To page body
university of tampere: faculty of education: research:
Faculty of EducationUniversity of TampereFaculty of Education

Publications of the Faculty of Education

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Aaltonen Mikko, Lehto Anne, Pennanen Tiina, Teräsahde Sini. (2017). Hyvässä iskussa eteenpäin : muutosjohtaminen Tampereen yliopiston hallintopalveluiden uudistuksessa. Teoksessa Kivistö Jussi, Kohtamäki Vuokko (toim.) KOHA – Ideasta innovaatioksi : Tampereen korkeakouluhallinnon ja -johtamisen ohjelma asiantuntijoille. Tampere: Johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto, 22-40.
URL SoleCRIS

Ahtiainen Raisa, Rytivaara Anna, Malinen Olli-Pekka, Palmu Iines, Kontinen Juha, Pulkkinen Jonna, Saarenketo Tiina. (2017). Erilaisia yhteisopettajuusmalleja. Teoksessa Malinen Olli-Pekka, Palmu Iines (toim.) Tavoitteena yhteisopettajuus : Näkökulmia ja toimintamalleja onnistuneeseen yhdessä opettamiseen. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti, 37-62. (KUMMI. Arviointi-, opetus- ja kuntoutusmateriaaleja 16).
SoleCRIS

Aksakal Mustafa, Schmidt Kerstin, Korpela Mari, Pitkänen Pirkko. (2017). Introduction : Temporary Migration in European-Asian Social Spaces. Teoksessa Pitkänen Pirkko, Korpela Mari, Aksakal Mustafa, Schmidt Kerstin (toim.) Characteristics of Temporary Migration in European-Asian Transnational Social Spaces. Dordrecht: Springer, 1-25. (International Perspectives on Migration 14).
SoleCRIS

Aldahdouh Tahani Z., Korhonen Vesa, Nokelainen Petri. (2017). How Does an Organisation's Culture Relate to Professional Growth? A study of Finnish Higher Education Institutions. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 19 (1), 9-30.
SoleCRIS

Alenius Pauliina, Korhonen Vesa. (2017). Ylirajaisten oppimistilojen välittäjät : siirtolaisten arkioppiminen kansalliset rajat ylittävissä yhteisöissä. Aikuiskasvatus 39 (3), 164-175.
SoleCRIS

Amaral Paula, Muniz Luciana, Madureira Ferreira Juliene. (2017). AS CRIANÇAS, OS ESPAÇOS E SUAS SIGNIFICAÇÕES DE APRENDIZAGEM. Teoksessa Vieira Alboni Mariza, Portilho Evelise Maria, Vosgeral Dilmeire Sant'ana (toim.) Proceedings XIII Congresso Nacional de Educação.
SoleCRIS

Annala Johanna. (2017). Yliopiston opettajien toimijuus opetussuunnitelmatyön muuttuvilla kentillä. Teoksessa Korhonen Vesa, Annala Johanna, Kulju Pirjo (toim.) Kehittämisen palat, yhteisöjen salat : Näkökulmia kasvatukseen ja koulutukseen. Tampere: Tampere University Press, 17-33.
SoleCRIS

Anttila Henrika, Pyhältö Kirsi, Soini Tiina, Pietarinen Janne. (2017). From anxiety to enthusiasm: emotional patterns among student teachers. European Journal of Teacher Education 40 (7), 447-464.
URL SoleCRIS

Autio Tero, Hakala Liisa, Kujala Tiina (toim.). (2017). Opetussuunnitelmatutkimus : keskustelunavauksia suomalaiseen kouluun ja opettajankoulutukseen. Tampere: Tampere University Press.
SoleCRIS

Autio Tero, Hakala Liisa, Kujala Tiina. (2017). Esipuhe. Teoksessa Autio Tero, Hakala Liisa, Kujala Tiina (toim.) Opetussuunnitelmatutkimus : Keskustelunavauksia kouluun ja opettajankoulutukseen. Tampere: Tampere University Press, 7-17.
SoleCRIS

Baker Bernadette, Saari Antti. (2017). ‘The anatomy of our discontent’ : from braining the mind to mindfulness for teachers. Discourse: studies in the cultural politics of education.
SoleCRIS

Centeno Vera G, Kauko Jaakko, Candido Helena H D. (2017). Quality assurance and evaluation through Brazilian lenses: an exploration into the validity of umbrella concepts. Comparative education.
URL SoleCRIS

Eerola-Pennanen Paula, Vuorisalo Mari, Raittila Raija. (2017). Johdatus varhaiskasvatukseen. Teoksessa Koivula Merja, Siippainen Anna, Eerola-Pennanen Paula (toim.) Valloittava varhaiskasvatus : oppimista, osallisuutta ja hyvinvointia.. Tampere: Vastapaino, 21-35.
SoleCRIS

Eskola Jari, Karayilan Sanna, Kaski Terhi, Lehtola Tiina, Mäenpää Tiina, Nishimura-Sahi Oshie, Oede Anu-Maarit, Rantanen Mari, Saarinen Sirkku, Toivikko Päivi, Valtonen Marianna, Wallin Anna. (2017). Eläytymismenetelmä 2017 : Ohjeita ja kokemuksia menetelmästä kiinnostuneille. Teoksessa Eskola Jari, Mäenpää Tiina, Wallin Anna (toim.) Eläytymismenetelmä 2017 : Perusteema ja 11 muunnelmaa. Tampere: Tampere University Press, 266-293.
SoleCRIS

Eskola Jari, Mäenpää Tiina, Wallin Anna. (2017). Digitalisoituva ja monikielistyvä eläytymismenetelmä aikamme muutosten tutkimusvälineenä. Teoksessa Eskola Jari, Mäenpää Tiina, Wallin Anna (toim.) Eläytymismenetelmä 2017 : Perusteema ja 11 muunnelmaa. Tampere: Tampere University Press, 6-14.
SoleCRIS

Eskola Jari, Mäenpää Tiina, Wallin Anna (toim.). (2017). Eläytymismenetelmä 2017 : Perusteema ja 11 muunnelmaa. Tampere: Tampere University Press.
SoleCRIS

Faria Paula, Muniz Luciana, Madureira Ferreira Juliene. (2017). Constituição de uma trajetória metodológica: novas possibilidades de utilização da epistemologia qualitativa. Teoksessa Tacca Maria Carmem, Puentes Roberto Valdez (toim.) Proceedings I Simpósio Nacional sobre Epistemologia Qualitativa e Subjetividade. Uberlândia: Editora da Universidade Federal de Uberlandia EDUFU.
SoleCRIS

Filander Karin. (2017). Moninaisuuden ykseys vai ykseyden moninaisuus?. Aikuiskasvatus 38 (2), 143-145.
SoleCRIS

Fonsén Elina. (2017). Pedagogiikkaa painottava toimintakulttuuri – mitä se on ja miten siihen päästään?. Teoksessa Pakanen Anitta (toim.) 2017–2018 Lastentarhanopettajan kalenteri. Jyväskylä: PS-kustannus, 176–179.
SoleCRIS

Gobby Brad, Millei Zsuzsa. (2017). Schooling, Its History and Power. Teoksessa Gobby Brad, Walker Rebecca (toim.) Powers of Curriculum : Sociological Perspectives on Education. Oxford, UK: Oxford University Press.
SoleCRIS

Guzman Marco. (2017). Semioccluded Vocal Tract Exercises: A physiologic approach for voice training and therapy. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1766).
URL SoleCRIS

Guzman Marco, Jara Rodrigo, Olavarria Christian, Caceres Paloma, Escuti Geordette, Medina Fernanda, Medina Laura, Madrid Sofia, Munoz Daniel, Laukkanen Anne-Maria. (2017). Efficacy of water resistance therapy in subjects diagnosed with behavioral dysphonia: A randomized controlled trial. Journal of Voice 31 (3), 385.e1-385.e10.
SoleCRIS

Haapala Eero, Kantomaa Marko, Kujala Tiina, Jaakkola Timo, Tammelin Tuija. (2017). Liikunnan ja oppimisen vuorovaikutusta kartoittamassa. Liikunta & Tiede 54 (4), 4-9.
SoleCRIS

Hakala Liisa, Kujala Tiina. (2017). Analyzing curricula documents : A model for understanding and cultivating school subjects, and one's subjectivity. Teoksessa Itkonen Tuija, Dervin Fred (toim.) Silent partners in multicultural education. Charlotte, NC: Information Age Publishing, 29-48.
SoleCRIS

Hanska Jussi, Jalonen Kimmo, Rikala Juhapekka, Waltari Anu. (2017). Memo 8 Historia. Helsinki: Edita Publishing.
SoleCRIS

Hanwei Li. (2017). Academic Integration of Mainland Chinese Students in Germany. Social Inclusion 5 (1), 80-92.
URL SoleCRIS

Hautala Tanja, Helander Jaakko, Korhonen Vesa. (2017). Loose and tight coupling in educational organizations : an integrative literature review. Journal of Educational Administration.
SoleCRIS

Heikkinen Anja. (2017). Sharing and caring. Teoksessa Käyhkö Katinka, Bontenbal Ilona, Bogdanoff Minna (toim.) "Open the doors!" Migrants in Higher Edcation : Fostering Cooperation at Universities Seminar 13.-14.12.2016 in Jyväskylä. Jyväskylä: UniPID, 25-27.
SoleCRIS

Heikkinen Anja, Kalimasi Joseph Perpetua, Opit Elizabeth, Sjelvgren Jesse. (2017). Promoting Basic Social and Health Care Work through Education : Global North and Global South in Comparison. Teoksessa Marhuenda-Fluixá Fernando (toim.) Vocational Education beyond Skill Formation : Vet between Civic, Industrial and Market Tensions. Bern etc.: Peter Lang, 389-410. (Studies in Vocational and Continuing Education 15).
SoleCRIS

Heikkinen Anja, Polsa Pia, Crawford Steven, Gräsbeck Carina, Haltia Nina, Käyhkö Katinka. (2017). "Open or create?" Providing study options for diverse students. Teoksessa Käyhkö Katinka, Bontenbal Ilona, Bogdanoff Minna (toim.) "Open the doors!" Migrants in Higher Edcation : Fostering Cooperation at Universities Seminar 13.-14.12.2016 in Jyväskylä. Jyväskylä: UniPID, 54-61.
SoleCRIS

Heikonen Lauri, Toom Auli, Pyhältö Kirsi, Pietarinen Janne, Soini Tiina. (2017). Student-teachers’ strategies in classroom interaction in the context of the teaching practicum. Journal of Education for Teaching 43 (5), 534-549.
SoleCRIS

Helenius Jenni. (2017). Alkoholinkäyttö lasten seurassa : vanhemmille osoitettuja velvoitteita asiantuntijablogeissa ja Facebook-keskustelussa. Yhteiskuntapolitiikka 82 (1), 55-65.
URL SoleCRIS

Helenius Jenni, Eskola Jari. (2017). Tavoitteena kohtuukäyttö : vanhempien jäsennyksiä alaikäisten alkoholikasvatuksesta 2010-luvulla. Kasvatus & aika 11 (2), 23-38.
SoleCRIS

Hermanfors Kaisu. (2017). Inklusiivinen varhaiskasvatus - itsestäänselvääkö?. Kasvatus ja aika 3, 91-95.
SoleCRIS

Hermanfors Kaisu. (2017). Erilaisuuden diskurssit erityispedagogisessa kontekstissa. KASVATUS 48 (2), 110-127.
SoleCRIS

Hermanson Elina, Kannas Lasse, Hytönen Suvi-Marja, Remes Linnea. (2017). Hippokrates 8. Helsinki: Edukustannus.
SoleCRIS

Hietamäki Johanna, Kuusiholma Julia, Räikkönen Eija, Alasuutari Maarit, Lammi-Taskula Johnna, Repo Katja, Karila Kirsti, Hautala Paula, Kuukka Anu, Paananen Maiju, Ruutiainen Ville, Eerola Petteri. (2017). Varhaiskasvatus- ja lastenhoitoratkaisut yksivuotiaiden lasten perheissä : CHILDCARE-kyselytutkimuksen 2016 perustulokset. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. (Terveyden ja hyvinvoinnon laitos, Työpaperi 24/2017).
URL SoleCRIS

Hiitti Antti, Lumiala Jaana, Parikka Essi, Sloan Christopher, Tolkki Niina. (2017). Scene 1 Exercises. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava.
SoleCRIS

Hiitti Antti, Lumiala Jaana, Parikka Essi, Sloan Christopher, Tolkki Niina. (2017). Scene 1 Texts. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava.
SoleCRIS

Himanen Sari. (2017). Tieto- ja viestintäteknologian artefaktit hoitotyön opiskelussa : Tapaustutkimukset lääkehoidon, aseptiikan ja harjoittelun ohjauksen artefaktien opetuskäytöstä. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1810).
URL SoleCRIS

Himanka Juha. (2017). Tietämättömyyden opetus : Jacques Rancière ja antiikin viisaus. Teoksessa Tuomikoski Anna (toim.) Jacques Rancière ja erimielisyyden näyttämöt. Helsinki: Tutkijaliitto, 93–114.
SoleCRIS

Himanka Juha. (2017). Kuinka tehdä filosofiaa? : onko sokraattinen menetelmä edelleen ajankohtainen?. Tiede ja edistys 42 (2), 140-152.
SoleCRIS

Himanka Juha. (2017). Yliopisto-oppimisen ja -opetukseen muutokset uuden vuosikymmenen kynnyksellä. Teoksessa Juuti Petri, Uusi-Rasi Kirsti (toim.) Koulutuksen ja tutkimuksen murros yliopistoissa uuden vuosikymmenen kynnyksellä. Tampere: Tampereen dosenttiyhdistys ry, 17–23. (Tampereen Dosenttiyhdistyksen julkaisuja 3).
SoleCRIS

Hjelt Hanna, Karila Kirsti. (2017). Varhaiskasvatustyön paikantuminen työntekijöiden puheessa. Työelämän tutkimus 15 (3), 234-249.
SoleCRIS

Horacek Jaromir, Radolf Vojtech, Laukkanen Anne-Maria. (2017). Low frequency mechanical resonance of the vocal tract in vocal exercises that apply tubes. Biomedical Signal Processing and Control 37, 39-49.
SoleCRIS

Hujala E, Vlasov J, Szecsi T. (2017). Parents’ and teachers’ perspectives on changes in childcare quality in the United States, Russia and Finland. South African Journal of Childhood Education (SAJCE) 7 (1).
SoleCRIS

Humala Iris A. (2017). Typology on Leadership toward Creativity in Virtual Work. Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management 12, 209-243.
SoleCRIS

Hyvönen Pirkko, Helenius Aili, Hujala Eeva. (2017). Enhancing Children’s Competencies in Playful Learning. Teoksessa Ebbeck Marjory, Waniganayake Manjula (toim.) Play in Early Childhood Education : Learning in diverse contexts. Oxford: Oxford University Press, 99-116.
SoleCRIS

Iveta Silova, Zsuzsa Millei, Nelli Piattoeva (toim.). (2017). Childhood and Schooling in (Post) Socialist Societies: Memories of Everyday Life. New York: Palgrave MacMillan.
URL SoleCRIS

Jokisaari Olli-Jukka. (2017). Kasvatus tuotemaailmassa - Günther Anders kasvatusfilosofina. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1769).
URL SoleCRIS

Joutsenlahti Jorma, Kulju Pirjo. (2017). Multimodal Languaging as a Pedagogical Model - A Case Study of the Concept of Division in School Mathematics. Education Sciences 7 (1), 9.
URL SoleCRIS

Joutsenlahti Jorma, Perkkilä Päivi, Tossavainen Timo. (2017). NÄYTTEITÄ MURTOLUVUN KÄSITTEESTÄ ERI AIKAKAUSIEN OPPIKIRJOISSA. Teoksessa Asikainen Mervi, Hirvonen Pekka (toim.) Proceedings of the annual FMSERA symposium 2016, 99-109.
SoleCRIS

Juuti Tero, Rättyä Kaisu, Lehtonen Timo, Kopra Miia-Johanna. (2017). Pedagogical Content Knowledge in Product Development Education. Teoksessa Proceedings of the 19th International Conference on Engineering and Production Design Education, 2017, Oslo, Norway, 7th - 8th September 2017: Design Society, 483-488.
SoleCRIS

Juvonen Antti, O'Neill Susan, Räihä Pekka. (2017). OPEART : Music Theatre Productions Within Teacher Education : Enhancing Communal Engaged Learning. Teoksessa Chemi Tatiana, Du Xiangyun (toim.) Arts-based methods and organizational learning : Higher Education Around the World. Cham: Palgrave Macmillan, 147-170.
SoleCRIS

Jyrkiäinen Anne, Koskinen-Sinisalo Kirsi-Liisa. (2017). Yhteisöllisen kirjoittamisen työtapa : design-tutkimus opetuksen kehittämisen välineenä. Teoksessa Korhonen Vesa, Annala Johanna, Kulju Pirjo (toim.) Kehittämisen palat, yhteisöjen salat : Näkökulmia kasvatukseen ja koulutukseen. Tampere: Tampere University Press, 181-203.
SoleCRIS

Järvinen Kati. (2017). Voice Characteristics in Speaking a Foreign Language : A study of voice in Finnish and Englis as L1 and L2. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1776).
URL SoleCRIS

Kaarttinen Jyrki. (2017). Kansallissosialistinen kasvatus - politiikkaa vai pedagogiikkaa?. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1760).
URL SoleCRIS

Kallunki Jarmo, Purhonen Semi. (2017). Intergenerational transmission of cultural capital in Finland. Research on Finnish society 10, 101-111.
SoleCRIS

Karayilan Sanna, Wallin Anna, Harju-Autti Raisa, Eskola Jari. (2017). Kielitaito – avain moneen lukkoon : Maahanmuuttajien näkemyksiä kotoutumisen onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä. Teoksessa Eskola Jari, Mäenpää Tiina, Wallin Anna (toim.) Eläytymismenetelmä 2017 : Perusteema ja 11 muunnelmaa. Tampere: Tampere University Press, 171-195.
SoleCRIS

Karila Kirsti, Eerola Petteri, Alasuutari Maarit, Kuukka Anu, Siippainen Anna. (2017). Varhaiskasvatuksen järjestämisen puhekehykset kunnissa. Yhteiskuntapolitiikka 4 (2017), 392-403.
SoleCRIS

Karila Kirsti, Kosonen Tuomas, Järvenkallas Satu. (2017). Varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekartta vuosille 2017–2030 : Suuntaviivat varhaiskasvatukseen osallistumisasteen nostamiseen sekä päiväkotien henkilöstön osaamisen, henkilöstörakenteen ja koulutuksen kehittämiseen. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö. (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:30).
URL SoleCRIS

Karila Kirsti, Kosonen Tuomas, Järvenkallas Satu. (2017). Varhaiskasvatuksen tiekartta -miten lisätä osallistumista ja henkilöstön osaamista?. Talous ja Yhteiskunta 2017 (4), 46-51.
SoleCRIS

Kaski Terhi, Wallin Anna, Eskola Jari. (2017). ”Ei asiat niin huonosti tässä koulussa ole, mutta kyllähän turvallisuutta voisi aina parantaa” : Turvallisuuskulttuurin rakentuminen osana oppilaitoksen toimintakulttuuria. Teoksessa Eskola Jari, Mäenpää Tiina, Walin Anna (toim.) Eläytymismenetelmä 2017 : Perusteema ja 11 muunnelmaa. Tampere: Tampere University Press, 196-219.
SoleCRIS

Kassara Heidi. (2017). Ilo hoitotyön ammatin opiskelussa ammatillisen kasvun voimavarana. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1841).
SoleCRIS

Keisala Katja. (2017). Kielteiset tunteet kulttuurienvälisten vuorovaikutustaitojen oppimisessa : miten niihin tulisi suhtautua?. Aikuiskasvatus 37 (1), 40-46.
SoleCRIS

Keisala Katja, Koskela Marja, Hammar Sari. (2017). Kulttuurien välisen vuorovaikutuksen kehittäminen Karhulan sairaalassa. Teoksessa Pitkänen Pirkko, Keisala Katja, Niiranen Vuokko (toim.) Tavoitteena sujuva arki : Kulttuurien välinen työ sosiaali- ja terveydenhuollon työyhteisöissä. Tampere: Tampere University Press, 77-112.
SoleCRIS

Keisala Katja, Pitkänen Pirkko, Niiranen Vuokko. (2017). Johdanto. Teoksessa Pitkänen Pirkko, Keisala Katja, Niiranen Vuokko (toim.) Tavoitteena sujuva arki : Kulttuurien välinen työ sosiaali- ja terveydenhuollon työyhteisöissä. Tampere: Tampere University Press, 11-36.
SoleCRIS

Kekkonen Suvi, Annala Johanna. (2017). Kansainvälisyys akateemisen identiteetin muokkaajana : Kansainvälinen henkilökunta suomalaisella tieteen pelikentällä. Aikuiskasvatus 37 (4), 286-301.
SoleCRIS

Kokkonen Tommi, Mäntylä Terhi. (2017). Changes in University Students’ Explanation Models of DC Circuits. Research in Science Education.
URL SoleCRIS

Komulainen Kauko, Rajakaltio Helena. (2017). Opettaja johtamisparadigmojen ristipaineessa. Teoksessa Autio Tero, Hakala Liisa, Kujala Tiina (toim.) Opetussuunnitelmatutkimus : keskustelunavauksia suomalaiseen kouluun ja opettajankoulutukseen. Tampere: Tampere University Press, 223-246.
SoleCRIS

Korhonen Vesa. (2017). Ensimmäisen vuoden opintoihin kiinnittymisen monet kasvot yliopistossa. Teoksessa Korhonen Vesa, Annala Johanna, Kulju Pirjo (toim.) Kehittämisen palat, yhteisöjen salat : Näkökulmia kasvatukseen ja koulutukseen. Tampere: Tampere University Press.
SoleCRIS

Korhonen Vesa, Annala Johanna, Kulju Pirjo (toim.). (2017). Kehittämisen palat, yhteisöjen salat : Näkökulmia kasvatukseen ja koulutukseen. Tampere: Tampere University Press.
URL SoleCRIS

Korhonen Vesa, Annala Johanna, Kulju Pirjo. (2017). Yhteisöä rakentamassa - näkökulmia pedagogiseen kehittämiseen. Teoksessa Korhonen Vesa, Annala Johanna, Kulju Pirjo (toim.) Kehittämisen palat, yhteisöjen salat : Näkökulmia koulutukseen ja kasvatukseen. Tampere: Tampere University Press, 7-14.
SoleCRIS

Korhonen Vesa, Inkinen Mikko, Mattsson Markus, Toom Auli. (2017). Student engagement and the transition from the first to second year in higher educaton. Teoksessa Kyndt Eva et al (toim.) Higher Education Transitions : Theory and Research. London: Routledge, 113-134.
SoleCRIS

Korhonen Vesa, Toom Auli. (2017). Opintoihin kiinnittymisen ja hyvinvoinnin yhteyksien tunnistaminen sekä pedagogisen hyvinvoinnin tukeminen korkeakoulun opetusyhteisössä. Teoksessa Korhonen Vesa, Annala Johanna, Kulju Pirjo (toim.) Kehittämisen palat, yhteisöjen salat : Näkökulmia kasvatukseen ja koulutukseen. Tampere: Tampere University Press, 131-154.
SoleCRIS

Korpela Mari, Hyytiä Jaakko, Pitkänen Pirkko. (2017). Navigating Bureaucracies, Intentions and Relationships : Temporary Transnational Migration Between Finland and Asia. Teoksessa Pitkänen Pirkko et al (toim.) Characteristics of Temporary Migration in European-Asian Transnational Social Spaces. Cham: Springer, 213-232. (International Perspectives on Migration 14).
SoleCRIS

Korpela Mari, Pitkänen Pirkko. (2017). Temporary migration between the EU and Asia. Teoksessa Carrera Sergio, Geddes Andrew, Guild Elspeth, Stefan Marco (toim.) Pathways towards Legal Migration into the EU : Reappraising concepts, trajectories and policies. Brussels: Centre of European Policy Studies, 8-14.
URL SoleCRIS

Kortelainen Ilmari, Omaheimo Jussi, Ranki Kreeta, Saari Antti. (2017). Läsnäolon kokemus ja politiikka. Niin & Näin 24 (1), 61-63.
SoleCRIS

Koskinen Salla, Kela Jesse, Ali-Löytty Simo, Joutsenlahti Jorma. (2017). Sähköisen matematiikan tentin toteuttaminen ja opiskelijoiden kokemukset sähköisestä tentistä. Teoksessa Asikainen Mervi, Hirvonen Pekka (toim.) Proceedings of the FMSERA annual symposium 2016, 110-120.
SoleCRIS

Kuisma Merja. (2017). Narratives of inquiry learning in middle-school geographic inquiry class. International Research in Geographical and Environmental Education.
SoleCRIS

Kulju Pirjo. (2017). Luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä koulun kirjoittamisen opetuksesta. Teoksessa Kallio Manne, Juvonen Riitta, Kaasinen Arja (toim.) Jatkuvuus ja muutos opettajankoulutuksessa. Helsinki: Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta, 44-59. (Ainedidaktisia tutkimuksia 12).
SoleCRIS

Kulju Pirjo, Kauppinen Merja, Hankala Mari, Harjunen Elina, Pentikäinen Johanna, Routarinne Sara. (2017). Reviewing Finnish studies on writing in basic education : Towards a pedagogy for diversity. Teoksessa Pyyry Noora et al (toim.) Changing subjects, changing pedagogies : Diversities in school and education. Helsinki: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura, 110-127. (Ainedidaktisia tutkimuksia 13).
SoleCRIS

Kupiainen Reijo. (2017). Lukutaidon jälkeen?. Teoksessa Korhonen Vesa, Annala Johanna, Kulju Pirjo (toim.) Kehittämisen palat , yhteisöjen salat : Näkökulmia koulutukseen ja kasvatukseen. Tampere: Tampere University Press, 205–218.
SoleCRIS

Kupila Päivi, Millei Zsuzsa. (2017). Professionalism as Relational Practice: Guest Editorial. Journal of Early Childhood Education Research (JECER) 6 (2), 163-165.
SoleCRIS

Kupila Päivi, Ukkonen-Mikkola Tuulikki, Rantala Kyllikki. (2017). Interpretations of Mentoring during Early Childhood Education Mentor Training. Australian journal of teacher education 42 (10), 36-49.
URL SoleCRIS

Lehtola Tiina, Wallin Anna, Kuisma Merja, Eskola Jari. (2017). Kotilukiosta kotiyliopistoksi : Lukiolaisten näkemyksiä yliopistokampuksella opiskelun merkityksestä heidän jatkokouluttautumisvalintoihinsa. Teoksessa Eskola Jari, Mäenpää Tiina, Wallin Anna (toim.) Eläytymismenetelmä 2017 : Perusteema ja 11 muunnelmaa. Tampere: Tampere University Press, 134-151.
SoleCRIS

Lehtonen Daranee, Joutsenlahti Jorma. (2017). Using Manipulatives for Teaching Equation Concepts in Languaged-based Classrooms. Teoksessa Pyyry Noora et al (toim.) Changing Subjects, Changing Pedagogies : Diversities in School and Education. Helsinki: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura, 164-187. (Ainedidaktisia tutkimuksia 13).
SoleCRIS

Leino Lea. (2017). A Study on the Promotion of Adults' Oral English Communication and Teacher Development in Liberal and Tertiary Education. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1759).
URL SoleCRIS

Lindén Jyri, Annala Johanna, Coate Kelly. (2017). The Role of Curriculum Theory in Contemporary Higher Education Research and Practice. Teoksessa Huisman Jeroen, Tight Malcolm (toim.) Theory and Method in Higher Education Research. Bingley: Emerald, 137 - 154. (Theory and Method in Higher Education Research 3).
SoleCRIS

Lintu Elina, Kinossalo Maiju. (2017). Oppilaan identiteetin rakentumisen tunnistaminen perusopetukseen valmistavassa opetuksessa. Edu.fi - Perusopetukseen valmistava opetus, Opetushallitus (http://edu.fi/yleissivistava_koulutus/maahanmuuttajien_koulutus/perustietoa_opetuksesta_ja_koulutuksesta/perusopetukseen_valmistava_opetus).
URL SoleCRIS

Lipponen Lasse, Kumpulainen Kristiina, Paananen Maiju. (2017). Children’s perspective to curriculum work : Meaningful moments in Finnish early childhood education. Teoksessa Fleer Marilyn, Van Oers Bert (toim.) International Handbook of Early Childhood Education. New York City: Springer, 1265-1277.
URL SoleCRIS

Liu Dong, Kankare Elina, Laukkanen Anne-Maria, Alku Paavo. (2017). Comparison of parametrization methods of electroglottographic and inverse filtered acoustic speech pressure signals in distinguishing between phonation types. Biomedical Signal Processing and Control 36, 183-193.
URL SoleCRIS

Lätti Johanna. (2017). Individualized sex equality in transforming Finnish academia. European Educational Research Journal 16 (2-3), 258–276.
URL SoleCRIS

Madureira Ferreira Juliene, Mäkinen Marita. (2017). What is special in Special Education from the Inclusive Perspective. International Journal of Early Childhood Special Education 9 (1), 50-65.
URL SoleCRIS

Marsh Jackie, Mascheroni Giovanna, Carrington Victoria, Árnadóttir Hólmfríður, Brito Rita, Dias Patricia, Kupiainen Reijo, Trueltzsch-Wijnen Christine. (2017). The Online and Offline Digital Literacy Practices of Young Children : A Review of the Literature: DigiLitEY.
URL SoleCRIS

Mascheroni Giovanna, Holloway Donell, Aliagas Cristina, Brito Rita, Dias Patricia, Jorge Ana, Kupiainen Reijo, Lampert Claudia, Liubinienė Vilmantė, Lobe Bojana, Mifsud Charles, Milosevic Tijana, Òlafsson Kjartan, Velicu Anca, Trueltzsch- Wijnen Christine. (2017). The Internet of Toys: A Report on Media and Social Discourses around Young Children and IoToys: DigiLitEY. (COST Action IS1410).
URL SoleCRIS

Meriläinen Matti, Puhakka Helena, Sinkkonen Hanna-Maija. (2017). Tiedon löytäminen Internetistä ja sen ymmärtäminen osana nuorten ammatinvalintaa koskevaa päätöksentekoa. Teoksessa Asunmaa Tuuli, Huttunen Rauno, Peltonen Jouni (toim.) Samalta viivalta 11. Valtakunnallisen kasvatusalan valintayhteistyöverkoston (VAKAVA) kirjallisen kokeen aineisto 2017. Jyväskylä: PS-kustannut, 15-38.
SoleCRIS

Mikkonen Susanna, Pylväs Laura, Rintala Heta, Nokelainen Petri, Postareff Liisa. (2017). Guiding workplace learning in vocational education and training: A literature review. Empirical Research in Vocational Education and Training 9, 9.
URL SoleCRIS

Millei Zsuzsa, Bendix Petersen Eva. (2017). Psychology, Psychiatry and Neuroscience in Education. Teoksessa Gobby Brad, Walker Rebecca (toim.) Powers of Curriculum : Sociological Perspectives on Education. Oxford, UK: Oxford University Press.
SoleCRIS

Millei Zsuzsa, Gobby Brad, Gallagher Jannelle. (2017). Doing state policy at the preschool: An autoethnographic tale of universal access to ECEC in Australia. Journal of Pedagogy 8 (1), 33-56.
SoleCRIS

Millei Zsuzsa, Piattoeva Nelli, Silova Iveta, Aydarova Elena. (2017). Hair Bows and Uniforms : Entangled Politics in Children’s Everyday Lives. Teoksessa Silova Iveta, Millei Zsuzsa, Piattoeva Nelli (toim.) Childhood and Schooling in (Post) Socialist Societies : Memories of Everyday Life. New York: Palgrave MacMillan, 145-162.
SoleCRIS

Millei Zsuzsa, Rautio Pauliina. (2017). ‘Overspills’ of research with children: an argument for slow research. Children's Geographies: advancing interdisciplinary understanding of younger peoples lives 15 (4), 466-477.
URL SoleCRIS

Millei Zsuzsa, Silova Iveta, Piattoeva Nelli. (2017). Towards Decolonizing Childhood and Knowledge Production. Teoksessa Silova Iveta, Millei Zsuzsa, Piattoeva Nelli (toim.) Childhood and Schooling in (Post)Socialist Societies : Memories of Everyday Life. New York: Palgrave MacMillan.
SoleCRIS

Ministry of Education and Culture with Karila Kirsti, Johansson Eva, Puroila Anna-Maija, Hännikäinen Maritta, Lipponen Lasse. (2017). Pedagogy in ECEC : Nordic Challenges and Solutions. Seminar Report, Helsinki Finland, 22 September 2016. Copenhagen: Nordic Council of Ministers.
SoleCRIS

Mäenpää Tiina, Annala Johanna, Mäkinen Marita, Wallin Anna & Eskola Jari. (2017). Opettajat sanoittamassa suhdettaan uuteen yliopistoon. Mitä eläytymismenetelmällä kerätty aineisto kertoo opettajan ammatillisen toimijuuden raameista uudessa yliopistossa?. Teoksessa Eskola Jari, Mäenpää Tiina ja Wallin Anna (toim.) Eläytymismenetelmä 2017: Perusteema ja 11 muunnelmaa. Tampere: Tampere University Press, 43-67.
SoleCRIS

Mäkinen Marita, Kujala Tiina. (2017). Metaforat opetussuunnitelmaideologioiden tulkintavälineenä. Teoksessa Autio Tero, Hakala Liisa, Kujala Tiina (toim.) Opetussuunnitelmatutkimus : Keskustelunavauksia suomalaiseen kouluun ja opettajankoulutukseen. Tampere: Tampere University Press, 267-289.
SoleCRIS

Männistö Perttu, Fornaciari Aleksi, Tervasmäki Tuomas. (2017). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (1985–2014) rakentuvan osallisuuskäsityksen sosiaalipedagoginen tarkastelu. Teoksessa Toom Auli, Rautiainen Matti, Tähtinen Juhani (toim.) Toiveet ja todellisuus : Kasvatus osallisuutta ja oppimista rakentamassa : Suomen kasvatustieteellisen seuran 50-vuotisjuhlakirja. Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura, 89-117. (Kasvatusalan tutkimuksia 75).
SoleCRIS

Niinivirta Markku. (2017). Fronesis opettajankoulutuksen taustafilosofiassa : Snellman-korkeakoulusta valmistuneiden steinerkoulun luokanopettajien kertomuksia tiestään opettajuuteen. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1834).
SoleCRIS

Niiranen Kaisa, Keisala Katja. (2017). Kulttuurien välinen osaaminen Koukkuniemen vanhainkodissa. Teoksessa Pitkänen Pirkko, Keisala Katja, Niiranen Vuokko (toim.) Tavoitteena sujuva arki : Kulttuurien välinen työ sosiaali- ja terveydenhuollon työyhteisöissä. Tampere: Tampere University Press, 113-156.
SoleCRIS

Nikander Pirjo, Piattoeva Nelli. (2017). Writing a coherent integrative chapter is crucial for a successful PhD by publication. LSE Impact Blog (http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2017/07/18/writing-a-coherent-integrative-chapter-is-crucial-for-a-successful-phd-by-publication/).
URL SoleCRIS

Nishimura-Sahi Oshie, Wallin Anna, Eskola Jari. (2017). Perceptions of intercultural education and the concept of culture among immigrant teachers in Finland. Teoksessa Eskola Jari, Mäenpää Tiina, Wallin Anna (toim.) Eläytymismenetelmä 2017 : Perusteema ja 11 muunnelmaa. Tampere: Tampere University Press, 94-113.
SoleCRIS

Nukarinen Anu, Ukkonen-Mikkola Tuulikki. (2017). "Pedagogisista syistä" : Lastentarhanopettajien käsityksiä päiväkotien aamupiireistä. Lastentarha 80 (4), 30.
SoleCRIS

Nupponen Anne, Jeskanen Seija, Rättyä Kaisu. (2017). Kieltenopettajaopiskelijoiden näkemyksiä kielitiedon käsitteistä lauserakenteiden opetuksessa. Teoksessa Kallio Manne, Juvonen Riitta, Kaasinen Arja (toim.) Jatkuvuus ja muutos opettajankoulutuksessa. Helsinki: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, 60-73. (Ainedidaktisia tutkimuksia 12).
SoleCRIS

Oede Anu-Maarit, Mäkinen Marita, Annala Johanna, Wallin Anna, Eskola Jari. (2017). Korkeakouluopiskelijat visioimassa Tampereen uuden yliopiston vaikutuksia opiskeluun. Teoksessa Eskola Jari, Mäenpää Tiina, Wallin Anna (toim.) Eläytymismenetelmä 2017 : Perusteema ja 11 muunnelmaa. Tampere: Tampere University Press, 68-93.
SoleCRIS

Paananen Maiju. (2017). Imaginaries that survived : Societal roles of early childhood education in an era of intensification. Global studies of childhood.
URL SoleCRIS

Paananen Maiju, Tammi Tuure. (2017). Työn kuormittavuuden kokemusten, työn tehostamisen ja sairauspoissaolojen moni-ulotteiset yhteydet lastentarhanopettajan työssä. Journal of Early Childhood Education Research 6 (1), 43-60.
URL SoleCRIS

Palmgren Marina, Pyhältö Kirsi, Pietarinen Janne, Soini Tiina. (2017). Students’ engaging school experiences: A precondition for functional inclusive practice.. International Journal of Whole Schooling 13 (1), 26-49.
SoleCRIS

Pentikäinen Johanna, Routarinne Sara, Hankala Mari, Harjunen Elina, Kauppinen Merja, Kulju Pirjo. (2017). Oikeinkirjoituksesta monilukutaitoon: suomalainen kirjoittamisen opetus ennen ja nyt. Teoksessa Korhonen Vesa, Annala Johanna, Kulju Pirjo (toim.) Kehittämisen palat, yhteisöjen salat : Näkökulmia koulutukseen ja kasvatukseen. Tampere: Tampere University Press, 157-180.
SoleCRIS

Penttinen Leena, Kosonen Toni, Annala Johanna, Mäkinen Marita. (2017). Ohjaus ja opintojen eteneminen : Eurostudent VI -tutkimuksen artikkelisarja. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö. (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017 36).
URL SoleCRIS

Piattoeva Nelli, Silova Iveta, Millei Zsuzsa. (2017). Remembering Childhoods, Rewriting (Post)Socialist Lives. Teoksessa Silova Iveta, Millei Zsuzsa, Piattoeva Nelli (toim.) Childhood and Schooling in (Post)Socialist Societies : Memories of Everyday Life. New York: Palgrave MacMillan, 1-18.
SoleCRIS

Pietarinen Janne, Pyhältö Kirsi, Soini Tiina. (2017). Shared Sense-making in Curriculum Reform : Orchestrating the Local Curriculum Work. Scandinavian Journal of Educational Research.
URL SoleCRIS

Pitkänen Pirkko, Keisala Katja, Niiranen Vuokko. (2017). Tavoitteena sujuva arki : kulttuurien välinen työ sosiaali- ja terveydenhuollon työyhteisöissä. Tampere: Tampere University Press.
SoleCRIS

Pitkänen Pirkko, Keisala Katja, Niiranen Vuokko. (2017). Johtopäätökset : Miten sujuvaa kulttuurien välistä työtä voidaan edistää?. Teoksessa Pitkänen Pirkko, Keisala Katja, Niiranen Vuokko (toim.) Tavoitteena sujuva arki : Kulttuurien välinen työ sosiaali- ja terveydenhuollon työyhteisöissä. Tampere: Tampere University Press, 225-248.
SoleCRIS

Pitkänen Pirkko, Korpela Mari, Aksakal Mustafa, Schmidt Kerstin (toim.). (2017). Characteristics of Temporary Migration in European-Asian Transnational Social Spaces. Dordrecht. (International Perspectives on Migration 14): Springer.
SoleCRIS

Pitkänen Pirkko, Korpela Mari, Schmidt Kerstin, Aksakal Mustafa. (2017). Conclusion : Characteristics, Experiences and Transnationality of Temporary Migration. Teoksessa Pitkänen Pirkko, Korpela Mari, Aksakal Mustafa, Schmidt Kerstin (toim.) Characteristics of Temporary Migration in Europea-Asian Transnational Social Spaces. Dordrecht: Springer, 233-247. (International Perspectives on Migration 14).
SoleCRIS

Pitkänen Pirkko, Sabiescu Amalia. (2017). Becoming active citizens: How can we make our adult education models more inclusive?. EPALE, European Platform for Adult Learning in Europe, European Commission (http://ec.europa.eu/epale/en/blog/becoming-active-citizens-how-can-we-make-our-adult-education-models-more-inclusive).
URL SoleCRIS

Poranen Jaska. (2017). Solmun 1/2017 ongelmapalsta: jalkapallokenttätehtävän ratkaisu & kaksi uutta ongelmaa.. Matematiikkalehti Solmu 2017 (1), 1-2.
URL SoleCRIS

Pulkki Jani. (2017). Kilpailun kasvatuksellisista ongelmista : Hyveitä 2000-luvulle. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1837).
SoleCRIS

Pulkki Jani. (2017). Kilpailun harha : aatehistoriallisilta juurilta kilpailufatalismia vastaan. Kasvatus & Aika 11 (4), 88–101.
SoleCRIS

Pulkki Jutta, Pulkki Jani. (2017). Kestämätön sosiaali- ja terveydenhuoltopolitiikka. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 54 (1).
URL SoleCRIS

Pylväs Laura, Nokelainen Petri. (2017). Finnish WorldSkills Achievers’ Vocational Talent Development and School-to-Work Pathways. International Journal for Research in Vocational Education and Training 4 (2), 95-116.
URL SoleCRIS

Pylväs Laura, Nokelainen Petri, Rintala Heta. (2017). Finnish apprenticeship training stakeholders’ perceptions of vocational expertise and experiences of workplace learning and guidance. Vocations and learning.
URL SoleCRIS

Pätäri Jenni. (2017). Tärkeintä on valita tutkimusaihe huolellisesti ( Teräsahde Sini, tutkijan haastattelu). Aikuiskasvatus 37 (3), 244-245.
SoleCRIS

Pätäri Jenni, Kupiainen Reijo. (2017). Koulutaulujen Suomi. Teoksessa Mäkiranta Mari, Piela Ulla, Timonen Eija (toim.) Näkyväksi sepitetty maa : näkökulmia Suomen visualisointiin. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 58-77. (Kalevalaseuran vuosikirja 96).
SoleCRIS

Raittila Raija, Vuorisalo Mari, Rutanen Niina. (2017). Lasten haastattelu. Teoksessa Hyvärinen Matti, Nikander Pirjo, Ruusuvuori Johanna (toim.) Tutkimushaastattelun käsikirja. Tampere: Vastapaino, 312-335.
SoleCRIS

Rajakaltio Helena. (2017). Kohti yhteisöllistä koulua : kolme esimerkkitapausta onnistuneesta inklusiivisen koulun kehittämisestä. Teoksessa Korhonen Vesa, Annala Johanna, Kulju Pirjo (toim.) Kehittämisen palat, yhteisöjen salat : Näkökulmia kasvatukseen ja koulutukseen. Tampere: Tampere University Press, 59-83.
SoleCRIS

Rantanen Mari, Wallin Anna, Eskola Jari. (2017). Työhyvinvointia työstä, työyhteisöstä ja elämän tasapainosta : Työhyvinvointiin liitetyt voimavarat ja kuormitustekijät sekä työhyvinvoinnin edistämisen keinot. Teoksessa Eskola Jari, Mäenpää Tiina, Wallin Anna (toim.) Eläytymismenetelmä 2017 : Perusteema ja 11 muunnelmaa. Tampere: Tampere University Press, 220-246.
SoleCRIS

Rantavuori Laura, Kupila Päivi, Karila Kirsti. (2017). Relational Expertise in Preschool-School Transition. Journal of Early Childhood Education Research (JECER) 6 (2), 230-248.
SoleCRIS

Rasku Jyrki, Kuusipalo Paula, Joutsijoki Henry. (2017). Decision Support Systems Review : Working paper from the EduMAP project: EduMAP.
SoleCRIS

Raus Rea, Värri Veli-Matti. (2017). Teacher ecological self : an ontological journey towards transformative sustainability. Teoksessa Corcoran Peter Blaze, Weakland Joseph P, Wals Arjen EJ (toim.) Envisioning futures for environmental and sustainability education. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 103-116.
URL SoleCRIS

Rintala Heta, Nokelainen Petri, Pylväs Laura. (2017). Katsaus oppisopimuskoulutukseen instituutiona Saksassa, Englannissa ja Suomessa. Kasvatus 48 (2), 128-140.
SoleCRIS

Rintala Heta, Pylväs Laura, Nokelainen Petri. (2017). Oppisopimusopiskelijan osallisuus työyhteisössä. Teoksessa Toom Auli, Rautiainen Matti, Tähtinen Juhani (toim.) Toiveet ja todellisuus : Kasvatus osallisuutta ja oppimista rakentamassa : Suomen kasvatustieteellisen seuran 50-vuotisjuhlakirja. Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura, 317-334. (Kasvatusalan tutkimuksia 75).
SoleCRIS

Rissanen Inkeri, Kuusisto Elina, Hanhimäki Eija, Tirri Kirsi. (2017). The implications of teachers’ implicit theories for moral education : A case study from Finland. Journal of moral education.
SoleCRIS

Rissanen Inkeri, Youcef, Sai. (2017). A comparative study of how social cohesion is taught in Islamic religious education in Finland and Ireland. British Journal of Religious Education.
URL SoleCRIS

Rissanen Olli, Pitkänen Petteri, Juvonen Antti, Räihä Pekka, Kuhn Gustav, Hakkarainen Kai. (2017). How Has the Emergence of Digital Culture Affected Professional Magic?. Professions and professionalism 7 (3), e1957.
SoleCRIS

Rosenberg Mikko. (2017). Tunnistus, parannus, häpeä : Uusliberalistisen kehopolitiikan parannus. SQS : Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti 11 (1), 38-47.
SoleCRIS

Rytivaara Anna, Frelin Anneli. (2017). Committed to trouble. Learning from teachers' stories of challenging yet rewarding teacher-student relationships. Teaching and Teacher Education 68, 12-20.
URL SoleCRIS

Rytivaara Anna, Pulkkinen Jonna, Iines Palmu, Kontinen Juha. (2017). Yhteisopetuksen työtavat sekä opettajien kokemukset ja ammatillinen kehittyminen. Teoksessa Malinen Olli-Pekka, Palmu Iines (toim.) Tavoitteena yhteisopettajuus : Näkökulmia ja toimintamalleja onnistuneeseen yhdessä opettamiseen. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti, 15-23. (KUMMI. Arviointi-, opetus- ja kuntoutusmateriaaleja 16).
SoleCRIS

Räihä Pekka, Juvonen Antti. (2017). Tietotekniikka ei löydä tietä opettajankoulutukseen : esimerkkinä pianonsoiton opetus. Teoksessa Hoikkala Tommi, Kuivakangas Johanna (toim.) Kenen nuorisotyö? Yhteisöpedagogiikan kentät ja mahdollisuudet: Humanistinen ammattikorkeakoulu, 262-282. (Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja 42).
SoleCRIS

Räihä Pekka, Moilanen Pentti, Dobozy Eva, Saukkonen Sakari. (2017). Speechlessness, anxiety, and confusion in a teacher education student group. Teaching Education.
SoleCRIS

Rättyä Kaisu. (2017). Didaktiikan oppikirjojen haasteellinen tehtävä. Ainedidaktiikka 1 (1), 60-62.
URL SoleCRIS

Rättyä, Kaisu. (2017). Kielitiedon didaktiikkaa: Kielentäminen ja visualisointi sanaluokkien ja lauseenjäsenten opetusmenetelminä. Virittäjä 121 (3).
SoleCRIS

Rättyä Kaisu, Heilä-Ylikallio Ria, Tainio Liisa. (2017). En inblick i modersmålsdidaktisk forskning på 2000-talet i Finland. Teoksessa Kallio Manne, Juvonen Riitta, Kaasinen Arja (toim.) Jatkuvuus ja muutos opettajankoulutuksessa. Helsinki: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, 249-266. (Ainedidaktisia tutkimuksia 12).
SoleCRIS

Saari Antti. (2017). Sormi osoittaa kuuta : Meditatiivinen kokemus länsimaisen buddhalaisuuden hegemoniastrategioissa. Niin & Näin 24 (1), 65-72.
URL SoleCRIS

Saari Antti. (2017). Tuskallista tietää : Psykoanalyyttinen teoria ja traumaattisen tiedon oppiminen. Teoksessa Asunmaa Tuuli, Huttunen Rauno, Peltonen Jouni (toim.) Samalta viivalta : Valtakunnallisen kasvatusalan valintayhteistyöverkoston (VAKAVA) kirjallisen kokeen aineisto 2017. Jyväskylä: PS-kustannus, 119-144.
SoleCRIS

Saari Antti. (2017). Panoraama kasvatustieteen kentästä. Aikuiskasvatus 37 (1), 59-61.
SoleCRIS

Saari Antti. (2017). Emotionalities of rule in pedagogical mindfulness literature. Journal of Management, Spirituality & Religion.
SoleCRIS

Saari Antti. (2017). Technique of Freedom: Representing the School Class as a Social Order. Teoksessa Popkewitz Thomas, Diaz Jennie, Kirchgasler Christopher (toim.) A Political Sociology of Educational Knowledge: Studies of Exclusions and Difference. New York: Routledge, 211-225.
SoleCRIS

Saari Antti, Salmela Sauli, Vilkkilä Jarkko. (2017). Bildung- ja curriculum-perinteet suomalaisessa opetussuunnitelma-ajattelussa. Teoksessa Autio Tero, Hakala Liisa, Kujala Tiina (toim.) Opetussuunnitelmatutkimus : Keskustelunavauksia suomalaiseen kouluun ja opettajankoulutukseen. Tampere: Tampere University Press, 61-82.
SoleCRIS

Saari Antti, Tervasmäki Tuomas, Värri Veli-Matti. (2017). Opetussuunnitelma valtiollisen yhtenäisyyden rakentajana. Teoksessa Autio Tero, Hakala Liisa, Kujala Tiina (toim.) Opetussuunnitelmatutkimus : Keskustelunavauksia suomalaiseen kouluun ja opettajankoulutukseen. Tampere: Tampere University Press, 83-108.
SoleCRIS

Saari Antti, Värri Veli-Matti. (2017). Outoja muukalaisia : Hyperobjektien aika ympäristökasvatuksen haasteena.. Kasvatus 48 (5), 403-414.
SoleCRIS

Saarinen Sirkku, Tomperi Tuukka, Wallin Anna, Eskola Jari. (2017). Muuttuuko yleissivistys? Yleissivistys kansalaisopistolaisten ja lukiolaisten kertomuksissa. Teoksessa Eskola Jari, Mäenpää Tiina, Wallin Anna (toim.) Eläytymismenetelmä 2017 : Perusteema ja 11 muunnelmaa. Tampere: Tampere University Press, 15-42.
SoleCRIS

Sainola-Rodriguez Kirsti, Nuutinen Krista, Niiranen Vuokko. (2017). Inklusiivinen työyhteisön johtaminen kansainvälistyvässä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Teoksessa Pitkänen Pirkko, Keisala Katja, Niiranen Vuokko (toim.) Tavoitteena sujuva arki : kulttuurien välinen työ sosiaali- ja terveydenhuollon työyhteisöissä. Tampere: Tampere University Press, 157-190.
SoleCRIS

Sandberg Kirsi. (2017). Peruskoulua pelastamassa - tarvitsemme tutkimukseen perustuvia toimia. Alusta! 28.11.2017.
SoleCRIS

Sarja, Anneli; Nyman, Tarja; Ito, Harumi; Jaatinen, Riitta. (2017). The foreign language teaching profession in Finnish and Japanese society: a sociocultural comparison. Pedagogy, culture and society 25 (2), 225-241.
URL SoleCRIS

Seppänen Laura, Toiviainen Hanna. (2017). Relational agency and the development of tools in service networks. Teoksessa Edwards Anne (toim.) Working relationally in and across practices : A cultural-historical approach to collaboration. Cambridge: Cambridge University Press, 153-171.
SoleCRIS

Silova Iveta, Millei Zsuzsa, Piattoeva Nelli. (2017). Interrupting the Coloniality of Knowledge Production in Comparative Education: Postsocialist and Postcolonial Dialogues after the Cold War. Comparative Education Review 61 (S1), s74-S102.
URL SoleCRIS

Simola Hannu, Kauko Jaakko, Varjo Janne, Kalalahti Mira, Sahlström Fritjof. (2017). Dynamics in Education Politics and the Finnish PISA Miracle. Teoksessa Neikirk Joseph R et al (toim.) Oxford research encyclopedia of education: Oxford University Press.
SoleCRIS

Simola Hannu, Kauko Jaakko, Varjo Janne, Kalalahti Mira, Sahlström, Fritjof. (2017). Dynamics in Education Politics : Understanding and explaining the Finnish case. London: Routledge.
SoleCRIS

Sinkkonen Hanna-Maija, Puhakka Helena, Meriläinen Matti. (2017). Ammatinvalinta ja päätöksenteko. Teoksessa Puukari Sauli, Lappalainen Kristiina, Kuorelahti Matti (toim.) Ohjaus ja erityisopetus oppijoiden tukena. Jyväskylä: PS-kustannus, 201-224.
SoleCRIS

Sippola Aulikki, Vartiainen Päivi. (2017). Vastavuoroista oppimista ja johtamisen kehittämistä Mainio Vireessä. Teoksessa Pitkänen Pirkko, Keisala Katja, Niiranen Vuokko (toim.) Tavoitteena sujuva arki : Kulttuurien välinen työ sosiaali- ja terveydenhuollon työyhteisöissä. Tampere: Tampere University Press, 191-224.
SoleCRIS

Soini Tiina, Kinossalo Maiju, Pietarinen Janne, Pyhältö Kirsi. (2017). Osallistamista oppimassa : kohti yhtenäistä ja ymmärrettävää perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Teoksessa Korhonen Vesa, Annala Johanna, Kulju Pirjo (toim.) Kehittämisen palat, yhteisöjen salat : Näkökulmia kasvatukseen ja koulutukseen. Tampere: Tampere University Press, 35-58.
SoleCRIS

Soini Tiina, Pietarinen Janne, Pyhältö Kirsi. (2017). Shared sense-making strategies in curriculum reform : District level perspective. Improving Schools.
SoleCRIS

Ståhl Tore. (2017). How ICT savvy are Digital Natives actually?. Nordic Journal of Digital Literacy 12 (3), 89-108.
SoleCRIS

Suonsyrjä Sanna, Suutari Mika, Teräsahde Sini. (2017). An evaluation of U-Multirank as a tool for quality assurance in higher education. Teoksessa Kivistö Jussi, Kohtamäki Vuokko (toim.) KOHA – Ideasta innovaatioksi : Tampereen korkeakouluhallinnon ja -johtamisen ohjelma asiantuntijoille. Tampere: Johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto, 116-131.
URL SoleCRIS

Takala Tuomas, Piattoeva Nelli. (2017). Russia and Education Assistance: Searching for its Role as a Returning Donor. NORRAG NEWSBite (https://norrag.wordpress.com/2017/05/23/russia-and-education-assistance-searching-for-its-role-as-a-returning-donor/).
URL SoleCRIS

Tervasmäki Tuomas. (2017). Markkinoiden lumous – yksittäisistä ideoista vallitsevaksi katsannoksi. Aikuiskasvatus 2017 (3), 240-241.
SoleCRIS

Tervasmäki Tuomas. (2017). Demokraattisten juurten kasvattaminen notkeassa modernissa. Kasvatus ja aika 11 (4), 115-125.
SoleCRIS

Tervasmäki Tuomas, Okkolin Mari-Anne, Kauppinen Ilkka. (2017). Koulutuspolitiikan sietämätön kapeus ja kiihtyvä eriarvoistumiskehitys. Kasvatus 48 (3), 232-239.
SoleCRIS

Tiilikainen Marja, Raunio Mika, Pitkänen Pirkko. (2017). Workshop insights on the interconnections between transnational migration and development. Siirtolaisuus - Migration 44 (4), 18-20.
SoleCRIS

Tikkanen Lotta, Pyhältö Kirsi, Pietarinen Janne, Soini Tiina. (2017). Interrelations between principals' risk of burnout profiles and proactive self-regulation strategies. Journal of Social Psychology of Education 20 (2), 259–274.
URL SoleCRIS

Tikkanen Lotta, Pyhältö Kirsi, Soini Tiina, Pietarinen Janne. (2017). Primary determinants of a large-scale curriculum reform: National board administrators’ perspectives. Journal of educational administration 55 (6), 702-716.
URL SoleCRIS

Toiviainen Hanna, Kira Mari. (2017). From struggles to resource gains in interprofessional service networks: Key findings from a multiple case study. Journal of Interprofessional Care 31 (4), 479-486.
URL SoleCRIS

Toivikko Päivi, Sinkkonen Hanna-Maija, Wallin Anna, Eskola Jari. (2017). Kaikki pitää ottaa mukaan välkällä : Maahanmuuttajaoppilaiden näkemyksiä ystävyydestä ja oppimisesta. Teoksessa Eskola Jari, Mäenpää Tiina, Wallin Anna (toim.) Eläytymismenetelmä 2017 : Perusteema ja 11 munnelmaa. Tampere: Tampere University Press, 152-170.
SoleCRIS

Tomperi Tuukka. (2017). Filosofianopetus ja pedagoginen filosofia : Filosofia oppiaineena ja kasvatuksena. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura ry.
SoleCRIS

Tomperi Tuukka. (2017). Kriittisen ajattelun opettaminen ja filosofia : pedagogisia perusteita. niin & näin 24 (4), 95-112.
SoleCRIS

Tomperi Tuukka. (2017). Ajatteleva aikuinen (arvio teoksesta Ajattelun kehitys aikuisuudessa. Toim. Eeva Kallio). niin & näin - filosofinen aikakauslehti 24 (4), 140-141.
SoleCRIS

Tomperi Tuukka. (2017). Francis Bacon ja Uusi Atlantis : Johdanto. Teoksessa Lahtinen Mikko (toim.) Matkoja Utopiaan. Tampere: Vastapaino, 79-107.
SoleCRIS

Tomperi Tuukka. (2017). Filosofianopetus ja pedagoginen filosofia – filosofia oppiaineena ja kasvatuksena. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura ry.
SoleCRIS

Toom Auli, Pietarinen Janne, Soini Tiina, Pyhältö Kirsi. (2017). How does the learning environment in teacher education cultivate first year student teachers' sense of professional agency in the professional community?. Teaching and Teacher Education 63, 126-136.
URL SoleCRIS

Tossavainen Timo, Joutsenlahti Jorma, Merikoski Jorma, Lehtinen Matti. (2017). Merkittäviä suomalaisia matematiikan oppikirjoja ja -kirjailijoita. Teoksessa Hiidenmaa Pirjo, Löytönen Markku, Ruuska Helena (toim.) Oppikirja Suomea rakentamassa. Helsinki: Suomen tietokirjailijat ry, 217–246.
SoleCRIS

Turja Leena, Vuorisalo Mari. (2017). Lasten oikeudet, toimijuus ja osallisuus oppimisessa. Teoksessa Koivula Merja, Siippainen Anna, Eerola-Pennanen Paula (toim.) Valloittava varhaiskasvatus : oppimista, osallisuutta ja hyvinvointia. Tampere: Vastapaino, 36-55.
SoleCRIS

Tyrmi Jaana, Radolf Vojtech, Horacek Jaromir, Laukkanen Anne-Maria. (2017). Resonance tube or Lax Vox?. Journal of Voice 31 (4), 430-437.
SoleCRIS

Ukkonen-Mikkola Tuulikki, Hjelt Hanna (toim.). (2017). Vasu käytäntöön varhaiskasvatuksen jaetulla johtajuudella. Tampere: Tampereen yliopisto.
SoleCRIS

Uljens Michael, Rajakaltio Helena. (2017). National Curriculum Development as Educational Leadership : A Discursive and Non-affirmative Approach. Teoksessa Uljens Michael, Ylimaki Rose (toim.) Bridging Educational Leadership, Curriculum Theory and Didaktik : Non-affirmative Theory of Education. Cham: Springer, 411-438. (Educational Governance Research 5).
SoleCRIS

Ulmanen Sanna. (2017). Miten kiinnittyä kouluun? Oppilaiden näkökulma koulutyöhön kiinnittymisen haasteisiin. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1792).
URL SoleCRIS

Valtonen Marianna, Wallin Anna, Kuisma Merja, Eskola Jari. (2017). Muutos lukioyhteisössä : Tampereen yliopiston normaalikoulun muuton vaikutukset lukiolaisten yhteisöllisyyden tunteeseen. Teoksessa Eskola Jari, Mäenpää Tiina, Wallin Anna (toim.) Eläytymismenetelmä 2017 : Perusteema ja 11 muunnelmaa. Tampere: Tampere University Press, 114-133.
SoleCRIS

Varis Tapio. (2017). Education For a New Humanism And ICT. EduAkcja. Magazyn edukacji elektronicznej 13 (1), 4-13.
SoleCRIS

Vartiainen Päivi, Alenius Pauliina, Pitkänen Pirkko, Koskela Marja. (2017). Ulkomailta muuttaneiden hoitajien integraatio ja oppimisen polut sosiaali- ja terveydenhuollon työyhteisöissä. Työelämän tutkimus 15 (2), 148-162.
SoleCRIS

Vartiainen Päivi, Pitkänen Pirkko. (2017). Hatanpään sairaala kaksisuuntaisen oppimisen ympäristönä. Teoksessa Pitkänen Pirkko, Keisala Katja, Niiranen Vuokko (toim.) Tavoitteena sujuva arki : Kulttuurien välinen työ sosiaali- ja terveydenhuollon työyhteisöissä. Tampere: Tampere University Press, 37-76.
SoleCRIS

Vehkalahti Kaisa, Mustola Marleena, Vuorisalo Mari. (2017). Ikkunoita lapsuudentutkimukseen. Professori emerita Leena Alasen haastattelu 16.2.2017. Kasvatus ja aika 11 (1), 101-108.
SoleCRIS

Viro Elina, Joutsenlahti Jorma, Eriksson Sirkka-Liisa. (2017). Projektityöskentely matematiikan opiskelussa yläkoululaisten ja heidän opettajiensa kokemana. Teoksessa Asikainen Mervi, Hirvonen Pekka (toim.) Proceedings of the FMSERA annual symposium 2016, 121-131.
SoleCRIS

Virtanen Satu, Wallin Anna, Sylvander Taina, Eskola Jari. (2017). Arvostus ja ajoitus vai kannustus ja kiitos? Kertomuksia rekrytoinnin hyvän hakijakokemuksen luomisesta. Teoksessa Eskola Jari, Mäenpää Tiina, Wallin Anna (toim.) Eläytymismenetelmä 2017 : Perusteema ja 11 muunnelmaa. Tampere: Tampere University Press, 247-265.
SoleCRIS

Vlasov J, Hujala E. (2017). Parent-Teacher Cooperation in the Early Childhood Education – Directors’ Views to Changes in the USA, Russia, and Finland. European Early Childhood Education Research Journal 25 (5), 732–746.
SoleCRIS

Vuorisalo Mari, Eerola-Pennanen Paula. (2017). Eriarvoistuminen ja kamppailut omasta asemasta. Teoksessa Koivula Merja, Siippainen Anna, Eerola-Pennanen Paula (toim.) Valloittava varhaiskasvatus : oppimista, osallisuutta ja hyvinvointia. Tampere: Vastapaino, 234-248.
SoleCRIS

Vuorisalo Mari, Mustola Marleena, Vehkalahti Kaisa. (2017). Lapsuus ja aika. Kasvatus ja aika 11 (1), 3-5.
URL SoleCRIS

Värri Veli-Matti. (2017). Instrumentalization of Education As a Threat to a Good Life : An Introduction to Education in the Midst of Wicked Problems. Teoksessa Mutanen Arto (toim.) Ethical Basis of Human Security : Towards Renewal of Peace Operations Training. Helsinki: Puolustusvoimien Kansainvälinen Keskus. Finnish Defence Forces International Centre, 68-75. (FINCENT Publication Series 1/2017).
URL SoleCRIS

Westling Suvi Krista, Pyhältö Kirsi, Pietarinen Janne, Soini Tiina. (2017). Intensive studying or restlessness in the classroom: Does the quality of control matter?. Teaching and Teacher Education 67 (October), 361-369.
URL SoleCRIS

Zsuzsa Millei. (2017). Gyermekjogok és a gyermekek részvétele az óvodai életben (Children's rights and their participation in kindergarten life). Teoksessa Aniko Vargáné Nagy (toim.) Családi nevelés II. kötet. Debrecen, Hungary: Didakt Kiadó, 193-213.
SoleCRIS

Zsuzsa Millei, Jannelle Gallagher. (2017). Ad-hoc numbers forming provision and policy: round and round of universal access in an Australian preschool. Early Child Development and Care 187 (10), 1528-1542.
URL SoleCRIS

Zsuzsa Millei, Jannelle Gallagher. (2017). Óvodapedagógiai kutatás egy érzékeny és elhanyagolt témában: Az óvodai mosdó újra tervezése az óvodások részvételével (Practitioner research on a sensitive and neglected area of children : Re-envisioning children's bathroom in a preschool with children). Teoksessa Aniko Vargáné Nagy (toim.) Családi nevelés II. kötet. Debrecen, Hungary: Didakt Kiadó, 165-192.
SoleCRIS

Zsuzsa Millei, Kirsi Pauliina Kallio. (2017). Recognizing politics in the nursery : Early childhood education institutions as sites of mundane politics. Contemporary Issues in Early Childhood.
SoleCRIS

 
Faculty of Education
Åkerlundinkatu 5, FI-33014 University of Tampere, Finland
tel. +358 (0)3 355 111
Questions and feedback
Maintained by: paivi.svard@uta.fi
Last update: 20.6.2018 12.36 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results