Sisältöön
tampereen yliopisto: kasvatustieteiden tiedekunta: esittely: opetusharjoittelun ohjaajalle harjoitteluoppilaitoksessa: kuulumisia-täydennyskoulutus:
Kasvatustieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekunta
Opetusharjoittelun ohjaajalle harjoitteluoppilaitoksessa

Opetusharjoittelun ohjaajalle harjoitteluoppilaitoksessa

Opetusharjoittelun yleistavoitteet kasvatustieteiden tiedekunnassa

Harjoittelu muodostaa pedagogisessa opinnoissa merkittävän oppimisympäristön. Opetusharjoittelu suoritetaan harjoittelukouluissa tai muissa oppilaitoksissa, ja se on ohjattua, arvioitua ja dokumentoitua. Harjoittelu eri oppilaitosmuodoissa tutustuttaa erilaisten organisaatioiden opetustyöhön ja toimintakulttuureihin.

Harjoittelun tavoitteena on tukea opiskelijan kasvua tutkivaksi, kehittäväksi ja arvioivaksi opetuksen ja oppimisen asiantuntijaksi, joka osaa toimia kriittisesti ja reflektoivasti opetustyössä ja yhteisön kehittämisessä. Ohjattu harjoittelu tuottaa valmiuksia kohdata, opettaa ja ohjata iältään, taustaltaan ja oppimisvalmiuksiltaan erilaisia oppijoita ja edistää tasa-arvotietoisuutta luokka- ja oppilaitosyhteisössä. Harjoittelun aikana opiskelija tutustuu monipuolisesti koulutusorganisaatioiden toiminta- ja johtamiskäytäntöihin. Tarkoituksena on luoda perusvalmiuksia työpaikan toiminnan analysointiin ja kehittämiseen.

Kuulumisia-täydennyskoulutuksen opetusharjoittelun tavoitteet

Opinnoissa noudatetaan aineenopettajan pedagogisten opintojen opetussuunnitelmaa. Monialaisissa opinnoissa suoritettavan harjoittelun opetussuunnitelmassa on sovellettu luokanopettajien tutkintokoulutuksen harjoittelujen opetussuunnitelmia.

Perusharjoittelun tavoitteet:

Opintojakson tavoitteena on, että opetusharjoittelijat

 • tiedostavat omia käsityksiään ihmisestä, tiedosta, oppimisesta ja opetuksesta ja ymmärtävät niiden vaikutuksen opetukseen
 • ymmärtävät, että opetussuunnitelma on opetuksen lähtökohtana
 • osaavat suunnitella, toteuttaa ja arvioida opetusta
 • osaavat käyttää tarkoituksenmukaisia työtapoja ja oppimateriaaleja opetuksessa
 • osaavat havainnoida heterogeenisia opetusryhmiä ja ymmärtävät, että heterogeenisuus vaikuttaa opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen
 • osaavat arvioida omaa ja toisten opetusta sekä osaavat antaa ja hyödyntää palautetta
 • osaavat toimia rakentavasti yhteistyössä.

Tutkivan harjoittelun tavoitteet:

Opintojakson tavoitteena on, että opetusharjoittelijat

 • osaavat yhdistää teorian ja käytännön toteuttaessaan opetusta
 • osaavat suunnitella laajan opetuskokonaisuuden
 • osaavat käyttää monipuolisesti valmiita opetusmateriaaleja sekä tuottaa omia opetusmateriaaleja
 • osaavat käyttää työtapoja tarkoituksenmukaisesti ja monipuolisesti
 • osaavat ottaa huomioon oppilaiden ja opetusryhmien yksilöllisyyden opetusta toteuttaessaan
 • osaavat arvioida omaa ja toisten opetusta sekä osaavat antaa ja hyödyntää palautetta
 • osaavat toimia rakentavasti yhteistyössä
 • hahmottavat aineenopettajan työn kokonaiskuvan
 • ymmärtävät aineenopettajan työn vastuullisuuden
 • ymmärtävät moniammatillisen tuen merkityksen opetus- ja kasvatustyössä.
 
Kasvatustieteiden tiedekunta
Åkerlundinkatu 5, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 03 355 111
Kysymykset ja palaute
Ylläpito: outi.stuber@uta.fi
Muutettu: 31.10.2017 9.59 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti