Sisältöön
tampereen yliopisto: kasvatustieteiden tiedekunta: tohtoriopinnot: väitöskirja:
Kasvatustieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoKasvatustieteiden tiedekunta

Väitöstilaisuus

Julkinen väitös tarjoaa

1. tilaisuuden julkisesti ja mahdollisimman luotettavalla tavalla tarkastaa, että väittelijä on itse kirjoittanut opinnäytteen, joka tieteelliseltä tasoltaan vastaa väitöskirjoille yleensä asetettavia vaatimuksia.

2. vastaväittäjälle (tai vastaväittäjille), niille, jotka arvostelevat väitöskirjan, sekä muille aiheesta kiinnostuneille henkilöille tilaisuuden perehtyä perusteellisesti väitöskirjan sisältöön kuuntelemalla, esittämällä huomautuksia ja kysymyksiä sekä keskustelemalla tekijän kanssa.

3. tilaisuuden yliopiston arkisesta työstä poikkeavalla ja näkyvällä tavalla julkistaa saavutettuja tutkimustuloksia.

Jotta nämä tehtävät voitaisiin tarkoituksenmukaisesti täyttää, noudatetaan väitöksissä tiettyjä tapoja ja muotoja. Nämä tavat ja muodot täydentävät tutkintosäännöissä ja –määräyksissä olevia väitöskirjojen tarkastusta koskevia virallisia määräyksiä. Perinteiset tavat ja muodot muuttuvat ja kehittyvät ajan myötä. Väitöksen päähenkilöiden voivat neuvotella ja sopia tilaisuuden tapojen ja muotojen tarkoituksenmukaisesta soveltamisesta väitöstilaisuudessa. Väitöstilaisuus on julkinen ja kaikille avoin.

Pukeutuminen

Kustoksen ja vastaväittäjän tulee noudattaa väittelijän valitsemaa pukeutumisvaihtoehtoa. Vanhan tavan mukaan väittelijä, kustos ja vastaväittäjä käyttävät frakkia ja mustia liivejä (tai univormua ilman kunniamerkkejä), naiset vastaavasti mustaa aamupäiväpukua ilman hattua. Kustos ja vastaväittäjä, mikäli heillä on tohtorin arvo, pitävät tällöin tohtorin hatun kädessään sisään astuessaan ja salista poistuessaan. Nykyisin kuitenkin käytetään frakin sijasta usein myös tummaa pukua. Vaihtoehtoisesti voidaan myös käyttää yliopiston väittelyviittaa. Niiden käytöstä ja varaamisesta saa lisätietoja täältä.

Väitöstilaisuuden kulku

Tilaisuuden aloitus

Yleisön on saavuttava väitössaliin klo 12.00 mennessä. Paikat täytetään seuraavasti:

– 1. rivi professorit

– 2. rivi väittelijän omaiset

– 3. rivi kutsuvieraat

– muut penkkirivit täytetään saapumisjärjestyksessä.

Väitös

– Väittelijä, kustos ja vastaväittäjä saapuvat klo 12.15

(yleisö nousee seisomaan)

– Väittelijä, kustos ja vastaväittäjä(t) asettuvat paikoilleen

– Kustos avaa tilaisuuden (yleisö istuutuu)

Kustos avaa väitöstilaisuuden lausuen: "Kasvatustieteiden yksikön määräämänä kustoksena julistan väitöstilaisuuden alkaneeksi." Väittelijä pitää seisaaltaan lectio praecursoriansa, joka saa kestää enintään 20 minuuttia. Johdantoluento käsittelee väitöskirjaan liittyvää aihepiiriä, ei kuitenkaan esittele väitöskirjaksi aiottua tutkimustyötä sinänsä. Esitys aloitetaan sanoin: "Arvoisa kustos, arvoisa vastaväittäjä, arvoisat kuulijat."

Väittelijä voi antaa vastaväittäjälle painovirheluettelon. Mikäli väittelijä haluaa, hän voi – esimerkiksi jonkun yleisön joukossa istuvan henkilön avustuksella – jakaa yleisölle lectio praecursoriansa, painovirheluettelon, tekstin tai muuta väitöskirjaan liittyvää aineistoa.

Lectio praecursorian päätyttyä väittelijä lausuu: "Pyydän Teitä, arvoisa professori (tohtori jne.) kasvatustieteiden yksikön määräämänä vastaväittäjänä esittämään ne muistutukset, joihin katsotte väitöskirjani antavan aihetta."

Vastaväittäjä esittää seisaaltaan lyhyen lausunnon, jossa hän koskettelee väitöskirjan aihepiirin asemaa ja merkitystä tieteessä ym. samantapaisia yleisluontoisia kysymyksiä. Lausunnon jälkeen vastaväittäjä ja väittelijä istuutuvat. Jos vastaväittäjiä on useampia, vain ensimmäinen heistä esittää yleislausunnon.

Varsinaisen tarkastuksen alkupuolella vastaväittäjä yleensä kohdistaa ensin huomionsa metodisiin ja yleisiin kysymyksiin, minkä jälkeen seuraa yksityiskohtainen tarkastus. Jos vastaväittäjiä on useampia, voivat he sopia keskenään esiintymisjärjestyksestä ja työnjaosta sekä osallistua keskusteluun yhden vastaväittäjän esille ottamasta kysymyksestä.

Yksi vastaväittäjä saa käyttää tarkastukseensa enintään neljä tuntia, ja koko väitös saa kestää enintään kuusi tuntia. Väitös voidaan keskeyttää taukoja varten; kustos ilmoittaa tauoista. Päätettyään tarkastuksen vastaväittäjä seisaalleen nousten esittää loppulausunnon, jota väittelijä kuuntelee seisaaltaan. Jos vastaväittäjiä on enemmän kuin yksi, esittää loppulausunnon heistä vain ensimmäinen. Loppulausunnon jälkeen väittelijä esittää välittömästi kiitoksensa vastaväittäjälle.

Kun vastaväittäjät ovat lopettaneet tarkastuksensa, voidaan keskustelua vielä jatkaa sellaisista asioista, jotka eivät vielä aikaisemmassa käsittelyssä olleet esillä. Väittelijä kääntyy yleisön puoleen ja lausuu: "Tämän jälkeen kehotan niitä arvoisia läsnäolijoita, joilla on jotakin muistuttamista väitöskirjaani vastaan tai haluavat sen johdosta esittää kysymyksiä, pyytämään puheenvuoron kustokselta." Keskustelua jatketaan tämän jälkeen kustoksen johdolla niin kauan kuin on tarpeen, kuitenkin ottaen huomioon tilaisuuden kokonaiskestoaika, kuusi tuntia. Kustos päättää tilaisuuden lausuen: "Väitöstilaisuus on päättynyt." Kun väittelijä, kustos ja vastaväittäjä valmistautuvat poistumaan salista, yleisö nousee seisomaan.

Tilaisuuden päättyminen

– Väittelijä, kustos ja vastaväittäjä valmistautuvat poistumaan salista.

(yleisö nousee seisomaan)

– vastaväittäjä, kustos ja väittelijä poistuvat

– Yleisö poistuu penkkirivien mukaisessa järjestyksessä alkaen 1. rivistä

– Poistuttuaan salista yleisö valmistautuu onnittelemaan väittelijää

– Onnittelujärjestys: kustos, vastaväittäjä, professorikunta, lähiomaiset ja muu yleisö.

 
Kasvatustieteiden tiedekunta
Åkerlundinkatu 5, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 03 355 111
Kysymykset ja palaute
Ylläpito: Sari.Raudasoja@uta.fi
Muutettu: 15.9.2017 10.38 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti