Sisältöön
tampereen yliopisto: kasvatustieteiden tiedekunta: esittely: opetusharjoittelun ohjaajalle harjoitteluoppilaitoksessa: yliopistopedagogiikka:
Kasvatustieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekunta
Opetusharjoittelun ohjaajalle harjoitteluoppilaitoksessa

Yliopistopedagogiikka - Opetusharjoittelun tavoitteet

Aineopintojen opetusharjoittelu sisältyy opintojaksoon Tutkiva ja kehittävä opettaja (20 op). Opintojakso koostuu ohjatusta opetusharjoittelusta (10 op), opetusta koskevan tutkimuksen toteuttamisesta sekä lukuvuoden kestävästä seminaarityöskentelystä. Opintojakson, ml. harjoittelun, yhteiset osaamistavoitteet ovat:

Opiskelija
- tuntee erilaisten pedagogisten työyhteisöjen toimintaa, kulttuuria, johtamista ja kehittämistä sekä opettajan tehtäviä erilaisissa koulutusorganisaatioissa
- tuntee opetushallinnon lainsäädäntöä sekä erilaisten koulutusinstituutioiden yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti muodostuneita tehtäviä
- tuntee työelämän osaamisvaatimuksia, joita yliopistokoulutukselle asetetaan ja osaa viestiä työelämään yliopistokoulutuksen antamista valmiuksista
- osaa käyttää erilaisia oppimisen, opettamisen ja ohjauksen menetelmiä ja toteuttaa pedagogisen prosessin
- osaa toteuttaa ja raportoida pienen tutkimuksen oman alansa opetusta ja/tai oppimista koskevasta kysymyksestä
- on omaksunut reflektiivisen, kehittävän ja eettisen toimijuuden sekä tutkimusperustaisen käyttöteorian, jonka avulla voi kehittyä myös jatkossa

Aineopintojen alussa opetusharjoittelija laatii koko opintojakson ajalle, ml. ohjattu opetusharjoittelu, henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Suunnitelmaa tarkennetaan ja konkretisoidaan opintojen edetessä yhteistyössä ohjaavien opettajien kanssa.

 
Kasvatustieteiden tiedekunta
Åkerlundinkatu 5, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 03 355 111
Kysymykset ja palaute
Ylläpito: outi.stuber@uta.fi
Muutettu: 27.9.2017 8.06 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti