To page body
university of tampere: faculty of education: research:
Faculty of EducationUniversity of TampereFaculty of Education

Publications of the Faculty of Education

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Aalto Jari, Aromaa Vuokko, Hanska Jussi, Hänninen Marja-Leena, Haapala Pertti, Nieminen Jaana, Paju Marko. (2016). Kaikkien aikojen historia 1: Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa. 1. Helsinki: Edita.
SoleCRIS

Ahokallio-Leppälä Heidi. (2016). Osaaminen keskiössä - Ammattikorkeakoulun uusi paradigma. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1624).
URL SoleCRIS

Aino Malinen, Outi Stüber, Jyrkiäinen Anne. (2016). Oppilaat osallisina oppimisympäristöjen ja kouluarkkitehtuurin kehittämisessä. Kasvatus 47 (3), 271-274.
SoleCRIS

Alasuutari Maarit, Hautala Paula, Karila Kirsti, Lammi-Taskula Johanna, Repo Katja. (2016). Suomalainen lastenhoitopolitiikka ja tasa-arvon kysymykset : CHILDCARE-tutkimuskonsortio : Tilannekuvaraportti 2015. Helsinki: Suomen Akatemia.
URL SoleCRIS

Alenius Pauliina. (2016). Informal learning processes of migrants in the civil society: a transnational perspective. European Journal for Research on the Education and Learning of Adults 7 (1), 41-55:9072.
URL SoleCRIS

Alenius Pauliina. (2016). Exploring the role of migrants in transnational occupational learning processes in Estonia-Finland space. International Journal of Lifelong Education 35 (3), 270-285.
URL SoleCRIS

Alves Mariana Gaio, Korhonen Vesa. (2016). Transitions and trajectories from higher education to work and back : A comparison between Finnish and Portuguese graduates. European Educational Research Journal 15 (6), 676-695.
URL SoleCRIS

Annala Johanna. (2016). Mitä Tampere3 tekee opiskelijan osaamiselle?. Tamperen yliopiston ylioppilaskunta. Tamyn Urablogi. Urista, työstä ja työelämästä. (http://urapaiva.fi/2016/03/29/mita-tampere3-tekee-opiskelijan-osaamiselle/).
URL SoleCRIS

Annala Johanna, Henriksson Jonna, Mäkinen Marita, Lindén Jyri. (2016). Curriculum Change and Scholars’ Changing Agency. Teoksessa SRHE Annual Conference Papers: Society for Research into Higher Education.
URL SoleCRIS

Annala Johanna, Lindén Jyri, Mäkinen Marita. (2016). Curriculum in higher education research. Teoksessa Case Jennifer M, Huisman Jeroen (toim.) Researching Higher Education - International perspectives on theory, policy and practice. London: Routledge & SRHE (Society for Reseach into Higher Education), 171-189.
SoleCRIS

Annala Johanna, Mäkinen Marita. (2016). Communities of Practice in Higher Education: Contradictory Narratives of a University-Wide Curriculum Reform. Studies in Higher Education.
URL SoleCRIS

Anttila Henrika, Pyhältö Kirsi, Soini Tiina, Pietarinen Janne. (2016). How does it feel to become a teacher? Emotions in teacher education. Social Psychology of Education: An International Journal 19 (3), 451–473.
URL SoleCRIS

Aydarova Elena, Millei Zsuzsa, Piattoeva Nelli, Silova Iveta. (2016). Introduction: Revisiting pasts, reimagining futures. Memories of (post)socialist childhood and schooling.. European Education 48 (3), 159-169:1.
URL SoleCRIS

Başaran Kenan. (2016). Experiential Learning in Tourism Education in the North Cyprus. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1663).
URL SoleCRIS

Ferreira Madureira Juliene, Mäkinen Marita, Amorim de Suoza Katia. (2016). Intellectual Disability in kindergarten: Possibilities of Development through Pretend Play. Teoksessa Procedia - Social and Behavioral Sciences: Elsevier, 487-500. (Procedia - Social and Behavioral Sciences 217).
URL SoleCRIS

Filander Karin. (2016). Epilogi : Rajapintojen ja kitkakenttien analyysia tarvitaan. Aikuiskasvatus 36 (3), 210 – 213.
SoleCRIS

Filander Karin. (2016). Keskustelua tulevaisuuden koulusta ja hallinnasta : Esko Harni (2015) Kontrollikoulu. Näkökulmia koulutuksellliseen hallintaan ja toisin oppimiseen. Jyväskylä: Kampus Kustannus. Aikuiskasvatus 36 (4), 312-316.
SoleCRIS

Filander Karin. (2016). Yliopistojen moraalijärjestys ja toimijuuden ehdot – Miten rakentaa vaihtoehtoja vaihtoehdottomuuteen?. Tiedepolitiikka 41 (2), 9-20:1.
SoleCRIS

Filander, Karin. (2016). Positiivisuuden ja onnellisuuden kultista ja markkinafundamentalismista. Tommi Melender (2016) Onnellisuudesta. WSOY.. Aikuiskasvatustieteellinen aikakauslehti 36 (4), 303 - 305.
SoleCRIS

Filander Karin, Heiskanen Tuula, Ylöstalo Hanna, Kalliola Satu, Kervinen Heidi. (2016). Moments of Dialogue between theory and practice :cases for reflection. Teoksessa Harju Aaro, Heikkinen Anja (toim.) Adult Education and the Planetary Condition: Finnish Adult Education Association (www.sivistystyo.fi) & Freedom and Responsibility in Popular Adult Education.programme (www.vapausjavastuu.fi), 92-107.
URL SoleCRIS

Filander Karin, Ikonen Risto. (2016). Mikä RAKE? : kommentteja suosituksiin kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen rakenteelliseksi kehittämiseksi. Aikuiskasvatus 36 (1), 50-54.
SoleCRIS

Fonsén Elina. (2016). Case Lempäälä – Lapsiryhmävasun ja osallisuuden kehittämisprosessi. Teoksessa Parrila Sanna, Fonsén Elina (toim.) Varhaiskasvatuksen pedagoginen johtajuus. Käsikirja käytännön työhön. Jyväskylä: PS-kustannus, 187-198.
SoleCRIS

Fonsén Elina. (2016). Case Ylöjärvi – Esiopetuksen arviointi moninäkökulmaisesti. Teoksessa Parrila Sanna, Fonsén Elina (toim.) Varhaiskasvatuksen pedagoginen johtajuus : Käsikirja käytännön työhön. Jyväskylä: PS-kustannus, 115-126.
SoleCRIS

Fonsén Elina, Parrila Sanna. (2016). Johtaja oman työnsä johtajana. Teoksessa Parrila Sanna, Fonsén Elina (toim.) Varhaiskasvatuksen pedagoginen johtajuus. Käsikirja käytännön työhön. Jyväskylä: PS-kustannus, 129-148.
SoleCRIS

Fonsén Elina, Parrila Sanna. (2016). Varhaiskasvatuksen johtajuus muutoksessa. Teoksessa Parrila Sanna, Fonsén Elina (toim.) Varhaiskasvatuksen pedagoginen johtajuus : Käsikirja käytännön työhön. Jyväskylä: PS-kustannus, 17-21.
SoleCRIS

Fonsén Elina, Parrila Sanna. (2016). Johtajuuden käsitteet ja lähtökohdat. Teoksessa Parrila Sanna, Fonsén Elina (toim.) Varhaiskasvatuksen pedagoginen johtajuus : Käsikirja käytännön työhön. Jyväskylä: PS-kustannus, 23-41.
SoleCRIS

Fonsén Elina, Vlasov Janniina. (2016). Leading Pedagogical Quality in the Context of Finnish Child Care. Teoksessa Ringsmose Charlotte, Kragh-Müller Grethe (toim.) The Nordic Social Pedagogical Approach to Early Years. Cham: Springer International Publishing AG, 253-265. (International Perspectives on Early Childhood Education and Development 15).
URL SoleCRIS

Geneid Ahmed, Laukkanen Anne-Maria, McAllister Anita, Eklund Robert. (2016). Kulning (Swedish Cattle Calls): Acoustic, EGG, Stroboscopic and High-Speed Video Analyses of an Unusual Singing Style. Teoksessa Proceedings of InterSpeech: ISCA, 1132-1135.
URL SoleCRIS

Guzman Marco, Laukkanen Anne-Maria, Traser Louisa, Geneid Ahmed, Richter Bernhard , Muñoz Daniel, Echternach Matthias. (2016). The influence of water resistance therapy on vocal fold vibration: a high-speed digital imaging study. Logopedics Phoniatrics Vocology.
URL SoleCRIS

Hanska Jussi. (2016). Poverty and Preaching between the Middle Ages and the Early Modern Period : The Case of Ericus Erici, Bishop of Turku. Teoksessa Katajala-Peltomaa Sari, Toivo Raisa Maria (toim.) Lived Religion and the Long Reformation in Northern Europe c. 1300-1700. Leiden: Brill, 131-158. (Studies in Medieval and Reformation Traditions 206).
SoleCRIS

Hanska Jussi. (2016). Turistina keskiajan Suomessa. Agricolan kirja-arvostelut 2.3.2016.
URL SoleCRIS

Hanska Jussi. (2016). Career Prospects of Minor Curialists in the Fifteenth Century : The Case of Petrus Profilt. Teoksessa Salonen Kirsi, Katajala-Peltomaa Sari (toim.) Church and Belief in the Middle Ages : Popes, Saints, and Crusaders. Amsterdam: Amsterdam University Press, 63-83.
SoleCRIS

Harju Aaro, Heikkinen Anja (toim.). (2016). Adult Education and the Planetary Condition. Helsinki: Vapaa sivistystyö ry, Sivistystyön Vapaus ja Vastuu-ohjelma.
URL SoleCRIS

Harni Esko, Lohtaja Aleksi. (2016). Heterotopia ja profanaatio : Michel Foucault ja Giogio Agamben tilan poliittisuuden uudelleen muotoilijoina. Tiede & edistys 41 (1), 44-56.
SoleCRIS

Harni Esko, Saari Antti. (2016). Elämän politiikka J.A. Hollon ajattelussa. Kasvatus ja Aika 10 (2), 19-32.
URL SoleCRIS

Heikkinen Ana. (2016). Vocational Education: For Livelihood, Knowledge or Companionship?. Teoksessa Berner Esther, Gonon Philipp (toim.) History of Vocational Education and Training in Europe : Cases, concepts and challanges: Peter Lang, 229-250. (Studies in Vocational and Continuing Education 14).
SoleCRIS

Heikkinen Anja. (2016). Perheet vai poliitikot peruskoulua säätämässä?. Aikuiskasvatus 36 (1), 61-65.
SoleCRIS

Heikkinen Anja, Harju Aaro. (2016). Introduction: Why adult education and planetary condition?. Teoksessa Harju Aaro, Heikkinen Anja (toim.) Adult Education and the Planetary Condition. Helsinki: VST ry, SVV-ohjelma, 6-13.
URL SoleCRIS

Heikonen Lauri, Pietarinen Janne, Pyhältö Kirsi, Toom Auli, Soini Tiina. (2016). Early career teachers’ sense of professional agency in the classroom: associations with turnover intentions and perceived inadequacy in teacher–student interaction. Asia-Pacific Journal of Teacher Education.
URL SoleCRIS

Henriksson Lea, Filander Karin. (2016). Miten raivasimme tilaa vaihtoehdoille: tilaa toipumiseen, tukemiseen ja toisin tekemiseen. Tiedepolitiikka, Teemalehti: Akateeminen työ- vaihtoehtoja vaihtoehdottomuuteen? 41 (2), 6-8.
SoleCRIS

Hermanfors Kaisu, Eskelinen Mervi. (2016). Varhaiskasvatuksen nykytila. Kasvatus 47 (1), 70-75.
SoleCRIS

Hujala Eeva, Eskelinen Mervi, Keskinen Soili, Chen Cristine, Innoue Chika, Matsumoto Mariko, Kawase Masahiro. (2016). Leadership Tasks in Early Childhood Education in Finland, Japan and Singapore. Journal of Research in Childhood Education 30 (3), 406-421.
URL SoleCRIS

Hujala Eeva, Valpas Anne, Roos Piia, Vlasov Janniina. (2016). The Succes Story of Finnish Early Childhood Education. Nokia: Vertikal.
SoleCRIS

Ilomäki Irma, Kankare Elina, Tyrmi Jaana, Kleemola Leenamaija, Geneid Ahmed. (2016). Vocal fatigue symptoms and laryngeal status in relation to vocal activity limitation and participation restriction. Journal of Voice.
URL SoleCRIS

Jalonen Meri, Ristimäki Päivi, Toiviainen Hanna, Pulkkis Anneli, Lohtander Mika. (2016). Between product development and mass production: Tensions as triggers for concept-level learning. Journal of Workplace Learning 28 (1), 33-48.
URL SoleCRIS

Joutsenlahti Jorma, Ali-Löytty Simo, Pohjolainen Seppo. (2016). Developing Learning and Teaching in Engineering Mathematics with and without Technology. Teoksessa Engineering Education on Top of the World: Industry University Cooperation: SEFI European Society for Engineering Education.
URL SoleCRIS

Joutsenlahti Jorma, Räihä Pekka, Juvonen Antti, Hughes Glyn. (2016). Primary Teacher Education in Finland : Focus on Mathematics Education. Teoksessa Guzmán Elizondo Hilda Alicia, Arévalo Vázquez Edith, Martinez Silva Mario (toim.) La Formación Inicialy Continua De Docentes : Reflexiones, estudios, experiencias. Monterrey México: Fondo Editorial de Nuevo Leon, 245-258.
SoleCRIS

Järvinen Kati, Laukkanen Anne-Maria, Geneid Ahmed. (2016). Voice Quality in Native and Foreign Languages Investigated by Inverse Filtering and Perceptual Analyses. Journal of Voice.
URL SoleCRIS

Karila Kirsti. (2016). Vaikuttava varhaiskasvatus - Varhaiskasvatuksen tilannekatsaus. Opetushallitus: Opetushallitus. (OPH: Raportit ja selvitykset 2016:16).
URL SoleCRIS

Karila Kirsti, Fonsén Elina, Ukkonen-Mikkola Tuulikki (toim.). (2016). Varhaiskasvatuksen pedagogiikka muuttuvissa käytännöissä. 2. Tampere: Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden yksikkö.
URL SoleCRIS

Karila Kirsti, Fonsén Elina, Ukkonen-Mikkola Tuulikki (toim.). (2016). Varhaiskasvatuksen pedagogiikka muuttuvissa käytännöissä. 1. Tampere: Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden yksikkö.
URL SoleCRIS

Karila Kirsti, Siippainen Anna. (2016). Lastenhoidon ja varhaiskasvatuksen ratkaisut keskusteluttavat. Utablogs /CHILDCARE -blogit (https://blogs.uta.fi/childcare/2016/06/30/lastenhoidon-ja-varhaiskasvatuksen-ratkaisut-keskusteluttavat/).
URL SoleCRIS

Kartadinata Sunaryo, Suherman Uman, Ilfiandra, Saripah Ipah, Setiadi Riswanda, Ropo Eero, Syrjäläinen Eija. (2016). Exploring the values of peace in the cultural contexts of Indonesian and Finnish schools : A study of the development of peace pedagogy. Man in India 96 (5), 1485-1504.
SoleCRIS

Kauko Jaakko, Centeno Vera Gorodski, Candido Helena, Shiroma Eneida, Klutas Anni. (2016). The emergence of quality assessment in Brazilian basic education. European Educational Research Journal 15 (5), 558-579.
URL SoleCRIS

Kauko Jaakko, Medvedeva Anna. (2016). Internationalisation as marketisation? Tuition fees for international students in Finland. Research in Comparative and International Education 11 (1), 98-114.
URL SoleCRIS

Korhonen Tero. (2016). Language narratives from general upper secondary education for adults: An inquiring teacher’s journey of fostering foreign language identity in autonomy-oriented pedagogy. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1682).
URL SoleCRIS

Korhonen Vesa. (2016). 'In-between' different cultures: The integration experiences and future career expectations of international degree students studying in Finland. Teoksessa Harju Aaro, Heikkinen Anja (toim.) Adult Education and the Planetary Condition. Helsinki: Finnish Adult Education Association & Freedom and Responsibility in Popular Adult Education programme, 158-174.
URL SoleCRIS

Korhonen Vesa. (2016). Kansainvälistymisen trendit esille. Yliopistopedagogiikka 23 (1), 53-54.
URL SoleCRIS

Korhonen Vesa, Saarelainen Markku. (2016). Onko yliopisto-opetuksen muutoksella Januksen kasvot?. Yliopistopedagogiikka 23 (1), 1-2.
URL SoleCRIS

Korhonen Vesa, Weil Markus. (2016). The Internationalization of Higher Education: University Teachers' Competencies and Professional Development. Teoksessa Egger Rudolf, Merkt Marianne (toim.) Teaching Skills Assessments : Qualitätsmanagement und Personalentwicklung in der Hochschullehre. Wiesbaden: Springer VS, 49-71. (Lernweltforschung 17).
URL SoleCRIS

Korpela Mari. (2016). Anthropology of mobility keyword: Infrastructure. Teoksessa Salazar Noel B, Jayram Kiran (toim.) Keywords of Mobility: Critical Anthropological Engagements. Oxford, UK: Berghahn Books, 117-136. (Worlds in Motion 1).
SoleCRIS

Korpela, Mari. (2016). A (sub)culture of their own? Children of lifestyle migrants in Goa, India. Asian and Pacific Migration Journal 25 (4), 470-488.
URL SoleCRIS

Kosunen Sonja, Kauko Jaakko. (2016). Valtasuhteet tutkimushaastattelussa. Politiikka 58 (1), 27-40.
SoleCRIS

Kovalainen Niina, Bethell Lloyd. (2016). Communication in a Multicultural Virtual Learning Environment: Learning Communication Skills in Higher Education. Journal of Global Academic Institute Education & Social Sciences 2 (2), 38-49.
URL SoleCRIS

Kupiainen Reijo. (2016). Monilukutaidon pedagogiikka ja sosiaalinen diversiteeti. Teoksessa Leino Kaisa, Kallionpää, Outi (toim.) Monilukutaitoa digiaikaan : lukemisen ja kirjoittamisen uudet haasteet ja mahdollisuudet. Helsinki: Äidinkielen opettajain liitto, 23-30.
SoleCRIS

Kupiainen Reijo, Leinonen Hanna, Mäkinen Marita, Wiseman Angela. (2016). A Digital Book Projeck with Primary Education Teachers in Finland. Teoksessa Knobel Michele, Kalman Judy (toim.) New Literacies and Teacher Learning: Professional Development and the Digital Turn. New York: Peter Lang, 109-129. (New Literacies and Digital Epistemologies vol. 74).
URL SoleCRIS

Laaksonen Inkeri. (2016). Avaimia huomiseen? Aikuisopettajien käsityksiä ilmiöstä opettajuus ja teknologia. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1711).
URL SoleCRIS

Lindén Jyri. (2016). Tutkijaopettajan brändiä rakentamassa : Arvosteltu teos: Sitomaniemi-San, Johanna: Fabricating the Teacher as a Researcher. A Genealogy of Academic Teacher Education in Finland. Oulu: University of Oulu. 172s.. Kasvatus ja aika 10 (2), 103-106.
URL SoleCRIS

Lindén Jyri. (2016). Uber-yliopisto. Kasvatus 47 (2), 168-170.
SoleCRIS

Lindén Jyri, Annala Johanna, Mäkinen Marita. (2016). Tieteenalakohtainen tieto ja opetussuunnitelman kriisi korkeakoulutuksessa. Tiedepolitiikka 41 (1), 19-29.
SoleCRIS

Lindén Jyri, Annala Johanna, Mäkinen Marita. (2016). Y-sukupolven opiskelijoiden kriittiset koulutuskäsitykset ja sukupolviajattelu korkeakoulutuksen kehittämisessä. Teoksessa Pihlajaniemi Simo, Haltia Nina, Ranta Mette, Saaranen-Kauppinen Anita, Väänänen Ilkka (toim.) Avoin tiede ja avoin koulutus? Opiskelijatutkimuksen vuosikirja 2016. Helsinki: Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus, 39-52. (Opiskelijatutkimuksen vuosikirja 2016).
URL SoleCRIS

Liu, Dong; Kolehmainen, Ville; Siltanen, Samuli; Laukkanen, Anne-Maria; Seppänen, Aku. (2016). Nonlinear Difference Imaging Approach to Three-Dimensional Electrical Impedance Tomography in the Presence of Geometric Modeling Errors. Ieee transactions on biomedical engineering 63 (9), 1956-1965.
URL SoleCRIS

Lätti Johanna. (2016). Kasvatustieteen Nobel? : mietteitä Kasvatustieteen päiviltä 2015. Kasvatus 47 (1), 76-77.
SoleCRIS

Lätti Johanna. (2016). Equality for Excellence? Justification of sex equality promotion in transforming Finnish academia. Tiedepolitiikka 41 (3), 35-46.
SoleCRIS

Lätti Johanna, Heikkinen Anja, Lietzén Leena. (2016). ‘The secluded and threatened Utopia’ – transformation of Nordic equality politics facing global reality. Teoksessa Harju Aaro, Heikkinen Anja (toim.) Adult Education and the Planetary Condition: Finnish Adult Education Association, 42-56.
URL SoleCRIS

Madureira Ferreira Juliene, de Suoza Amorim Katia, Mäkinen Marita, Garcia Moura Gabriela. (2016). The network of meanings and educational psychology: theoretical and practical possibilities. Teoksessa Procedia - Social and Behavioral Sciences: Elsevier, 501-511. (Procedia - Social and Behavioral Sciences 217).
URL SoleCRIS

Madureira Ferreira Juliene, Garcia Moura Gabriela, de Souza Amorim Katia. (2016). A atuacao da Psicologia Escolar/Educacional a partir das contribuicoes da rede de significacoes : compreendendo os percursos da desenvolvimento humano na escola. Teoksessa Silva de Souza Cláudia, Dos Guimaraes Alvim Nunes Liliane, Antonio Sousa Klenio (toim.) Temas em psicologia na educacao básica. Uberlandia, MG: UFU, 27-42.
SoleCRIS

Maunu Antti , Katainen Anu , Perälä Riikka , Ojajärvi Anni. (2016). Terveys ja sosiaaliset erot: mitä on tutkittu ja mitä tarvitsee vielä tutkia?. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 53 (3), 189-201.
SoleCRIS

Mettiäinen Sari, Ropo Eero. (2016). Virtuaalisairaalapelin kehittäminen hoitotyön oppimisympäristöksi. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 18 (2), 27-45.
SoleCRIS

Mäkelä Ari-Mikko, Ali-Löytty Simo, Humaloja Jukka-Pekka, Joutsenlahti Jorma, Kauhanen Janne, Kaarakka Terhi. (2016). STACK assignments in university mathematics education. Teoksessa Engineering Education on Top of the World: Industry University Cooperation: SEFI European Society for Engineering Education.
URL SoleCRIS

Mäntynen Milja. (2016). Opettajan osallisuus strategiaprosessissa. Tapaustutkimus laatupalkitusta ala-asteen koulusta. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1667).
URL SoleCRIS

Nokelainen Petri, Kaisvuo Heidi, Pylväs Laura. (2016). Self-regulation and Competence in Work-based Learning. Teoksessa Mulder Martin (toim.) Competence-based Vocational and Professional Education : Bridging the Worlds of Work and Education. Sveitsi: Springer International Publishing Switzerland, 775-793. (Technical and Vocational Education and Training: Issues, Concerns and Prospects 23).
URL SoleCRIS

Noppari Elina, Uusitalo Niina, Kupiainen Reijo. (2016). Talk to me! Possibilities of constructing children’s voices in the domestic research context. Childhood, 1-16.
URL SoleCRIS

Oliveira Pamela Faria, Ferreira Juliene Madureira. (2016). Apresentando uma Proposta Curricular para a Educação Infantil. Teoksessa Silva Fernanda Duarte Araújo, Souza Vilma Aparecida (toim.) Educação Infantil: Docência, gestão saberes e práticas educacionais. Uberlândia Brazil: EDUFU - Editora da Universidade Federal de Uberlândia, 53-64.
SoleCRIS

Paananen Maiju, Alasuutari Maarit, Karila Kirsti, Siippainen Anna. (2016). Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden keskustelut kaupunginvaltuustoissa. utablogs CHILDCARE blogit (https://blogs.uta.fi/childcare/2016/08/11/subjektiivisen-varhaiskasvatusoikeuden-keskustelut-kaupunginvaltuustoissa/).
URL SoleCRIS

Parrila Sanna, Fonsén Elina (toim.). (2016). Varhaiskasvatuksen pedagoginen johtajuus : Käsikirja käytännön työhön. Jyväskylä: PS-kustannus.
SoleCRIS

Parrila Sanna, Fonsén Elina. (2016). Arviointimenetelmien kehittäminen ja käyttöönotto. Teoksessa Parrila Sanna, Fonsén Elina (toim.) Varhaiskasvatuksen pedagoginen johtajuus. Käsikirja käytännön työhön, 91-114.
SoleCRIS

Parrila Sanna, Fonsén Elina. (2016). Pedagogisen johtamisen prosessi. Teoksessa Parrila Sanna, Fonsén Elina (toim.) Varhaiskasvatuksen pedagoginen johtajuus : Käsikirja käytännön työhön. Jyväskylä: PS-kustannus, 59-90.
SoleCRIS

Peterson Tiina, Veisson Marika, Hujala Eeva, Härkönen Ulla. Sandberg Anette, Johansson Inge, Kovacsne Bakosi. (2016). Professionalism of preschool teachers in Estonia, Finland, Sweden and Hungary. European Early Childhood Education Research Journal 24 (1), 136-156:3.
URL SoleCRIS

Piattoeva Nelli. (2016). The imperative to protect data and the rise of surveillance cameras in administering national testing in Russia. European Educational Research Journal 15 (1), 82-98.
URL SoleCRIS

Pietarinen Janne, Pyhältö Kirsi, Soini Tiina. (2016). Teacher’s professional agency : a relational approach to teacher learning. Learning: Research and Practice 2 (2), 112-129.
URL SoleCRIS

Pietarinen Janne, Pyhältö KIrsi, Soini Tiina. (2016). Large-scale curriculum reform in Finland - exploring the interrelation between implementation strategy, the function of the reform, and curriculum coherence. The Curriculum Journal.
URL SoleCRIS

Pulkki Jani. (2016). Competitive Education Harms Moral Growth. Teoksessa Peters Michael A (toim.) Encyclopedia of Educational Philosophy and Theory: Springer.
URL SoleCRIS

Pulkki Jani, Dahlin Bo, Värri Veli-Matti. (2016). Environmental Education as a Lived-Body Practice? A Contemplative Pedagogy Perspective. Journal of Philosophy of Education.
URL SoleCRIS

Pätäri Jenni, Heikkinen Anja, Teräsahde Sini. (2016). Nordic or planetary responsibility in Finnish popular adult education research?. Teoksessa Harju Aaro, Heikkinen Anja (toim.) Adult Education and the Planetary Condition. Helsinki: FAEA, 178-193.
URL SoleCRIS

Radolf Vojtech, Horacek Jaromir, Dlask Pavel, Otcenasek Zdenek, Geneid Ahmed, Laukkanen Anne-Maria. (2016). Measurement and mathematical simulation of acoustic characteristics of an artificially lengthened vocal tract. Journal of Sound and Vibration 366, 556-570.
URL SoleCRIS

Rajakaltio Helena. (2016). Pedagoginen johtaminen yhteisöllisneä prosessina. Teoksessa Iskanius Anna-Maija (toim.) Ilo oppia ja opettaa : Vapaan sivistystyön puhurit ja myötätuulet. Helsinki, 51-60.
URL SoleCRIS

Rauhala Pentti, Kantola Mauri, Friman Mervi, Huttula Tapio. (2016). Ammattikorkeakoulutus tutkimuksen kohteena. Tiedepolitiikka 41 (3), 57-68.
SoleCRIS

Rintala Heta, Susanna Mikkonen, Laura Pylväs, Petri Nokelainen, Liisa Postareff. (2016). Työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja ohjausta edistävät ja estävät tekijät. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 17 (4), 9-21.
SoleCRIS

Rissanen Inkeri. (2016). Onko objektiivinen uskonnonopetus mahdollista? Näkökulmia suomalaisesta islamin opetuksesta. Teologinen aikakauskirja 121 (2), 156-161.
SoleCRIS

Rissanen Inkeri, Kuusisto Elina, Hanhimäki Eija, Tirri Kirsi. (2016). Teachers’ implicit meaning systems and their implications for pedagogical thinking and practice: A case study from Finland. Scandinavian journal of educational research.
URL SoleCRIS

Rissanen Inkeri, Kuusisto Elina, Kuusisto Arniika. (2016). Developing teachers' intercultural sensitivity: Case study on a pilot course in Finnish teacher education. Teaching and teacher education 59, 446-456.
URL SoleCRIS

Rundgrén Aatu, Joutsenlahti Jorma, Mäkinen Jari. (2016). Is languaging experienced to improve understanding of structural mechanics?. Teoksessa Engineering Education on Top of the World: Industry University Cooperation: SEFI European Society for Engineering Education.
URL SoleCRIS

Ruokamo Heli, Kotilainen Sirkku, Kupiainen Reijo. (2016). Mediakasvatus nyt ja tulevaisuudessa. Teoksessa Pekkala Leo, Salomaa Saara, Spisák Sanna (toim.) Monimuotoinen mediakasvatus. Helsinki: Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, 18-34. (Kansallisen audiovisuaalisen instituutin julkaisuja 1/2016).
URL SoleCRIS

Saari Antti. (2016). Awakening from a speculative slumber. Justifying the role of empirical knowledge in Finnish educational research. Teoksessa Hoffmann-Ocon Andreas, Horlacher Rebecca (toim.) Pedagogy and educational knowledge - Ambitions and imaginations in teacher education. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, 117-133.
SoleCRIS

Saari Antti. (2016). Tietoisuustaitojen ristiriidat opetustyössä. Teoksessa Parviainen Jaana, Kinnunen Taina, Kortelainen Ilmari (toim.) Ruumiillisuus ja työelämä : Työruumis jälkiteollisessa taloudessa. Tampere: Vastapaino, 199-214.
SoleCRIS

Saari Antti. (2016). Knowledge without contexts? A Foucauldian analysis of E.L. Thorndike's positivist educational research. Studies in Philosophy and Education 35 (6), 589–603.
URL SoleCRIS

Saari Antti. (2016). Pedagogisen vallan tilat ja käytännöt. Kirja-arvio teoksesta Harni E. (toim.) Kontrollikoulu – Näkökulmia koulutukselliseen hallintaan ja toisin oppimiseen.. Kasvatus 47 (2), 189-190.
SoleCRIS

Saari Antti. (2016). Elinikäinen oppiminen ja yksilöivä valta. Aikuiskasvatus 36 (1), 4-13.
SoleCRIS

Saari Antti. (2016). Tuskallista tietää: Psykoanalyyttinen teoria ja traumaattisen tiedon oppiminen. Kasvatus 47 (1), 22-33.
SoleCRIS

Saari Antti, Harni Esko. (2016). Zen and the art of everything : Governing spirituality in entrepreneurship education. Ephemera: theory & politics in organization 16 (4), 99-119.
URL SoleCRIS

Saari Antti, Harni Esko. (2016). Mikä tieto on kaikkein tärkeintä? Herbert Spencer ja elämää myötäilevä opetussuunnitelma. Ennen ja nyt 2016 (3).
URL SoleCRIS

Saari Antti, Harni Esko. (2016). Positive education as translation and conquest of schooling. Teoksessa Bendix Petersen Eva, Millei Zsuzsa (toim.) Interrupting the psy-disciplines in education: Palgrave Macmillan, 93-110.
SoleCRIS

Saari Antti, Säntti Janne. (2016). Kouluja ei pidä digitalisoida väkisin. Helsingin Sanomat 07.09.2016, A4.
URL SoleCRIS

Saarivirta Toni, Jaatinen Riitta. (2016). Expansion and Curtailing in Finnish Higher Education between 1950-2015 : The Impact of Economy, Politics and Regional Policy on the Higher Education Network. Teoksessa Zajda Joseph, Rust Val (toim.) Globalisation and Higher Education Reforms: Springer International Publishing, 97-114. (Globalisation, Comparative Education and Policy Research 15).
URL SoleCRIS

Saarivirta Toni, Karppinen Jenni. (2016). Higher Education Policy and Flexibility in University Studies ‐ Student Experiences with Electronic Exams in Finland. Educational Practice and Theory 38 (1), 57-69.
URL SoleCRIS

Saarivirta Toni, Kumpulainen Kristiina. (2016). School autonomy, leadership and student achievement: reflections from Finland. International Journal of Educational Management 30 (7), 1268-1278.
URL SoleCRIS

Salokangas Maija, Kauko Jaakko. (2016). Yksityiset toimijat Englannin julkisten koulujen hallinnossa: kuka kantaa vastuun?. Teoksessa Silvennoinen Heikki, Kalalahti Mira, Varjo Janne (toim.) Koulutuksen tasa-arvon muuttuvat merkitykset : Kasvatussosiologia vuosikirja 1. Helsinki: Suomen Kasvatustieteellinen Seura, 295-320. (Kasvatusalan tutkimuksia 73).
SoleCRIS

Salonen-Hakomäki Sanna-Mari, Soini Tiina, Pietarinen Janne, Pyhältö Kirsi. (2016). The way ahead for Finnish comprehensive school? Examining state- level school administrators’ theory of change. Journal of Curriculum Studies 48 (5), 671-691.
URL SoleCRIS

Silova Iveta, Aydarova Elena, Millei Zsuzsa, Piattoeva Nelli (toim.). (2016). European Education, Special issue: Revisiting pasts, reimagining futures. Memories of post(socialist) childhood and schooling. 48(3): Taylor & Francis.
SoleCRIS

Sinkkonen Hanna-Maija, Kyttälä Minna, Kiiskinen Sanna, Jäntti Saara. (2016). Lukion erityisopettaja - opettaja, ohjaaja ja konsultti?. NMI-Bulletin. Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti 26 (3), 51-64.
SoleCRIS

Soini Tiina, Pietarinen Janne, Pyhältö Kirsi. (2016). Leading a school through change : principals’ hands-on leadership strategies in school reform. School Leadership & Management.
URL SoleCRIS

Soini Tiina, Pietarinen Janne, Pyhältö Kirsi. (2016). What if teachers learn in the classroom?. Teacher Development 20 (3), 380-397.
URL SoleCRIS

Soini Tiina, Pietarinen Janne, Toom Auli, Pyhältö Kirsi. (2016). Haluanko, osaanko ja pystynkö oppimaan taitavasti yhdessä muiden kanssa?. Teoksessa Cantell Hannele, Kallioniemi Arto (toim.) Kansankynttilä keinulaudalla. MIten tulevaisuudessa opitaan ja opetetaan?. Jyväskylä: PS-kustannus, 53-75.
SoleCRIS

Teräs Hanna. (2016). Design Principles of an Authentic Online Professional Development Program for Multicultural Faculty. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1628).
URL SoleCRIS

Tomperi Tuukka. (2016). Lukiofilosofia, pedagoginen filosofointi ja aineenopettajan ammattitaito. niin & näin - filosofinen aikakauslehti 23 (1), 82-101.
SoleCRIS

Tyrmi Jaana, Laukkanen Anne-Maria. (2016). How stressful is "Deep Bubbling"?. Journal of Voice.
URL SoleCRIS

Ukkonen-Mikkola Tuulikki, Turtiainen Henriikka. (2016). Työssäoppiminen koulutuksen ja työelämän rajavyöhykkeellä. Varhaiskasvatuksen tiedelehti, Journal of early childhood education research, JECER 5 (1), 44-68.
URL SoleCRIS

Ulmanen Sanna, Soini Tiina, Pietarinen Janne, Pyhältö Kirsi. (2016). The anatomy of adolescents’ emotional engagement in schoolwork. Social Psychology of Education. An international Journal 19 (3), 587–606.
URL SoleCRIS

Ulmanen Sanna, Soini Tiina, Pietarinen Janne, Pyhältö Kirsi. (2016). Students’ experiences of the development of emotional engagement. International Journal of Educational Research 79, 86-96.
URL SoleCRIS

Valtanen Juri. (2016). What is the problem? The meaning of problem in problem-based learning context - Towards problem-aware students. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1677).
URL SoleCRIS

Varis Tapio. (2016). Rauhanyliopistosta Unesco-professoriksi. Teoksessa Pulkkinen Kimmo, Mäntyvaara Hannu, Veltheim Risto (toim.) Isänmaan airuet : suomalaista diplomatiaa viidellä vuosikymmenellä. Porvoo: Edita Publishing Oy, 514-526.
SoleCRIS

Varis Tapio. (2016). Competencias, nueva alfabetización mediática y educación profesional. Teoksessa Baggethun Kirsti, Larranaga-Rubio Julio, Fernandez-Sanz Juan Jose (toim.) Crisis Económica e implantación de la Sociedad de la Información. Espana, Salamanca: Comunicacion Social, 187-194.
SoleCRIS

Vartiainen Päivi, Pitkänen Pirkko, Asis Marla, Raunio Pirjo, Koskela Marja. (2016). From the Philippines to Finland: Nurses exceptations and Finnish realities. Journal of Population and Social Studies 24 (1), 30-46.
URL SoleCRIS

Vlasov Janniina, Hujala Eeva. (2016). Cross-cultural interpretations of changes in early childhood education in the USA, Russia, and Finland. International Journal of Early Years Education 24 (3), 309-324.
URL SoleCRIS

Vlasov Janniina, Hujala Eeva, Essary Jessica, Lenskaya Elena. (2016). Longitudinal Study of Changes in Teachers’ Views of Early Childhood Education in the USA, Russia, and Finland. Journal of Early Childhood Education Research JECER 5 (1), 202-222.
URL SoleCRIS

Vlasov Janniina, Turja Leena, Valpas Anne, Hujala Eeva. (2016). Children’s Participation in Finnish Early Childhood Education. Teoksessa Dalli Carmen, Meade Anne (toim.) Research, Policy and Advocacy in the Early Years : Writing inspired by the achievements of Professor Anne Smith. Wellington: NZCER Press, 37-47.
SoleCRIS

Väisänen Sanna, Pietarinen Janne, Pyhältö Kirsi, Toom Auli, Soini Tiina. (2016). Social support as a contributor to student teachers' experienced well-being. Research Papers in Education 32 (1), 41-55.
URL SoleCRIS

Värri Veli-Matti. (2016). Ihmisen probleemi ekologisena sivistystehtävänä - juhlaesitelmä filosofian professori Reijo Wileniukselle 12.5.2015. Teoksessa Niinivirta Markku, Wilenius Markku (toim.) Reijo Wilenius : Henkisen kasvun ja toiminnan filosofi. Helsinki: Snellman-korkeakoulu, 64-82. (Snellman-korkeakoulun tutkimusosaston julkaisu 1/2016).
SoleCRIS

Värri Veli-Matti, Lehtovaara Maija, Lehtovaara Jorma, Backman Jussi. (2016). In memoriam Lauri Rauhala 1914-2016. Psykologi 2016 (4), 24-26.
SoleCRIS

Wallin Anna, Kujala Tiina. (2016). ”ET SIINÄ OIS JOKU POINTTI” – OPETTAJAOPISKELIJOIDEN SUHTAUTUMINEN TEKNOLOGIAN KÄYTTÖÖN LIIKUNNANOPETUKSESSA. Liikunta & Tiede 53 (6), 42-48.
URL SoleCRIS

 
Faculty of Education
Åkerlundinkatu 5, FI-33014 University of Tampere, Finland
tel. +358 (0)3 355 111
Questions and feedback
Maintained by: paivi.svard@uta.fi
Last update: 20.6.2018 12.36 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results