Sisältöön
tampereen yliopisto: kasvatustieteiden tiedekunta: esittely: opetusharjoittelun ohjaajalle harjoitteluoppilaitoksessa: aineenopettajakoulutus:
Kasvatustieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekunta
Opetusharjoittelun ohjaajalle harjoitteluoppilaitoksessa

Opetusharjoittelun ohjaajalle harjoitteluoppilaitoksessa

Aineenopettajakoulutus - Harjoittelutunnit opintojaksoittain

Kullekin ohjattua opetusharjoittelua sisältävälle opintojaksolle on opetussuunnitelmassa määritelty opetusharjoittelijan pitämien harjoitteluoppituntien määrä.

Opetusharjoittelua ohjaavalle opettajalle maksetaan palkkio harjoittelun ohjaamisesta. Enimmillään palkkiona laskutettava tuntimäärä voi olla yhtä suuri kuin opetusharjoittelijan ko. opintojaksolla pitämien harjoitteluoppituntien tuntimäärä. Yhden opetusharjoitteluoppitunnin (45 min opetusta) katsotaan tällöin voivan enimmillään edellyttää tunnin verran (60 min) ohjaustyötä ohjaavalta opettajalta.

Opetusharjoittelua ohjaava opettaja laskuttaa kasvatustieteiden tiedekunnalta palkkion käyttäen hakukohteittaista palkkiolomaketta.

Palkkiolomaketta täyttäessään opetusharjoittelua ohjaavan opettajan on huomioitava, että opetusharjoittelija ei välttämättä suorita kaikkia ko. opintojaksolle kuuluvia opetusharjoitteluoppituntejaan hänen ohjauksessaan.

Käytetyt lyhenteet

1 t = 45 minuuttia

Esim. Jos opetusharjoittelutunteja on opetussuunnitelman mukaan 15 t (1 t = 45 min, 15 x 45 min = 675 min), mutta oppilaitoksessa on käytössä toisenlainen oppituntien mitoitus, tunnit lasketaan suhteuttaen opetussuunnitelman mukaiseen tuntimäärään:
oppitunti 75 min, tällöin pidettävien oppituntien määrä on 9 x 75 min.

PEDA4 Perusharjoittelu, 6 op

  • opetusharjoittelijan harjoitteluoppitunnit 15 t

PEDA5 Tutkiva harjoittelu, 8 op

  • opetusharjoittelijan harjoitteluoppitunnit 16–18 t

PEDA6 Laajentava harjoittelu, 4 op

  • Opintojakso ei sisällä varsinaisia ohjattuja opetusharjoitteluoppitunteja. Opintojaksolla opiskelija monipuolistaa ja syventää käsityksiään ja kokemuksiaan opetus- ja oppilaitostyöstä tutustumalla itselleen uusin koulutuksen ja kasvatuksen konteksteihin. Jaksolla perehdytään opetusharjoittelijan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti johonkin/joihinkin seuraavista: yhtenäinen perusopetus, ammatillinen koulutus, ammatillinen aikuiskoulutus, ammattikorkeakoulu, kansalais-, kansan- ja työväenopisto, kansainvälinen koulu tai jokin muu koulutuksen järjestäjä. Tarkoituksena on, että opetusharjoittelija seuraa oppilaitoksen opettajan työtä sekä opetustilanteissa että laajemmin muussa oppilaitostyöskentelyssä. Jos opettajalle sopii, opetusharjoittelija voi samalla toimia esimerkiksi apulaisopettajana tai muulla tavoin avustavissa tehtävissä. Jaksoon voi sisältyä osana opettajan työhön tutustumista myös harjoitteluoppituntien opettamista 1–5 t, jos näin erikseen sovitaan. Ohjauksesta ei kuitenkaan makseta oppilaitoksessa opetusharjoittelijan orientoinnista vastaavalle opettajalle korvausta (paitsi jos harjoittelu kuuluu samalla PEDA4- tai PEDA5-jaksojen varsinaisiin ohjattuihin opetusharjoitteluoppitunteihin).
 
Kasvatustieteiden tiedekunta
Åkerlundinkatu 5, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 03 355 111
Kysymykset ja palaute
Ylläpito: Johanna.M.Makela@uta.fi
Muutettu: 18.9.2017 11.01 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti