Sisältöön
tampereen yliopisto: kasvatustieteiden tiedekunta: esittely: opetusharjoittelun ohjaajalle harjoitteluoppilaitoksessa: aikuiskoulutus: elinikäinen oppiminen ja kasvatus:
Kasvatustieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekunta
Opetusharjoittelun ohjaajalle harjoitteluoppilaitoksessa

Opetusharjoittelun ohjaajalle harjoitteluoppilaitoksessa

Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen opinnot - Opetusharjoittelun ohjaajan tehtävät

Opetusharjoittelua ohjaava opettaja tukee opetusharjoittelijan ammatillista kasvua ja kehittymistä opetustyössä. Opetusharjoittelua ohjaava opettaja toimii yhteistyössä kasvatustieteiden tiedekunnan asianomaisen koulutuksen vastuuopettajien kanssa.

Opetusharjoittelua ohjaavan opettajan tulee perehtyä aikuiskoulutuksen (elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen) pedagogisten opintojen opetussuunnitelmaan ja harjoittelun toteuttamiseen.

Opetusharjoittelu edellyttää ohjaavan opettajan läsnäoloa opetustilanteessa. Mikäli opetusharjoittelua ohjaavalla opettaja on jollakin opetuskerralla pakottava este, hänen sijaisenaan voi toimia toinen ohjaava opettaja.

Opetusharjoittelija laatii opetusharjoittelun sisällöt henkilökohtaiseen harjoittelusuunnitelmaansa, jota opetusharjoittelun ohjaaja arvioi ja tarkentaa harjoittelun kuluessa.

Opetusharjoittelua ohjaavan opettajan keskeisiä tehtäviä ovat

  • perehdyttää opetusharjoittelijan opetettavan aineen opetussuunnitelmaan, oppilaitoksen käytänteisiin ja oppilaiden ohjaamiseen
  • auttaa opetusharjoittelijaa opintojakson ja yksittäisten oppituntien suunnittelussa
  • käyttää opiskelijan laatimaa kirjallista tuntisuunnitelmaa opetusharjoittelun ohjauksen perustana ohjauskeskustelussa ennen opetusta ja sen jälkeen
  • kiinnittää opetuksen seurannan aikana huomio koko opetustapahtumaan ja poimia siitä toimintaa kuvaavia tapahtumia opetusharjoittelun ohjauksen lähtökohdaksi
  • käydä oppituntien seurannan jälkeen opetusharjoittelijan kanssa ohjauskeskustelu, jonka tarkoituksena on edistää opetusharjoittelijan tavoitteiden, toiminnan ja ammatillisen identiteetin kehittymistä.
  • antaa opetusharjoittelijalle kirjallinen kokonaisarvio harjoittelusta.
 
Kasvatustieteiden tiedekunta
Åkerlundinkatu 5, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 03 355 111
Kysymykset ja palaute
Ylläpito: leena.pohjasmaki@uta.fi
Muutettu: 18.9.2017 10.58 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti