography: Multimodal and Visual Literacy in a Third Grade Classroom. Early Childhood Education Journal 43, 1-8.
URL SoleCRIS

 
Faculty of Education
Åkerlundinkatu 5, FI-33014 University of Tampere, Finland
tel. +358 (0)3 355 111
Questions and feedback
Maintained by: paivi.svard@uta.fi
Last update: 20.6.2018 12.36 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results