Sisältöön
tampereen yliopisto: kasvatustieteiden tiedekunta: esittely:
Kasvatustieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekunta

Kumppanuusverkostot

Kasvatustieteiden tiedekunta vahvistaa asiantuntijuuden, koulutustoiminnan ja tutkimuksen avulla yhteistyökumppaneidensa toimintaa ja yhteisöjä sekä edistää tiedekunnan omaa tutkimus- ja koulutustoimintaa.

Sivistystyön vapaus ja vastuu (SVV)

Sivistystyön vapaus ja vastuu (SVV) on vapaan sivistystyön tutkimuksen yhteistyöohjelma, jonka toteuttaminen on alkanut vuoden 2011 syksyllä.

Tutkimusverkostoon kuuluvat tässä vaiheessa Itä-Suomen ja Tampereen yliopistot sekä Åbo Akademi. Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö koordinoi verkoston toimintaa. SVV-yhteyshenkilöinä toimivat
- Tampereella Anja Heikkinen, anja.heikkinen(at)uta.fi,
- Joensuussa Ari Sivenius, ari. sivenius(at)uef.fi,
- Vaasassa Petri Salo, psalo(at)abo.fi ja
- VSY:ssä Leena Saloheimo, leena.saloheimo(at)vsy.fi.

Avoimeen tutkimusverkostoon voi liittyä vapaan sivistystyön tutkijoita ja opiskelijoita yliopistosta riippumatta. Tutkijatapaamiset ovat avoimia kaikille sivistystyön vapauden ja vastuun aspektien tutkimuksesta kiinnostuneille.

Varhaiskasvatuksen kumppanuusverkosto

Varhaiskasvatuksen kumppanuusverkosto on Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan (EDU) koordinoima varhaiskasvatuksen tutkimus- ja kehittämisverkosto. Verkoston kantavana ajatuksena on kehittää sellaisia toiminnan areenoita, joilla mahdollistuu varhaiskasvatuksen kentän ammattilaisten ja yliopiston varhaiskasvatuksen tutkijoiden, opettajien sekä opiskelijoiden yhteinen, kumppanuusperustainen tutkiminen ja oppiminen. Näiden tutkimus- ja oppimisprosessien kautta mahdollistuu niin varhaiskasvatuksen kuin koulutuksenkin käytäntöjen kehittäminen. Kyse siis on koulutuksen ja työelämän rajapinnat ylittävän tutkivan ja oppivan yhteisön rakentamisesta kumppanuuden hengessä.

Vuonna 2012 käynnistyneeseen verkostoon kuuluu Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan lisäksi Tampereen seutukunnan kuuden kunnan (Tampere, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala ja Ylöjärvi) varhaiskasvatusorganisaatiot sekä 51 päiväkotia näistä kunnista. Varhaiskasvatuksen kumppanuusverkoston toimintaa ohjaa, arvioi ja kehittää kuntien edustajista, opiskelijoista ja yliopiston tutkijoista koostuva ohjausryhmä.

Toiminnan konkreettisiksi sisällöiksi ovat muotoutuneet yhteinen tutkimus- ja kehittämistoiminta, opiskelijoiden päiväkodeissa ja esiopetuksessa tapahtuvan työssäoppimisen kehittäminen sekä ohjaavien mentoreiden koulutuksen järjestäminen.

Verkoston tiedottamisen, keskustelun ja ohjauksen välineenä toimii blogiympäristö, http://blogs.uta.fi/vakakumppanuus/. Blogissa tiedotetaan verkoston ajankohtaisesta tutkimus- ja kehittämistoiminnasta, yliopistokoulutuksen ja työssäoppimisen sisällöistä ja käytännöistä sekä erilaisista verkoston toimintaan liittyvistä tilaisuuksista.

Let's Work Together

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikön perustaman Let’s Work Together -ryhmän tarkoituksena on osallistaa koulutuksen keinoin Suomeen tulleita turvapaikanhakijoita tarjoamalla heille mielekästä matalan kynnyksen toimintaa yhdessä suomalaisten kanssa. Lue lisää »

 
Kasvatustieteiden tiedekunta
Åkerlundinkatu 5, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 03 355 111
Kysymykset ja palaute
Ylläpito: tea.s.seppala@uta.fi
Muutettu: 15.9.2017 12.46 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti