Sisältöön
tampereen yliopisto: kasvatustieteiden tiedekunta: esittely: opetusharjoittelun ohjaajalle harjoitteluoppilaitoksessa: luokanopettajakoulutus:
Kasvatustieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekunta
Opetusharjoittelun ohjaajalle harjoitteluoppilaitoksessa

Opetusharjoittelun ohjaajalle harjoitteluoppilaitoksessa

Luokanopettajakoulutus - Harjoittelutunnit opinnoittain

Kullekin ohjattua opetusharjoittelua sisältävälle opintojaksolle on opetussuunnitelmassa määritelty opetusharjoittelijan pitämien harjoitteluoppituntien määrä.

Opetusharjoittelua ohjaavalle opettajalle maksetaan palkkio harjoittelun ohjaamisesta. Luokanopettajaopiskelijat suorittavat normaalikoulun ulkopuolella KASP4 Opetus, ohjaus ja oppiminen opintojaksoon kuuluvan orientoivan harjoittelun (2 op). Orientoivan harjoittelun ohjauksesta maksetaan kiinteä palkkio, joka ilmoitetaan palkkiolomakkeessa.


Opetusharjoittelua ohjaava opettaja laskuttaa kasvatustieteiden tiedekunnalta palkkion käyttäen tiedekunnan palkkiolomaketta.

Käytetyt lyhenteet

1 t = 45 minuuttia

Esim. Jos opetusharjoittelutunteja on opetussuunnitelman mukaan 15 t (1 t = 45 min, 15 x 45 min = 675 min), mutta oppilaitoksessa on käytössä toisenlainen oppituntien mitoitus, tunnit lasketaan suhteuttaen opetussuunnitelman mukaiseen tuntimäärään:
oppitunti 75 min, tällöin pidettävien oppituntien määrä on 9 x 75 min.

Kullekin harjoittelua sisältävälle opintojaksolle on opetussuunnitelmassa määritelty opiskelijan pitämien harjoittelutuntien määrä:

KASP4 Opetus, ohjaus, oppiminen: orientoivan harjoittelun osuus 2 op

  • normaalikoulun ulkopuolisessa harjoitteluoppilaitoksessa enintään 10 oppituntia

KASLOH1 Perusharjoittelu A

  • normaalikoululla 35 oppituntia parin kanssa

KASLOH2 Perusharjoittelu B

  • normaalikoululla 35 oppituntia parin kanssa

KASLOH3 Laaja-alaistava harjoittelu

  • normaalikoululla 48 oppituntia yksin tai tiimissä

KASLOH4A Inklusiivinen koulu

  • tutkivaa tutustumista, ei varsinaista omaa opetusta

KASLOH4B Syventävä projekti

  • n. 80 tuntia omaa opetusta ja/tai kehittämistyötä

Muissa instituutiossa toiminta voi sisältää monimuotoisia kasvatusalan kehittämistehtäviä.

Opetusharjoitteluntien lisäksi jokaisessa harjoittelussa on lukuisia muita opettajan arkeen kuuluvia tehtäviä, joita opiskelija suorittaa harjoittelujakson aikana.

 
Kasvatustieteiden tiedekunta
Åkerlundinkatu 5, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 03 355 111
Kysymykset ja palaute
Ylläpito: tarja.koivusaari@uta.fi
Muutettu: 12.10.2017 8.57 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti