Sisältöön
tampereen yliopisto: kasvatustieteiden tiedekunta:
Kasvatustieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekunta

Kasvatusalan asiantuntijoiden yhteisö

Kasvatustieteiden tiedekunta on kasvatuksen ja yhteiskunnan tilaa ja muutosta tutkiva ja sivistysperustaa uudistava tiede-, tutkimus ja oppimisyhteisö.  Kasvatuksen ja yhteiskunnan ilmiöitä ja muutoksia tarkastellaan erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä oppimis- ja toimintaympäristöissä.

Opetusalan osaajiksi

Kasvatustieteiden tiedekunnassa opiskellaan opettajiksi, kouluttajiksi sekä kasvatusalan asiantuntijoiksi.  Oppimisyhteisössä arvostetaan moniäänisyyttä ja kannustetaan opiskelijoita laaja-alaiseen ja kriittiseen ajatteluun.

Kasvatustieteelliselle osaamiselle on kysyntää paitsi koulutusalalla myös muissa julkisella sektorilla ja yrityselämässä. Opinnoissa on mahdollista pätevöityä esimerkiksi

  • luokan- ja aineenopettajaksi
  • lastentarhanopettajaksi
  • julkisella tai yksityisellä sektorilla toimivaksi koulutuksen asiantuntijaksi sekä
  • puhetekniikan ja vokologian asiantuntijaksi

Yliopistollisena harjoittelukouluna toimii Nekalan kaupunginosassa sijaitseva Tampereen yliopiston normaalikoulu. Normaalikoululla järjestetään opettajankoulutuksen opetusharjoittelu sekä tehdään opetuksen kehittämiseen liittyvää kokeilu- ja tutkimustoimintaa.

Kasvatuskysymykset osana yhteiskuntaa

Kasvatustieteiden tutkimus kohdistuu kasvatustietoon, kasvatustoimintaan ja kasvatusinstituutioihin, jotka muotoilevat kasvua, oppimista ja osaamista niin lapsuudessa, nuoruudessa kuin aikuisuudessakin.

Tiedekunnan tutkimus- ja oppimisyhteisön jäsenet – tutkijat, opettajat ja opiskelijat – edistävät yhdessä kasvatuksen perusteiden ja käytäntöjen tutkimusta ja kehittämistä. Asiantuntijoina he osallistuvat koulutuspoliittiseen keskusteluun ja kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen.

Tiedekunnan tutkimuksen vahvuutena on monitieteinen tutkimuksellinen orientaatio kasvatuksen ja koulutuksen ilmiöihin erilaisissa yhteiskunnallisissa ja kulttuurisissa konteksteissä.

 
Kasvatustieteiden tiedekunta
Åkerlundinkatu 5, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 03 355 111

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti