Sisältöön
tampereen yliopisto: kasvatustieteet:
Kasvatustieteiden yksikköTampereen yliopistoKasvatustieteiden yksikkö

Kasvatustieteiden yksikössä on…

Kasvatusalan asiantuntijoiden yhteisö

Kasvatustieteiden yksikkö kasvatuksen ja yhteiskunnan tilaa ja muutosta tutkiva ja sivistysperustaa uudistava tiede-, tutkimus ja oppimisyhteisö.  Kasvatuksen ja yhteiskunnan ilmiöitä ja muutoksia tarkastellaan erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä oppimis- ja toimintaympäristöissä.

Opetusalan osaajiksi

Kasvatustieteiden yksikössä opiskellaan opettajiksi, kouluttajiksi sekä kasvatusalan asiantuntijoiksi.  Oppimisyhteisössä arvostetaan moniäänisyyttä ja kannustetaan opiskelijoita laaja-alaiseen ja kriittiseen ajatteluun.

Kasvatustieteelliselle osaamiselle on kysyntää paitsi koulutusalalla myös muissa julkisella sektorilla ja yrityselämässä. Opinnoissa on mahdollista pätevöityä esimerkiksi

  • luokan- ja aineenopettajaksi
  • lastentarhanopettajaksi
  • julkisella tai yksityisellä sektorilla toimivaksi koulutuksen asiantuntijaksi sekä
  • puhetekniikan ja vokologian asiantuntijaksi

Yliopistollisena harjoittelukouluna toimii Nekalan kaupunginosassa sijaitseva Tampereen yliopiston normaalikoulu. Normaalikoululla järjestetään opettajankoulutuksen opetusharjoittelu sekä tehdään tutkimus- ja kehitystyötä.

Kasvatuskysymykset osana yhteiskuntaa

Yksikössä tehtävän tutkimuksen lähtökohtana on yhteiskunnan, työelämän ja kasvatusympäristöjen muutos sekä kasvatuksellisen toiminnan rooli tässä muutoksessa.

Yhdessä kasvatustieteiden yksikön tutkimus- ja oppimisyhteisön jäsenet – tutkijat, opettajat ja opiskelijat – edistävät kasvatuksen perusteiden ja käytäntöjen tutkimusta ja kehittämistä yhteiskunnassa. Asiantuntijoina he osallistuvat koulutuspoliittiseen keskusteluun ja kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen.

 
Kasvatustieteiden yksikkö
Åkerlundinkatu 5, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 03 355 111

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
Tampere3
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti