Sisältöön
tampereen yliopisto: kasvatustieteiden tiedekunta:
Kasvatustieteiden tiedekuntaTransit Research Center
TRANSIT-tutkimuskeskus

Transnationaalisuuden tutkimuskeskus TRANSIT

Transnationaalisuuden tutkimuskeskus (TRANSIT) on monitieteinen verkosto-organisaatio, joka kokoaa yhteen Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan (EDU), johtamiskorkeakoulun (JKK) ja yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön (YKY) tutkijoita, joiden tutkimustoiminta kohdistuu kansainvälistyvässä ja verkostoituneessa maailmassa ajankohtaisiin muutosprosesseihin.

Tutkimuskeskuksen piirissä tehtävä tutkimus hahmottaa yhtäältä valtioiden rajat ylittävää muuttoliikettä ja sen seurauksena syntyviä transnationaaleja sosiaalisia prosesseja, toisaalta ylirajaisten prosessien hallintaa ja hallinnointia, sekä niiden vaikutusta kansallisiin ja kansainvälisiin työmarkkinoihin sekä koulutus- ja kehitysprojekteihin. Tarkoituksena on saattaa perustutkimusta ja soveltavaa tutkimusta tekevät tutkijat vuorovaikutukseen toistensa kanssa ja syventää näin molempien ymmärrystä ylirajaisten prosessien luonteesta.

Tehtävät 

Tutkimuskeskuksen tehtävänä on koota yhteen, vahvistaa ja edistää monitieteistä ja tieteenalayksiköiden rajat ylittävää tutkimusta Tampereen yliopistossa. Monitieteistä tutkimusyhteistyötä kehitetään paitsi kansallisesti myös luomalla aktiivisesti yhteyksiä alan kansainvälisiin toimijoihin. Akateemisen perus- ja soveltavan tutkimuksen lisäksi tutkimuskeskuksessa voidaan toteuttaa kehityshankkeita ja tehdä yhteiskunnan ajankohtaisia tiedontarpeita palvelevaa tilaustutkimusta.

Tieteellisten seminaarien ja konferenssien lisäksi tutkimuskeskus järjestää laajalle yleisölle suunnattuja tilaisuuksia. Tutkimustuloksista tiedotetaan keskitetysti tutkimuskeskuksen kotisivujen avulla. Keskus myös osallistuu ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja luo aktiivisesti keskustelu- ja yhteistyöfoorumeja tutkijoiden ja käytännön toimijoiden, viranomaisten ja päättäjien kesken. Tutkijat toimivat asiantuntijatehtävissä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

Tutkijasosialisaatio on keskeinen osa tutkimuskeskuksen toimintaa; keskus toimii juniori- ja post doc -tutkijoiden akateemisena kasvuympäristönä. Mukana olevien yksiköiden perus- ja jatko-opiskelijat ovat tervetulleita mukaan keskuksen toimintaan. Tieteenalayksiköiden välistä yhteistyötä jatko-opiskelijoiden ohjauksessa kehitetään.

Organisaatio

TRANSIT kokoaa yhteen tutkijoita Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnasta (EDU), johtamiskorkeakoulusta (JKK) ja yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksiköstä (YKY). Teemaan sopivat olemassa olevat ja tulevat täydentävän rahoituksen hankkeet voivat sijoittua tutkimuskeskukseen. Tutkimuskeskus ei kuitenkaan ole itsenäinen budjetointiyksikkö vaan hankkeet sijoitetaan hallinnollisesti tieteenalayksiköihin.

Tutkimuskeskuksen tarkoituksena on vahvistaa alan tutkimusta ja edistää tieteiden välistä yhteistyötä ja alan tutkijoiden verkostoitumista niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Tutkijoiden edustamia tieteenaloja ovat mm. hallintotiede, kasvatustiede, yhteiskuntatieteet, politiikan tutkimus, kulttuurintutkimus ja taloustiede.

Keskuksen toimintaa johtavat tutkimusjohtaja ja johtoryhmä. Johtoryhmässä ovat edustettuina kasvatustieteiden yksikkö, johtamiskorkeakoulu ja yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö. Tutkimusjohtajan sijoituspaikka on kasvatustieteiden yksikkö.

Johtoryhmän tehtävänä on ohjata ja valvoa keskuksessa tehtävää tutkimusta ja muuta toimintaa. Tutkimusjohtaja vastaa tutkimuskeskuksen tieteellisestä johtamisesta yhdessä johtoryhmän kanssa. Tutkimusjohtajan tehtävänä on suunnitella ja koordinoida keskuksessa tehtävää tutkimusta (rahoitushaut, tutkimusyhteistyö ym.), tiedotus- ja keskustelu- ja koulutustilaisuuksien järjestämistä sekä kotisivujen tekemistä.

Siirry TRANSIT-tutkimuskeskuksen verkkosivuille »

 
Faculty of Education
Åkerlundinkatu 5
FI-33014 University of Tampere, Finland
tel. +358 (0)3 355 111
Kysymykset ja palaute
Ylläpito: inkeri.rissanen@uta.fi
Muutettu: 1.8.2018 13.18 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti