Sisältöön
tampereen yliopisto: kasvatustieteiden tiedekunta: täydennyskoulutus:
Kasvatustieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekunta

Kuulumisia VI

Opettajan pedagogiset opinnot (60op)

Opettajan pedagogiset opinnot antavat yhdessä ylemmän opetettavan aineen opintojen kanssa laaja-alaisen opettajan pedagogisen kelpoisuuden aineenopettajaksi perusopetukseen ja lukiokoulutukseen sekä ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen, kansan-, kansalais- ja työväenopistojen opettajaksi.

 

Tämä tarkoittaa sitä, että henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto sekä opintoja jostain koulussa opetettavasta aineesta vähintään 60 opintopisteen (tai 35 opintoviikon) verran, voi toimia aineenopettajana suoritettuaan opettajan pedagogiset opinnot. Ulkomailla suoritetuista opinnoista pitää olla Opetushallituksen myöntämä rinnastuspäätös.

 

Lisätietoja rinnastuspäätöksestä ja sen myöntämisestä:

http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/tutkintojen_tunnustaminen/opetushallituksen_paatokset

Kasvatustieteiden tiedekunta järjestää lukuvuosina 2017-2019 kaksi aineenopettajaksi pätevöittävää täydennyskoulutusta, jotka on suunnattu maahanmuuttajataustaisille ja suomalaisille maahanmuuttajien koulutustehtävissä työskentelevälle opetus- ja ohjaushenkilökunnalle.  

Ensimmäinen koulutus käynnistyy 1.12.2017

Koulutus sisältää tiedekunnan opetussuunnitelman mukaiset opettajan pedagogiset opinnot (60 op). Koulutuksessa pätevöitetään samassa ryhmässä maahanmuuttajataustaisten lisäksi myös kantasuomalaisia, maahanmuuttajien opettajiksi hakeutuvia henkilöitä.  Maahanmuuttajataustaisten ja kantasuomalaisten yhteisopetuksen perusteena on pedagoginen kieli-ja kulttuuritietoisessa inklusiivinen konteksti, jonka osallistujat siirtävät oppimisympäristöksi oppilaitoksiin. 

Koulutus toteutetaan voimassa olevan aineenopettajan pedagogisten opintojen opetussuunnitelman mukaisesti. Opettajina toimii pääsääntöisesti tiedekunnan oma opetushenkilökunta sekä muita asiantuntijakouluttajia.

Opinnot on mahdollista suorittaa monimuoto-opintoina työn ohessa. Lähiopetus järjestetään Tampereella.

Opetus on opiskelijoille maksutonta.

Valintaperusteet

 Hakijaksi voidaan hyväksyä henkilö, jolla on:

 • ylempi yliopistollinen korkeakoulututkinto, mutta erityistilanteessa myös alempi korkeakoulututkinto voidaan huomioida.
 • opetettavassa aineessa suoritettuna hakuajan loppuun mennessä perus- ja aineopinnot tai vähintään 60 opintopisteen (35 opintoviikon) laajuiset opinnot. JOS kyseessä on sellainen opetettava aine, josta ei voi suorittaa perus- ja aineopintoja suomalaisessa yliopistossa (esim. somalin kieli), vaaditaan hakijalta vähintään 3 vuoden työkokemus suomalaisesta koulusta kyseisen aineen opettajana. 
 • kantasuomalaisilta edellytetään lisäksi kokemusta maahanmuuttajien kouluttamisesta tai muusta vastaavasta työstä.
 • hyvä suomen kielen taito (vähintään yleisen kielitutkinnon taso 4 tai sitä vastaava kielitaito).

 

Halkulomake ja opiskelijavalinta 

Hakuaika alkaa 4.9.2017 ja päättyy 4.10.2017 klo 16:15

 • Hakulomake on tulostettavissa tästä linkistä tai haettavissa tiedekunnan toimistosta (Åkerlundinkatu 5, huone 212)
 • Soveltuvuushaastattelu  järjestetään 23.-26.10.2017
 • Kirjallinen kutsu soveltuvuuskokeeseen lähetetään viimeistään 13.10.2017

         Etusija soveltuvuuskokeeseen kutsuttaessa annetaan niille:

 1. joilla on opetettavassa aineessa suoritettuna vähintään 60 opintopisteen (35 opintoviikon) laajuiset opinnot
 2. joilla on kasvatustieteiden perusopinnot suoritettuna
  Lopullinen valinta tehdään soveltuvuuskokeen perusteella.Soveltuvuuskokeeseen kuuluu ryhmäkeskustelu, yksilöhaastattelu sekä kirjallinen tehtävä suomen kielellä.Soveltuvuuskokeen arvioi 2-jäseninen lautakunta. Kokeesta saatava maksimipistemäärä on 30. Voidakseen tulla hyväksytyksi opiskelijan on saatava soveltuvuuskokeesta vähintään 10 pistettä.Valinnan tulokset  ilmoitetaan viimeistään viikolla 45 Kaikille soveltuvuuskokeeseen osallistuneille hakijoille lähetetään kirjallinen tieto valinnan tuloksistaOpinnot alkavat 1.12.2017

Seuraavan koulutuksen aikataulu varmistuu keväällä 2018

 

Lisätietoja koulutuksesta

Tea Seppälä, koulutuspäällikkö

gsm: 050 318 7700

sähköposti tea.s.seppala@uta.fi

 *************

Täydennyskoulutus maahanmuuttajataustaisille henkilöille

Syksyn 2017 aikana järjestetään haku opettajan pedagogisiin opintoihin. Lisätietoja päivitetään syyskuun 2017 aikana.

Henkilöt, jotka haluaisivat hakea suorittamaan Opetushallituksen rinnastuspäätöksessä heiltä edellytettyjä täydennysopintoja, voivat hakea Kelpoisuus- ja pätevöitymisopintojen haussa 30.10.2017 asti.

 

Lisätietoja

Maija Yli-Jokipii, yliopisto-opettaja

gsm: 050 4377145 

sähköposti: maija.yli-jokipii@uta.fi     

 
Kasvatustieteiden tiedekunta
Åkerlundinkatu 5, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 03 355 111
Kysymykset ja palaute
Ylläpito: tea.s.seppala@uta.fi
Muutettu: 18.9.2017 9.33 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti