Sisältöön
tampereen yliopisto: kasvatustieteiden tiedekunta: esittely: opetusharjoittelun ohjaajalle harjoitteluoppilaitoksessa: yliopistopedagogiikka:
Kasvatustieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekunta
Opetusharjoittelun ohjaajalle harjoitteluoppilaitoksessa

Yliopistopedagogiikka - Opetusharjoittelun ohjaajan tehtävät

Opetusharjoittelu perustuu kirjalliseen suunnitelmaan ja sitä raportoidaan. Opetusharjoittelun ohjaajien eli mentorien tehtävänä on tukea harjoitteluprosesseja asetettujen tavoitteiden suuntaisesti.  

Mentori tukee opetusharjoittelijan ammatillista kasvua ja kehittymistä opetustyössä. Mentori toimii yhteistyössä kasvatustieteiden tiedekunnan ohjaavan yliopistonlehtorin kanssa, joka käy myös seuraamassa opetusharjoittelua.

Mentorin tulee perehtyä kasvatustieteiden tiedekunnan pedagogisten opintojen opetussuunnitelmaan ja harjoittelun toteuttamiseen.

Mentorin keskeisiä tehtäviä ovat (soveltaen ja laaja-alaistaen silloin jos harjoittelupaikka on oma työpaikka):

  • ohjata opetusharjoittelijaa perehtymään laaja-alaisesti pedagogisen yhteisön toimintaan ja käytänteisiin, opettajan tehtäviin, opetussuunnitelmaan ja opiskelijoiden ohjaamisen sekä yhteisön johtamisen käytänteisiin
  • ohjata opetusharjoittelijaa perehtymään ko. koulutusinsituutiota koskevaan lainsäädäntöön ja ohjaaviin normeihin (esim. arviointisääntö) sekä yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti muodostuneisiin tehtäviin
  • käydä opetusharjoittelun eri vaiheissa ohjauskeskusteluja, joiden tarkoituksena on edistää opetusharjoittelijan tavoitteiden, toiminnan ja ammatillisen identiteetin kehittymistä
  • tukea opetusharjoittelijaa opintojakson ja opetuksen suunnittelussa ja antaa siitä sekä suunnitelman toteuttamisesta rakentavaa palautetta
  • keskustella yhdessä opetusharjoittelijan kanssa yhteisön ajankohtaisista pedagogisista vahvuuksista, kehittämistarpeista ja visioista

Opetusharjoittelun lopussa käydään arviointikeskustelu mentorin kirjallisen palautteen pohjalta. Opetusharjoittelijan ja mentorin lisäksi keskusteluun osallistuu mahdollisuuksien mukaan ohjaava yliopistonlehtori.

 
Kasvatustieteiden tiedekunta
Åkerlundinkatu 5, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 03 355 111
Kysymykset ja palaute
Ylläpito: outi.stuber@uta.fi
Muutettu: 27.9.2017 8.06 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti