Sisältöön
tampereen yliopisto: kasvatustieteiden tiedekunta:
Kasvatustieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekunta

Täydennyskoulutus

Kasvatustieteiden tiedekunta tarjoaa yliopistollista, tutkintoja täydentävää kasvatustieteellistä koulutusta sekä suunnittelee ja toteuttaa kasvatustieteellisen alan koulutus- ja kehittämisohjelmia.

Ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta lisäävät ja kehittävät koulutukset sekä kehittämisohjelmat suunnitellaan työelämän tarpeisiin, tietylle ammattiryhmälle tai ne liittyvät tiettyyn koulutuksen ja kasvatuksen teemaan.

Kelpoisuus- ja pätevöitymisopinnot on tarkoitettu ulkomaisen korkeakoulututkinnon suorittaneille, joiden tulee tehdä täydentäviä opintoja saadakseen Suomessa kelpoisuuden tiettyä koulutusta edellyttävään tehtävään. Jotta hakija voidaan valita kelpoisuus- ja pätevöitymisopintoihin, hänellä tulee olla ulkomailla suoritetusta tutkinnosta Opetushallituksen rinnastuspäätös, jossa edellytetään täydentävien opintojen suorittamista. Kelpoisuus- ja pätevöitymisopintoja suorittavat osallistuvat yliopiston varsinaiseen opetukseen kuten esimerkiksi päivisin järjestettäville luennoille ellei vastaavaa koulutusta ole tarjolla täydennyskoulutuksena. Opinto-oikeus myönnetään määräaikaisena. Ne henkilöt, joilta edellytetään Opetushallituksen rinnastuspäätöksessä 15 opintopisteen täydennysopintojen suorittamista opettajan pedagogisista opinnoista, voivat hakea suorittamaan näitä opintoja Kuulumisia-hankkeessa.

Erikoistumiskoulutus on ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistävää koulutusta korkeakoulututkinnon suorittaneille tai vastaavan osaamisen saavuttaneille.

 

Käynnissä olevia tai alkavia koulutuksia

Erikoistumiskoulutukset

Käynnistymässä keväällä 2019: Erikoistumiskoulutus Monikulttuurisuus opetustyössä 30 op.

Käynnistynyt syksyllä 2018 : Erikoistumiskoulutus: Kulttuurinen moninaisuus varhaiskasvatuksessa 30op.    Koulutukseen voi hakeutua myös sen käynnistymisen jälkeen.

Käynnistynyt syksyllä 2018 Erikoistumiskoulutus Uraohjauksen erikoistumiskoulutus 30 op.

 

Maahanmuuttajille suunnatut opettajan pedagogiset opinnot (60 op) sekä luokanopettajan monialaiset opinnot (60op)

Alkamassa syksyllä 2018: Kuulumisia VII:  Monialaiset opettajanopinnot (60op) maahanmuuttajataustaisille luokanopettajaksi hakeutuville sekä suomalaisille maahanmuuttajien parissa työskenteleville.

Käynnistynyt elokuussa 2018: Kuulumisia VI. Opettajan pedagogiset opinnot ( 60op ) maahanmuuttajataustaisille aineenopettajaksi hakeutuville sekä suomalaisille maahanmuuttajien parissa työskenteleville.

 

Opetushallituksen rahoittamat opetustoimen henkilöstölle suunnatut täydennyskoulutukset

Alkamassa keväällä 2019: Monilukutaidon pedagogiikka esi-ja alkuopetuksessa (5 op).

Alkamassa keväällä 2019: LUMATIKKA-Matematiikan opetuksen ja oppimisen täydennyskoulutusohjelma 2018-2019

Käynnistynyt syksyllä 2018: ProMat-Projektityöskentely matematiikan opetuksessa, verkkokurssi (5 op) alakoulun ja yläkoulun matematiikkaa opettavalle henkilöstölle.

Käynnistynyt syksyllä 2018: ProMat-Projektityöskentely matematiikan opetuksessa, monimuoto-opetuksena (5 op) alakoulun ja yläkoulun matematiikkaa opettavalle henkilöstölle.  Lähiopetus on Hämeenlinnassa.

 

 

OMPPU – Ohjausta maahanmuuttajan perusopetuspolulle 1.10.2016-31.7.2019

OMPPU- Hankkeessa kehitetään yksilöllisiä ja tehokkaita opintopolkuja maahanmuuttajanuorille aikuisten perusopetuksessa. Maahanmuuttajien määrän nopeasta kasvusta johtuen yhteiskunnalla on entistä akuutimpi tarve kotouttaa nuoret aikuiset maahanmuuttajat ohjaamalla heidät mahdollisimman tehokkaasti osaamistasoaan vastaavaan aikuisten perusopetuksen vaiheeseen ja eteenpäin jatkokoulutukseen. Hankkeen päätavoitteena on kehittää aikuisten perusopetuksessa katkeamaton ja nousujohteinen koulutuspolku valmistavasta opetuksesta päättötodistukseen. Kasvatustieteiden yksikön tehtävänä on mm. toteuttaa opettajille täydennyskoulutusta sekä mallintaa yhdessä yhteistyökumppaneiden ja kokemusasiantuntioiden kanssa uusia käytänteitä osaamisen tunnistamiseen.

Rahoittajana Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Yhteistyöpartnerit

Tampereen kaupunki (Päähakija)

Oulun kaupunki

Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta

Tampereen yliopisto, Viestintätieteiden tiedekunta: Kieli-,käännös-ja kirjallisuustieteet 

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Touko Voutilaisen koulusäätiö (Eiran aikuislukio)

Turun kaupunki

           

Yhteyshenkilö: Koulutuspäällikkö Tea Seppälä, gsm: 050 318 7700, sähköposti: Tea.S.Seppala@uta.fi


 

 
Kasvatustieteiden tiedekunta
Åkerlundinkatu 5, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 03 355 111
Kysymykset ja palaute
Ylläpito: tea.s.seppala@uta.fi
Muutettu: 20.12.2018 15.12 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti