Sisältöön
tampereen yliopisto: kasvatustieteiden tiedekunta: esittely: opetusharjoittelun ohjaajalle harjoitteluoppilaitoksessa: aineenopettajakoulutus:
Kasvatustieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekunta
Opetusharjoittelun ohjaajalle harjoitteluoppilaitoksessa

Opetusharjoittelun ohjaajalle harjoitteluoppilaitoksessa

Aineenopettajakoulutus - Opetusharjoittelun ohjaajan tehtävät

Opetusharjoittelua ohjaava opettaja tukee opetusharjoittelijan ammatillista kasvua ja kehittymistä opetustyössä. Opetusharjoittelua ohjaava opettaja toimii yhteistyössä kasvatustieteiden tiedekunnan asianomaisen koulutuksen vastuuopettajien kanssa.

Opetusharjoittelua ohjaavan opettajan tulee perehtyä aineenopettajakoulutuksen pedagogisten opintojen opetussuunnitelmaan ja harjoittelun toteuttamiseen.

Opetusharjoittelu edellyttää ohjaavan opettajan läsnäoloa opetustilanteessa. Mikäli opetusharjoittelua ohjaavalla opettaja on jollakin opetuskerralla pakottava este, hänen sijaisenaan voi toimia toinen ohjaava opettaja.

Opetusharjoittelua ohjaavan opettajan rooli ja tehtävä sellaisessa opetusharjoittelussa, joka kokonaisuudessaan suoritetaan Tampereen yliopiston normaalikoulun ulkopuolisissa oppilaitoksissa:

 • suunnitella ohjaamansa opetusharjoittelun kokonaisuus aikatauluineen yhdessä opetusharjoittelijan kanssa
 • tutustuttaa opetusharjoittelija oppilaitoksen opetussuunnitelmaan sekä keskustella tuntisuunnitelmista ja tarvittaessa ohjata opetusharjoittelijaa niiden laadinnassa ennen opetustunteja
 • seurata opetusharjoittelijan opetusta ja arvioida sitä yhdessä hänen kanssaan, arvioinnin kohteina sekä yksittäiset tunnit että opetusharjoittelijan kehittyminen harjoittelujakson aikana
 • tarkastaa ja hyväksyä opetusharjoittelijan harjoittelustaan laatima raportti
 • perehdyttää opetusharjoittelija tarpeen mukaan opettajan koko toimenkuvaan kyseisessä oppilaitoksessa sekä kaikkiin koulun/oppilaitoksen tehtäviin kokonaisvaltaisesti myös oppituntien ulkopuolella.

Oppituntien ulkopuolisia yleisiä tehtäviä ja perehtymisen kohteita ovat esimerkiksi

 • koulun/oppilaitoksen opetus- ja toimintasuunnitelma: työstäminen, toteuttaminen ja arviointi
 • oppimateriaalit: opettajan tukimateriaalit, opetus- ja demonstraatiovälineet, TVT- ja muut oppilastyövälineet
 • oppilas-/opiskelija-arvioinnin periaatteet, kokeet ja muut arviointimenetelmät
 • ryhmänohjaajan/luokanvalvojan tehtävät
 • oppimisen tuki ja oppilashuolto
 • koulun hallinto ja opettajankokoukset
 • koulun tapahtumat: mm. projektit, vanhempainillat, päivänavaukset, välituntivalvonta.
 
Kasvatustieteiden tiedekunta
Åkerlundinkatu 5, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 03 355 111
Kysymykset ja palaute
Ylläpito: Johanna.M.Makela@uta.fi
Muutettu: 7.11.2017 10.14 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti