Sisältöön
tampereen yliopisto: kasvatustieteiden tiedekunta: esittely: opetusharjoittelun ohjaajalle harjoitteluoppilaitoksessa: luokanopettajakoulutus:
Kasvatustieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekunta
Opetusharjoittelun ohjaajalle harjoitteluoppilaitoksessa

Opetusharjoittelun ohjaajalle harjoitteluoppilaitoksessa

Luokanopettajakoulutus - Opetusharjoittelun ohjaajan tehtävät

Opetusharjoittelua ohjaava opettaja tukee opetusharjoittelijan ammatillista kasvua ja kehittymistä opetustyössä. Opetusharjoittelua ohjaava opettaja toimii yhteistyössä kasvatustieteiden tiedekunnan asianomaisen koulutuksen vastuuopettajien kanssa.

Opetusharjoittelua ohjaavan opettajan tulee perehtyä luokanopettajakoulutuksen pedagogisten opintojen opetussuunnitelmaan ja harjoittelun toteuttamiseen.

Opetusharjoittelu edellyttää ohjaavan opettajan läsnäoloa opetustilanteessa. Mikäli opetusharjoittelua ohjaavalla opettaja on jollakin opetuskerralla pakottava este, hänen sijaisenaan voi toimia toinen ohjaava opettaja.

Opetusharjoittelua ohjaavan opettajan keskeiset tehtävät niissä opetusharjoitteluissa, jotka kokonaisuudessaan suoritetaan Tampereen yliopiston normaalikoulun ulkopuolisissa oppilaitoksissa:

  • perehtyä kasvatustieteiden tiedekunnan luokanopettajakoulutuksen opetussuunnitelmaan
  • osallistua opetusharjoittelun toteuttamiseen
  • suunnitella opetusharjoittelun kokonaisuus aikatauluineen yhdessä opetusharjoittelijan kanssa
  • keskustella tuntisuunnitelmasta ja tarvittaessa ohjata opetusharjoittelijaa sen laadinnassa ennen opetustuntia
  • seurata harjoittelijan opetusta ja arvioida sitä yhdessä hänen kanssaan, arvioinnin kohteina sekä yksittäiset tunnit että harjoittelijan kehittyminen harjoittelujakson aikana
  • perehdyttää harjoittelija tarpeen mukaan opettajan koko toimenkuvaan kyseisessä oppilaitoksessa sekä kaikkiin koulun/oppilaitoksen tehtäviin kokonaisvaltaisesti; oppitunteihin, oppituntien ulkopuolisiin sekä yleisiin koulunpitoon liittyviin tehtäviin.
 
Kasvatustieteiden tiedekunta
Åkerlundinkatu 5, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 03 355 111
Kysymykset ja palaute
Ylläpito: tarja.koivusaari@uta.fi
Muutettu: 12.10.2017 9.00 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti