Sisältöön
tampereen yliopisto: kasvatustieteiden tiedekunta: esittely: opetusharjoittelun ohjaajalle harjoitteluoppilaitoksessa: kuulumisia-täydennyskoulutus:
Kasvatustieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekunta
Opetusharjoittelun ohjaajalle harjoitteluoppilaitoksessa

Opetusharjoittelun ohjaajalle harjoitteluoppilaitoksessa

Kuulumisia-hanke - Opetusharjoittelun ohjaajan tehtävät

Opetusharjoittelua ohjaava opettaja tukee opetusharjoittelijan ammatillista kasvua ja kehittymistä opetustyössä. Opetusharjoittelua ohjaava opettaja toimii yhteistyössä kasvatustieteiden tiedekunnan asianomaisen koulutuksen vastuuopettajien kanssa.

Pedagogisten opintojen opetusharjoittelua ohjaavan opettajan tulee perehtyä aineenopettajakoulutuksen pedagogisten opintojen opetussuunnitelmaan ja harjoittelun toteuttamiseen. Monialaisissa opinnoissa opetusharjoittelua ohjaavalle opettajalle toimitetaan harjoittelun opetussuunnitelma ja harjoitteluopas.

Opetusharjoittelu edellyttää ohjaavan opettajan läsnäoloa opetustilanteessa. Mikäli opetusharjoittelua ohjaavalla opettaja on jollakin opetuskerralla pakottava este, hänen sijaisenaan voi toimia toinen ohjaava opettaja.

Kuulumisia-hankkeen opinnot

Opetusharjoittelua ohjaavan opettajan keskeisiä tehtäviä on

  • perehtyä opetusharjoittelun opetussuunnitelmaan ja ohjauksen teoriaan yhteistyössä opintojen vastuuopettajan kanssa.
  • perehdyttää opetusharjoittelija opetettavan aineen opetussuunnitelmaan, koulun käytänteisiin ja oppilaiden ohjaamiseen.
  • auttaa opiskelijaa opintojakson ja yksittäisten oppituntien suunnittelussa.
  • kiinnittää huomio opetuksen seurannan aikana koko opetustapahtumaan ja poimia siitä toimintaa kuvaavia tapahtumia ohjauksen lähtökohdaksi.
  • käydä kunkin oppitunnin seurannan jälkeen opetusharjoittelijan kanssa ohjauskeskustelu, jonka tarkoituksena on edistää opetusharjoittelijan tavoitteiden, toiminnan ja ammatillisen identiteetin kehittymistä.
 
Kasvatustieteiden tiedekunta
Åkerlundinkatu 5, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 03 355 111
Kysymykset ja palaute
Ylläpito: outi.stuber@uta.fi
Muutettu: 31.10.2017 10.05 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti